Bouwsteennummer : 6814 LandenDovnload 37.83 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte37.83 Kb.

Bouwsteennummer :

6814

Landen :

Verenigde Staten

Rubrieken :

Wet- en regelgeving; Invoerreglementering

Sectoren :
Titel :

Verenigde Staten: invoerreglementering

Bron :

NL EVD Internationaal, 24-2-2009

Het importbeleid in de Verenigde Staten is in het algemeen liberaal. De meeste buitenlandse producten mogen zonder overheidstoestemming worden ingevoerd en het aantal verboden of gequoteerde producten is beperkt. Bepaalde goederen zijn om veiligheids-, milieu- en gezondheidsredenen verboden of alleen toelaatbaar als zij voldoen aan bepaalde producteisen.Aanmelding douane zeevracht
Scheepvaartmaatschappijen zijn verplicht om gegevens van zeevracht aan de VS vooraf te melden bij de Amerikaanse douane met een elektronisch ‘cargo manifest’. Dit manifest (Importer Security Filing, ISF) stelt de douane in staat om te beoordelen of een importzending een veiligheidsrisico vormt. De vracht moet 24 uur voorafgaande aan inlading in het schip zijn aangemeld bij de Amerikaanse douane. Algemene of onduidelijke omschrijvingen in het manifest zoals ‘freight of all kinds’ worden niet geaccepteerd en kunnen leiden tot een inladingsverbod. In geval de ISF niet tijdig, compleet of accuraat is aangeleverd, kan een boete worden opgelegd van 5.000 US dollar per transactie.

In de ISF moeten tien nieuwe gegevens door de importeur worden ingevuld en twee door de vervoerder. De nieuwe gegevens die de importeur moet aanleveren, zijn: naam en adres van fabrikant of leverancier van de producten, naam en adres van de verkoper, naam en adres van de koper, naam en thuishaven van het schip, de locatie waar de container is gevuld, naam en adres van het bedrijf dat de container heeft gevuld, recordnummer van de importeur, consigneenummer, land van oorsprong en de goederencodes. Om verzekerd te zijn van overeenstemming, verwacht de Amerikaanse douane dat alle ISF's vergezeld gaan van een third-party bond.

Meer informatie:

 • Website van de U.S. Customs and Border - ISF: www.cbp.gov/xp/cgov/trade/automated/automated_systems/sf_transaction_sets/

 • Website van de U.S. Customs and Border - ABI: http://cbp.gov/xp/cgov/trade/automated/automated_systems/abi/

 • Uitleg over U.S. Customs bonds: www.traderiskguaranty.com/BondLanding.aspx

 • U.S. Customs & Border Protection – Trade Act of 2002 - Advance Electronic Information: www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_outreach/advance_info/ > Vessel FAQs on the Trade Act of 2002.

Invoerquota
Met uitzondering van textielproducten uit bepaalde niet-WTO-landen kennen de VS geen hoeveelheidsbeperkende maatregelen op importgoederen. Daarentegen gelden voor een aantal productsoorten wel tariefquota, zijnde specifiek vastgestelde hoeveelheden die tegen een gereduceerd importtarief het land in mogen. Na overschrijding van de vastgestelde quota worden hogere invoertarieven toegepast.

Meer informatie:

 • Importquota: www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/textiles_and_quotas/guide_import_goods/commodities.xml

Restricties en verboden
Een aantal producten is onderworpen aan importverboden of -restricties uit hoofde van wetgeving van de Food and Drug Administration, het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, de Environmental Protection Agency en andere overheidsinstanties. Verder geeft de wetgeving voor bepaalde goederen aan dat deze uitsluitend via bepaalde havens of speciale routes mogen worden ingevoerd.

Meer informatie:

 • Customs Duties - Special Classes of Merchandise:
  www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/19cfr12_06.html

Landenrestricties
Er zijn (gedeeltelijke) invoerverboden in de VS op goederen afkomstig uit onder andere Cuba, Iran, Liberia, Noord-Korea en Sudan. Informatiemateriaal - waaronder boeken, kranten, beeld- en geluidsopnamen - mag doorgaans wel uit deze landen worden geïmporteerd in de VS.

Meer informatie:

 • Office of Foreign Assets Control: www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/index.html

Bedreigde planten- en diersoorten
Evenals in Nederland bestaat in de VS een importverbod op (producten van) bedreigde planten- en diersoorten. In uitzonderlijke gevallen kan ontheffing van het verbod worden verleend door de U.S. Fish and Wildlife Service, een onderdeel van het U.S. Department of the Interior.

Meer informatie:

 • Pets and Wildlife - Licensing and Health Requirements: www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/travel/pets_wild.ctt/pets.pdf

 • U.S. Fish and Wildlife Service - Office of Law Enforcement: www.fws.gov/le/ImpExp/Info_Importers_Exporters.htm

Voedingsmiddelen en dranken
De Bioterrorism Act van 2002 stelt bijzondere administratieve verplichtingen aan de invoer van voedingsmiddelen (inclusief dierenvoeding) en dranken in de VS. Zo moeten buitenlandse leveranciers zich registreren bij de Food and Drug Administration (FDA) en moeten zij een lokale ‘US agent’ aanwijzen als informatieaanspreekpunt voor de Amerikaanse overheid. Met uitzondering van particuliere (geschenk)zendingen moeten buitenlandse importzendingen van voedingsmiddelen en dranken steeds vóór aankomst in de VS worden aangemeld (‘prior notice’) bij de U.S. Customs & Border Protection en de FDA. Bepaalde door de U.S. Department of Agriculture (USDA) gereguleerde producten waaronder vlees, pluimvee en eieren vallen niet onder genoemde wet.

Meer informatie:

 • FDA Bioterrorism Act of 2002: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

 • FDA Registration of Food Facilities: http://vm.cfsan.fda.gov/~acrobat/fsbtreg.pdf en www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html

 • FDA Prior Notice Imported Food Shipments: www.cfsan.fda.gov/~acrobat/fsbtpn.pdf

 • Bureau of Customs & Border Protection - The Bioterrorism Act: www.cbp.gov/xp/cgov/trade/priority_trade/import_safety/bioterrorism/bioterrorism_act.xml

 • Particuliere importzendingen: www.cfsan.fda.gov/~pn/cpgpn6.html

 • Landbouwraad Nederlandse ambassade te Washington DC: www.netherlands-embassy.org/listing.asp?categoryvalue=publications > US Import Requirements for Food and Agricultural Products
  Contactpersoon: Caroline Feitel

Zuivelproducten en suikerwerken
Kaas en kaasproducten zijn bij invoer in de VS onderworpen aan wettelijke eisen van de FDA en het U.S. Department of Agriculture (USDA). Veel kaasproducten hebben een importvergunning nodig en zijn onderworpen aan tariefquota die jaarlijks worden vastgesteld door de USDA. De invoer van melk en room is vastgelegd in de Food, Drug and Cosmetic Act en de Import Milk Act. Deze producten mogen alleen worden ingevoerd door vergunninghouders van het FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition.

Meer informatie:

 • Import Quotas: www.cbp.gov/ImageCache/cgov/content/publications/quotas_2edoc/v1/quotas.doc

 • USDA Foreign Agricultural Service - Dairy Products: www.fas.usda.gov/itp/imports/usdairy.asp

 • USDA Foreign Agricultural Service - Sugar Program: www.fas.usda.gov/itp/imports/ussugar.asp

 • Cane and Beet Sugar: www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/informed_compliance_pubs/ > Cane and Beet Sugar (Quota, Classification and Entry).

Groenten, fruit en noten
Bepaalde groenten(producten) en fruit(producten) en eetbare noten moeten voldoen aan bepaalde standaarden qua grootte, klasse, kwaliteit en rijpheid van de Agricultural Marketing Service van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Bij de invoer van groenten en fruit hanteren de VS een systeem van toegelaten producten per oorsprongsland; alleen producten voorkomend op deze lijst worden tot de VS toegelaten. Voor de import in de VS van toegestane groenten en fruit is een fytosanitair certificaat vereist. In Nederland wordt dit certificaat afgegeven door het Kwaliteits-Controle-Bureau. Het KCB-hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag en daarnaast zijn er rayonkantoren in Aalsmeer, Barendrecht, Geldermalsen en Poeldijk.

Meer informatie:

 • Agricultural Marketing Service: www.ams.usda.gov > Grading, Certification and Verification

 • Fruit and Vegetable Programs: www.ams.usda.gov/fv/

 • Ministerie van EL&I - wettelijke eisen groente- en fruitexport naar VS: www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=26803

 • Kwaliteits-Controle Bureau (KCB)
  Telefoon: (070) 308 80 00
  Internet: www.kcb.nl

 • Food and Drug Administration: www.fda.gov

Levende dieren
Voor het importeren van dieren is veelal invoertoestemming vereist van de Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). Deze dienst voert tevens gezondheidsinspecties uit en houdt toezicht op de quarantainevoorschriften. Verder mogen dieren uitsluitend via bepaalde aangewezen importhavens en quarantainestations worden ingevoerd. Voor alle dieren is een veterinair gezondheidscertificaat verplicht. Voor levende insecten (inclusief eieren, poppen of larven) die schadelijk kunnen zijn voor het gewas, geldt een importverbod, tenzij de insecten worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Niet-schadelijke insecten mogen alleen worden ingevoerd als toestemming is verkregen van de APHIS en de invoer niet is verboden door de U.S. Fish and Wildlife Service.

Meer informatie:

 • US Fish and Wildlife Services: www.fws.gov/

 • Animal and Plant Health Inspection Service: www.aphis.usda.gov

 • Animal and Plant Health Inspection Service - Import of live animals: www.aphis.usda.gov/import_export/animals/live_animals.shtml

Vlees, vleesproducten en eieren
Het U.S. Department of Agriculture (USDA) is verantwoordelijk voor de invoerreglementering van vlees, pluimvee en eieren. Bij aankomst in de VS worden de producten geïnspecteerd door de Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) en de Food Safety and Inspection Service (FSIS).

Meer informatie:

 • Importing to the United States: www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Import_Information/index.asp

 • Importing Meat, Poultry and Egg Products to the US: www.fsis.usda.gov/fact_sheets/importing_Meat_Poultry_Egg_Products/index.asp

 • Food Safety and Inspection Service: www.fsis.usda.gov/

Vis, schaal- en schelpdieren
De National Marine Fisheries Service bepaalt de regelgeving bij de invoer van vis, schaal- en schelpdieren.

Meer informatie:

 • National Marine Fisheries Service: www.nmfs.noaa.gov/

Planten en plantproducten
De Animal and Plant Health Inspection Service van het Amerikaanse ministerie van Landbouw bepaalt de invoereisen voor bloemen, planten en plantproducten. Voor bepaalde plantensoorten gelden importrestricties of -verboden.

Meer informatie:

 • Vertegenwoordiging Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) in Nederland: www.aphis.usda.gov/

Zaden
De invoer van zaden is vastgelegd in de Federal Seed Act van 1939 en regelingen van de Agricultural Marketing Service, onderdeel van de U.S. Department of Agriculture.

Meer informatie:

 • Agricultural Marketing Service: www.ams.usda.gov > Fair Trading Regulations > Federal Seed Act

 • Vertegenwoordiging Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) te Hillegom: www.aphis.usda.gov/

Vuurwapens
Nederlandse leveranciers moeten bij de export van vuurwapens, munitie en explosieven naar de VS nagaan of de Amerikaanse ontvanger in het bezit is van een importvergunning van het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, onderdeel van het U.S. Department of Justice. Voor de tijdelijke invoer en doorvoer van defensiematerieel in de VS is een importvergunning vereist van het Directorate of Defense Trade Controls, onderdeel van het U.S. Department of State.

Meer informatie:

 • Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives: www.atf.gov

 • U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls: http://pmddtc.state.gov

Radioactief en nucleair materiaal
De invoer van radioactief en nucleair materiaal is onderworpen aan de regelgeving en toestemming van de Nuclear Regulatory Commission in Washington DC. Radio-isotopen en radioactief materiaal voor medisch gebruik vallen onder de bepalingen van de Food and Drug Administration.

Meer informatie:

 • U.S. Nuclear Regulatory Commission: www.nrc.gov/

 • Food and Drug Administration: www.fda.gov/

Elektronische producten
Producten die straling produceren zoals televisieontvangers en magnetrons zijn onderworpen aan de Radiation Control for Health and Safety Act van 1968. Bij invoer zijn een ‘importer’s entry notice' (FD 701) en een elektronische productverklaring (FD 2877), afgegeven door de Center for Devices and Radiological Health, vereist. Radio’s en televisietoestellen en andere elektronica moeten voldoen aan de standaarden van de Federal Communications Commission.

Meer informatie:

 • Center for Devices and Radiological Health: www.fda.gov/cdrh/

 • Federal Communications Commission: www.fcc.gov/

Alcohol en tabak
Nederlandse leveranciers van alcoholische dranken en tabaksfabricaten moeten bij export naar de VS nagaan of de Amerikaanse ontvanger beschikt over een importvergunning van het Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau Tobacco, onderdeel van het U.S. Department of the Treasury. De invoer in de VS van alcoholhoudende dranken via de posterijen is verboden.

Meer informatie:

 • Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau: www.ttb.gov

Textiel
Textielproducten vervaardigd in bij de World Trade Organization (WTO) aangesloten landen mogen onbeperkt en vrij van invoervergunning in de VS worden geïmporteerd. Voor textielproducten uit niet-WTO-landen, waaronder Oekraïne, Rusland, Vietnam en Wit-Rusland, hanteert de VS invoerquota en administratieve importregelingen, waaronder textielvisa. Voor textiel uit landen die op grond van handelsakkoorden met de VS in aanmerking komen voor tariefpreferentie vereist de Amerikaanse overheid eveneens een textielvisum of ‘certificate of eligibility’. Voorbeelden van dergelijke akkoorden zijn de North American Free Trade Association (NAFTA) en de African Growth and Opportunity Act (AGOA).

Meer informatie:

 • Textile and Apparel Agreements: http://web.ita.doc.gov/otexa/otexagre.nsf/$$searches?openform

 • Visa and Exempt Certification Requirements for Textiles:
  www.cbp.gov/quotas/files/visa_rpt.htm

 • Textile Status Report for Absolute Quotas:
  www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/textiles_and_quotas/textile_status_report/

 • Informed Compliance Publication Textiles: www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/informed_compliance_pubs/ > Txtiles and apparel rules of origin

Vaartuigen
Hoewel de import van vaartuigen in de VS is toegestaan moet men rekening houden met de beschermende maatregelen van de Merchant Marine Act (ook wel Jones Act genaamd). Op grond van deze wet worden buitenlandse vaartuigen uitgesloten voor het vervoer van personen en/of goederen tussen Amerikaanse zee- en binnenhavens.

Meer informatie:

 • Maritime Cabotage Task Force - Jones Act: www.mctf.com

 • Customs Duties - Vessels in Foreign and Domestic Trade:
  www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/19cfr4_06.html (Section 4.80, 4.80a en 4.80b)

Postzendingen
Particuliere geschenkzendingen, die in het land van herkomst een winkelwaarde hebben van 100 US dollar of minder, zijn bij binnenkomst in de VS vrijgesteld van invoerrechten en andere heffingen. Betreft het geschenkzendingen met een hogere goederenwaarde of commerciële zendingen, dan moeten invoerrechten worden betaald. Zendingen met een goederenwaarde tot 2.000 US dollar worden na douanecontrole door de posterijen 'aan huis' bezorgd. Bij aflevering betaalt de ontvanger de verschuldigde rechten aan de postbezorger, die vervolgens de rechten afdraagt aan de douane. Postzendingen ter waarde van meer dan 2.000 US dollar worden bij aankomst in de VS doorgestuurd naar een douanekantoor in de dichtst bijzijnde omgeving van de geadresseerde. De douane stelt de geadresseerde daarvan in kennis met een 'notice of arrival'. Om over de zending te beschikken moet de geadresseerde aangifte doen bij het douanekantoor en de verschuldigde rechten afdragen.

Meer informatie:

 • International Mail Importations: www.cbp.gov/ImageCache/cgov/content/publications/internationalmail_2edoc/v1/internationalmail.doc

 • Regulations Mail Importations: www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/19cfr145_06.html

 • Mail importations, vrijstellingen postverkeer: www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_08/19cfr145_08.html > Section 145.31 + 145.32 en www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_08/19cfr10_08.html > Section 10.151 + 10.153

Algemene informatie invoerregelingen in de VS:

 • Importing Into the United States: www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/publications/trade/ > Importing into the United States

 • U.S. Import Requirements:
  www.cbp.gov/ImageCache/cgov/content/publications/usimportrequirements_2edoc/v1/usimportrequirements.doc

 • Internet Purchases: www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/internet_purchases.xml

Informatie voor particulieren:

 • Know Before You Go - Tips for Visitors to the United States: www.cbp.gov/xp/cgov/travel/vacation/kbyg/

 • APHIS TravelWeb: www.dhs.gov/xtrvlsec/

 • Importing or Exporting a Car: www.cbp.gov/xp/cgov/travel/clearing/ > Non-Commercial Vehicle Importation for Non-Residents

 • Importation of Pets, Other Animals, and Animal Products into the United States: www.cdc.gov/ncidod/dq/animal/index.htm

 • Moving Household Goods to the United States: www.customs.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/travel/moving_goods.ctt/moving.doc

: forum -> attachments
attachments -> De inhoud van deze thread en alle bijgevoegde bestanden vallen onder de bijgevoegde gnu licentie!
attachments -> Afkortingen: ccd: grafische chip ccd-pu: ccd-processing unit puo: Processing Unit Output B: bekledingsgraad t: tijd sp: setpoint spstand standaard setpoint pi: personal input Wpi: Gewicht van pi co: Controller output Fikkie: De bierbot
attachments -> Wettelijke voorschriften bij de invoer van post- en koerierszendingen in de vs
attachments -> Company Balance Sheet Accounting Reference Date: zie register ch
attachments -> Overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen
attachments -> Totaal vaste activa (A) Vlottende activa
attachments -> E-zine kenniswijk uitgave bedrijven, instellingen en relaties
attachments -> Racer 10th Scale
attachments -> Rabo StartProof ondernemingsplan voor Broeders Schilderwerken
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina