Bos en Lommerplein 250 1055 ek amsterdamDovnload 52.53 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte52.53 Kb.

Bezoekadres

Bos en Lommerplein 250

1055 EK Amsterdam

Postbus 57239

1040 BC Amsterdam

Telefoon 14 020

Fax 020 253 0727
www.west.amsterdam.nl

info@west.amsterdam.nl

Directie Programma's, projecten en wijken

Afdeling Wijken
Notulen bewonersbijeenkomst 30 september 2013

Evenementen Westerpark
Samenvatting van de bewonersavond 30 september 2013:
Westergasterrein / Westerpark was ‘van de buurt’, door stijgende populariteit is ervaren de bewoners in toenemende mate overlast van de evenementen en horeca in het park. Dit heeft te maken met verschillende factoren. Ook komt naar voren dat bewoners zich óf niet gehoord voelen óf dat het niet duidelijk is waar men naartoe moeten (met vragen, klachten). Er moet een balans gezocht worden en er moet adequaat gehandeld worden. De genodigden voor de avond waren omwonenden en anderen betrokkenen, de portefeuillehouders Martien Kuitenbrouwer en Dirk de Jager en de voorzitter Henk Visser, directeur Handhaving, Toezicht, Vergunningen en Dienstverlening.
De naar voren gekomen onderwerpen kunnen grotendeels worden onderverdeeld in de volgende thema's:

-Geluidsoverlast:

Besproken is de overschrijding van de geluidsnorm. Mogelijke oplossingen die naar voren zijn gekomen tijdens de bijeenkomst zijn:

-verplaatsing van de evenementen, betere isolatie van binnenlocaties, betere handhaving (ook op niet-festivaldagen), sancties op overschrijding (ook de Buurtboerderij, NDSM en Houthaven meenemen), geluidsnorm en evenementenopstelling in heroverweging nemen. Eventueel het kleinschaliger maken van evenementen en niet alleen in het weekend laten plaatsvinden en wellicht denken aan akoestische evenementen. Ook moet er beter worden gecommuniceerd worden over de evenementen.

-Overbelasting park:

Het gras is vaak niet begaanbaar. Mogelijke oplossingen die tijdens de bijeenkomst naar voren zijn gekomen zijn:

-betere samenwerking van organisatoren van evenementen onderling, werken met flonders of andere afdekking van het gras, kortere evenementen en lagere frequentie zodat het gras minder wordt belast, geld vragen aan organisatoren.

-Ook komt naar voren dat het gevoel heerst dat de evenementen niet meer 'van de buurt' zijn. Mogelijke oplossing hiervoor wordt gezien in meer transparantie (minder afhekking) en evenementen plannen die iets toevoegen aan de buurt.


Notulen:
Welkom door voorzitter Henk Visser, directeur Handhaving, Toezicht, Vergunningen en Dienstverlening.
Martien Kuitenbrouwer (MK): Goed jullie in grote getale te zien. 7,5 jaar geleden werd ik voorzitter van stadsdeel Westerpark. De Bakkerswinkel opende toen, we dachten: als die het maar gaat redden. Groot enthousiasme voor opknappen Westerpark en manifestatieterrein. Evenementen georganiseerd. Westergasfabriek. We hebben gemerkt dat er kracht uitgaat van het park, sporten, barbecues, concerten en evenementen. Het park is populair, komen veel mensen op af.
Park barst uit zijn voegen. Belasting voor bewoners en gras is te veel, ook voor parkeren.
Park brengt ook veel aan mensen die er omheen wonen. Die balans moeten we zien te vinden ook om verder te kunnen met Westerpark. Op dit moment is de balans zoek. Het gras is niet goed. Park heeft te lang afgehekt gestaan, waardoor je niet meer kan doen wat je wil doen, namelijk picknicks. Vraag is daarom: wat gaat goed en wat gaat niet goed. We zijn het er mee eens dat de belasting te groot is, balans de verkeerde kant op is gegaan. Wat kunnen we doen voor volgend jaar?
Dirk de Jager (DJ): Bespreken wat we doen voor volgend jaar. Dagelijks bestuur heeft geconstateerd het is doorgeslagen afgelopen zomer. Westerpark is uit balans geraakt, met name de zomer. Gaat over de grote evenementen en dan met name de muziekevenementen. Terrein was heel lang afgehekt voor evenementen die korter dan een dag hebben plaatsgevonden. Het is belangrijk dat we de balans tussen recreatie in relatie tot manifestatieterrein gebruik voor evenementen terugbrengen, voor het gras, maar ook voor geluid. Er is krediet in de buurt voor het park, ik zie hier ook mensen zitten die het mooi vinden dat park er is en evenementen plaatsvinden, maar als het te vaak is wordt het minder leuk.
Overzicht van gebruik 2012

September 2012, Davis Cup. Daar was het geval dat het terrein heel lang afgebouwd was. Gaf wel heel veel reclame en uitstraling, positief voor park en Amsterdam. Twee weken was het park niet bruikbaar. Daarna gras inzaaien.

Oktober en november bruikbaar, maar picknicken was wel voorbij, wel voor sport te gebruiken.

December waren er binnenactiviteiten, geldt ook voor januari.

Terrein beschikbaar maar koud. Maart geen grote evenementen, dan kermis ook op manifestatieterrein, heeft wat met het gras gedaan.

April herstel en inzaai.

Mei Bevrijdingsdag en Rollende Keukens. Vooral Rollende Keukens was groot en druk bezocht. Dit hadden ook de organisatoren niet verwacht. Problemen met het fiets parkeren om de toegang brandveilig te houden en kwam het gras ook niet ten goede.

Juni herstel.

Juli grote evenementen. In het verleden werden concerten georganiseerd. Maar organisator Mojo kan dat financieel niet meer bolwerken. Op zoek naar andere vormen, en dat zijn in de moderne tijd evenementen. Niet alleen meer concerten, maar met dj’s en een ander soort muziek. Wat wel in de behoefte voorziet, zijn heel veel mensen blij mee. Afgelopen jaar waren er vier evenementen: Pitch, Buitenwesten, Milkshake en de Wereld Draait Buiten. Gaf een grote concentratie. Hier zijn ook de meeste klachten uit voort gekomen wat geluid betreft. Uit de Staatsliedenbuurt, Spaarndammerbuurt en de Volkstuinen. En toen was het gras wel helemaal klaar, hebben daar in augustus nauwelijks nog gebruik van kunnen maken. Nu ingezaaid. Zo willen we het niet meer doen.
Bewoner tussendoor: Kon het helemaal horen tot in Bos en Lommer en zelfs na de A10.
DJ: Dat klopt, de wind stond anders en de boksen stonden ook verkeerd.
Grote druk op manifestatieterrein, herstel nu groot en klein onderhoud.
Oktober weer recreatie ook voor de maand november en december, dan komt het kleine circus.

Maart en april recreatie.

Mei: Vrije Westen, bevrijdingsevenement. Vroeger op de Dam, nu hier. Kan meer in het park, bijv. op gras liggen, meer dan op de Dam vroeger. En de Rollende Keukens. 26 mei tot 3 juni opbouw en afbouw dagen. Meer ontlasting gras, dus meer op de verharding. Geen herhaling van vorig jaar, geen optater na deze twee evenementen.
Bewoner tussendoor: Dat betekent dat het naar de bewoners kant gaat.
DJ: dat kan, maar kan ook boulevard op.
Bewoner: ja dan krijg je overlast.
MK: Kermis wordt kleiner, korter en gaat misschien naar binnen, daar zijn we over in gesprek. Dan de kermis ook meteen specialer. Twee weken en niet meer op gras. Blijft er wel geluid belasting, daarom ook gedeelte binnen.
DJ: Juni niks gepland, dus hopen op mooi weer, wel onderhoud van het gras en park.

Juli komt Pitch, de Wereld Draait Buiten, Milkshake en Buitenwesten. Dit is hetzelfde als vorig jaar, maar Pitch en de Wereld Draait Buiten moeten meer samenwerken. Opbouw samen en niet apart. Geldt ook voor Milkshake en Buitenwesten. Waardoor 30 juni t/m 10 juli op,- en afbouw van Pitch en DWDB, een weekend ertussen, dan van 14 juli t/m 24 juli ook op,- en afbouw. Dan hopen we dat daarna het veld gebruikt kan worden. Dat betekent dat er waarschijnlijk met planken gewerkt gaat worden.

Augustus en september ook recreatie. Maar in september moet het terrein wel afgehekt worden maar dat is voor het onderhoud van het gras.
Dit programma is heel globaal, zoals we er nu naar kijken.
MK: De losse evenementen tussendoor die vaak in september plaatsvinden, die komen niet meer. Dus de Intreeweek en BMX komen niet meer terug. Dat betekent dat dit het is. En dat is een groot verschil met vorig jaar.
Vraag uit de zaal: Het lijkt alsof Pitch niet in het weekend is, maar doordeweeks

Dirk de Jager: nee zijn in het weekend, 30 juni maandag opbouw 11/12/13 leeg en 25 juli leeg.


Vraag uit de zaal: Ik heb van op,- en afbouw geen last. Maar last van lawaai vooral in het weekend als ik vrij ben. Wanneer zijn de muziekdagen en is het geluid te verwachten.
DJ: DWDD en Pitch geluid op vrijdag zaterdag zondag, Buitenwesten en Milkshake op zaterdag en zondag.
Vragenronde

1. Voor de duidelijkheid jullie zijn op zoek naar balans, plannen die zijn neergelegd nog niet vastgelegd?

DJ: Nee, nog niet vastgelegd

1. En dan over het geluid, geluidsoverlast afgelopen keer is de limiet overschreven welke sanctie zit hier aan.

DJ: De normen zoals die zijn vast gelegd in de wet, die zijn gemeten. Normen vanaf bron niet overschreden. Dat het effect daarvan heel erg is kan ik me voorstellen.
2. Maar uit het rapport bleek dat wel.

DJ: Welk rapport. Milieudienst meet constant wettelijke normen, niet overschreden.

2. Dat kan ik overleggen.

DJ: graag, de wettelijke normen zijn niet overschreden voor zover wij weten.


3. Bevrijdingsevenement: herrie muren stonden te dansen. Iemand is gaan meten. Zwaar overschreden decibellen.

DJ: Deze info heeft mij niet bereikt. Als het zo is, dan gaan we daar wat mee doen. Als wij het constateren dan moet ze de knop naar beneden draaien. Als er een partij is die structureel de norm overschrijdt, dan krijgen ze geen vergunning meer.


MK: zodra er overlast is en iemand belt wordt er gemeten. Als dan blijkt dat de norm wordt overschreden wordt de exploitant gesommeerd om het geluid terug te draaien. Als het dan niet gebeurt, is dat voor ons een reden om de volgende keer geen vergunning meer te bestemmen. Mocht u het idee hebben dat het gebeurt dan is het ongelooflijk belangrijk dat u belt, want dan kunnen wij het ook constateren. En gaan wij vervolgens niet meer in zee met die organisatie.
5. Wie mogen we dan bellen?

MK: In het verslag komen alle nummers nog een keer op een rijtje zodat u weet wie u kunt bellen.


6. Wat ik lastig vind is bijvoorbeeld Pitch. Duurt drie dagen en vanaf 11 uur de hele dag lang. Een avond of een middag is nog te doen. Maar drie dagen werd ik gek ik van. Heel veel herrie en ik moest de hele dag de ramen dichthouden. Het klonk bijna bij ons harder dan in het park. Ik heb ook heel veel last van Pacific Parc en de Westerliefde, die staan niet op de lijst. En als ik dan de conciërge bel moet ik aangeven waar ik last van heb, maar hoe weet ik als ik in mijn bed lig waar het geluid vandaan komt. Dus dan moet ik in mijn pyjama het terrein op om te kijken waar het vandaan komt.

MK: Verhuurder Westerliefde/unie is ook aanwezig. Onlangs ook gesprek gehad want die klachten krijgen we vaker. Misschien is het goed om hier later op in gaan om te kijken welke afspraken we maken met hen. Ook hier is het belangrijk om het te blijven melden, en we doen daar ook metingen. Meeste klachten krijgen we vooral als het gaat om een bruiloft. Daar hebben we hen op aangesproken, en gevraagd rekening mee te houden. Omdat dit voor ons ook lastiger is om vooraf afspraken over te maken.


7: Mijn vraag betreft volume ontheffing voor evenementen, is dat nog steeds zo?

MK: We hebben een evenementbeleid dat bepaalt hoeveel grote evenement er mogen plaatsvinden, dat zijn er zes. Daarin is ook afgesproken hoeveel decibel op de gevel mag worden gemeten. Daar is geen ontheffing voor nodig en die geven we ook niet. Ook niet ten tijde van Mojo, toen geen ontheffing maar vergunning. Vergunning die past binnen de gestelde voorwaarden waaronder het aantal decibel en dat is 80.


8. Af en toe bij Awakenings, van Awakenings geen last, maar last van als mensen naar huis gaan en afscheid nemen daar word ik wakker van.

MK: ik herken dat, ik woon daar zelf ook. Dit is ook iets waar we het over hebben met de organisator. Geluid trekt verder de buurt in en dat is een probleem.


9. U geeft het zelf al aan: het het park barst uit zijn voegen, zoals met Rollende Keukens. Zeker een punt om mee te nemen. Waarom niet kleinschaliger evenementen (applaus). Gras krijgt nu twee weken herstel, twee-drie weken herstel is te kort voor een goed gazon. Ook in het kader van de veiligheid is kleinschaliger beter.

Iemand anders roept, dat kan niemand betalen.

DJ: Het is geen geldkwestie, geld wat er binnenkomt wordt betaald aan beheer. Met minder evenementen is er minder beheer nodig dus ook minder geld. We zijn op zoek naar kleinschaliger. Bijv door de kermis kleiner te maken, Rollende Keukens ook weer kleiner. Ook gedaan door de Davis Cup en de BMX eruit te halen.

MK: Rollende Keukens was ooit een klein evenement. In heel Amsterdam en niet alleen in Westerpark te maken met evenementen die klein beginnen en heel snel heel groot worden. We zouden het heel fijn vinden als de Rollende Keukens minder mensen zouden trekken. Ook als we zeggen we organiseren een klein evenement, kan ik niet beloven dat het klein blijft. Gaan ook met organisatie in gesprek, als je deze omvang wilt houden dan kan het niet meer hier. Discussie die we met hem voeren, vinden het een heel leuk evenement maar als het zoveel keukens meebrengt dan past het niet meer.


10. Ik woon hier hemelsbreed 4 km fietsen vandaan en ik ervaar geluidshinder. Twintig juli: tot twee uur ramen open moeten zetten omdat ik bang was dat de ramen eruit zouden trillen. Op 21 juli tot twaalf uur hetzelfde verhaal. Ik heb een rapport opgevraagd van de Nederlandse stichting geluidshinder en er mag 50 decibel worden gemeten aan de gevel binnen een halve kilometer afstand. ‘s Avonds en ‘s nachts mag dat veranderen naar 45 en 40. Ik heb vrij veel contact gehad via de email. Ik ben verwezen naar de Ombudsman. Zijn dossier is gesloten. Want geen bericht van de deelraad. Ik kreeg een antwoord van Petra Visser dat het dossier is gesloten. Dan heb ik dus weer de kans dat mijn ramen eruit trillen.

Henk Visser: Daar wil ik met u specifiek naar kijken, want dat vind ik vervelend.


11. Over de begraafplaats, je wordt dus ook begraven in de housemuziek. Daar moeten de begraafplaatsen voor worden gewaarschuwd.

DJ: Goed punt, even terug naar die meneer. Als u tot twee uur geluidsoverlast had. We zoeken naar een oplossing waarbij de periode korter is. Maar er zal ook hoe dan ook een periode van geluidsoverlast zijn. Het park brengt mee dat er in een bepaalde periode overlast is. En dan heb ik het over het krediet, er zijn ook positieve aspecten en als er teveel overlast is slaat het door. Maar overlastvrij zal het niet worden.


10. Dus we gaan zo door? 120 decibel is het geluid van een popgroep in het openbaar.

DJ nee, het beleid is 80 tegen de gevel en tot elf uur ’s avonds.


HV: ik wil zoveel mogelijk mensen aan het woord laten. Ik laat nu nog een rondje door de zaal.
11. Ik ben erg geëmotioneerd. Mensen kennen mij nog wel van toen het hier verbouwd werd. Toen was het motto, het Westerpark wordt voor de buurt. We hebben een compromis gesloten, ruimtes werden afgesloten omdat er geëxperimenteerd werd. De ruimtes werden verhuurd. Maar het motto was, en Dirk de Jager zei letterlijk, ik word geëmotioneerd omdat mensen de zaak staan te besodemieteren. Er werd gezegd de buurt heeft een hotelfunctie dat moet veranderen. Er moesten meer families komen, het moest standvaster worden. De gebouwen zijn standvaster geworden, er zijn families gekomen er zijn kinderen gekomen. Maar die kunnen in de zomervakantie niet meer buiten spelen, want er is een omslag gekomen. Ik vraag me af waarom kan het niet kleiner. Waarom moeten we voor heel Nederland bekend worden, het is onze buurt, waar blijf je nou. Waarom verkoop je ons park aan de hoogstbiedende, terwijl je zelf net toegeeft dat het daar niet voor nodig is. Geef ons, ons park terug (applaus). En als er een weekend een feestje is, is dat geen probleem, maar het lijkt wel de Arena. Ik ga nu een actie starten. Planning van nu tot 25 dat de buurt tevreden is. Wat jullie doen is een show, de buurt verkopen, waar blijft de buurtfunctie en de kinderen en de kleinkinderen.

DJ: het park heeft van begin af aan buurtfunctie, maar het is ook voor de stad. En ook vanaf het begin voor de rest van Nederland. Het is een Manifestatieterrein, vanaf het begin af aan waren er concerten. Waar grote delen van de stad en bewoners van geniet, op dit moment was het grasveld te weinig voor de kinderen en de kleinkinderen. De balans was weg en die proberen we terug te halen en te voorkomen dat het weer gebeurt. We kunnen geen hek om het park zetten en alleen voor de buurt houden. Het is ook van stad.


12. Ik herken vooral de kleine dingen. In de Westerliefde niet zoveel last van. Maar ik woon op de Haarlemmerweg en hoog, als er feesten worden gegeven in het Machinegebouw dan komt de dreun zo bij mij binnen tot aan mijn slaapkamer. Daar word ik heel nerveus van. Het is ook heel erg dat het niet wordt aangekondigd, ik kan er geen rekening mee houden en het gaat door de week vaak tot vier uur door. Wel eens gebeld met telefoonnummer van de gemeente maar daar werd gezegd dat geluid uit de binnenstraat aan andere eisen kon voldoen omdat er nog gebouwen tussen het geluid en de buurt stonden

MK: Machinegebouw heeft wel een limiet. Alle gebouwen in het Westerpark hebben een limiet. Maar als u zegt: ik heb daar overlast van. Dan is het aan ons om daar met de verhuurders opnieuw te gaan meten.

WG verhuurder: op het moment dat er overlast is hoor ik het graag. Vind het belangrijk dat mensen nog steeds het gevoel hebben dat het park ook van hun is.
13.. Je kan bellen met de portier, maar die zegt ook ik zou gek worden als ik hier zou wonen. En de politie stuurt je door naar horecaoverlast.

Westergasfabriek: ik wil horen welke evenementen dat waren, en neem die zeker heel serieus.


14. Woon vanaf begin GWL hier zo’n 15 jaar. Tien jaar geleden volkstuin gekregen. Je kan het park niet afsluiten, is ook niet de bedoeling. Heel veel verschillende groepen die op verschillende manieren recreëren.

Volkstuinen kinderfeest liep in de soep omdat je elkaar niet kon verstaan. De evenementen zijn te dominant, ze blazen alle andere activiteiten weg. Doe het dan niet twee dagen achter elkaar van 12:00-00:00 (applaus).


15. Drie podia, van te voren kaarten verkocht. Per dag komen er 25.000 mensen op af, toegankelijkheid van de buurt wordt verpest. Park is niet meer toegankelijk. Maximaal een podium per evenement. Het is buiten proportioneel. Zoals bij Pitch, u stelt de norm op voor de geluidsnorm. U accepteert een evenement waar je met oordoppen moet rondlopen om geen gehoorbeschadiging te krijgen. Niet verschuilen achter de wet, u laat het toe (applaus). Stel dan zelf eisen, kleinere evenementen dat er 10.000 bezoekers mogen komen.
16. 100 decibel mag geproduceerd. 70 decibel aan de gevel op Haarlemmerweg. En 30 decibel aan de achterliggende gevels. En dat wou ik even meegeven. Politie heeft houding dat als er 70 decibel aan de gevels Haarlemmerweg is, dat er dan vanzelf 30 decibel aan de achterliggende gevels is, maar dat is niet altijd zo.

HV: Laten we ons niet verliezen in technische regels. Per evenement ook communiceren waar u terecht komt met klachten en hoe wordt dat teruggekoppeld. Hoe kan er geklaagd worden, hoe wordt daarop gereageerd en teruggekoppeld. Ook een taak voor het stadsdeel om daar duidelijkheid over te scheppen. Is überhaupt weerstand tegen regels in vergunning, maar wat is toegestaan en hoe kan je handelen als je denkt dat er wordt overschreden. En vanuit stadsdeel moeten wij daar beter over communiceren.


17. Vrienden van Westerpark, na pauze wil ik graag verhaal houden over wat de vrienden vinden.
18. Mevrouw van Volkstuinen blij met uitleg over decibellen en telefoonnummers. Bij bereikbaarheid van park, vanaf het grasveld naar paden, komt de toegankelijkheid in het bedwang. Hou daar rekening mee. Hou het park het park. Jordaanevenement bijv. Zo'n succes dat het hele park eraan onderdoor gaat.
19. Als het feest is afgelopen zijn er vanaf twee uur ‘s nachts alleen maar toeterende taxi’s. Politie verwijst ons door naar stadsdeel West. En dan komt er een parkeerregelaar die op zijn fluit staat te blazen.

DJ: dat is inderdaad een probleem, taxi’s die komen om mensen op te halen. Dat is ook de reden waarom het bruggetje omhoog gaat, einde van Hallstraat. Daar was ook veel getoeter. De taxi’s kunnen zich ergens anders concentreren waar het rustiger is. We proberen daar aan te werken. Taxi’s houden zich ook niet aan afspraken daarover . Nieuwe taxiwet die taxi’s strenger kan aanpakken. Maar ik heb ook niet een twee drie een oplossing voor daar waar u woont.


20. Waarom gaat die andere brug niet ook omhoog, en laat iedereen bij de Gamma naar buiten gaan. Daar heeft niemand last van toeterende taxi’s en kan je ook fietsstromen richting de stad omleiden. En de brug is ook oud.

DJ: Ik zeg niet dat we het meteen gaan doen maar alle suggesties zijn welkom. Ja, de brug gaat in onderhoud.


21. Ik heb ook last van dreunen, dat is wat anders dan decibellen. Want als je thuis zit en alles trilt, wat is daar de norm voor want dat is zo erg.

DJ: hoge en lage tonen hebben maxima. Die dreunen en zware tonen komen harder binnen.

MK: Het is een bekend probleem, zeker voor mensen die verder weg wonen. Geluidsopstelling maken die geluidsgolven opheffen, waardoor de lage toon minder wordt. We staan ook niet alle typen muziek toe. Dit gaan we komend jaar ook weer met de evenementorganisatoren bespreken. Want dit is niet een kwestie van het volume zachter draaien, heeft te maken met golven.

HV: Gaan we het over hebben aan onze kant.


22. Ik ben buurtbewoner en organisator van bevrijdingsevenement. Wat ik een beetje mis is het onderscheid tussen commerciële evenementen die niets toevoegen aan de buurt en evenementen die dat wel doen. Evenementen die niks toevoegen aan de buurt zijn volledig omhekt, wat wij doen is gratis en niet omhekt en toevoeging aan de buurt.. (applaus) Ik voel me niet blij met die ene dag opbouw en afbouw, terwijl Mojo twee weken mag staan. Onderscheid ontgaat me.

DJ: Daar gaan we het nog over hebben. Buurtfunctie ja, maar bevrijdingsevenement is voor de hele stad, alleen niet omhekt en niet alleen buurt.

Veel evenement bezoekers zijn Amsterdammers, komen met de fiets hier naar toe. We gaan ook kijken naar de problemen maar de grootste evenementen voegen wel iets toe voor jongeren in de stad.
23. Kleine aanvulling op meneer hiervoor, ik ben producent van Buitenwesten en Milkshake en ook buurtbewoner. Wanneer een evenement omhekt is, is het controleerbaar. Als het gratis en toegankelijk is krijg je taferelen zoals bij de Rollende Keukens. Commerciële evenementen geven heel veel geld uit juist aan het tegen gaan van overlast.
24. Er waren meerdere podia dat maakte het ook storender dan een concert.
25. Ik woon aan de Haarlemmerweg en heb geveltuinen en er staan geen vuilnisbakken. Gaat allemaal in het water en in de geveltuinen. Kunnen er geen netten hangen aan de kant van het water en kunt u vuilnisbakken bij plaatsen.

HV: concreet actiepunt gaan we wat aan doen.


26. Aandacht voor tijdens opbouw en afbouw van evenement en evenementen juist op gebieden waar mensen fietsen en lopen. Als ik daar fiets zijn er heel veel obstructies, spijkers en glas. BMX was het toppunt, wordt het heel smal voor veel fietser, wordt gevaarlijk om te fietsen wat mij betreft. Aandacht voor vragen, en een duidelijke markering, daar mag je wel lopen en daar niet want daar zijn we bezig met een evenement. Duidelijker aangeven.

HV: aandachtspunt


27. Ik ben Daniel Bos, ik vind het ook best wel leuk om in een buurt te wonen waar van alles gebeurt. Kan allemaal beter en sommige mensen hebben er meer last van dan anderen. Manifestatieterrein gebouwd om andere gebieden van Amsterdam te ontlasten. Westerpark heeft qua economie best wel veel belang bij deze evenementen. Weegt alles mee. Probleem naar politiek is transparantie, communicatie gaat verkeerd. Wat kunnen we verwachten van jullie als bestuurders. Waar kunnen we terecht en wat gebeurt er met onze klachten.

HV: Het houdt met deze avond ook niet op onze kant. Goed advies.


28. Eerste evenement met Leonard Cohen konden we bij de sloot zitten zonder kaartje. Dat is natuurlijk ontdekt en nu is het omhekt en afgezet met plastic. Maak het wat transparanter, laat de buurt er omheen zitten en sloot vrij zodat je kan meegenieten.

HV: mag ik een reactie van de organisatoren.

Organisatie: Wij zijn hier om te luisteren en staan open te staan voor suggesties. Het is niet ons businessmodel om overlast te veroorzaken. We zijn hier om suggesties te horen en daar kunnen we wat mee doen.
29. Vraag over waterpartij, was die ondergrond niet bedoeld als ondersteuning voor zware machines. Bodem van waterbak was toch bedoeld voor tenten van manifestatie.

DJ: bedoeling was om op het manifestatiegrasveld evenementen te organiseren. Worden ook podia gebouwd op de waterbak en andere kleinere over het terrein.

27 ik zie dat niet want daar hangt plastic voor. Maar het wordt zelden gebruikt voor de kermis.

DJ misschien wel een idee om de waterbak te gebruiken.

29. En kunt u geen reclame maken voor akoestisch evenement (applaus)

DJ Zeker publiek voor hoor ik


30. Discussie in het begin. Ik heb het idee dat u zich vastklampt aan wettelijke waarde, kennelijk niet van toepassing op dit akoestische gebied dus misschien kunt u het loslaten. Verder was de dijk afgezet en de waterbak niet gebruikt. Hekken hadden ook aan de binnenkant van de dijk kunnen staan. Het zag er vies en lelijk uit. Visuele overlast. Wil je daar als Stadsdeel mee worden geafficheerd.

DJ zijn opmerkingen overgemaakt, daar moeten we met de organistoren over praten. En prima suggestie, moet praktisch toepasbaar zijn.

30. Derde punt lijkt alsof Westerpark hip en ondernemend wil zijn. Uit zich in ouderwets spektakel met heel veel herrie, patat en flyers. Niet in hoe kunnen we het samenbrengen. Hoe kunnen we overlast reduceren. Hoe kunnen we samenkomen.

Woonfunctie, meerwaardes voor groot Amsterdam en omstreken kan dat niet samenkomen op een manier die elkaar niet bijt. Daar moet toch een denktank op kunnen. Silent disco? Niet dat dat de oplossing is.

DJ: Alle ideeën over balans verbeteren zijn welkom, graag suggesties. We denken daar over na maar we zijn hier ook om ideeën op te halen. Merk dat er mensen zijn die ideeën met ons willen dellen en die nodig ik uit.
31. Wat wordt er gedaan naar een organisatie toe als de grasmat kapot is, zijn er dan sancties of boetes. Als het belangrijk is een groot evenement, waarom dan niet meer inkomsten zodat er meer geld naar de buurt kan. Dan meer geld verdienen.

DJ: Organisaties betalen voor het herstel aan de grasmat. En dat is gebeurd, zit in contract dus dat gebeurt. Er zijn ook grenzen aan wat betaald kan worden vanuit evenement. Voor ons gaat het om beheer. Oppassen voor commercialisering, dat we evenementen moeten houden om er inkomsten uit te halen. Doel is om evenementen en recreatie plek te geven en niet een inkomstenbron om de plus van het stadsdeel te vergroten. We gaan nu voorkomen dat de grasmat beschadigt en zorgen dat het probleem niet ontstaat. Wat we nu willen doen is vlonders neerleggen zodat het niet helemaal vertrapt is. We kijken ook naar ervaringen ergens anders en nemen die mee.


32. Wat Dirk de Jager voorstelt is helemaal verkeerd, door afdekking vertraagt de bewatering en dat is juist helemaal niet goed voor grasmat. Ik zou zeggen stap dan over op kunstgras.

HV: dat toch niet, maar bedankt voor de suggestie.


33. Geluid hoort bij muziek, zachte muziek is ook geen optie. Maar er is nog wat anders. Grote evenementen gebruik stroom, deze zomer zat de hele wijk zonder stroom.

DJ: evenement gebruikte eigen generator, tussen de stroomstoring en het evenement was geen relatie.


34.Graag de Buurtboederij, Houthaven en NDSM ook meenemen in geluidsoverlast. Die maken ook herrie.

DJ: Ok, die zullen we gaan bekijken


35. I have no complaints about decibels, but what’s going to happen next. Feel like there is no decision making in the interest of the people who live here. People who live here should have something to say about what is going on. Time to do something because it is enough.

HV: Met deze avond hopen we ook om te luisteren naar ideeën en te kijken hoe nu verder. Suggesties die zijn gedaan ter verbetering en vernieuwing nemen we mee en hopen die te benutten en tot vernieuwing kunnen komen. Komen we op terug zodat we met afspraken naar huis kunnen gaan.


36. Tijdens evenementen is er een parkeerprobleem, kom de wijk niet in en als ik er dan in ben is er geen plek om te parkeren met auto. Is het misschien een idee om parkeervergunning voor buurtbewoners te maken tijdens evenement zoals bij de parade reeds gedaan wordt.

DJ suggestie is aangekomen gaan we in de uitvoering naar kijken wat kan.


37. Auto's tot in slaapkamer, op zondag een puinhoop ik woon in autovrije buurt en op zondag zijn er zoveel auto's. Pak in ieder geval het fout parkeren aan.
38. Vrachtwagens rijden terrein op, plaatsen een tent, die tent wordt weer afgebroken en dan weer opgebouwd. Waar is dat voor nodig, waarom niet die tent laten staan.
39. Vraag over 24uurs vergunning. Nooit iets over vernomen en wat is de stand van zaken.

MK: Burgemeester heeft gesteld dat er 20 plekken in stad mogen experimenteren met 24uurs vergunning. Aantal ondernemers op het terrein wil dat. Maar stadsdeel is alleen akkoord als dat door alle ondernemers samen wordt georganiseerd en alleen eenmalig is, niet een constante. Betekent wel dat de uitstroom minder groot is en gespreid. Ondernemers zijn het aan het nagaan, maar niet het wordt sowieso niet permanent.


40. Heb je dus weer de hele nacht lawaai.

MK: Hoeft niet zou ook kunnen gaan om Unseen, daar zit geen muziek bij en buitenmuziek mag sowieso niet de hele nacht. Maar er is nog geen vergunning of plan daartoe.


41. In het bestemmingsplan staat geen nachthoreca. Dan zou je het bestemmingsplan moeten aanpassen. Dagelijks bestuur kan dit doen, maar lijkt mij niet verstandig dat dit wordt geaccepteerd.

MK: Evenementenbeleid wordt bepaald door de burgemeester. Als het al doorgaat, gaat het om ontheffing op horecavergunning. Ook in bestemmingsplan zit geen bevoegdheid meer in de nieuwe reorganisatie.


42. Kleinschaliger kwam net ter sprake. Awakenings begon met 1 toen 2 en toen 3 dagen. En in de kalender zag ik woe, do, vrij, za en zondag staan, dus vijf dagen. Daar maak ik me ongerust over. Werd al iets gezegd over vrachtwagens. Is het niet een idee om al het verkeer een route te laten rijden. Zodat niet overal auto's staan en je nergens kan fietsen. Er moet betere regulatie komen nu er zoveel auto's door het park rijden (applaus).
43. Zou graag willen dat als wij klagen dat ik dan direct word ontvangen. Vaak wordt mijn klacht niet aangenomen voel ik weerstand bij klagen. Laatst werd de klacht eerst niet aangenomen en toen bleek dat er klachten waren, werd er wel geluisterd.

DJ: Punt van goed ontvangen van klachten is gemaakt en we gaan daarmee aan de slag ook om beter te communiceren


44. Suggestie om maximaal toegestane aantal decibellen bij de geluidsbron in te stellen, middels een begrenzer, ipv de arbitraire meting aan de gevels van huizen. Wel lees ik in de notulen dat de Milieudienst deze zomer metingen heeft verricht, ik meen dat dit niet juist is, althans een van de projectleiders vertelde mij dat de Milieudienst dit werk niet in de weekeinden wilde doen, en dat een particulier bureau derhalve is ingehuurd. Dit lijkt mij niet van ondergeschikt belang, temeer daar u in de vergunningverlening vermeldt dat het constateren van overtredingen van het toegestane aantal decibellen bij de Milieudienst ligt. En zoals nu verwoord in de vergunningen, kan de politie pas optreden, als de Milieudienst overschrijding heeft geconstateerd. Ook alleen al hierom, om het moment van optreden door de politie simpeler en helderder te maken, lijkt mij een verzegelde begrenzer bij de geluidsbron alleen maar voordelen te geven. Is de verzegeling verbroken, dan kan de politie dit zelf constateren en vervolgens tot actie overgaan. Nu moet de politie wachten op arbitraire metingen, die bovendien nog geen eens door de Milieudienst gedaan zijn.
Vrienden van Westerpark
Afronding:
HV: afronding van avond. Welke afspraken kunnen we maken voor vervolg. Dit was een goed begin maar we zijn er nog niet. Er zijn goede dingen gezegd. Martien Kuitenbrouwer, hoe kunnen we dat doen en op welke termijn?

MK: bedankt voor input en komst. Er was ons al duidelijk dat er veel aan de hand was en dat is nu alleen versterkt. Er is ook veel bereidheid om mee te denken. Ik zou willen vragen of er mensen zijn die willen meedenken over de toekomst Zijn er mensen die willen meedenken over toekomst van park en problemen en oplossingen, die kunnen zich melden bij Bregje of Vanessa en krijgen dan een mail. Half november nieuwe bijeenkomst voor terugkoppeling. Gaan ook een terugkoppeling houden met de Westergasfabriek, die hebben ook meegeluisterd en gaan ook terug koppelen over zaken die op hen betrekking hebben. Verslag sturen we toe.


Wat mij betreft is een begin van wat we vaker gaan doen. Over alle technische en praktische zaken valt veel te zeggen. Met de communicatie willen we al zo snel mogelijk aan de slag om te kijken wat we daar aan kunnen verbeteren. En wat betreft de begroting van het park, staat in onze begroting. Zullen de pagina er bij zetten waar u het kunt opzoeken. Een ding duidelijk maken het park is geen melkkoe het is en het blijft een openbaar park. Waar ook andere evenementen plaatsvinden maar het is en het blijft ons park.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina