Blok 6: oncologie mammacarcinoomDovnload 329.56 Kb.
Pagina1/3
Datum26.08.2016
Grootte329.56 Kb.
  1   2   3
BLOK 3.6: ONCOLOGIE


 1. Mammacarcinoom
 • Borstkanker kan je op 2 manieren op het spoor komen:

  • waarneembare afwijkingen aan de borst:

   • zichtbare/voelbare massa’s  knobbel in de borst

   • huidintrekking

   • tepelintrekking

   • tepeluitvloed

   • veranderingen van huidaspect, b.v. peau d’orange, erytheem

 differentiaal diagnose van waarneembare afwijking aan de borst:

  • nodulariteit

  • cyste

  • fibro-adenoom

  • mammacarcinoom

  • s
   zeldzaam
   cleroserende adenose

  • ductus-papilloom

  • vetnecrose

  • metastase van elders

  • mammografisch vastgestelde afwijkingen aan de borst ( o.a. in het kader van bevolkingsonderzoek ):

   • densiteit: differentiaal diagnose als bij waarneembare afwijking

   • microcalcificaties: differentiaal diagnose:

    • verkalkt fibro-adenoom

    • scleroserende adenose

    • ductale carcinoma in situ (DCIS)

    • invasief mammacarcinoom • Palpabele afwijking van de borst:

  • anamnese:

   • relatie tot menstruatie: zwelling verdwijnt niet na 1 menstruele cyclus  doorverwijzen naar mammapoli!

   • beloop

   • tepeluitvloed ( en aspect ervan )

   • pijn

   • recente zwangerschap

   • risicofactoren voor mammacarcinoom:

    • leeftijd > 50 jaar

    • borstkanker in voorgeschiedenis

    • vroege menarche, late menopauze

    • nullipariteit

    • langdurig gebruik van oestrogenen ( hormoonsubstitutietherapie of orale anticonceptiva )

    • bestraling van borstgebied in jeugd/adolescentie

    • positieve familie-anamnese: mogelijke erfelijke predispositie in de volgende gevallen:

     • bij  3 eerstegraads-familieleden ( tweedegraads bij mannelijke familieleden! ) mammacarcinoom vastgesteld

     • bij  2 familieleden mammacarcinoom vastgesteld op jonge ( < 50 jaar ) leeftijd

     • familieleden met bilateraal mammacarcinoom

    • aanwezigheid van benigne mamma-afwijkingen ( vnl. premaligne afwijkingen zoals atypische ductale hyperplasie ) of carcinoma in situ

  • lichamelijk onderzoek:

   • factoren die een benigne oorzaak suggereren:

    • glad

    • rubberig

    • mobiel

    • multipel

    • veel kleine knobbeltjes  nodulariteit

   • factoren die een maligne oorzaak suggereren:

    • vaste consistentie

    • niet-mobiel  gefixeerd

    • huidintrekking

    • tepelschilfering

    • bloederige tepeluitvloed

    • lymfklierzwelling

  • diagnostiek: triple-diagnostiek:

   • lichamelijk onderzoek

   • mammografie:

    • bij patiënten < 30 jaar en bij zwangere vrouwen zal mammografie niet zoveel opleveren  echografie ( volgens Diagnostisch Kompas )

   • biopsie:

    • cytologische punctie uit afwijking van de mamma en uit eventueel aanwezige palpabele lymfklieren

    • histologisch incisiebiopt ( via dikkenaaldbiopsie ) van de mamma-afwijking ( hoort officieel niet bij de triple-diagnostiek, maar wordt wel vaak gedaan )

 • Niet-palpabele afwijking van de borst:

  • anamnese: risicofactoren voor mammacarcinoom uitvragen

  • lichamelijk onderzoek: let op palpabele lymfklieren

  • diagnostiek:

   • mammografie met vergrotingsopname van gevonden afwijking: 2 soorten bevindingen mogelijk:

    • densiteit

    • microcalcificaties

   • op geleide van de mammografie wordt een staaldraad met haakje in de lesie gebracht

   • op geleide van dat draadje wordt de afwijking gelocaliseerd en wordt een excisiebiopt genomen

   • het biopt wordt eerst radiologisch onderzocht om te controleren of de afwijking inderdaad helemaal verwijderd is  specimen-radiografie; vervolgens naar de patholoog-anatoom
 • Schematisch:
 • Indien mammacarcinoom is vastgesteld  geen nadere metastasenonderzoek ( X-thorax, botscintigrafie, echo-lever, evt. CT-/MRI-hersenen ) tenzij patiënt klachten heeft die op metastasen kunnen wijzen ( botpijn, hoesten, hemoptoë, dyspnoe, leverfalen, neurologische symptomen, enz. ); de kans op metastasen op afstand zonder klachten daarvan is 0-5%

 • Stadiëring:
T

T0

geen tumor aantoonbaar

Tis

carcinoma in situ

T1

tumor  2 cm

T2

tumor > 2 cm maar  5 cm

T3

tumor > 5 cm

T4

T4a

T4b

T4c

T4d


tumor met uitbreiding in huid/thoraxwand

fixatie aan thoraxwand

oedeem, ulceratie of satelliethaardjes beperkt tot de borst

T4a+b

mastitis carcinomatosa


N

N0

geen palpabele lymfklieren

N1

palpabele mobiele lymfklieren

N2

onderling vergroeide/gefixeerde lymfklieren

N3

palpabele lymfklieren parasternaal

M

M0

geen metastasen op afstand aantoonbaar

M1

M1a

M1b


metastasen op afstand

in supraclaviculaire lymfklierenelders


Tis

T0

T1

T2

T3

T4

N0

stadium 0
stadium I

stadium IIA

stadium IIB
N1
stadium IIA

stadium IIBN2

stadium IIIA

N3

stadium IIIB

M1

stadium IV
 • Therapie:

  • bij DCIS: bij voorkeur een ablatio mammae ( verwijderen van de borst zonder meenemen van lymfklieren )

   • bij beperkte DCIS kan een mammasparende operatie (MSO) overwogen worden
    ( tumorvrije marge  1 cm! )

  • bij infiltrerend carcinoom:

   • chirurgie met lymfklierstadiëring:

    • lymfklierstadiëring kan gebeuren met lymfklierdissectie of schildwachtklierprocedure:

     • lymfklierdissectie: oksellymfklieren worden verwijderd en onderzocht op maligne cellen

      • complicaties:

       • korte termijn: seroomvorming

       • lange termijn:

        • sensibiliteitsstoornissen/pijn in mediale bovenarm ( schade aan
         n. intercostobrachialis )

        • functiebeperking van de arm

        • lymfoedeem

      • belangrijkste nadeel t.o.v. schildwachtklierprocedure: veel morbiditeit terwijl er vaak geen metastasen zijn

     • schildwachtklierprocedure: inspuiten van radioactief colloïd en/of blauwe kleurstof in tumor  intra-operatieve localisatie en excisie van schildwachtklier ( zal als eerste eventueel uitgezaaide maligne cellen opvangen )  zorgvuldig microscopisch onderzoek van schildwachtklier  oksellymfklierdissectie alleen indien schildwachtklier positief voor maligne cellen

      • voordeel: weinig invasieve, zeer betrouwbare stadiëring van oksellymfklieren  verhinderen van onnodige lymfklierdissectie en bijgaande morbiditeit

       • positief voorspellende waarde:  100%

       • negatief voorspellende waarde:  95-99%

      • contraïndicaties:

       • DCIS zonder infiltrerende componenten

       • reeds aangetoonde lymfkliermetastasen

       • eerdere ingrepen aan de oksel

       • multifocale tumor

       • tumor > 5 cm

    • chirurgie: 2 mogelijkheden:

     • mammasparende operatie (MSO): alleen de tumor verwijderen = tumorectomie = lumpectomie ( met tumorvrije marge  1 cm )  in ieder geval bij tumoren  5 cm even grote curatiekans als na mastectomie; wordt altijd gevolgd door radiotherapie ( 25  2 Gy in 5 weken op gehele borst + “boost” van 15-25 Gy op tumorbed )

      • nadelen:

       • bestraling noodzakelijk

       • kans op locaal recidief

      • contraïndicaties:

       • multifocale tumor

       • uitgebreide ( > 5 cm ) DCIS

       • eerdere radiotherapie van de mamma

       • slechte cosmetische uitkomst

       • macroscopische irradicaliteit

       • keuze van de patiënt

     • gemodificeerde radicale mastectomie (GRM): mastectomie met sparen van pectoralisspieren, n. thoracodorsalis en n. thoracicus longus, al of niet met lymfklierdissectie ( bij voorkeur op basis van schildwachtklierprocedure )

      • postoperatieve radiotherapie op litteken + okselgebied bij patiënten met verhoogd risico op locaal recidief:

      • nadelen van GRM:

       • psychische belasting

       • soms toename in grootte van contralaterale mamma

       • soms toch bestraling nodig

   • adjuvante systemische therapie: (poly)chemotherapie en/of hormonale therapie

    • in principe krijgt iedere patiënt met mammacarcinoom adjuvante systemische therapie, behalve die bij wie de 10-jaars-overleving niet met  10% zou verbeteren: dit zijn patiënten met negatieve oksellymfklieren én tumor < 1 cm of 1-3 cm met gunstige histologische kenmerken; bovendien krijgt elke patiënt < 35 jaar altijd adjuvante systemische therapie

    • de polychemotherapie kan zijn: 6 cycli CMF ( cyclofosfamide, methotrexaat, 5-fluorouracil ), 6 cycli CAF ( anthracycline i.p.v. methotrexaat ) of 4 cycli AC ( anthracycline en cyclo-fosfamide )

    • de hormonale therapie kan bestaan uit tamoxifen en/of inductie van ovariële uitval; dit laatste kan chirurgisch of met LHRH-agonisten ( tegenwoordig wordt de voorkeur gegeven aan LHRH-agonisten )

    • welke patiënten welke vorm van adjuvante systemische therapie krijgen, hangt af van oksellymfklierstatus, menopauzale status, leeftijd en hormoonreceptorstatus
     ( oestrogeenreceptor/ progesteronreceptor = ER/PgR ):

     •  35 jaar: altijd adjuvante systemische therapie ( ongeacht tumorgrootte, histologische kenmerken of oksellymfklierstatus )

      • negatieve hormoonreceptor: polychemotherapie

      • positieve hormoonreceptor: weten we nog niet zeker  verschillende mogelijkheden:

       • polychemotherapie + tamoxifen

       • polychemotherapie + tamoxifen + LHRH-agonisten

       • tamoxifen + LHRH-agonisten ( dus helemaal geen chemotherapie; dit is echter erg “wild” en wordt nog onderzocht )

     • positieve okselklieren:
hormoonreceptor-status

menopauzale status en leeftijd
premenopauzaal

postmenopauzaal
 70 jaar


postmenopauzaal
> 70 jaar


ER+ en/of PgR+

polychemotherapie + hormonale therapie

tamoxifen
( waarde van aanvullende chemotherapie niet bewezen )

tamoxifen

ER- en PgR-

polychemotherapie

polychemotherapie

geen therapie
     • negatieve okselklieren:
tumorgrootte

histologische kenmerken
gunstig

ongunstig

 1 cm

geen therapie

geen therapie

1-3 cm

geen therapie

als bij positieve lymfklieren

 3 cm

als bij positieve lymfklieren

als bij positieve lymfklieren

 stroomdiagram op volgende pagina

  • bij locally advanced ( stadium III ) mammacarcinoom: eerst chemotherapie, dan chirurgische resectie en/of radiotherapie

  • bij gemetastaseerd mammacarcinoom  palliatie:

   • vorm van palliatie afhankelijk van:

    • progressiesnelheid

    • menopauzale status

    • leeftijd

    • ziektevrij interval

    • conditie van de patiënt

    • hormoonreceptorstatus

   • voorkeurstherapie:


    • eerstelijns-hormoontherapie:

     • premenopauzaal: tamoxifen met LHRH-agonisten of ovariëctomie

     • postmenopauzaal: tamoxifen

    • andere hormoontherapieën:

     • premenopauzaal:

      • progestagenen

      • androgenen

     • postmenopauzaal:

      • aromataseremmers

      • progestagenen

      • androgenen of oestrogenen

   • kans op remissie van gemetastaseerd mammacarcinoom na hormoontherapie:

    • oestrogeenreceptor positief:

     • eerstelijns-hormoontherapie: remissiekans 50% met mediane remissieduur 12 maanden

     • latere hormoontherapie: remissiekans 30% met mediane remissieduur 6 maanden

    • oestrogeenreceptor negatief: remissiekans < 10%

   • kans op remissie van gemetastaseerd mammacarcinoom na polychemotherapie (CMF/CAF):
    50-70%

   • bij begin van hormoontherapie kan een tijdelijk versnelde proliferatie van de tumor optreden  flare-fenomeen: voorbijgaande exacerbatie van symptomen  musculoskeletale pijn, hypercalciëmie, erytheem, koorts

   • bijwerkingen van cytostatica:

    • beenmergdepressie  leuco-/thrombocytopenie

    • mucositis van tractus digestivus

    • misselijkheid en braken

    • nierfalen  uremie

    • haaruitval

    • spermatogenese   infertiliteit

    • ovariumfunctie   vroegtijdige menopauze • Hersenmetastasen zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij mammacarcinoom, maar ook bij andere maligniteiten: de meest voorkomende primaire tumoren zijn:

  • bronchuscarcinoom

  • mammacarcinoom

  • melanoom

  • niercarcinoom

  • carcinomen van de tractus digestivus

 • Klinisch beeld van hersenmetastasen: net als bij andere intracraniële tumoren:

  • focale neurologische verschijnselen:

   • motorische/sensibele uitvalsverschijnselen

   • hemianopsie

   • hogere corticale functiestoornissen ( b.v. spraakproblemen )

  • epileptische insulten

  • intracraniële drukverhoging: o.a.:

   • hoofdpijn, misselijkheid en braken

   • bewustzijnsdaling

   • duizeligheid

   • oogspierparese

  • inklemmingsverschijnselen ( o.a. cardiorespiratoire stoornissen )

 • Diagnostiek:

  • eerste keus: MRI ( indien niet voorhanden: CT-hersenen na intraveneuze contrasttoediening, maar MRI is beter )

   • hersenmetastasen zijn vrijwel altijd omgeven door veel oedeem en zijn in de helft van alle gevallen multipel

   • MRI-lesies in de hersenen: differentiaal diagnose:

    • tumor:

     • primair:

      • glioom

      • medulloblastoom

      • primair cerebraal lymfoom

     • secundair  hersenmetastase

    • absces

    • infarct

    • hematoom

  • officieel is een biopt nodig om de diagnose hersenmetastase te stellen, maar dit wordt meestal achterwege gelaten

  • indien geen primaire tumor bekend is  onderzoek van longen, mammae, huid en nieren

 • Therapie:

  • op korte termijn verlichting van de symptomen met kortdurende kuur van dexamethason ( krachtige glucocorticoïd  gaat hersenoedeem tegen )  snel afbouwen

  • daaropvolgende therapie: afhankelijk van aantal metastasen:

   • solitaire metastase: chirurgische excisie + postoperatieve radiotherapie ( hele schedel )

   • multipele metastasen: radiotherapie van de schedel

 • Prognose:

  • onbehandeld:  1 maand

  • na radiotherapie: 3-4 maanden

  • na chirurgische resectie + radiotherapie: 7-8 maanden • Botmetastasen zijn een andere bron van morbiditeit bij o.a. mammacarcinoom; de meest voorkomende primaire tumoren zijn:

  • mammacarcinoom

  • bronchuscarcinoom

  • prostaatcarcinoom

  • niercarcinoom

  • schildkliercarcinoom

  • colorectaalcarcinoom

  • lymfomen

 • Botmetastasen zitten meestal in axiaal skelet ( bekken, wervelkolom, ribben, sternum, scapulae ) en in proximale femur en humerus

 • Klinisch beeld van botmetastasen:

  • pijn

  • pathologische fracturen ( vnl. femur, humerus, wervels, ribben )

  • compressie van ruggemerg of cauda equina  dwarslaesie

  • hypercalciëmie

 • Diagnostiek:

  • botscintigrafie

  • MRI bij negatieve botscintigrafie bij sterke verdenking op botmetastasen en bij verdenking op multipel myeloom

  • biopsie, vooral als er geen bekende primaire tumor is

 • Therapie:

  • pijnstilling met NSAID’s en/of opiaten

  • bij uitgebreide botmetastasering  chemotherapie en/of hormonale therapie ( afhankelijk van primaire tumor )

  • radiotherapie:

   • bij gelocaliseerde metastasen

   • op de meest bedreigde/belaste plaatsen bij al ingestelde systemische therapie

  • chirurgie:

   • bij fracturen ( volgens het boek moet de levensverwachting wel  6 maanden zijn ): stabiele fixatie na verwijdering van de tumor

   • evt. profylactisch

  • bisfosfanaten: worden in principe altijd bij symptomatische botmetastasen gegeven
 1. Onverklaarde anemie en colorectaalcarcinoom
 • Oorzaken van anemie: • Diagnostiek bij anemie:
 • Ruimte-innemend proces in het colorectum: differentiaal diagnose:

  • benigne:

   • adenomateuze poliep

   • leiomyoom

   • laaggradige GIST ( gastro-intestinale stromaceltumor )

  • maligne:

   • adenocarcinoom ( = colorectaalcarcinoom )

   • neuro-endocriene tumor = carcinoïd

   • leiomyosarcoom

   • hooggradige GIST

 • Colorectaalcarcinoom:

  • epidemiologie:

   • incidentie in Nederland: 8000/jaar (  2000-2500/jaar in rectum )

   • coloncarcinoom: meer bij vrouwen

   • rectumcarcinoom: meer bij mannen

   • verdeling over dikke darm:  • etiologie:

   • 85% is sporadisch  risicofactoren:

    • adipositas

    • weinig fysieke inspanning

    • hoog vetgehalte in dieet

    • weinig groente, fruit, granen

    • alcohol

    • IBD

   • 15% is familiair: 2 belangrijke syndromen:

    • FAP = familiaire adenomateuze polyposis:

     • al op jonge leeftijd (pre)maligne poliepen over hele colonoppervlak ( vaak ook in dunne darm en maag! )

     • 0,2% van alle erfelijke darmkankersyndromen

     • profylactische totale colectomie wordt aanbevolen

    • HNPCC = hereditary non-polyposis colorectal carcinoma:

     • meest voorkomende erfelijke darmkankersyndroom

     • niet honderden poliepen, meestal solitaire tumor

     • criteria: Amsterdam-criteria:

      •  3 familieleden met HNPCC-geassocieerd carcinoom ( dikke-/dunne-darmkanker, endometriumcarcinoom, urotheelcelcarcinoom van ureter/pyelum ) waarvan  2 eerstegraads verwant

      •  2 opeenvolgende generaties zijn aangedaan

      •  1 van de patiënten is  50 jaar bij stellen van de diagnose

      • FAP is uitgesloten

      • pathologisch bewijs van maligniteit

  • klinisch beeld: afhankelijk van localisatie:

   • rechter hemicolon:

    • buikpijn

    • anemie

    • palpabele massa in rechter onderbuik

   • linker hemicolon:

    • verandering van defecatiepatroon (diarrhee/obstipatie)

    • krampende buikpijn

   • rectum:

    • faecaal bloed-/slijmverlies

    • tenesmi ( loze aandrang )

    • pijn bij defecatie

    • afwijking bij rectaal toucher

  • diagnostiek:

   • lichamelijk onderzoek:

    • palpatie van de buik:

     • tumormassa

     • levermetastasen

    • palpatie van de liezen  lymfkliermetastasen

    • rectaal toucher ( bij vrouwen ook vaginaal toucher )

   • lab:

    • Hb bij bloedende tumor

    • nierfunctie bij verdenking op ureterobstructie

    • leverfunctie

    • tumormarker: CEA ( vnl. belangrijk voor de follow-up )

   • coloscopie en/of proctosigmoïdoscopie ( met biopten! ): vaak standaard allebei, maar je kan de keuze laten afhangen van het rectaal toucher

   • CT/MRI van het kleine bekken  uitbreiding primaire tumor + regionale lymfkliermetastasen

   • metastasenonderzoek:

    • X-thorax

    • echo-lever

  • stadiëring:
T

T1

tumorinvasie tot in submucosa

T2

tumorinvasie tot in muscularis propria

T3

tumorinvasie tot in subserosa of in niet-geperitonealiseerde pericolische/perirectale weefsels

T4

tumorinvasie in andere organen/structuren en/of perforatie van het viscerale peritoneum

N

N0

geen lymfkliermetastasen

N1

metastasen in 1-3 regionale lymfklieren

N2

metastasen in 4 regionale lymfklieren

M

M0

geen metastasen op afstand

M1

metastasen op afstand


T1

T2

T3

T4

N0

Dukes A

Dukes B

N1

Dukes C

N2

M1

Dukes D


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina