Braillino Met draadloze Bluetooth technologie Versie 2 Horb, oktober 2007Dovnload 0.64 Mb.
Pagina17/24
Datum20.08.2016
Grootte0.64 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

7.5Configuratiemodus


De configuratiemodus wordt vanuit de PC modus ingeschakeld door [7+3] langer dan 3 seconden ingedrukt te houden. Wanneer u op de toetsen drukt, klinkt een korte waarschuwingstoon, wanneer in de configuratiemodus wordt omgeschakeld, klinkt een lange waarschuwingstoon. Daarna verschijnt op de brailleleesregel de melding ’Configuratiemodus’.
NB:

Houdt u er rekening mee, dat de wijzigingen in de instellingen in deze modus verstrekkende gevolgen hebben voor het functioneren van het braillesysteem. Verandert u daarom alleen instellingen, wanneer u absoluut zeker bent van de gevolgen die zij zullen hebben.


De toetsen van het braillesysteem hebben de volgende betekenis (niet toegewezen toetsen zijn hier niet weergegeven):
[7] Verlaten van de configuratiemodus

Er klinkt een korte waarschuwingstoon de in de menu-items gekozen instellingen blijven actief.


[2] Energiebesparende modus aan/uit

In de energiebesparende modus wordt het braillesysteem uitgeschakeld, wanneer er niet mee gewerkt wordt. Meer informatie staat in hoofdstuk 3.3.9.

Op de brailleleesregel verschijnen de volgende aanduidingen:

'Energy saving mode on’

'Energy saving mode uit’
[1] Periode voor energiebesparende modus instellen

Met deze toets kunt u de tijd, waarna uw braillesysteem in de energiebesparende modus moet gaan, instellen. Op de brailleleesregel verschijnt de melding: 'Standaard time: xxx min’. Hierbij staat xxx voor het aantal minuten, waarna de brailleleesregel in de energiebesparende modus moet gaan. Door opnieuw op [1] te drukken, kunt u deze vooraf ingestelde tijd in stappen van 3 minuten verhogen. Als de zo ingevoerde waarde 120 overschrijdt, wordt de tijd op 3 minuten gezet.


[4] Aan-/uitschakelen waarschuwingstoon lege oplaadbare batterij (niet bij Braille Star 80).

Als de oplaadbare batterijspanning onder de ca. 4,7 V komt, klinkt iedere 18 seconden een korte waarschuwingstoon, om de gebruiker opmerkzaam de maken op de oplaadbare batterijtoestand. Deze kan dan bijvoorbeeld op tijd via de adapter op netstroom overschakelen om de oplaadbare batterij weer op te laden. Met [4] kan de functie aan en uit worden gezet; iedere druk op de toets verandert de toestand. Bevindt de brailleleesregel zich al in de waarschuwingstoestand (waarschuwingstoon aan), dan wordt de waarschuwingstoon uitgeschakeld.


Op de brailleleesregel verschijnen de volgende meldingen:

'Low battery warning on’

'Low battery warning uit’

[5] Oplaadbare batterijstatus weergave (niet bij Braille Star 80)

Het opladen van de oplaadbare batterij is ook mogelijk als het braillesysteem ingeschakeld is. Met [5] kan de status van de oplaadbare batterij worden weergegeven. In de snellaadmodus wordt een lege oplaadbare batterij in ca. 2,5 uur tot 90% opgeladen. Op de brailleleesregel verschijnen de volgende meldingen:
'Battery charging’ De oplaadbare batterij wordt opgeladen met een conditionerings-, eind- of onderhoudsspanning.

'Running on battery De oplaadbare batterij wordt momenteel niet opgeladen.

'Battery quick charging’ Snellaadmodus.

'No batteries!’ Er zijn geen oplaadbare batterijen.
[6] Oplaadbare batterijcapaciteitsweergave (niet bij de Braille Star 80)

De ter beschikking staande capaciteit van de oplaadbare batterij wordt in % weergegeven. De oplaadbare batterijcapaciteit wordt door de intelligente bewakingselektronica in een zelflerend proces bepaald. Hiertoe moet de oplaadbare batterij een keer volledig ontladen, geladen en weer ontladen worden, zodat de databasis voldoende gegevens heeft voor de correcte bepaling van de capaciteit. Als de databasis niet voldoende gegevens heeft, wordt achter de waarde een vraagteken gezet.


[8] Weergave oplaadbare batterijspanning (niet bij de Braille Star 80)

De spanning van de oplaadbare batterij wordt in Volt weergegeven.


8Instellingen voor Handy Tech brailleleesregels


In de universele Handy Tech brailleleesregel driver kunt u verschillende instellingen gebruiken om uw braillesysteem met de PC en uw screenreader te laten werken. Om het instellingenvenster te openen, drukt u toets [1 8] samen in. Als alternatief kunt u ook [B12] op het nummerblok van de Braille Star 80 indrukken. Het instellingenvenster kan ook vanuit het startmenu onder “Programma’s – Handy Tech – brailleleesregel driver configureren” worden geopend (Programs – Handy Tech – Configure Braille display driver). Daarbij mag de brailleleesregel driver niet actief zijn. In dit instellingenvenster vindt u de volgende zes tabbladen:

  • Verbinding (Connection)

  • ATC (ATC)

  • Statuscellen (Status Cells)

  • Toets acties (Key Actions)

  • Overige (Miscellaneous)

  • Info (info)

De door u in de tabbladen gekozen instellingen worden opgeslagen, wanneer u de knop “OK” of “Toepassen” indrukt. Als u de OK-knop gebruikt, wordt het dialoogvenster gesloten. De instelmogelijkheden op deze zes tabbladen worden hieronder nader uitgelegd.


8.1Verbinding


Het selectievakje “driver activeren” (Activate Driver) is aangevinkt, zodat uw brailleleesregel door de screenreader kan worden aangestuurd. Als u dit vinkje verwijdert, wordt de driver gedeactiveerd en worden er geen Handy Tech brailleleesregels meer aangestuurd.

In het veld “Apparaatherkenning” (Device Detection) kunt u tussen twee instelmogelijkheden kiezen: “Automatisch” (Automatic) betekent, dat uw screenreader de brailleleesregel vindt, ongeacht op welke poort van uw PC zij is aangesloten. Alternatief kunt u ook een vaste poort aangeven, waarop de screenreader naar de brailleleesregel moet zoeken. In de bijbehorende keuzelijst kunt u een van de beschikbare COM poorten kiezen, waarbij de soort poort (bijvoorbeeld USB of Bluetooth) ook wordt aangeduid.

Door middel van het veld “brailleleesregelinformatie weergeven” (Show Pop-Up Braille Display Information) kunt u instellen, of u bij de start van de screenreader geïnformeerd wilt worden, welke brailleleesregel op welke poort van uw PC is aangesloten. U krijgt dan een klein dialoogvenster, waarin de versie van de brailleleesregel driver, de herkende brailleleesregel en de poort worden aangegeven.

U kunt hier tussen de volgende drie mogelijkheden kiezen:  • Bij verandering van apparaat of poort: het dialoogvenster verschijnt alleen, wanneer u een andere Handy Tech brailleleesregel op de PC aansluit, of wanneer u de brailleleesregel die u gebruikt, op een andere poort van de PC aansluit.

  • Nooit: het dialoogvenster wordt niet weergegeven bij de start.

  • Bij iedere start: iedere keer dat u uw screenreader opstart, wordt het dialoogvenster weergegeven.

Wanneer het selectievakje „Driver ook zonder aangesloten apparaat starten“(Connect Braille display even when switched on after start up) is aangevinkt, wordt uw brailleleesregel ook herkend als u deze na de start van de screenreader aansluit en inschakelt. Standaard is dit selectievakje niet aangevinkt.

Als het selectievakje “brailleleesregel zoeken na verbroken verbinding” (Reconnect Braille display automatically when disconnect) is aangevinkt, zal de screenreader met korte tijdsintervallen de brailleleesregel zoeken, als de verbinding verbroken wordt. Als u de brailleleesregel bijvoorbeeld uitgeschakeld heeft, om het toetsenbord te verwijderen of om de aansluitkabel te verleggen, dan zoekt de screenreader net zo lang naar de brailleleesregel, tot u hem weer inschakelt.

Met het selectievakje “Bij het zoeken een spraakmelding geven” (Notify when searching for connection) kunt u de screenreader opdragen, u dit te melden. Er klinkt dan met korte intervallen een melding, bijvoorbeeld: “Zoeken naar Braille Star 40“.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina