Bodemgebruik en afstand. Open het Exel werkblad winstDovnload 10.71 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte10.71 Kb.


Bodemgebruik en afstand.

Open het Exel werkblad winst

A. Boer Bio moet kiezen wat hij gat produceren.. Op 60 km is een slachthuis waar hij zijn kalveren slachtkippen en varkens kan verkopen en in een dorp op 20 km afstand zit een eierhandel die eieren koopt.

1. Voer eerst deze gegevens in.

PRODUKT OPBRENGST PROD.KOSTEN TRANSP. KOSTEN AFSTAND

Vul in blok A9:E9 kalveren ƒ 9.000,00 ƒ 5.000,00 ƒ 35,00 60

Vul in blok A10:E10 eieren ƒ 2.500,00 ƒ 100,00 ƒ 10,00 20

Vul in blok A11:E11 slachtkippen ƒ 6.000,00 ƒ 3.000,00 ƒ 20,00 60

Vul in blok A12:E12 varkens ƒ 7.000,00 ƒ 4.000,00 ƒ 25,00 60

2 Het meeste levert op............... ........ en wel  ..........

3 De produktie kosten van eieren stijgen sterk tot 500 gulden terwijl er op 10 km afstand een kippenslachterij gebouwd is die al zijn kippen wel wil hebben. Verander de gegeven en vul in
Nu lever ........................................................................... het meeste op en wel  .............................

4 Het minste levert nu op ............................................................................... en wel  .........

5 De grafische voorstelling van de winst heet: het model van ...............................
B. Het produktschap voor de landbouw wil graag een kaart hebben van het gebied rond de steden

A, B en C , waar de boeren hun produkten verkopen Deze kaart moet aangeven welke vorm van grondgebruik het meeste oplevert.

Voer de onderstaan de gegevens in ( wis de oude gegevens)

PRODUKT OPBRENGST PROD.KOSTEN TRANSP. KOSTEN

BOS 1.000 200 7,50

AKKERBOUW 4.000 2.000 30

MELKVEETEELT 6.000 3.000 60

TUINBOUW 10.000 5.000 200

1. Vul hieronder voor elk produkt in op welke afstand van de stad dit produkt het meeste oplevert

BOS van ......km tot .......km AKKERBOUW van ......km tot .......km

MELKVEETEELT van ......km tot .......km TUINBOUW van ......km tot .......km

1. Maak een kaart (A op de andere kant van dit blad) van het gebied waarin je aangeeft welke vorm van landbouw het meeste oplevert.

maak gebruik van de onderstaande gegevens.
2. In stad B ontstaat een grote vraag naar melk en de opbrengst van de melk is in die stad F.6 500.

Bereken de veranderingen in de melkveezone rond stad B

MELKVEETEELT van .................km tot ..............................km

Arceer op kaart A alle gebied waar men beter kan overschakelen op melkvee.


3. Door verbetering in de techniek worden alle transportkosten nog maar de helft. Vul de afstanden in en maak een nieuwe kaar t(B).

BOS van ......km tot .......km AKKERBOUW van ......km tot .......km

MELKVEETEELT van ......km tot .......km TUINBOUW van ......km tot .......km
4. Leg uit waarom deze kaartjes nog erg globaal zijn en geef aan waar je eigenlijk nog meer rekening mee moet houden al je zo'n kaartje maakt

KAART aBOS


AKKERBOUW

MELKVEETEELTTUINBOUW

LEGENDA:

SCHAAL 1: 1 000 000

KAART B26-08-2016
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina