Braillino Met draadloze Bluetooth technologie Versie 2 Horb, oktober 2007Dovnload 0.64 Mb.
Pagina12/24
Datum20.08.2016
Grootte0.64 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

5.4Braille afdrukken


Door het aansluiten van een brailleprinter aan de seriële poort van uw braillesysteem, kunt u opgeslagen teksten in braille afdrukken. De volgende printers worden momenteel ondersteund:

  • Blista-Brailletec: BTEC 100

  • ViewPlus: Tiger

  • CIDAT - ONCE: Portathiel

Bestanden kunnen direct uit de bestandenlijst worden afgedrukt. U kunt echter ook tekst vanuit de tekstverwerker afdrukken, waarbij verschillende afdrukmodi ter beschikking staan (zie hoofdstuk Error: Reference source not found).

5.4.1Aansluiten van de printer


Als u de Portathiel gebruikt, heeft u een speciale kabel nodig, die u bij uw Handy Tech dealer kunt krijgen. Voor de andere printers kan de seriële kabel gebruikt worden, die bij de printer is meegeleverd. Voor de Braille Wave heeft u in verband met de speciale poort voor alle printers een speciale kabel of adapter (aansluitstukje) nodig.
Om een foutloze communicatie van het braillesysteem met uw printer te garanderen, moet de seriële poort van de aangesloten printer zoals hieronder aangegeven, zijn ingesteld. Bij veel printermodellen zijn deze instellen al vooraf standaard ingesteld. Vergewis u er desondanks van, dat de seriële poort van uw printer als volgt is ingesteld:

  • Datatransfer snelheid: 9600 Baud

  • 8 data bits

  • 1 stop bit

  • Geen pariteit (soms weergegeven als “none“).

  • Data-flow protocol: software (ook “Xon / Xoff” genoemd). Deze instelling is bijzonder belangrijk, want alleen zo kan het braillesysteem herkennen, of de drukker data in ontvangst kan nemen of nog bezig is met de verwerking van reeds ontvangen data.

Sommige printers – zoals de BTEC 100 – ontvangen de tekst al als puntencombinaties (transparante modus). Let u er alstublieft op, voor het afdrukken in het braillesysteem de brailletabel in te stellen, die gebruikt is voor het vervaardigen of de bewerking van de af te drukken tekst.

Printers, die geen puntencombinaties kunnen verwerken, verwerken de tekst als tekens. Als u bijvoorbeeld met de Porthatiel werkt, dan moet u de correcte conversietabel gebruiken (zie hoofdstuk Error: Reference source not found).

5.4.2Het afdrukproces


Tijdens het afdrukken ontvangt u informatie over de voortgang in procenten. Er verschijnt ’nnn % gedrukt ’. Om het afdrukken af te breken, drukt u op [SPC + 7 8] of {Ctrl + Tab}. Dan verschijnt ’Afdrukken afgebroken’. Deze melding moet met [TLM] bevestigd worden.
Uw braillesysteem deelt het afbreken van het afdrukproces mee aan de printer. Indien mogelijk, wordt tekst die in het geheugen van de printer is opgeslagen gewist, om het afdrukken te stoppen. Indien de printer verder gaat met afdrukken, dan moet u hem manueel stoppen. Veel printers hebben daarvoor een bepaalde toets of toetsencombinatie. Raadpleeg hiervoor alstublieft de handleiding van uw printer. Het afbreken van het afdrukken wordt door een fouttoon en het normale einde van het afdrukken door een hoge pieptoon kenbaar gemaakt.

6Extern Toetsenbord


Er kan direct een extern toetsenbord worden aangesloten aan het braillesysteem. Daarbij kunnen toetsenborden van alle merken en producenten worden gebruikt, die voldoen aan de volgende criteria:

AT-toetsenbord

PS2-aansluiting

Gering stroomverbruik (maximaal 30mA bij uitgeschakelde LEDs)


Het externe toetsenbord stuurt uw toetsindrukken net zo naar het braillesysteem als het interne toetsenbord. Zo kan op het externe en interne toetsenbord parallel gewerkt worden. Volg bij het aansluiten van het toetsenbord de procedure die beschreven is in het hoofdstuk over installatie.
Alle in dit hoofdstuk beschreven details hebben uitsluitend betrekking op het extern aansluitbare toetsenbord, niet op het ingebouwde toetsenbord.

6.1Principes


Een toetsenbord verstuurt gecodeerde informatie, als een toets wordt ingedrukt of losgelaten. Deze informatie zegt nog niets over de betekenis van deze toets, dat wil zeggen welk teken hij teweegbrengt. Dat wordt in de zogenaamde toetsenborddriver toegewezen, afhankelijk van de gewenste taal. Daardoor kan bijvoorbeeld op een Duits toetsenbord, als de US-Amerikaanse tekenset is ingesteld, door het indrukken van “Shift ö” het “:”-teken worden gerealiseerd.
Afhankelijk van de spraak (en daarmee van de gebruikte toetsenbord layout) moet de toetsenborddriver van het braillesysteem andere informatie krijgen, over hoe hij de gecodeerde informatie moet omzetten. Daartoe moet zich in het braillesysteem een toewijzingstabel tussen toets en betekenis bevinden, de toetsenbordtabel.
In het braillesysteem bevindt zich een vast geprogrammeerde toetsenbordtabel voor het Duitse toetsenbord en een laadbare toetsenbordtabel. Deze heeft in alle talen de naam „kbdlyout.hsf“. De interne toetsenbordtabel wordt altijd actief, wanneer geen laadbare gevonden werd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer zich na het formatteren van het braillesysteem geen bestanden meer op de harde schijf bevinden. Na het inschakelen van het braillesysteem wordt gecontroleerd, of er een laadbare, foutenvrije tabel voorhanden is – zo niet, dan volgt na de waarschuwing:

’Warning: No keyboard layout file found. Using standard layout.’

(‘Waarschuwing: geen toetsenbordtabel gevonden. De standaard tabel wordt gebruikt’)

automatisch de omschakeling op de ingebouwde tabel. Deze waarschuwing volgt ook, als er geen extern toetsenbord op het braillesysteem is aangesloten, omdat het in dit geval ook mogelijk is het toetsenbord op een later tijdstip aan te sluiten.


Bij de levering is de voor uw land benodigde toetsenbordtabel al in het braillesysteem geladen. U kunt dit genoemde bestand echter ook zelf veranderen of een nieuw bestand maken en daarna in het braillesysteem laden. Daarbij wordt de tot dan toe bestaande toetsenbord layout overschreven.

6.2Toetsenbordinvoer


Hier gaan wij in op bijzonderheden bij het gebruik van het toetsenbord. Dat is nodig omdat er op het toetsenbord toetsen voorkomen, die in samenwerking met het braillesysteem zinloos zijn (geen functie hebben).

6.2.1Tekeninvoer


Bij de invoer van letters en getallen met het centrale gebied op het toetsenbord zijn er geen bijzonderheden.

6.2.2Nummerblok


De toetsen op het nummerblok werken net zo als de toetsen voor tekeninvoer. De NUM-toets heeft geen functie. Alle toetsen, behalve Enter, kunnen het gewenste teken toegewezen krijgen. In de meegeleverde toetsenbordtabellen zijn cijfers toegewezen aan de toetsen.
U kunt ook met de functie Alt+xxx (waarbij xxx een cijfer van 0 tot 256 voorstelt) willekeurige tekens vormen. Dat is nodig om tekens te genereren die via het toetsenbord niet direct toegankelijk zijn.

6.2.3Funktietoetsen


De functietoetsen hebben in combinatie met het braillesysteem geen functie.

6.2.4Navigatietoetsen


Bij de navigatietoetsen gaat het om het blok van 6 en de cursortoetsen tussen het hoofd- en nummerblok. Deze behouden onbeperkt hun functie. Houd er rekening mee dat de toets “Home” het brailletoetsencombinatie commando [SPC + 1 3], de toets “End” het brailletoetsencombinatie commando [SPC + 4 6] uitvoert. De Ctrl-toets en “Home” samen indrukken is hetzelfde als de opdracht [SPC + 1 2 3] en Ctrl+“End” is het equivalent van [SPC + 4 5 6].

6.2.5Speciale toetsen


Op het toetsenbord bevindt zich een rij speciale toetsen, die hier apart beschreven worden. Opgemerkt moet worden, dat op sommige toetsenborden de rechter Shift- en Alt- toetsen in combinatie niet functioneren. In dat geval moet u de linker Shift-toets gebruiken.


Shift

Activeert de secundaire functie, tot de toets weer wordt losgelaten.

ShiftLock / CapsLock

Nadat u op deze toets gedrukt heeft is de secundaire functie actief, tot ofwel de Shifttoets ofwel de ShiftLock-toets voor de tweede keer wordt ingedrukt. Daarbij worden alle toetsen naar de secundaire functie omgezet, niet alleen de letters.

ALT / ALT links

Geen functie. Als de toets ingedrukt gehouden wordt, kunnen met het nummerblok ASCII-codes ingevoerd worden.

ALT Gr / ALT rechts

Activeert de tertiaire functie, tot de toets weer wordt losgelaten.

Ctrl

Is actief tot de toets weer losgelaten wordt.

WINDOWS- en contextmenutoetsen,

PrintScreen, Scroll Lock, PauseDeze toetsen worden niet ondersteund en zijn ook niet toewijsbaar.

6.2.6Statusaanduiding


De LED-statusaanduidingen worden niet ingezet. Ziende assistenten moeten hierop attent worden gemaakt. Als het toetsenbord op een ongewone manier reageert, drukt u dan op de Shift- en Controltoets om er zeker van te zijn dat er geen ongewenste toestand wordt geactiveerd.1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina