Blog Jaap Inberg, gemeente LitterensadielDovnload 5.16 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte5.16 Kb.

Blog Jaap Inberg, gemeente Litterensadiel


In Zuidwest Friesland voeren de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân gezamenlijk de regie over het CJG. Ook in Zuidwest Friesland is het CJG uiteraard de plek waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid.


Aanstaande ouders en (ouders van) jonge kinderen weten het CJG al steeds beter te vinden, onder andere door het bezoek aan het consultatiebureau en doordat de CJG medewerkers aanwezig zijn op de peuterspeelzalen, kindercentra en de scholen. Daarnaast zijn er in de afgelopen periode op vijf plaatsen in Zuidwest Friesland Triple P lezingen over positief opvoeden georganiseerd. Deze zijn goed bezocht door ouders! Nu is het tijd voor de groep jongeren van 12 tot 23 jaar. Daarom hebben de vier gemeenten besloten om opvoeddebatten te organiseren binnen het Voortgezet Onderwijs.
De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs en het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid van Cedin. De samenwerking met de scholen ligt voor de hand, omdat de doelgroep hier te vinden is. De bijeenkomsten vinden dan ook plaats op de scholen. Cedin is gespecialiseerd in educatieve dienstverlening en heeft ervaring met deze opvoeddebatten, en kan het proces dus goed begeleiden.
Het bijzondere is dat niet alleen de jongeren deelnemen aan de bijeenkomsten, maar ook hun ouders. Hierdoor besteden de scholen ook aandacht aan een stuk ouderbetrokkenheid. Kernpartners van het CJG zijn bij de bijeenkomst aanwezig om vragen te beantwoorden.
De gemeenten vinden het belangrijk dat het CJG bekend raakt bij alle ouders, jongeren en professionals. De kennis en kunde heeft het CJG in huis, nu is het tijd om zichtbaar te zijn zodat iedereen die een kleine of een grote vraag heeft over opvoeden, opgroeien en gezondheid het CJG weet te vinden. Deze opvoeddebatten zijn een middel om dat doel te bereiken.
Zowel voor gemeenten als voor scholen zijn deze interactieve opvoeddebatten relatief nieuw. Daarom hebben de gemeenten besloten om een budget beschikbaar te stellen voor ondersteuning aan de scholen. Dit maakt het voor scholen makkelijker om een opvoeddebat te organiseren. Hopelijk leidt dit er toe dat scholen in de toekomst zelf met medewerking van kernpartners van het CJG dergelijke bijeenkomsten organiseren.
Voor november 2012 staat een bijeenkomst gepland op het AOC in Sneek. Gezien het enthousiasme bij de schoolmedewerkers en het interactieve programma van de avond, belooft het een geslaagde avond te worden!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina