Bols Corenwyn en de mening van de Ware LiefhebberDovnload 256.06 Kb.
Pagina1/4
Datum27.09.2016
Grootte256.06 Kb.
  1   2   3   4Bols Corenwyn

en de mening van de

Ware Liefhebber

1Bols Corenwynen de mening van de

Ware Liefhebber

Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van

Team Klijnsma, Wormerveer
Kerstin van Tiggelen MBA

Drs. Funs JansenJuli 2008

Inhoudsopgave

1. Introductie 4

3. Resultaten van de enquête 8

3.1 Aankoopgedrag 8

3.3 De Bols Corenwyn Courant 13

3.4 Inhoud van de Corenwyn Courant 16

3.4.1 Waardering voor onderwerpen 16

3.4.2 Invloed van onderwerpen op het rapportcijfer 18

3.4.4 Clusteranalyse 21

Samenvatting en conclusie 23

5 Bijlagen 26

Bijlage A1: Verwijderde respondenten 26

Bijlage A2: Andere hapjes bij Bols Corenwyn 27

Bijlage A3: Frequentietabellen waardering 28

Bijlage A4: Lineaire regressie 31

Bijlage A5: Uitleg relatieve waarderingen 34

Bijlage B: Gebruikte enquête 35

1. Introductie


In de maanden mei en juni van 2008 is er een online-enquête uitgevoerd voor Bols Corenwyn. In deze enquête werd de respondenten, allen geregistreerde klanten van Bols Corenwyn, gevraagd naar hun aankoopgedrag, drinkbeleving, de huidige Corenwyn Courant en de gewenste inhoud van de Corenwyn Courant. Ruim 2.000 mensen hebben deze enquête ingevuld. In dit rapport worden de resultaten geanalyseerd, wat uiteindelijk moet leiden tot meer inzicht in de percepties van de Ware Liefhebbers.
Bij het analyseren van effecten en verschillen worden, zoals gebruikelijk, alleen significante effecten meegenomen. Een significant effect wordt meestal gedefinieerd als een effect waarbij de kans dat dit op toeval berust minder dan 5% is. Statisch wordt deze waarde uitgedrukt in een schaal van 0 tot 1, waarbij een waarde van 0,05 of minder als significant wordt beschouwd. In het hoofdstuk met resultaten worden de belangrijkste resultaten besproken. Een overzicht met meer gedetailleerde tabellen is in de bijlage opgenomen, evenals de enquête die is afgenomen. Ook worden statistische keuzes soms verder toegelicht in de bijlage. Zo laat de tekst zich eenvoudig doorlezen; wie diepgaander is geïnteresseerd, kan de bijlagen bestuderen.
Hoofdstuk 2 beschrijft eerst de kenmerken van de steekproef. Op deze manier kan er een eerste idee worden gevormd van de mensen die in de steekproef zitten. Hoofdstuk 3 bespreekt vervolgens de resultaten. Tot slot worden in hoofdstuk 4 de conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

2. Kenmerken van de steekproef
Er zijn 2.029 respondenten. Dit is ruim voldoende voor de later uit te voeren regressieanalyse. Als eerste is gekeken of alle respondenten de enquête serieus hebben ingevuld. Respondenten waarbij er grote twijfels bestaan over het invulgedrag zijn verwijderd. Uiteindelijk resteren dan uit 2.010 respondenten. In Bijlage A1 worden de criteria besproken die zijn gebruikt om respondenten te verwijderen.
In Figuur 2.1 is de verdeling naar geslacht weergegeven. De ruime meerderheid (94,5%) van de respondenten is man.
Figuur 2.1: Verdeling naar geslacht

De geboortedatum van iedere respondent is bekend. Deze is omgezet naar een leeftijd, om de resultaten duidelijk te houden. In dit onderzoek wordt de leeftijd van de respondenten op 1 juli 2008 gebruikt. De gemiddelde leeftijd is 62,35 jaar. De jongste respondent is 18 jaar, terwijl de oudste respondent 92 jaar is. De leeftijden zijn echter niet verdeeld over deze hele reikwijdte, zoals in Figuur 2.2 gezien kan worden. Slechts 5,6% van de respondenten is jonger dan 50 jaar.Figuur 2.2: Histogram van leeftijdsverdeling.


De respondenten kunnen in drie ongeveer even grote leeftijdsgroepen worden ingedeeld: jonger dan 60, tussen 60 en 65 en ouder dan 65 (zie Tabel 2.1). In het vervolg van dit onderzoek worden de resultaten getest op verschillen tussen deze leeftijdsgroepen.Tabel 2.1: Indeling in leeftijdscategorieën

Leeftijdscategorie

Classificatie

Aantal respondenten

Percentage

Jonger dan 60 jaar

‘Jong’

647

32,3%

60 jaar tot 65 jaar

‘Gemiddeld’

751

37,4%

Ouder dan 65 jaar

‘Oud’

608

30,3%

Totaal_____2.006*'>Totaal
2.006*

100,0%

* Vier respondenten hebben geen leeftijd opgegeven

De verdeling van respondenten naar provincie staat vermeld in Tabel 2.2. We kunnen hierin zien dat alle provincies zijn vertegenwoordigd in de steekproef. Het aantal respondenten per provincie verhoudt zich redelijk goed met het aantal inwoners van de provincie. Desondanks zijn de Friezen relatief het meest ondervertegenwoordigd en de Zuid-Hollanders het meest oververtegenwoordigd.Tabel 2.2: Verdeling naar provincie

Provincie

# respondenten

% respondenten

Verwacht percentage1

Noord-Holland

400

19,9%

15,9%

Flevoland

25

1,2%

2,2%

Zuid-Holland

585

29,1%

21,2%

Utrecht

196

9,8%

7,2%

Gelderland

186

9,3%

12,1%

Brabant

272

13,5%

14,8%

Zeeland

62

3,1%

2,3%

Limburg

84

4,2%

7,0%

Overijssel

91

4,5%

6,8%

Drenthe

40

2,0%

3,0%

Friesland

29

1,4%

3,9%

Groningen

39

1,9%

3,5%

Totaal

2.009

99,9%

99,9%

* Eén respondent heeft geen postcode opgegeven

** De afgeronde percentages tellen niet op tot 100%; dit is slechts een afrondingsverschil.


Later in dit rapport worden de gegeven antwoorden ook onderzocht op verschillen in gebieden.2 Tabel 2.3 geeft de indeling aan die wordt gehanteerd.
Tabel 2.3: Indeling in gebieden

Gebied

Provincies

% respondenten

Zuid

Limburg

Brabant

Zeeland

20,8%

Noord

Groningen

Friesland

Drenthe

5,4%

West

Noord-Holland

Zuid-Holland
49,0%

Midden

Utrecht

Flevoland
11,0%

Oost

Overijssel

Gelderland
13,8%  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina