Braillino Met draadloze Bluetooth technologie Versie 2 Horb, oktober 2007Dovnload 0.64 Mb.
Pagina20/24
Datum20.08.2016
Grootte0.64 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

9.5Wisselen van de oplaadbare batterijen


Het braillesysteem beschikt over 4 oplaadbare batterijen waarmee u ongeveer 20 uur onafhankelijk van netstroom kunt werken. Bij de levering bevindt zich in het oplaadbare batterijvak een isoleerfolie, die het ontladen van de oplaadbare batterijen verhindert. Bij de levering zijn de oplaadbare batterijen volledig opgeladen, zodat u na het verwijderen van de isoleerstrip direct onafhankelijk van het net kunt werken. Met de meegeleverde adapter kunt u de ontladen oplaadbare batterijen weer opladen.
Door verouderingsprocessen van de oplaadbare batterijen of bij gebruik van niet-oplaadbare batterijen moeten deze gewisseld worden. Ga daarbij als volgt te werk:

 1. Schakel het braillesysteem uit en trek de kabel van het adaptergedeelte eruit.

 2. Als het braillesysteem zich in een draagtas bevindt, trek dan alle aan het apparaat aangesloten kabels eruit en neem het apparaat uit de tas.

 3. Draai het braillesysteem om zijn as, zodat de toetsen naar onder komen te liggen.

 4. De oplaadbare batterijvakken aan de onderkant van het apparaat beschikken over een klepje, dat om te openen in de richting van de oplaadbare batterij moet worden gedrukt. Let er hierbij op, dat de Braille Star 40 een vak heeft met vier oplaadbare batterijen, de Braille Wave twee vakken heeft met ieder twee oplaadbare batterijen en dat de Braillino vier vakken heeft met steeds één oplaadbare batterij.

 5. Nu kunt u de oplaadbare batterijen eruit nemen, door deze aan de kant met de inkerving (pluspool) op te tillen.

 6. Let er bij het inzetten van nieuwe oplaadbare batterijen op, dat hun koppen met de inkerving (pluspool) altijd van de in de vakken aangebrachte veren af wijzen.

 7. De deksel vergrendelt u, door deze met de daarvoor aanwezige pinnen in de behuizing te schuiven en dan licht op de klep te drukken, tot hij – duidelijk hoorbaar – vast klikt.

 8. Nu kunt u het braillesysteem weer in zijn draagtas schuiven en de drukknoppen sluiten.

Belangrijke aanwijzingen: 1. Gebruik uitsluitend NiMH oplaadbare batterijen, omdat de laadschakeling van het braillesysteem alleen geschikt is voor dit type oplaadbare batterijen.

 2. Mocht u de oplaadbare batterijen vervangen door standaardbatterijen, verwijder deze dan absoluut voor u het braillesysteem aansluit op netstroom, omdat het oplaadmechanisme het verschil niet herkent. De batterijen worden overladen (explosiegevaar!), waardoor schade aan het apparaat, maar ook voor uw gezondheid, niet uitgesloten kan worden.

 3. Het is niet aan te bevelen, slechts een deel van de oplaadbare batterijen om te wisselen. Hierdoor worden nieuwe oplaadbare batterijen sneller verbruikt en oplaadbare batterijen met een kleinere capaciteit kunnen schade oplopen. Hetzelfde geldt bij gebruik van niet-oplaadbare batterijen.

 4. Voor het weggooien van lege batterijen en oplaadbare batterijen gelden per land andere regels en wetten.

10Belangrijke aanwijzingen


Dit hoofdstuk bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid en garantie, die u in ieder geval voor de ingebruikname van het apparaat moet lezen.
In het elektronisch circuit van de brailleleesregel wordt een hoge spanning van 200 Volt opgewekt om de braillecellen aan te sturen. Bij openen van het apparaat bestaat het gevaar van een elektrische schok.

10.1Opstartprocedures


Bij het inschakelen van uw braillesysteem voert het apparaat tests van verschillende componenten uit. Dit hoofdstuk beschrijft deze tests gedetailleerd. Als er bij het opstarten een foutmelding verschijnt, helpt dit hoofdstuk u, om die beter te begrijpen.
Leest u bij problemen alstublieft in ieder geval ook hoofdstuk 10.1.2

10.1.1Zelftest van het bestandssysteem.


Bij de zelftest van het bestandssysteem wordt het hele seriële Flashgeheugen doorzocht. Daarbij wordt ieder bestand erop getest, of het volledig aanwezig is, of de gegevens correct zijn opgeslagen en of er geen twee bestanden naar dezelfde sector verwijzen (aaneenschakeling). Verder worden de beide systeemsectoren op correcte inhoud getest.

De test kan met drie verschillende gebeurtenissen afsluiten, die verschillende consequenties hebben: 1. Bij de tests werden geen fouten gevonden; er zijn geen maatregelen nodig.

 2. Er werd een fout vastgesteld, waardoor niet het hele bestandssysteem getroffen is. Het bestandssysteem meldt een waarschuwing.

 3. Er werd een ernstige fout vastgesteld, die het nodig maakt, het hele Flashgeheugen opnieuw te formatteren.

In het geval van een waarschuwing geeft het braillesysteem de volgende melding op de brailleleesregel:

’Warning when initializing file system, Backup recommended!’.
Nadat u deze melding met [TLM] heeft verlaten, verschijnt een melding, die de versie van het bestandssyteem, het nummer van de opgetreden fout en een foutbeschrijving bevat. De weergave ziet er als volgt uit:

’FsVersion x.y, Error: n: t.’

waarbij x.y de versie van het bestandssysteem is, n het nummer van de opgetreden fout en t de foutbeschrijving.


Als er een ernstige fout optreedt (“fatal error”), dan geeft uw braillesysteem het volgende aan:

’Fatal: Error in file system. Flash disk must be formatted.’.

Deze melding volgt de al bekende weergave van het versienummer van het bestandssysteem, het foutnummer en de foutbeschrijving.
Als u deze weergave verlaat, begint het braillesysteem het Flashgeheugen te formatteren. Na het formatteren wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart en moet u het meldingsbestand opnieuw laden.
Let op: in versie 2.00 van de braillesysteem firmware worden geen beschrijvingen van de foutteksten gegeven. Als u ons over fouten van het braillesysteem informeert, volstaat het om het foutnummer door te geven.
Attentie:

Als na het laden van nieuwe firmware een ernstige fout van het braillesysteem wordt gemeld, dan kan dat eraan liggen, dat het versienummer van het braillesysteem is veranderd.


10.1.2Redden van bestanden bij ernstige fouten.


Als er een ernstige foutmelding optreedt, zonder dat u veranderingen in de firmware heeft aangebracht, dan kunnen de bestanden helaas niet meer gered worden. Hoewel het zeer onwaarschijnlijk is dat dit ooit zal gebeuren, bevelen wij u aan uw bestanden regelmatig op een ander systeem op te slaan, bijvoorbeeld een PC.
Verder is het denkbaar, dat u na een firmware update een ernstige foutmelding in het braillesysteem krijgt, terwijl zich op het braillesysteem nog belangrijke bestanden bevinden.
!!! BELANGRIJK!!!

Verlaat in dat geval de foutmelding NIET met [TLM]! Als het automatische formatteerproces eenmaal is begonnen, zijn alle gegevens verloren!


Schakel in dat geval het braillesysteem uit en start het weer op in de EPROM-modus (bij het inschakelen op toets [8] drukken). Laad de tot dan toe gebruikte firmware versie in het braillesysteem en sla vervolgens alle bestanden op een PC.


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina