Boekingsformulier stichtingDovnload 20.73 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte20.73 Kb.
BOEKINGSFORMULIER STICHTING VOGELREIZEN

Heeft u de reis van uw keuze gevonden? Wacht dan niet te lang met boeken, want een reis kan snel zijn volgeboekt.

Gelieve dit formulier duidelijk in te vullen in BLOKLETTERS. Onvolledige of onjuiste gegevens kunnen voor de deelnemer leiden tot extra kosten, vertraging of zelfs (b.v. bij vliegmaatschappijen) tot uitsluiting of weigering.

Ondergetekende geeft zich (en eventueel nader vermelde persoon) op voor de reis met:


reisbestemming ………………………………………… reiscode ………………. reisperiode ………..……..……….…..
Persoonsgegevens: (uw naam of namen s.v.p. vermelden, precies zoals ze in uw geldig paspoort staan)
deelnemer 1

deelnemer 2

achternaam

dhr./mw.1)

dhr./mw.1)

voornamen (voluit)roepnaamadrespostcodewoonplaats + land 2)nationaliteit 2)geboortedatumpaspoortnummertel.nr. privée-mailadrestel.nr. mobiel/GSM

Contactpersoon (bereikbaar in noodgeval):
naam en voorletters ……………………………………………adres ……………………………………………..…….....
postcode …………... woonplaats ……………………..…….. land2) ……. tel./fax./GSM1) ………………………………
e-mailadres …………………………………………………….. tel.nr. werk .……………………………………………….
Ondergetekende wenst:
 een tweepersoonskamer voor bovengenoemde twee personen

 een tweepersoonskamer op indeling

 een kamer voor allééngebruik, tegen de in de reisbrochure en / of prijsbijlage vermelde toeslag
Verzekeringen: Stichting Vogelreizen bemiddelt niet bij het afsluiten van verzekeringen. Wij raden u aan om goed verzekerd op reis te gaan. Voor het afsluiten van een annulerings- en reisverzekering kunt u desgewenst contact opnemen met

Globe Reisbureau van Eikeren, tel.: 078 - 674 95 80, of via strijen@globereisburo.nlBijzonderheden: relevante gegevens m.b.t. diëten, preferenties, essenties, uw gezondheid, e.d.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Aanbetaling: uw boeking is pas van kracht wanneer Stichting Vogelreizen dit volledig ingevulde formulier, alsmede een aanbetaling van 25% van de totale reissom, op haar bankrekening heeft ontvangen.
Ondergetekende heeft  GEEN /  WEL bezwaar tegen vermelding van zijn/haar adresgegevens op de deelnemerslijst. Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de reisgegevens zoals gepubliceerd in de reisbrochure en in de daarbij horende overige informatie en (prijs-)bijlagen, en van de gegevens op dit boekingsformulier en accepteert de op de achterzijde gestelde reisvoorwaarden.
Wij adviseren u een kopie van beide zijden van dit ingevulde formulier te behouden voor uw eigen administratie.
1) s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 2) vermeld bij voorkeur landcode: b.v. NL, B, D, of F

datum …………………………. handtekening ……………………………………….Stichting Vogelreizen · Nieuwe weg 5 · 4761 PE Zevenbergen · Nederland · Rabobank 1234.23.945 · IBAN: NL58RABO0123423945


BIC: RABONL24 · KvK Utrecht 41186008 · e-mail: info@stichtingvogelreizen.nl · www.stichtingvogelreizen.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina