Blok 2 Vergelijken en UitwerkenDovnload 33.86 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte33.86 Kb.

Blok 2
Vergelijken
en
Uitwerken


ANTWOORDEN

Welp-projectEindversie juni 2004


1. Raadsels en vergelijkingen
Opdracht 1Niet verdwalen in de Énsanche’ van Barcelona!


b)O1 N2 O3 N2 O2 Z3 W1 Z2 O2 N4 O1

c)W1 Z4 W2 N2 O1 N3 W2 Z2 W3 Z2 W1

d)

e)Vier keer [ N 1 O 1 Z 2 W 3 ]
Opdracht 1Terugrekenen


f)((4 х 3 –1) х 3 – 1) х 3 –1 = 95 ofwel:

g)Het getal 2.

h)Je moet alles van eind naar begin in omgekeerde volgorde doen. En de bewerking omkeren Plus wordt min en andersom. Keer wordt gedeeld door en andersom. Maar de getallen blijven.

i)Het getal 8

j)Dit zijn de antwoorden bij 1c en 2b:
1c: Je moet alles van eind naar begin in omgekeerde volgorde doen. Je moet bij elk stukje de richting omkeren. O wordt W en andersom, N wordt Z en andersom. Maar de afstanden blijven hetzelfde.

2c: Je moet alles van eind naar begin in omgekeerde volgorde doen. En de bewerking omkeren Plus wordt min en andersom. Keer wordt gedeeld door en andersom. Maar de getallen blijven.

Het is allebei van het einde af en omgekeerd.


Opdracht 1Raadsels voor terugrekenen


k)Het getal 238

l)Je kunt alleen het eerste cijfer vinden. Dat is 8. Maar dan kan het getal nog van alles zijn: 8, 85, 80007. Dat is niet eerlijk!

m)Nvt


Opdracht 1Een ander soort raadsel


n)Het getal 20

o)Bij deze som kun je geen pijlenketting maken. Want je hebt later weer het begingetal nodig.


Opdracht 1Mobiel bellen


p)0,30 х 100 = 30 en 0,25 х 100 = 25

q)Kosten = 9,50 + minuten х 0,25

r)Zie tabel hieronder

s)


Aantal minuten

KPN:

8,95 + minuten  0,30Vodafone:

9,50 + minuten х 0,250

8,95

9,50

10

11,95

12,00

20

14,95

14,50
Bij deze vraag kun je geen pijlenketting maken.

t)t = 11, 11 minuten


Eerste manier:
Je kunt vanuit de tabel zien dat het antwoord in de buurt van 10 minuten is.
11,95 + 0,30 = 12,25 en 12 + 0,25 = 12,25

Tweede manier:
Met Vodafone heb je in het begin 0,55 meer betaald. Maar per minuut loop je 5 cent in.
Dus in 11 minuten is de achterstand weg.


Opdracht 1Nog een wandeling in Barcelona


Tamara, Rianne en Kikki komen op het zelfde plein uit. Rianne komt een plein teveel naar het westen uit. Waarschijnlijk vinden ze elkaar wel!

Je kunt het zien als je kijkt hoeveel ze in de oost-west richting lopen en in de zuid-noord richting. De volgorde van de stappen doet er niet toe.Opdracht 2‘Help’ geeft uitleg


u)nvt

v)5 en 0


Opdracht 1Op welk nummer woon je?

w)Op nummer 8Opdracht 1 Vergelijkingen oplossen met Algebra pijlen
a = - 29,25

Opdracht 2


a = 14, b = 5, c = -1, d = -2


Opdracht 1Grafieken en tabellen maken


x)Het hangt van het aantal bezoeken af.

y)–


z)De hellingsgetallen verschillen. Ze zijn wel allebei positief, dus de grafieken stijgen.

aa)aantal = 10.

bb)4·aantal = 30 + aantal

cc)aantal = 10


Opdracht 1


dd)x = 9

ee)x = 3,6
Opdracht 1


De oplossing is 4,4

Manier 1:Omkeren.
Manier 2: Aflezen; desnoods inzoomen met de zwarte pijltjes.Opdracht 2Knikkers op een balans


ff)2 knikkers in een zakje.

gg)Bijvoorbeeld: Haal aan beide kanten 2 zakjes en 3 knikkers weg, dan zie je dat 2 zakjes even zwaar zijn als 4 knikkers.

hh)Opdracht 1Knikkers (vervolg)


ii)Aan allebeid de kanten zijn twee zakjes weggehaald. Dan blijft er evenwicht.

jj)4 = x + x .

kk)4 = 2x Dus x = 2

Opdracht 1D

ozen bonbons


D = 7


Opdracht 1


ll)19x + 281 = 12x + 995

mm)7x + 281 = 995


7x = 714

nn)x = 102Opdracht 1Oefenen


oo)6x + 5 = 2x + 21
4x + 5 = 21
4x = 16
x = 4

pp)7a + 8 = a + 26


6a + 8 = 26
6a = 18
a = 3

qq)3p + 4 = 11+ 2p


p
+ 4 = 11
p = 7

Opdracht 1Verdwenen knikkers!


rr) - 5 + 13 = 8 en dus je krijgt 5x = 3x + 8

ss)5x = 3x + 8


-3x
2x = 8
: 2
x = 4

Opdracht 1


tt)Eerst: +1000b , daarna: -200

uu)Eerst: +17, daarna -4b, daarna: : 2

Opdracht 1


vv)Groep 1: Groep 2: Groep 3:
4b - 6 = 2b + 2 4b - 4 = 2b + 2 2b - 4 = b - 2
4b = 2b + 8 2b - 4 = 2 2b - 2 = b
2b = 8 2b = 6

ww)Groep 1: Groep 2: Groep 3:


b = 4 b = 3 b = 2

Opdracht 1


nvt

Opdracht 2Zelf een vergelijking invoeren.


xx)

yy)x = 5Opdracht 1


zz)deel door 100

aaa)vermenigvuldig met –1

bbb)vermenigvuldig met 5

ccc) vermenigvuldig met 10.Opdracht 1
Opdracht 2


ddd)6a + 1 = 4a +21
- 1
6a = 4a +20
- 4a
2a = 20
: 2
a = 10eee)6b + 4 = 5b+4
- 4
6b = 5b
- 5b
b = 0fff)62 + 5d = 6 +9d
- 5d
62 = 6 + 4d
- 6
56 = 4d
: 4
d = 14Opdracht 1


ggg)13x - 6 = x +
- x
12x - 6 = 0
+ 6
12x = 6
: 12
x = 6/12 ; ofwel: x = 1/2hhh)-y + 6 = -2y - 3
+ 2y
y + 6 = -3
- 6
y = -9

Opdracht 1Delen en vermenigvuldigen
iii)30x + 60 = 80x - 40
: 10
3x + 6 = 8x - 4
- 3x
6 = 5x - 4
+ 4
10 = 5x
: 5
2 = xjjj)32x + 256 = -128 - 64x
: 32
x + 8 = -4 - 2x
+ 2x
3x + 8 = -4
-8
3x = -12
: 3
x = -4kkk)1/3 (b - 1) = 1/4 (b - 2)
 12
4 (b - 1) = 3 (b - 2)
haakjes weg
4b - 4 = 3b - 6
- 3b
b - 4 = -6
+ 4
b = -2

Opdracht 1Kommagetallen


lll)12,33x - 15 = 23,45x - 18,7
- 12,33x
-15 = 11,12x - 18,7
+ 18,7
3,7 = 11,12x
: 11,12
0,333 = x

mmm)7,27x - 5,73 = 0,42 + 6,04x


- 6,04x
1,23x - 5,73 = 0,42
+ 5,73
1,23x = 6,15
: 1,23
x = 5

Opdracht 1


Nvt

Opdracht 2


nvt

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina