Boetelijst en administratiekosten 2016 – 2017 AdministratieDovnload 41.27 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte41.27 Kb.


BOETELIJST EN ADMINISTRATIEKOSTEN 2016 – 2017
Administratie

A 1 Onvoldoende gefrankeerde brief strafport + € 5,00

A 2 Homologatiebewijs niet aanwezig € 2,50

A 3 Hoofding wedstrijdblad niet of slecht ingevuld € 2,50

A 4 Wedstrijdblad niet in hoofdletters € 2,50

A 5 Wedstrijdblad niet tijdig beschikbaar € 2,50

A 6 Wedstrijdblad te laat ingevuld € 2,50

A 7 Deelname aan de wedstrijd door deelnemers andere dan spelers,

Ingeschreven op het wedstrijdblad en niet aangesloten € 62,00

A 8 Adreswijziging van één der leden niet meegedeeld € 2,50

A 9 Vergunning niet vervangen voor wijziging van gegeven(s) € 2,50

A 10 Wedstrijdblad onvolledig en/of onjuist ingevuld door de ploegen € 5,00

A 11a Niet gebruiken of verkeerd invullen van de voorafgedrukte omslagen € 5,00

A 11b Gebruik van verkeerd geadresseerde omslag € 5,00

A 12 Afwezigheid van een club op de Gewestelijke Algemene Vergadering,

gewestelijke of provinciale kalendervergadering € 50.00

A 13 Te vroeg vertrekken of te laat aankomen op de Gew. Algem. Vergadering € 12.50

A 14 Elke overtreding waarvoor geen afzonderlijke rubriek in deze boetelijst

is voorzien € 15,00

A 15 Geen kopie van wedstrijdblad of te laat € 10,00

A 16 Gebruik niet-conform etiket € 20,00

A 17 Ontbrekende vergunning waar vereist € 2,50

A 18 Ploeg niet tijdig klaar op het voorziene aanvangsuur € 5,00

A 22 Onvoldoende leveren aantal scheidsrechters per sr / per weekend € 22,50

A 23 Weigering kapitein(s) het wedstrijdblad te ondertekenen na de wedstrijd € 10,00

A 24 Coach niet getekend na wedstrijd bij U15, U13 en U11 € 5,00
Homologatie


H 1 Spelen op een voor dit seizoen niet gehomologeerd terrein/zaal

voor de provincie, en na controle in orde €125 + kosten

H 2 Spelen op een voor dit seizoen niet gehomologeerd terrein/zaal

voor de provincie, en na controle niet in orde Forfait + kosten

H 3 Spelen op een terrein met een lagere quotering dan noodzakelijk Forfait + 50€

H 4 Spelen op een terrein met een negatieve beoordeling van de

homologatiecommissie waarvan ingelicht. Forfait + 50€

H 5 Niet in orde brengen van homologatie, vanaf 3de weekend Alg.Forfait Forfait + 250

H 6 Spelen op gehomologeerd terrein voor de provincie maar niet voor de club € 50,00

H 7 Geen gevolg geven aan gemaakte opmerking op homologatiebewijs

en gepubliceerd in “Dynamisch”, per opmerking € 25,00

H 8 Tekortkomingen genoteerd door de scheidsrechter op het wedstrijdblad € 25,00

H 9 Inbreuken tegenover de homologatievoorschriften € 25,00

H 10 Dubbele verplaatsing bij homologatie door toedoen van de club € 10 + kosten

H 11 Homologatie voor supplementaire zaal. € 15 + kosten

H 12 Wijzigingen aan de zaal, welke de homologatie beïnvloeden, en niet

gemeld aan de verantwoordelijke € 50,00

Forfait


F 1a Algemeen forfait € 250,00

F 1b Algemeen forfait miniemen, pre-miniemen € 125,00

F 2a Verwittigd forfait € 75,00

( 50 euro voor gewest en 25 euro voor de tegenstrever)

F 2b Verwittigd forfait miniemen, pre-miniemen € 37.50

( 25 euro voor gewest en 12,50 euro voor de tegenstrever)

F 3a Niet verwittigd forfait - provinciaal en gewestelijk €125,00

( 50 euro voor gewest en 75 euro voor de tegenstrever)

F 3b Niet verwittigd forfait miniemen en pre-miniemen € 62,50

( 25,00 euro voor gewest en 37,50 euro voor de tegenstrever)

F 4 Forfait voor tornooi van de provinciale of gewestelijke beker

per wedstrijd (voor de inrichter) € 250,00

F 5a Forfait finale Beker van Herentals seniors € 600,00

(1/3 voor de inrichter, 1/3 voor tegenstrever en 1/3 voor gewest)

F 5b Forfait voor de finale van de jeugdbeker € 150,00

(1/3 voor de inrichter, 1/3 voor tegenstrever en 1/3 voor gewest)

F 6 Forfait provinciale en / of gewestelijke eindronde (per wedstrijd) € 250,00

Voor inrichter, tenzij anders bepaald in het tornooireglement.

F 7 Forfait tijdens de laatste 4 (vier) competitiewedstrijden in de seniors -competitie

( 175 euro voor gewest en 75 euro voor de tegenstrever) € 250,00

F 8 Opgelegde forfait € 75,00

Materiaal


M 1 Ontbrekende antennes of niet reglementair € 2,50

M 2 Ontbrekend scorebord € 12,50

M 3 Niet reglementair scorebord (art.73) € 2,50

M 4 Ontbrekende zijbanden aan het net € 2,50

M 5 Geen meetlat of meetstok aanwezig of niet in centimeters € 2,50

M 6 Ontbrekende of onvolledige set wisselplaatjes (per set) € 2,50

M 7 Geen of onvolledige afscherming van de palen en/of de

scheidsrechtersstoel € 12,50

M 8 Geen of slecht functionerende manometer € 2,50

M 9 Ontbrekend wedstrijdblad en/of onkostennota voor de scheidsrechter(s) € 2,50

M 9b Verkeerd ingevulde onkostennota door de club € 5,00

M 10 Ontbrekende rotatiebriefjes € 2,50

M 11 Ontbreken scheidsrechtersstoel € 12,50

M 12 Ontbrekende of laattijdig beschikbare wedstrijdbal (per bal) € 2,50

M 13 Terrein of materiaal laattijdig in orde € 12,50

M 14 Geen terrein- of zaalafgevaardigde € 12,50

M 15 Geen markeerder (waar vereist) € 25,00

M 16 Onjuist of onvolledig invullen van het wedstrijdblad door de markeerder € 7,50

M 17 Onvolledige verbandkist € 2,50

M 18 Geen veegdoekjes (per stuk) € 2,50

M 19 Terreinafgevaardigde zonder kenteken € 2,50

M 20 Geen reglementaire nummering (per speler) € 2,50

M 21 Geen uniforme kledij (per speler) € 2,50

M 22 Geen schrijfplank (waar nodig) € 2,50

M 23 Geen gekleurde wedstrijd- en/of inspeelballen (6) - per bal € 2,50

M 24 Geen fles water (per ontbrekende fles) € 2.50

M 25 Geen afgeschermde ruimte (zie homologatiereglement) € 12,50

M 26 Ontbrekende strafstoel (per stoel) € 5,00Ontmoetingen


O 1a Aanvraag kalenderwijziging seniors € 20,00

O 1b Algemene uurwijziging na kalendervergadering (per wedstrijd) € 5,00

O 2 Laattijdige aanvraag tot kalenderwijziging seniors € 50,00

O 3 Aanvraag meerdere kalenderwijzigingen gezamenlijk ingediend

( per bijkomende wijziging) € 5,00

O 4a Aanvraag kalenderwijziging jeugd provcinciaal € 20,00

O 4b Aanvraag kalenderwijziging jeugd regionaal € 15,00

O 5 Laattijdige aanvraag tot kalenderwijziging jeugd proviniaal € 25,00

O 6 Laattijdig inschrijven voor de competitie € 25,00

O 7 Laattijdig indienen van homologatieaanvraag of vernieuwing € 15,00

O 8 Laattijdige aanvraag tot inrichten van een tornooi (min. 14 dagen) € 5,00

O 9 Inrichten van een tornooi of wedstrijd zonder toelating € 25,00

O 10 Geen deelname met een jeugdploeg (Hst 6 art.4.1)

- nationaal spelende ploegen €800,00

- landelijk spelende ploegen €600,00

- provinciaal spelende ploegen €400,00

O 11 Laattijdig vastleggen van een bekerwedstrijd €100.00

O 12 Laattijdig doorgeven van spelersgegevens voor bekerfinales € 30,00

O 13 Deelname aan wedstrijd zonder toelating moederclub € 25,00
Uitslagen

U 1 Niet of laattijdig meedelen van de uitslag (per uitslag) € 10,00

U 2 Onjuiste melding van een uitslag(per uitslag) € 5,00
Scheidsrechters

(vallen onder de verantwoordelijkheid van de gewestelijke scheidsrechterscommissie)

S 1 Afwezige scheidsrechter

- 1° maal: 1 x wedstrijdvergoeding

- 2° maal: 1,5 x wedstrijdvergoeding

- 3° maal: 2 x wedstrijdvergoeding + schrapping

S 2 Laattijdig afzeggen van de scheidsrechter € 5,00

S 3 Geen schriftelijke bevestiging van afzegging € 5,00

S 4 Niet in reglementaire kledij € 7,50

S 5 Laattijdig versturen van het wedstrijdblad € 5,00

S 6 Te laat opmaken van een gedetailleerd verslag € 7,50

S 7 Afwezigheid op een verplichte bijeenkomst € 15,00

S 8 Te vroeg verlaten of te laat komen op een verplichte bijeenkomst € 5,00

S 9 Laattijdig inschrijven, € 10,00

S 10 Onvolledig nazicht en/of onjuist invullen van het wedstrijdblad € 7,50

S 11 Geen of onvolledig ingevulde onkostennota bijgevoegd € 5,00

S 12 Onvoldoende wedstrijden gefloten (per wedstrijd) € 7,50

S 13 Vergunningnummer niet vermeld € 2,50


Jeugdscheidsrechters

(vallen onder de verantwoordelijkheid van de gewestelijke scheidsrechterscommissie)

SJ 1 Afwezige scheidsrechter

- 1° maal € 12,50

- 2° maal en volgende € 25,00

SJ 4 Niet in reglementaire kledij € 4,00

SJ 5 Laattijdig versturen van het wedstrijdblad € 2,50

SJ 6 Te laat opmaken van een gedetailleerd verslag: € 4,00

SJ 7 Afwezigheid op een verplichte bijeenkomst € 10,00

SJ 8 Te vroeg verlaten of te laat komen op een verplichte bijeenkomst € 2,50

SJ 9 Laattijdig inschrijven, € 5,00

SJ 10 Onvolledig nazicht en/of onjuist invullen van het wedstrijdblad € 7,50SJ 11 Vergunningnummer niet vermeld € 2,50


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina