Braillino Met draadloze Bluetooth technologie Versie 2 Horb, oktober 2007Dovnload 0.64 Mb.
Pagina21/24
Datum20.08.2016
Grootte0.64 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

10.2Verwendete Symbole


De symbolen op de onderkant van het apparaat hebben de volgende betekenis:
Volg de informatie in de handleiding

Toepassingsdeel van het type B

10.3Veiligheidsaanwijzingen volgens de norm voor medische apparaten


Voor medische elektrische apparaten gelden bijzondere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de EMV (‘elektromagnetische verdraagzaamheid’) en moeten in overeenstemming met de aanwijzingen in deze handleiding worden geïnstalleerd en in gebruik genomen worden. Leest u alstublieft ook de algemene veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 10.4.
Draagbare mobiele HF communicatie-inrichtingen (zenders) kunnen medische elektrische apparaten beïnvloeden.

10.4Algemene veiligheidsaanwijzingen


Breng uw braillesysteem niet met vloeistoffen (regen, koffie …) in contact. Als er vloeistof doordringt bestaat het risico dat u een elektrische schok krijgt, die uw gezondheid in gevaar kan brengen. Bovendien is het mogelijk dat het apparaat daardoor defect raakt en dat een dure reparatie noodzakelijk is.
Het braillesysteem mag alleen geopend worden door de Firma Handy Tech Elektronik GmbH of door een geautoriseerde wederverkoper. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker zelf gerepareerd kunnen worden. Neem, als er iets defect is, contact op met uw leverancier of direct met Handy Tech. Het onderhoud van het apparaat mag alleen door een geautoriseerde leverancier worden verricht.
Uw braillesysteem mag niet meteen ingeschakeld worden, als het van een koude in een warme ruimte is gebracht. Het condenswater dat daarbij ontstaat kan onder ongunstige omstandigheden het apparaat kapot maken. Uw braillesysteem moet voor het wordt ingeschakeld op kamertemperatuur gekomen zijn.
Uw braillesysteem mag tijdens het gebruik niet blootgesteld worden aan overmatige temperaturen en/of een te hoge luchtvochtigheid. De omgevingstemperatuur moet tussen de +10°C en +40°C zijn, de luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80%.
Het braillesysteem mag niet in natte ruimtes, bijvoorbeeld badkamers, worden gebruikt, omdat in het apparaat een spanning van 200 Volt wordt opgewekt.

De kabels (USB-kabel, kabel met adapter voor het stopcontact) moeten zo neer worden gelegd, dat het geen gevaar (struikelgevaar) oplevert.


Als u de USB-kabel in het braillesysteem steekt of eruit wilt trekken, vermijd dan absoluut om het stekkercontact direct aan te raken. Een aanraking kan door elektrostatische ontlading de poort van uw computer beschadigen.
Voor het uitnemen van de stekker uit uw braillesysteem bevelen wij aan, de kabel eerst los te maken van de PC.
Gebruik voor het aansluiten op het elektriciteitsnet om te werken of om de batterijen op te laden uitsluitend de in de levering van het braillesysteem inbegrepen adapter van het type FW7555M/09.
De meegeleverde adapter mag in geen geval gebruikt worden, wanneer er normale – niet oplaadbare- of NiCd-batterijen in het apparaat zitten.
Tijdens het reinigen moet de stekker uit het stopcontact getrokken zijn en moet de USB-kabel verwijderd worden.
Als het braillesysteem is gevallen, de behuizing beschadigd is, of als het braillesysteem niet goed functioneert, dient u het apparaat onmiddellijk uit te schakelen en door geautoriseerde servicemonteurs te laten nakijken.
De stekker moet uit het stopcontact worden getrokken, als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
Sluit voor u de adapter uit het braillesysteem trekt al uw werk af. Het omschakelen van net- op batterijspanning heeft enige tijd nodig. In die tijd kunnen schommelingen in de spanning ontstaan.
Het apparaat moet aan het eind van haar levensduur in overeenstemming met de richtlijnen voor elektrische apparaten worden ingezameld en verwerkt.

10.5Omgaan met uw braillesysteem


De braillecellen van uw braillesysteem zijn uitgerust met betrouwbare en onderhoudsarme piëzotechnologie. Als u goed met het apparaat omgaat, kunt u er vele jaren plezier van hebben.
Gebruik uw braillesysteem alleen bij normale kamertemperatuur en bescherm het tegen vocht. Uw braillesysteem mag niet blootgesteld worden aan sterke temperatuurschommelingen.
Transporteer uw braillesysteem alleen in de meegeleverde tas, omdat deze bescherming biedt voor stoten en beschadigingen.
Laat uw braillesysteem nooit vallen en vermijd het om het apparaat bloot te stellen aan harde schokken.
Werk alleen met schone vingers met uw braillesysteem, omdat anders de braillepennetjes vaker blijven hangen en pas bij aanraking los komen.
Zorg ervoor, dat er geen vloeistof in de brailleleesregel binnendringt. Vooral de braillecellen zijn zeer gevoelig voor vocht, omdat de Piëzo-elementen, die door hoogspanning worden aangedreven er kapot door kunnen gaan.
Het verdient aanbeveling, uw braillesysteem in uitgeschakelde toestand af te dekken, om het binnendringen van stof te vermijden.
Reinig uw braillesysteem met een licht vochtige doek zonder reinigingsmiddel. De braillecellen mogen alleen met een droge, niet pluizende doek worden afgenomen.

De braillecellen moeten bij normaal gebruik iedere twee jaar grondig gereinigd worden.

Over het algemeen worden bij een onderhoudsbeurt van de brailleleesregel alle pennetjes en toetskapjes vernieuwd en worden alle bedieningselementen getest. Aansluitend wordt dan nog een duurtest uitgevoerd. Gedurende het onderhoud kunnen wij u een ruilapparaat aanbieden.

10.6Garantie


Als u het braillesysteem, dat door ons werd verzegeld, in de garantieperiode open maakt, vervalt de garantie. Hetzelfde geldt voor onjuist gebruik.
Zou u tegen alle verwachtingen in een defect vaststellen aan uw Easy Braille, dan staat onze reparatieservice tot uw dienst.

10.7Technische ondersteuning


Het braillesysteem is een zeer complex product. Het braillesysteem is zoveel mogelijk zo ontworpen dat de bediening eenvoudig is en zichzelf wijst. Toch kunnen mensen problemen hebben om alles te begrijpen en kunnen fouten worden gemaakt in de bediening, waardoor het werken bemoeilijkt wordt.

Raadpleeg alstublieft als eerste altijd deze handleiding – alle processen en foutmeldingen zijn hierin beschreven.


Mocht u het probleem zo niet kunnen oplossen, wendt u zich dan tot uw leverancier of adviseur. U kunt zich natuurlijk ook direct tot de firma Handy Tech Elektronik GmbH, Horb, wenden. U heeft de volgende mogelijkheden:

- Post: Handy Tech Elektronik GmbH, Brunnenstraße 10, 72160 Horb, Duitsland

- Telefoon: +49 7451 5546 0

- Fax: +49 7451 5546 67

- E-Mail: Voor Braille Wave: brw.help@handytech.de

Voor Braille Star 40/80: brs.help@handytech.deVoor Braillino: bl2.help@handytech.de
Voor vragen over het braillesysteem, afhankelijk van het door u gebruikte type, is een speciaal e-mail adres ingesteld. Dit zorgt ervoor, dat uw berichten direct bij de juiste personen terechtkomen. Natuurlijk kunt u ook het algemene e-mail adres van Handy Tech gebruiken: hilfe@handytech.de.


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina