Bpa nieuwe Sportnota: meer vragen dan antwoorden !Dovnload 8.22 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte8.22 Kb.
BPA Nieuwe Sportnota: meer vragen dan antwoorden !

 

de VVD Sportwethouder Hans Buijtelaar maakt er met zijn nieuwe sportnota zie:  https://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=1197een inspiratieloze bezuinigingsnota van.
De Amersfoortse Sportfederatie (ASF) , die een kleine honderd sportclubs vertegenwoordigt, kraakt de nota.

Door de wethouder geraadpleegde Amersfoortse sportexperts ‘willen nooit meer met de wethouder om tafel zitten omdat dit toch tijdverspilling is’.

En politiek zo bleek vorige maand tijdens een ‘rondetafelgesprek’ heerst grote onzekerheid over wat de wethouder nu met zijn clubbeleid en accommodatiebeleid voor ogen staat.
De Burger Partij Amersfoort (BPA) heeft met het oog op het voortgezette 'Rondetafelgesprek' over de Sportnota van 11 juni 2013 de volgende vragen ingediend bij de wethouder:

 

1) De kritische inbreng van de ASF op de Sportnota en de wijze van totstandkoming daarvan blijft door de gekozen manier van behandeling in de lucht hangen.- Wat is de officiële reactie van de wethouder op de forse kritiek van de ASF?

- Hoe moet de stad het signaal afkomstig van de ASF verstaan dat de door u geraadpleegde sportexperts uit onze stad voortaan niet meer met u om de tafel willen zitten omdat dit 'tijdverspilling' is?

- Klopt het dat van hun visie, zoals de aanbevelingen voor talentontwikkeling niets in uw sportnota is terug te vinden?

 

2) In de nieuwe Sportnota schetst u 2 toekomstlijnen:a) een indikkings beleid in de nabije toekomst van georganiseerde clubs afgestemd op natuurlijke momenten.

Vragen: 


- Het is de BPA volstrekt niet duidelijk wat de wethouder (en het college, want er ligt op basis van de nota ook al een vastgesteld raadsvoorstel) daarmee voor ogen staat.

- Welke (al dan niet kleine clubs in welke sporttakken heeft de wethouder met de overgang in groter clubverband op het oog? 

- Kan de wethouder de 'natuurlijke' momenten voor ‘indikking’ duidelijk omschrijven?
b) De nieuwe Sportnota schetst gerelateerd aan de structuurvisie voor de langere termijn een ruimtelijk sportaccommodatiebeleid waarbij u  vijf grote gemeentelijke sportparken noemt bestemd voor brede sportverenigingen (in de zin van Multi-Sport). Dit in relatie met de ruimtelijke herontwikkeling (geven andere bestemming) van bestaande sportparken.

U vermeldt 5 mogelijke nieuwe grote locaties: Soesterkwartier, Bokkeduinen, Olympus/Fithorst, Zielhorst, Schothorst en Randenbroek.

- Heeft dit ook gevolgen voor de binnensport die buitensport bedrijft (denk bijvoorbeeld aan korfbal) ?

- Welk beeld staat u nu voor ogen met het concept brede sportvereniging.


In BPA-ogen staan clubs als ASC Nieuwland en GymXL model voor het concept 'brede' sportvereniging zoals we dat in het sportbeleid tot nu toe hanteren. Maar een club als ASC Nieuwland komt met haar breed toegankelijke accommodatie (sporten door de wijkbewoners overdag op het complex) in het uitgezette nieuwe toekomstige accommodatiebeleid niet voor.

- Moeten voetbalclubs als Amsvorde, ASC Nieuwland en APWC en andere veldsportclubs die wel centraal (en dus ideaal) in hun wijk zijn gelegen zich zorgen maken over hun ruimtelijke toekomst?

 

3) Zeer opvallend en verwarrend afgezet tegen net ingezet  actueel sporthalbeleid vindt de BPA uw sporthalbeleid in het bijzonder waar u zegt te zullen streven naar een nieuw multifunctioneel sportcomplex in het Hogekwartier.


Het sportcomplex Hogekwartier kent u in de nieuwe sportnota de kwalificatie 'stedelijk en regionaal' toe (zwembad én sporthal) terwijl u in het thans aanhangige raadsvoorstel sportcomplex Hogekwartier de sporthal slechts een wijkgericht karakter toekent en de investeringen/bezuinigingen) daar ook op afstemt.
- Hoe verklaart u dit?
Amersfoort 10 juni 2013

 

Ruud Schulten, raadslid BPA,
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina