Braillino Met draadloze Bluetooth technologie Versie 2 Horb, oktober 2007Dovnload 0.64 Mb.
Pagina1/24
Datum20.08.2016
Grootte0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Handleiding


Braillino

Met draadloze

Bluetooth technologie


Versie 4.2

Horb, oktober 2007

© Handy Tech Elektronik GmbH

Alle rechten voorbehouden

Handy Tech Elektronik GmbH; Brunnenstraße 10; 72 160 Horb; Duitsland
Telefon: +49 7451 55 46 0; Fax: +49 7451 55 46 67

E-Mail: info@handytech.de - Internet: www.handytech.de


Inhoudsopgave


1 Algemeen 9

1.1 Voorwoord 9

1.2 De Braillino in één oogopslag 9

1.3 Betekenissen en weergaven in deze handleiding 11

2 Installatie 12

2.1 Omvang van de levering 12

2.2 Software Installatie 12

2.3 Aansluiten van de adapter 13

2.4 Aansluiting van de kabel 14

2.5 Draagtas 14

2.6 Aansluiten van het externe toetsenbord 15

2.7 Installatie van de Bluetooth verbinding 15

2.7.1 Bluetooth-verbinding met een PC 15

2.7.2 Bluetooth verbinding met een mobiele telefoon 16

2.8 Technische gegevens 17

3 Ingebruikname 18

3.1 Versie informatie 18

3.2 Inschakelen van het apparaat 18

3.3 Bedieningsprincipes 19

3.3.1 Gebruiksmodi van het braillesysteem 19

3.3.2 Opslaan van data (back-ups maken) 20

3.3.3 Brailletoetsencombinaties 20

3.3.4 Waarschuwingstonen 20

3.3.5 Systeemmeldingen 20

3.3.6 Selectievakjes 21

3.3.7 Keuzerondjes (1 uit x) 21

3.3.8 Het bestandssysteem 22

3.3.8.1 Systeembestanden 22

3.3.9 Energiebesparende functie 22

4 Quickstart 23

4.1 Het braillesysteem als brailleleesregel 23

4.2 Het braillesysteem als notitieboek 23

4.2.1 Door het menu navigeren 23

4.2.2 Een notitie schrijven 24

4.2.3 Een notitie opslaan 24

4.2.4 Een bestand openen 25

4.2.5 Dataoverdracht tussen braillesysteem en PC 25

4.2.5.1 Bestanden van het braillesysteem naar de PC overzetten 25

4.2.5.2 Bestanden van de PC naar het braillesysteem overzetten 26

4.2.6 Een bestand of tekst afdrukken 26

5 Bediening van het braillesysteem 27

5.1 Het menusysteem 27

5.1.1 Bestand (File) (F) 27

5.1.1.1 Nieuw Bestand (New file) (N) 27

5.1.1.2 Vorig Bestand (Previous file) 27

5.1.1.3 Bestandenlijst (File list) 28

5.1.1.3.1 Bewerken (Edit) (E) 28

5.1.1.3.2 Lezen (View) (V) 28

5.1.1.3.3 Wissen (Delete) (D) 28

5.1.1.3.4 Afdrukken (Print) (P) (SPC + 1 2 3 4 7 8 of Ctrl+P) 29

5.1.1.3.5 Bestandsattributen (File attribute) (B) 29

5.1.2 Zakrekenmachine (Calculator) (C) 29

5.1.3 Planner (Scheduler) (S) 31

5.1.3.1 Nieuwe afspraak invoeren (New Entry) 32

5.1.3.2 Invoeren en bewerken van afspraken 32

5.1.3.3 Invoer van afspraken met variabelen (terugkerende afspraken) 33

5.1.3.4 Opmerkingen bij de invoer van afspraken 34

5.1.3.5 De afsprakenlijst 35

5.1.3.6 Zoeken op volledige tekst in afspraken 36

5.1.3.7 Afspraken bewerkingsmenu 36

5.1.3.8 Informatie over verlopen afspraken 37

5.1.3.9 Geheugenruimte management 37

5.1.3.10 Planningsgegevens opslaan 38

5.1.4 Klok (Clock) (C) 38

5.1.4.1 Weergave Datum/tijd (Display date/time) (D) 38

5.1.4.2 Stel Alarm in (Set Alarm) (A) 38

5.1.4.3 Stel tijd in (Set Clock) (C) 39

5.1.4.4 Stopwatch (Stop watch) (S) 39

5.1.4.5 Count down (Countdown) (O) 39

5.1.5 PC-Modus (PC mode) (P) 40

5.1.6 Brailletabellen (Braille character sets) (B) 40

5.1.6.1 Een brailletabel creëren 40

5.1.6.2 Brailletabellen laden 41

5.1.6.3 Selectie en activeren van brailletabellen 41

5.1.6.4 Geselecteerde brailletabel wissen (Delete selected braille set) (D) 42

5.1.7 Info (Info) (I) 42

5.1.7.1 Geheugenruimte (Memory usage) (M) 42

5.1.7.2 Batterijstatus (Battery statistics) (B) 43

5.1.7.2.1 Capaciteit (Capacity) (C) 43

5.1.7.2.2 Spanning (Voltage) (V) 43

5.1.7.2.3 Status (Status) (S) 43

5.1.7.3 Toetsenbord layout (Keyboard layout) (K) 43

5.1.7.4 Firmware versie (Firmware version) (F) 44

5.1.7.5 Systeeminformatie 44

5.1.8 Opties (Options) (O) 44

5.1.8.1 6-punts braille (6 dots Braille) (6) 44

5.1.8.2 Sneltoetsen activeren (Activate hotkeys) (A) 45

5.1.8.3 Sneltoetsen accentueren (Highlight hotkeys) (H) 45

5.1.8.4 Leestoetsen omwisselen (Exchange Reading keys) (R) 45

5.1.8.5 Systeembestanden tonen (Show system files) (Y) 45

5.1.8.6 Snelle invoer (Quick entry) (Q) 45

5.1.8.7 Bestandattributen tonen (Show file attributes) (B) 45

5.1.8.8 Automatisch naar extern toetsenbord omschakelen (X) 46

5.1.8.9 Start up modus (Startup mode) (S) 46

5.1.8.9.1 Hoofdmenu (Main menu) (M) 46

5.1.8.9.2 Auto nieuw (Auto new) (N) 46

5.1.8.9.3 Auto bewerken (Auto edit) (E) 46

5.1.8.9.4 PC modus (PC mode) (P) 46

5.1.8.9.5 Zakrekenmachine (Calculator) (C) 47

5.1.8.10 Waarschuwingstonen (Tone Signals) (T) 47

5.1.8.10.1 Geen (None) (N) 47

5.1.8.10.2 Fouten (Errors) (E) 47

5.1.8.10.3 Waarschuwingen (Warnings) (W) 47

5.1.8.10.4 Bevestiging van acties (Action confirmations) (C) 47

5.1.8.11 Datum/tijd weergave (Date/time format) (D) 47

5.1.8.12 Invoer indicatie (Input indication) (I) 47

5.1.8.13 Printer (Printer) (P) 48

5.1.8.13.1 Model (Model) (M) 48

5.1.8.13.2 Tekens/regel (Characters/line) (C) 49

5.1.8.13.3 Tekens/pagina (Lines/page) (L) 49

5.1.8.13.4 Tabgrootte (Tab width) (T) 49

5.1.8.13.5 Conversietabel (Conversion table) (C) 49

5.1.8.13.6 Dubbelzijdig (Double sided) (D) 50

5.1.8.14 Standaard instellingen herstellen (Restore factory defaults) (R) 50

5.2 De tekstverwerker 50

5.2.1 Overzicht van functies 50

5.2.2 Dialogen en bevestigingen van acties 51

5.2.3 Tekst invoeren en wissen 52

5.2.4 Tekst lezen 52

5.2.5 Bewegen van de Cursor 53

5.2.6 Overschrijven (SPC + 2 4 = braille i) 54

5.2.7 Zakrekenmachinefunctie 54

5.2.8 Statusaanduiding (SPC + 2 3 4 7 = braille S) 55

5.2.9 Plaatsen van markeringen (TB + TO) 55

5.2.10 Naar markering springen (SPC + 1 3 4 = braille m) 55

5.2.11 Markeringen wissen (TB + TO, keuze naam, SPC) 56

5.2.12 Blokfuncties 56

5.2.12.1 Begin van het blok markeren [SPC + TRM] 56

5.2.12.2 Kopiëren (SPC + 1 4 = braille c) 57

5.2.12.3 Knippen (SPC + 1 3 4 6 = braille x) 57

5.2.12.4 Plakken (SPC + 1 2 3 6 = braille v) 57

5.2.12.5 Markering en cursor wisselen (SPC + 7 8) 58

5.2.12.6 Een tekstblok wissen (SPC + 1 3 4 6 7 = braille X, SPC + 1 2 = braille b) 58

5.2.12.7 Blokken in bestanden opslaan (SPC + 2 3 4 = braille s) 58

5.2.13 Zoeken 58

5.2.13.1 Toenemend zoeken (SPC + 1 2 4 = braille f) 58

5.2.13.2 Gebufferd zoeken 59

5.2.13.3 Achterwaarts zoeken (SPC + 1 2 4 7 = braille F) 60

5.2.14 Vervangen (SPC + 1 2 3 5 = braille r) 60

5.2.15 Meerdere bestanden openen 60

5.2.16 Switchen tussen geopende bestanden (SPC + 5 6 8 of SPC + 2 3 7) 61

5.2.17 De tekstverwerker suspenderen (SPC + 1 2 3 4 5 6) 61

5.2.18 Bestanden opslaan (SPC + 2 3 4 = braille s) 62

5.2.19 Een bestand afsluiten en de tekstverwerker verlaten (SPC + 1 5 = braille e) 63

5.2.20 PC-modus vanuit de tekstverwerker activeren (SPC + 1 2 3 4 = braille p) 63

5.2.21 Helpfunctie (SPC + 1 2 5 = Braille h) 64

5.2.22 Instellingenmenu voor de tekstverwerker (SPC + 1 3 6 = braille u) 64

5.2.22.1 Scrollen (algemeen) 65

5.2.22.2 Dialoog tijd (algemeen) 65

5.2.22.3 Waarschuwingstijd (algemeen) 65

5.2.22.4 Uitkomstpositie [r] of [e] 65

5.2.22.5 Berekening bewaren [r] of [e] 66

5.2.22.6 Exakt zoeken (algemeen) 66

5.2.22.7 Marge actie (algemeen) 66

5.2.22.8 Rechter marge (algemeen) 67

5.2.22.9 Woord naar volgende regel (algemeen) (“word wrap”) 67

5.2.22.10 Tabmodus algemeen 67

5.2.22.11 Tabstops (algemeen) 67

5.2.22.12 Tabbreedte (algemeen) 68

5.2.22.13 Regeleinde (bestandsspecifiek) 68

5.2.22.14 Invoegcursor (algemeen) 68

5.2.22.15 Bewerkingsmodus (bestandsspecifiek) 68

5.2.22.16 Leessnelheid (algemeen)) 69

5.2.22.17 Opgeslagen positie (bestandsspecifiek) 69

5.2.22.18 Weergavemodus (bestandsspecifiek) 69

5.2.22.19 Stapgrootte (Step Size) (algemeen) 69

5.2.22.20 Match kolom (Match Column) (algemeen) 69

5.2.23 Belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de tekstverwerker. 70

5.2.24 Tekst afdrukken 72

5.2.24.1 Gehele tekst of een geselecteerd blok afdrukken (SPC + 1 2 3 4 7 8 of braille P + punt 8) 72

5.2.24.2 Afdrukken van weergave op brailleleesregel (SPC + 4 5 6 7 8 of Ctrl+L) 73

5.2.24.3 Regels afdrukken modus (SPC + 1 2 3 7 8 of braille L + punt 8) 73

5.2.24.4 Schrijfmachinemodus (SPC + 2 3 4 5 7 8of braille T + punt 8) 73

5.3 Braille-invoer met de functietoetsen van het braillesysteem
[SPC + 1 2 7] (braille B) 74

5.3.1 Tabel van de toewijzing van toetsen om de PC te bedienen 755.4 Braille afdrukken 76

5.4.1 Aansluiten van de printer 76

5.4.2 Het afdrukproces 77

6 Extern Toetsenbord 78

6.1 Principes 78

6.2 Toetsenbordinvoer 79

6.2.1 Tekeninvoer 79

6.2.2 Nummerblok 79

6.2.3 Funktietoetsen 79

6.2.4 Navigatietoetsen 79

6.2.5 Speciale toetsen 79

6.2.6 Statusaanduiding 80

7 Het braillesysteem als brailleleesregel 81

7.1 Screenreader onder Windows, voorbeeld: JAWS 81

7.1.1 Beknopt overzicht 817.2 Screenreader onder Windows met Hal/SuperNova 83

7.2.1 Kort overzicht 847.3 Screenreader onder Windows met Window-Eyes 85

7.3.1 Kort overzicht 857.4 Talks Premium: screenreader voor mobiele telefoons 86

7.4.1 Quickstart 87

7.4.2 Lijst van indentificatieletters 87

7.4.3 Lijst van braillecommando’s 88

7.4.4 Nuttige aanwijzingen voor het gebruik van Talks Premium 89

7.5 Configuratiemodus 90

8 Instellingen voor Handy Tech brailleleesregels 92

8.1 Verbinding 92

8.2 ATC 93

8.3 Statuscellen 93

8.4 Toets acties 94

8.4.1 Toetsblokkering 94

8.4.2 Sneltoetsen 94

8.4.3 Toetsherhaling 948.5 Overige 95

8.6 Info 95

9 Batterij management 96

9.1 Typen oplaadbare batterijen 96

9.2 Opladen 96

9.3 Capaciteitsweergave oplaadbare batterij 97

9.4 Automatische herkenning van te lage spanning. 97

9.5 Wisselen van de oplaadbare batterijen 98

10 Belangrijke aanwijzingen 99

10.1 Opstartprocedures 99

10.1.1 Zelftest van het bestandssysteem. 99

10.1.2 Redden van bestanden bij ernstige fouten. 100

10.2 Verwendete Symbole 100

10.3 Veiligheidsaanwijzingen volgens de norm voor medische apparaten 100

10.4 Algemene veiligheidsaanwijzingen 101

10.5 Omgaan met uw braillesysteem 102

10.6 Garantie 103

10.7 Technische ondersteuning 103

11 Lijst van toetsencombinaties 104

11.1 Navigeren in het menusysteem 104

11.2 Tekstverwerkerfuncties 104

11.3 Toetsen in de PC modus 105

11.4 Vast toegewezen toetsen op het externe toetsenbord 105

11.5 Funkties bij het inschakelen 106

12 Foutmeldingen 107

12.1 Engelstalige foutmeldingen 107

12.1.1 Ernstige fouten 107

12.1.2 Algemene fouten 108

12.1.3 Waarschuwingen en meldingen 10912.2 Foutmeldingen van het meldingenbestand 109

12.2.1 Algemene meldingen 109

12.2.2 Meldingen van het bestandssysteem 110

12.2.3 Meldingen van de tekstverwerker 11113 Copyright 114

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina