Boeten op tekortkomingen bij kalenderorganisatieDovnload 41.15 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte41.15 Kb.
BOETENLIJST
BOETEN OP TEKORTKOMINGEN BIJ KALENDERORGANISATIE:

O01 Boete op niet meer inschrijven in competitie 100,00 €Kalenderwijzigingen:

O02 Algemene uur, zaal- en/of dagwijziging voor 17/06/2012 gratis

O03 Algemene uur, zaal- en/of dagwijziging na 17/06/2012,

maar voor aanvang competitie 100,00 €

O04 Algemene uur, zaal- en/of dagwijziging na aanvang competitie

en tijdens heenronde 50,00 €

O05 Algemene uur, zaal- en/of dagwijziging tijdens terugronde 25,00 €

O06 Wedstrijdwijzigingen competitie per wedstrijd 25,00 €

O07 Wedstrijdwijziging Vlaamse beker en Jeugdbeker per wedstrijd 25,00 €

O08 Laattijdige aanvraag en reactie op wedstrijdwijziging 35,00 €

O09 Laattijdig bekerakkoord of bekerwijziging 30,00 €

Inrichting:

O10 Tornooi of wedstrijd zonder toelating 50,00 €

O11 Betwisten van wedstrijd met niet-aangesloten leden of ploeg 250,00 €

O12 Internationale wedstrijd of tornooi zonder toelatingtoelating 250,00 €Wedstrijdannulaties met forfait als gevolg:

Vrijwillige forfait:

Eerste(divisie) en tweede landelijke:

F01 Verwittigd algemeen forfait voor kalenderbespreking 400,00 €

F02 Verwittigd algemeen forfait na de kalenderbespreking 400,00 €

F03 Verwittigd algemeen forfait na aanvang competitie en

voor aanvang terugronde of play-off,play-down,barrages 400,00 €

F04 Verwittigd algemeen forfait na aanvang terugronde of play-off,play-down,barrages 200,00 €

F05 Verwittigd forfait meer dan 5 dagen voor de ontmoeting per ploeg 100,00 €

F06 Verwittigd forfait minder dan 5 dagen voor de ontmoeting

per ploeg 150,00 €

+ schadevergoeding t.v.v. de tegenstrever 75,00 €Reservenploeg:

F07 Verwittigd algemeen forfait voor kalenderbespreking 250,00 €

F08 Verwittigd algemeen forfait na de kalenderbespreking 250,00 €

F09 Verwittigd algemeen forfait na aanvang competitie en voor begin terugronde 250,00 €

F10 Verwittigd algemeen forfait na begin terugronde 125,00 €

F11 Verwittigd forfait meer dan 5 dagen voor de ontmoeting

per ploeg 50,00 €

F12 Verwittigd forfait minder dan 5 dagen voor de ontmoeting

per ploeg 100,00 €

+ schadevergoeding t.v.v. tegenstrever 60,00Niet verwittigd forfait alle reeksen + organisaties

F13 Niet-verwittigd algemeen forfait 600,00 €

F14 Niet-verwittigd forfait per wedstrijd 200,00 €

F15 Niet verwittigd forfait 1ste ploeg door: niet opgekomen, te laat gekomen,onvolledige ploeg 200,00 €

+ schadevergoeding t.v.v. de tegenstrever (divisie) 125,00 €

F16 Niet verwittigd forfait Reserven door: niet opgekomen,

te laat gekomen, onvolledige ploeg 100,00 €

+ schadevergoeding t.v.v. de tegenstrever 85,00Uitgesproken forfait:

F17 Forfait uitgesproken door de competitieleiding - 1ste ploeg 125,00 €

F18 Forfait uitgesproken door de competitieleiding – Reserven 75,00 €

Vlaamse Beker

F19 Verwittigd forfait na inschrijving 125,00 €

F20 Verwittigd forfait voor wedstrijd 75,00 €

F21 Niet verwittigd forfait voor wedstrijd 125,00 €

F22 Forfait uitgesproken door bekerverantwoordelijke 25,00 €

Schadevergoeding aan de tegenstrever bij forfait aan de Vlaamse Beker

F23 Verwittigd of niet verwittigd forfait finale 1250,00 €

F24 verwittigd of niet verwittigd forfait1/2°finale 500,00 €

F25 Verwittigd of niet verwittigd forfait 1/4°finale 400,00 €

F26 Verwittigd of niet verwittigd forfait 1/8°finale 250,00 €

F27 Verwittigd of niet verwittigd forfait 1/16°finale 200,00 €

F28 Verwittigd of niet verwittigd forfait 1/32 finale en/of voorronde 125,00 €

F29 Uitspraak van beker commissie of juridische commissie 600,00 €Vlaamse Jeugdbeker

F30 Verwittigd forfait na inschrijving 150,00 €

F31 Verwittigd forfait voor wedstrijd 100,00 €

F32 Niet verwittigd forfait voor wedstrijd 150,00 €

F33 Forfait uitgesproken door bekerverantwoordelijke 25,00 €

Schadevergoeding aan de tegenstrever bij forfait aan de Vlaamse Jeugdbeker

F34 Verwittigd forfait 50,00 €

F35 Niet verwittigd forfait 125,00 €
BOETEN OP TEKORTKOMINGEN BIJ DE WEDSTRIJDORGANISATIE:

Installaties en uitrustingen:

De homologatienormen dienen gerespecteerd en afwijkingen dienen voor aanvang competitie(bij inschrijving aangevraagd). De scheidsrechters noteren alle afwijkingen,tekortkomingen en inbreuken op het wedstrijdblad voor verder gevolg door het secretariaat VVB.Zaal en lokalen:

M01 Geen kleedkamer voor de scheidsrechter 15,00 €

M02 Kleedkamer scheidsrechter niet met sleutel afsluitbaar 12,50 €

M03 Geen apart lokaal (nazicht wedstrijdblad/identiteit) 12,50 €

M04 Defecte lichtpunt(en) boven het speelveld 12,50 €

EHBO:

M05 Geen of onvolledige verbandkist 12,50 €

M06 Geen opvallend noodnummer merkbaar (dokter, ziekenhuis) 12,50 €

Speelveld en lijnen:

M07 Terrein of materieel laattijdig in orde 12,50 €Net, Antennes en palen:

M08 Net niet conform de voorschriften of beschadigd 12,50 €

M09 Afbakeningslijnen en coachlijnen(daar waar dit verplicht is)

in slechte staat of niet conform de voorschriften,

beschadigd of de kleur t.o.v. van de vloer 12,50 €

M10 Palen en/of spankabels niet afgeschermd 15,00 €

M11 Geen antennes of niet conform de voorschriften 12,50 €

Scheidsrechtersstoel:

M12 Scheidsrechtersstoel niet reglementair 12,50 €

M13 Scheidsrechtersstoel niet afgeschermd 15,00 €

Ballen:

M16a Wedstrijdballen niet reglementair(divisie) 125,00 €


M17a Onvoldoende oefenballen conform aan de wedstrijdballen (div) 125,00 €
Scorebord

M18 Geen Scorebord 25,00 €

M19 Scorebord niet conform de voorschriften 12,50 €

Materialen aan de Officiële tafel:

M20 Geen of defecte manometer 12,50 €

M21 Geen of niet identieke vlaggetjes voor de lijnrechters aanwezig of

onjuiste afmeting ……………………………………………………… 12,50 €

M22 Geen meetlat of geen meetstok aanwezig of niet in cm 12,50 €

M23 Geen geluidsignaal/zoemer ter beschikking van de markeerder 12,50 €

M24 Materiaal niet in orde (te bepalen) 6,25 €

M25 Geen nummerplaatjes aanwezig of onvolledig 25,00 €

M26 Geen flessen water of onvoldoende 12,50 €

M27 Geen dweil en of veegmateriaal 12,50 €Documenten

D01 Geen homologatiebewijs aanwezig 15,00 €

D02 Ontbrekend document noodzakelijk voor de wedstrijd 12,50 €

D03 Ontbreken van opstellingsbriefjes 12,50 €

D04 Wedstrijdblad niet volledig, laattijdig of niet correct ingevuld,

verkeerde speler omcirkeld, namen niet in drukletters 12,50 €Ballenrapers en vegers daar waar voorzien:

D05 Geen ballenrapers of laattijdig aanwezig (per ballenraper) 15,00 €

D06 Geen vegers, quickmoppers of laattijdig (per veger, quickmopper) 15,00 €

D07 Alle andere inbreuken op de homologatiereglementen waarvoor

Geen boete werd voorzien ……………………………………………. 15,00 €
BOETEN OP TEKORTKOMINGEN IN DE UITSLAGMEDEDELINGEN:

R01 Niet of laattijdig meedelen van uitslag - 1º inbreuk (div) 12,50 €

R02 idem - 2º inbreuk (div) 25,00 €

R03 idem - 3º en volgende inbreuk(div) 50,00 €


R04 Onjuiste uitslag meegedeeld 7,50 €

R05 Uitslag tornooi of bekerwedstrijd niet meegedeeld 15,00 €

R06 Niet of onvoldoende gefrankeerde brief 3 x strafport
BOETEN OP DE TEKORTKOMINGEN BIJ DE SPELENDE DEELNEMERS:

SL01 Niet-deelnemingsgerechtigd door identiteitsbedrog.

boete per wedstrijd en wedstrijdforfait 250,00 €

SL02 Opstellen vreemde speler,aangesloten bij andere club, zonder

schriftelijk akkoord van de ploeg van aansluiting 25,00 €

Spelers:

SL03 Geen geldige gecodeerde deelnemerslijst 12,50 €

SL04 Geen vergunning (per spelend lid) bij ontbreken

van deelnemerslijst 12,50 €SL05 Geen vereenzelvigingdocumenten spelend lid of andere deelnemer……………………………………….…………….………… forfait

SL06 Geen uniforme kledij (per spelend lid) 12,50 €

SL07 Geen veegdoekje (per spelend lid) 6,50 €

SL08 Geen reglementaire en eenvormige truinummering

(per spelend lid) 12,50 €

SL09 Kapitein zonder kenteken of niet conform kenteken 12,50 €BOETEN OP TEKORTKOMINGEN BIJ DE OFFICIELEN:
Scheidsrechters:

SR01 Afwezige scheidsrechter 35,00 €

SR02 Afwezige scheidsrechter (2de x achtereenvolgens) 70,00 €

SR03 Laattijdige afzegging van scheidsrechter 7,50 €

SR04 Geen schriftelijke bevestiging van telefonische afzegging 15,00 €

SR05 Laattijdig versturen van inschrijvingsformulier 25,00 €

SR06 Kledij scheidsrechter niet reglementair 7,50 €

SR07 Laattijdig versturen wedstrijdblad 7,50 €

SR08 Geen gedetailleerd verslag opgemaakt door scheidsrechter 7,50 €

SR09 Afwezig op de cursus, vergadering of zitting juridische commissie

(dit zonder verwittigen) 12,50 €

SR10 Het wedstrijdblad - de rubriek sancties - het vak opmerkingen -

de rubriek goedkeuring - het vak resultaat, de vakken resultaat,

inschrijving van de ploegen, officials en handtekeningen

niet of niet correct ingevuld 7,50 €

SR11 Overtreding van scheidsrechter waarvoor geen boete is voorzien 15,00 €


Markeerder:

O13 Geen vergunning en geen VVB-lid 250,00 €

O14 Geen vergunning en/of geen vereenzelvigingdocumenten 25,00 €

O15 Geen markeerder of laattijdig aanwezig 25,00 €


Terreinafgevaardigde:

O16 Geen vergunning en geen VVB-lid 250,00 €

O17 Geen vergunning en/of geen vereenzelvigingdocumenten 25,00 €

O18 Geen terreinafgevaardigde of niet aangesloten bij thuisploeg

of laattijdig aanwezig 25,00 €

O19 Terreinafgevaardigde zonder kenteken 12,50 €


Coach en assistent-coach:

O20a Geen vergunning en geen VVB-lid forfait

O20c Coach zonder coachvergunning - divisie (na 5 x) 50,00 €

Dokter en verzorger

O22 Geen vergunning en geen VVB-lid forfait

O23 Verzorger zonder specifieke vergunning…………………………. 150,00€
BOETEN OP TEKORTKOMINGEN IN DE FINANCIELE HANDELINGEN:

Fi01 Factuur niet binnen termijn betaald 10% op factuurbedrag

Fi02 Niet of onvoldoende gefrankeerde brief 3 x strafport
BOETEN OP TEKORTKOMINGEN

IN DE LEDEN EN VERENIGINGSADMINISTRATIE:

Adreswijzigingen niet medegedeeld

Ad01 Van voorzitter, secretaris of financiële verantwoordelijke (schutblad),

volmachtdragers en clubafgevaardigden. 12,50 €

Ad02 Van een toegetreden lid (spelend of niet-spelend) per lid 6,25 €

Ad03 Niet meegedeelde wijziging van andere gegevens 12,50 €

Afwezigheid op een verplichte vergadering

Ad04 Afwezigheid per afgevaardigde van de volleybalvereniging 50,00 €

Ad05 Vroegtijdig verlaten van de vergadering 12,50 €

Algemene administratie

Ad06 Laattijdig binnensturen van documenten, zonder nietigheid 12,50 €

Ad07 Laattijdig indienen/opstellen van de deelnemerslijsten 12,50 €


Ad12 Elke inbreuk op de reglementen waarvoor geen boete

werd voorzien 15,00 €Goedgekeurd RvB VVB – 27/04/2012De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina