BoekbesprekingenDovnload 45.09 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte45.09 Kb.


20
BOEKBESPREKINGEN


Alfabetisch gerangschikt volgens de auteur. De naam van de recensent staat tussen haakjes.
Århammar, N.R., Ph.H. Breuker, Fr. Dam, A. Dykstra, T.J. Steenmeijer-Wielenga (red.). Miscellanea Frisica, in nije bondel Fryske studzjes. (H.T.J. Miedema). 1988, 194-195.

Arbuleau, J. Zie: Lagneau, Ph.

Arnim, W.W. Graf. Siedlungswanderung im Mittelalter. (J.A. Huisman). 1972, 154-156.

Asaert, G. Zie: Voet, L.

Autenrieth, J., D. Geuenich en K. Schmid. Das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau. (C. Marynissen). 1983, 211-216.

Baetens, R. Schoten. De geschiedenis van een tweeluik. (R. Van Passen). 1983, 219-221.

Bakker, M. Toponymy fan Akkrum en Nes. (H.T.J. Miedema). 1983, 209-210.

Beckers, H., H. Gausling en B. Wittebrock. Die Flurnamen der Stadt Ahaus. (Ann Marynissen). 1991, 210-213.

Berger, R. Littérature et société arrageoises au XIIIe siècle. Les chansons et dits arté- siens. (P. Swiggers, W. Van Hoecke). 1986, 209-214.

Blok, D.P. Toponymische verkenningen in het Land van Woerden. (H. Draye). 1978, 381-384.

-- Ortsnamen. (K. Roelandts). 1990, 190-191.

Blok, D.P. Zie: Tinneveld, A.

Boerhave, G. Zie: Boerhave, R.J.

Boerhave, H. Zie: Boerhave, R.J.

Boerhave, R.J., G. Boerhave en H. Boerhave. Geschiedenis en genealogie van het geslacht Bouderave - Boerave - Boerhave. (F. Debrabandere). 1976, 135-136.

Boonen, M. Huisnamen te Maaseik. (J. Molemans). 1982, 124-125.

Bougard, P. en M. Gysseling. L'impôt royal en Artois (1295-1302). (H. Draye). 1970, 241-242.

Boyenval, R., R. Debrie en R. Vaillant. Répertoire des noms de famille de la Somme en 1849. (F. Debrabandere). 1981, 245.

Breuker, Ph.H. Zie: Århammar, N.R.

Brock, A.C. Historische beschrijving van de meierij van 's-Hertogenbosch (ca. 1825). (J. Molemans). 1978, 204-206.

Buitenhuis, H. Zutphense straatnamen. (L.H. Maas). 1986, 215-216.

Buitenhuis, H. en K. Heeroma. Noordbrabantse herkomstnamen. (H. Draye). 1972, 345- 348.

Buntinx, J. en M. Gysseling. Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344), II Woordindices door F. de Tollenaere, W. Pijnenburg e.a. (Rob Rentenaar). 1978, 373-375.

Burgers, J.W.J. en J. Sparreboom. Index van namen op de delen I en II van het Oorkon denboek van Holland en Zeeland tot 1299. (R. Rentenaar). 1989, 200-202.

Bussels, M., J. Grauwels, E. Houtman, H. Leynen, J. Molemans en R. Van Ballaer. Hasselt 750 jaar stad, 1232-1982. (J. Molemans). 1982, 239-242.

Capelle, C. Indices op de hoofdcijnsboeken van het Land van Waas. (F. Debrabandere). 1975, 152-154.

Cate, C.L. ten. Borne en z'n borg. Etymologie, feiten en speculatie. (L. Okken). 1990, 192-195.

Claes, Frans. Geschiedenis van Webbekom. (H. Draye). 1982, 250-252.

-- Cijnsboeken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Diest, 14e eeuw. (C. Marynissen). 1987, 223-224.

Claes, Frans, Guy Hanegreefs, Frans Loix en Nanda Reynders. Schaffen door de eeuwen heen. (K. Roelandts). 1990, 191-192.

Claude, J. Zie: Dussart, F.

Coornaert, M. De topografie, de geschiedenis en de toponimie van St.-Pieters-op-de-Dijk. (F. Debrabandere). 1973, 199-202.

-- Knokke en het Zwin. (F. Debrabandere). 1975, 156-159.

-- Heist en de Eiesluis. (F. Debrandere). 1978, 206-208.

Coussement, Ph. De poorterij van Menen. (F. Debrabandere). 1972, 159-160.

Daan, Jo en M.J. Francken. Atlas van de Nederlandse klankontwikkeling (ANKO). (K. Roelandts). 1972, 157-158.

Dam, Fr. Zie: Århammar, N.R.

De Bont, A.P. Dialekt van Kempenland. Deel III. (H. Draye). 1970, 237-238.

Debrabandere, F. Studie van de persoonsnamen in de kasselrij Kortrijk. (O. Leys). 1970, 242-243.

-- Van voornaam tot achternaam. (R. Van Passen). 1972, 156-157.

-- Kortrijkse Naamkunde 1200-1300. (C. Marynissen). 1980, 240-247

Debrie, R. Zie: Boyenval, R.

De Brouwer, J. Toponymie van Pollare. (H. Draye). 1975, 278-279.

De Grauwe, Jan. Prosopographia cartusiana belgica (1314-1796). (H. Draye). 1978, 372- 373.

Delestré, D.J. Uit het verleden van Grimbergen. (R. Van Passen). 1988, 205-207.

De Nave, F. Zie: Voet, L.

De Tollenaere, F. Zie: Buntinx, J.

Devos, Magda. Zie: Woordenboek.

De Vries, J. Etymologisch woordenboek, 13de druk. (F. Claes). 1986, 198-203.

De Wachter, L. Ons oud Sint-Willibrords. (R. Van Passen). 1975, 275-277.

Dölling, D. Die Flurnamen der Stadt Gescher. (Ann Marynissen). 1991, 210-213.

Draye, H. en K. Roelandts. De plaatsnamenstudie in 1959-1965. (G. Peeters). 1970, 245- 246.

Dreesen, J. Zie: Dreesen, M.

Dreesen, M. en J. Dreesen. Lanklaar, schoonste hoekje van Limburg. (J. Molemans). 1979, 157.

Dussart, F. en J. Claude. Les villages de "dries". (H. Draye). 1976, 266-270.

Dykstra, A. Zie: Århammar, N.R.

Ebeling, R.A. Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil I: Namenverzeichnis. (H. Draye). 1979, 160-162.

-- Over de namen van de middeleeuwse streekdorpen in Oostfriesland. (H. Draye). 1979, 314-316.

-- Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil II. (C. Marynissen). 1987, 224-227.

-- De familienamen in Drente anno 1947. (J.M. Verhoeff). 1988, 203-205.

Eylenbosch, E. De wendakker. (H. Draye). 1971, 204-206.

Francken, M.J. Zie: Daan, Jo.

Fryske nammen 3 Ljouwert/Leeuwarden, 1981. (H.T.J. Miedema). 1982, 121-124.

Fryske Nammen 6. (H.T.J. Miedema). 1988, 195-198.

Fryske Nammen 7. W.T. Beetstra, Toponimen en toponimyske eleminten yn Fryslân. (H.T.J. Miedema). 1988, 198-200.

Fryske Nammen 8. (K. Roelandts). 1991, 220.

Gamillscheg, E. Romania germanica I. (M. Gysseling). 1971, 188-193.

Gausling, H. Zie: Beckers, H.

Geuenich, D. Die Personennamen der Klostergemeinschaft von Fulda im frühen Mittelal ter. (C. Marynissen). 1977, 264-268.

Geuenich, D. Zie: Autenrieth, J.

Gildemacher, Karel F. Waternamen in Friesland. (M. Schroor). 1993, 195-197.

Goole, F. Ik maak ook mijn stamboom op. (F. Debrabandere). 1971, 206-207.

Gorissen, F. Niederrheinländische Burgnamen. (H. Draye). 1972, 343-345.

Gottschalk, M.K.E. Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, I. (D.P. Blok). 1971, 194-199.

Grauwels, J. Zie: Bussels, M.

Gysseling, M. Geschiedenis van Oostakker en Sint-Amandsberg. (H. Draye). 1975, 273- 274.

-- De geschiedenis van onze taal. (H. Draye). 1978, 375-377.

-- m.m.v. W. Pijnenburg. Corpus van Middelnederlandse teksten. Reeks II. Delen 2, 3 en 4. (K. Roelandts). 1986, 196-198.

-- Corpus van Middelnederlandse teksten II, 5-6. (K. Roelandts). 1988, 187-189.

Gysseling, M. Zie: Bougard, P.

-- Zie: Buntinx, J.

Gysseling, M. Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), m.m.v. W. Pijnenburg. Reeks II: Literaire handschriften. Deel 1: Fragmenten. (K. Roelandts). 1980, 238-240.

Gysseling, M. en A.E. Verhulst. Nederzettingsnamen en nederzettingsgeschiedenis. (H. Draye). 1970, 236-237.

Hanegreefs, Guy. Zie: Claes, Frans.

Hausner, Isolde en Elisabeth Schuster. Altdeutsches Namenbuch. Die Überlieferung der Ortsnamen in Österreich und Südtirol von den Anfängen bis 1200. (K. Roelandts). 1991, 216-218.

Heeroma, K. Zie: Buitenhuis, H.

Heeroma, K. en H.T.J. Miedema. Perspectief der doopboeken. (P.J. Meertens). 1973, 192-194.

Hekket, B.J. Oostnederlandse familienamen. (K. Roelandts). 1976, 260-261.

Helsen, A.-M. en J. Helsen. Gehuchtnamen in de Antwerpse Kempen. (D.P. Blok). 1979, 302-307.

Hessmann, P. Namenforschung im ostniederländisch-westfälischen Grenzgebiet. (C. Marynissen). 1978, 208-209.

Heukels, H. Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten. (R.A. Ebeling). 1988, 200-201.

Hlawitschka, E., K. Schmid en G. Tellenbach. Liber Memorialis von Remiremont. (R.E. Künzel). 1972, 336-343.

Hofstra, T. Ortsnamen auf -elte in der niederländischen Provinz Drente. (H. Draye). 1974, 209-211.

Houtman, E. Zie: Bussels, M.

Hutten, H.G.M. en J. Th. M. Melsen. Bijdragen tot de geschiedenis van Kempen- en Peelland. (J. Molemans). 1978, 203-204.

Jacoby, M. Wargus, vargr "Verbrecher", "Wolf". (R. Van Passen). 1976, 270-271.

Jaenen, T. Bijdrage tot de Toponymie van Meeuwen. (J. Molemans). 1979, 158.

Jamees, A. Brugse poorters. (F. Debrabandere). 1975, 159-163.

Jansen, F. Van Apekop tot Zielepoot. (R.A. Ebeling). 1987, 218-220.

Jongmans, H., L. Weyens e.a. Geschiedenis van Heusden. Heusden-Houeijken, twee Heren, één Parochie. (J. Molemans). 1979, 155-156.

Keymeulen, Jacques van. Zie: Woordenboek.

Kisman, A.K. Straatnamen in Doetinchem in woord en beeld. (R. Rentenaar). 1982, 253- 255.

Koch, A.C.F. Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I. (R.E. Künzel). 1971, 200-204.

Koenderink, A.G. Inleiding tot de toponymie van het gebied tussen Overijselse Vecht en Oude IJsel. (Rob Rentenaar). 1979, 316-318.

Koning, W.K.B. Sociolinguïstiek in de Nederlandse taalgemeenschap. (Rob Rentenaar). 1979, 298-299.

Kruisheer, J.G. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. II. (R. Rentenaar). 1988, 189-193.

-- Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. III, 1256 tot 1278. (R. Rente naar). 1993, 189-191.

Lagneau, Ph. en J. Arbuleau. Dictionnaire des noms de famille et des prénoms. (F. Debrabandere). 1980, 247-249.

Lefèvre, J., L. Verhasselt en J. T'Kint. Geschiedenis van Wolvertem. (R. Van Passen). 1980, 253-255.

Leynen, H. Zie: Bussels, M.

Limburg II. (H. Draye). 1974, 214-215.

Loix, Frans. Zie: Claes, Frans.

Luyssaert, J. Toponymie van Bossuit, Moen en Outrijve tot 1650. (F. Debrabandere). 1970, 239-241.

Maddens, N. en R. Vancraeynest. Klapper op de "Parckemynen Index" van de Kortrijkse Weeskamer. (F. Debrabandere). 1974, 211-214.

Maes, N. Evolutie van de voornaamgeving te Kortrijk. (F. Debrabandere). 1977, 273- 274.

Meerman, H. De Geul, zij-rivier van de Maas. (J. Molemans). 1978, 201-202.

Mélotte, H.E.M. en J. Molemans. Noordbrabantse plaatsnamen. Monografie 1: Valkens waard. (H. Draye). 1979, 307-313.

Melssen, J.Th.M. Register van Eindhovense schepenakten. (F. Debrabandere). 1976, 273.

-- Bijdragen tot de geschiedenis van Kempen- en Peelland. Kohieren van de honderdste penning van Gestel, Strijp, Stratum en Meerveldhoven, en extracten uit het kohier van Oerle, 1569-1571. (J. Molemans). 1979, 157.

Melssen, J.Th.M. Zie: Hutten, H.G.M.

Mertens, J. Zie: Molemans, J.

Miedema, H.T.J. Zie: Heeroma, K.

Molemans, J. Zonhoven. Historisch-naamkundige studie, m.m.v. J. Mertens. (C. Marynissen). 1982, 242-249.

Molemans, J. en J. Mertens. Toponymie van Opglabbeek. (R. Van Passen). 1986, 203- 205.

Molemans, J. Zie: Bussels, M.

-- Zie: Mélotte, H.E.M.

Nederlands Repertorium van Familienamen, X. (K. Roelandts). 1976, 259-260.

--, XI. (K. Roelandts). 1977, 268-269.

Nooyens, F. Geschiedenis van Deurne. (R. Van Passen). 1983, 222-225.

Ormeling, Ferdinand Jan. Minority toponyms on maps. The rendering of linguistic minority toponyms on topographic maps of the Western Europe. (Jaap van Vredendaal). 1983, 225-229.

Otten, D. Boerderijnamen in Heerde. (L.H. Maas). 1986, 214-215.

Overbeeke, J.G.L. Zie: Ten Asbroek, W.E.

Pannekeet, J.A. Woordvorming in het hedendaags Westfries. (K. Roelandts). 1979, 299- 300.

Pée, Willem. Zie: Woordenboek.

Petri, F. (ed.). Siedlung, Sprache und Bevölkerungsstruktur im Frankenreich. (K. Roelandts). 1973, 190-191.

Philologia Frisica anno 1984. (H.T.J. Miedema). 1987, 227-231.

Philologia Frisica anno 1988. (K. Roelandts). 1991, 218-219.

Piirainen, E. Flurnamen in Vreden. (G. Belmans). 1986, 205-209.

Pijnenburg, W. Zie: Buntinx, J.

-- Zie: Gysseling, M.

Poelman, R. Sloten. Van nederzetting tot bedevaartsoord. (H. Draye). 1976, 264-266.

Raas, P.S.G. Toponymie van 's-Heerenhoek. (Rob Rentenaar). 1980, 251-252.

Raveling, J. Die ostfriesischen Vornamen. 3. Auflage. (H.T.J. Miedema). 1989, 198-200. Reynders, Nanda. Zie: Claes, Frans.

Roelandts, K. Zie: Draye, H.

Rommel, F. Voornamenregister ten behoeve van de ambtenaren van de burgerlijke stand. (F. Debrabandere). 1970, 243-245.

Ryckeboer, Hugo. Zie: Woordenboek.

Sassen, A. Zie: Spa, J.J.

Schelberg, P.J.G. Woordenboek van het Sittards dialect met folkloristische aantekeningen. Zittesj wie men 't sjprik en sjrif. (J. Goossens). 1979, 158-160.

Scheygrond, A. Goudsche straatnamen. (R. Rentenaar). 1981, 248-251.

Schmid, K. Zie: Hlawitschka, E.

-- Zie: Autenrieth, J.

Schouteet, A. Indices op de buitenpoortersboeken van Brugge. (F. Debrabandere). 1973, 202-203.

Schuster, Elisabeth. Zie: Hausner, Isolde.

Smit, R. e.a. Graofwark. Hulpmiddel bij het genealogisch en regionaal-historisch onderzoek in Drenthe. (Rob Rentenaar). 1978, 385.

Söbbing, U. Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn. (Ann Marynissen). 1991, 210-213.

Soly, H. Zie: Voet, L.

Spa, J.J. en A. Sassen. Transformationeel-generatieve dialectologie. (O. Leys). 1971, 194-199.

Sparreboom, J. Zie: Burgers, J.W.J.

Stad Brugge. Raadgevende commissie voor Toponymie en Straatnamen. (H. Draye). 1973, 204-206.

Steenmeijer-Wielenga, T.J. Zie: Århammar, N.R.

Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek Arnhem. (H. Draye). 1975, 164-165.

Studia onomastica. Festskrift till Thorsten Andersson (1989). (Ria Vranckx). 1990, 195- 197.

Sypt, Kristien Van der. Zie: Woordenboek.

Taeldeman, Johan. Zie: Woordenboek.

Tellenbach, G. Zie: Hlawitschka, E.

Ten Asbroek, W.E. en J.G.L. Overbeeke. Veldnamen in Haaksbergen. (R. Rentenaar). 1982, 252-253.

Tier, Veronique de. Zie: Woordenboek.

Tinneveld, A. en D.P. Blok. Toponymie van Didam. (H. Draye). 1974, 205-209.

T'Kint, J. Zie: Lefèvre, J.

Tollenaere, F. de. Zie: Vries, J. de.

Tummers, P.L.M. Limburg. (H. Draye). 1973, 194-198.

Uitman, G.J. Hoe komen we aan onze namen? (F. Debrabandere). 1976, 132-135.

Utgava og atgongd. NORNA-rapport nr. 52. (R. Vranckx). 1993, 192-194).

Vaillant, R. Zie: Boyenval, R.

Van Ballaer, R. Zie: Bussels, M.

Vancraeynest, R. Zie: Maddens, N.

Van den Nieuwenhuizen, J. Oorkondenboek van het Sint-Elizabethospitaal te Antwerpen (1226-1355). (R. Van Passen). 1978, 199-201.

Vande Putte, G. Toponymie van Overijse. (R. Van Passen). 1970, 239-241.

van der Jagt, H.C. De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de Reformatie tot 1973. (J. van Vredendaal). 1982, 255-259.

Van der Plank, A.N.W. Het Namenboek. De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen. (R.A. Ebeling). 1979, 300-302.

Vande Weghe, R. Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen. (R. Van Passen). 1977, 274-276.

Van Gerven, R. De Scheldepolders van de Linkeroever. (R. Van Passen). 1979, 152-155.

Van Hoonacker, E. Duizend Kortrijkse straten. (F. Debrabandere). 1987, 221-223.

Van Kerckhoven, M.J. Oud-Geraardsbergen. (H. Draye). 1975, 278.

Van Overstraeten, J. Wat betekent mijn familienaam? (H. Draye). 1977, 269-273.

Van Passen, R. Geschiedenis van Edegem. (H. Draye). 1975, 165-166.

-- Geschiedenis van Wilrijk. (H. Draye). 1982, 249-250.

-- Geschiedenis van Wilrijk. (C. Marynissen). 1983, 216-219.

Van Roey, J. Zie: Voet, L.

Van Rompaey, J. De oude plaatsnamen van St.-Martens-Latem. (H. Draye). 1975, 279.

Van Rooyen, M. Het groot voornamenboek. (F. Debrabandere). 1988, 202-203.

Veldnamen in Hasselt. (R. Rentenaar). 1981, 246-247.

Veldnamen van Koudekerke (De). (R. Rentenaar). 1981, 247-248.

Vergriete, Th. Tables générales des registres aux actes de partage de la ville et châtellenie de Bergues. (F. Debrabandere). 1975, 154-156.

Verhasselt, L. Zie: Lefèvre, J.

Verhulst, A. Zie: Voet, L.

Verhulst, A.E. Zie: Gysseling, M.

Viaene, A. Veelnamig Vlaanderen. (F. Debrabandere). 1976, 271-273.

Visser, L. De straatnamen van Zeist. (Loes H. Maas). 1978, 384-385.

Voet, L., A. Verhulst, G. Asaert, F. De Nave, H. Soly en J. Van Roey. De stad Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17de eeuw. (R. Van Passen). 1978, 378- 381.

Voitl, H. The Study of Personal Names of the British Isles. (C. Marynissen). 1976, 261- 264.

Vriendenboek Dr. Jozef Weyns. (H. Draye). 1975, 279-280.

Vries, J. de, en F. de Tollenaere. Etymologisch Woordenboek. (Frans Claes). 1992, 213- 216.

Weyens, L. Zie: Jongmans, H.

Wieringa, J. Drentse veldnamen verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersak sisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. (R. Rentenaar). 1982, 120-121.

Wittebrock, B. Zie: Beckers, H.

Woordenboek van de Vlaamse dialecten. 1) Inleiding door Magda Devos, Hugo Rycke boer en Johan Taeldeman, met een woord vooraf door Willem Pée. 2) Deel I, Landbouwwoordenschat, aflevering I, Akkerland en weiland door Magda Devos en Hugo Ryckeboer. 3) Deel I, aflevering I. Wetenschappelijk apparaat. (J. Goos sens). 1980, 249-251.

-- Deel II. Niet-agrarische vaktalen. Aflevering 1. De mandenmaker. Aflevering 2. De strodekker. Aflevering 3. Handspinner en touwslager. Wetenschappelijk apparaat. Door Magda Devos, Hugo Ryckeboer, Jacques van Keymeulen. (J. Goossens). 1987, 231-233.

-- Deel II. Niet-agrarische vaktalen. Aflevering 4. De kuiper en de hoepelmaker. Weten- schappelijk apparaat. Door Jacques Van Keymeulen, Kristien Van der Sypt, Magda Devos, Hugo Ryckeboer. Aflevering 5. De molenaar. Wetenschappelijk apparaat. Door Veronique De Tier, Jacques Van Keymeulen, met medewerking van Hugo Ryckeboer, Kristien Van der Sypt. (J. Goossens). 1991, 213-216.

Zelders, N.L. Die rechten Nebenflüsse des Rheins zwischen Lippe und Kromme Rijn. (J. Huisman). 1978, 198-199.Zoete, A. De documenten in omloop bij het Belgisch kadaster (1835-1975). (H. Draye). 1979, 319.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina