Braillino Met draadloze Bluetooth technologie Versie 2 Horb, oktober 2007Dovnload 0.64 Mb.
Pagina24/24
Datum20.08.2016
Grootte0.64 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

11.5Funkties bij het inschakelen


Functie

Toets

EPROM - modus

Bij het inschakelen 8 ingedrukt houden

Firmware - modus

Bij het inschakelen 6 ingedrukt houden

12Foutmeldingen


In dit hoofdstuk vindt u de door het braillesysteem weergegeven foutmeldingen. Sommige zijn in het Engels, omdat ze geen deel uitmaken van het meldingenbestand. Deze komen direct uit de firmware zodat ze altijd beschikbaar zijn.

12.1Engelstalige foutmeldingen


Deze meldingen bevatten afkortingen, die de foutstatus aanduiden. Zij betekenen:

FER (Fatal Error): er is een ernstige fout opgetreden.

ERR (Error): er is een fout opgetreden.

WRN (Warning): het systeem informeert u over een bepaalde omstandigheid, die eventueel moet worden opgeheven.


12.1.1Ernstige fouten


Ernstige fouten kunnen leiden tot verlies van gegevens, wanneer onvoorzichtig gehandeld wordt. Leest u VOOR u verdere stappen neemt altijd hoofdstuk 10.1.2 door. Daar staat beschreven, hoe u zoveel mogelijk van uw bestanden kunt redden.

Ga bedachtzaam te werk, het braillesysteem voert geen enkele actie zonder uw toestemming uit!


- "FER: No message file found. ":

Oorzaak: Het meldingenbestand kon niet worden geopend.

Oplossing: Het meldingenbestand moet opnieuw geladen worden.

- "FER: Could not read MSG security header.":

Oorzaak: Om een meldingenbestand eenduidig als zodanig te kunnen identificeren, bevindt zich aan het begin daarvan een identificatieteken, dat bepaalde informatie bevat. Dit teken kan niet correct gelezen worden.

Oplossing: Het meldingenbestand moet opnieuw geladen worden.

- "FER: Invalid MsgId. ":

Oorzaak: Er werd een melding opgeroepen, die zich niet in dit meldingenbestand bevindt.

Oplossing: Laad het meldingenbestand, dat hoort bij de door u gebruikte firmware versie.

- "FER: Invalid header ID in MSG file.":

Oorzaak: Het identificatieteken van het meldingenbestand bevat ongeldige gegevens.

Oplossing: Het meldingenbestand moet opnieuw geladen worden.

- "FER: Invalid size of message file header. ":

Oorzaak: De grootte van het identificatieteken komt niet overeen met de door de firmware verwachte grootte.

Oplossing: Het meldingenbestand moet opnieuw geladen worden.

- "FER: Invalid maximum length of messages.":

Oorzaak: De maximale lengte van een melding stemt niet overeen met de door de firmware verwachte maximale lengte.

Oplossing: Het meldingenbestand moet opnieuw geladen worden.

- "FER: Expected MSG version xx, found yy.":

Oorzaak: De versie van het meldingenbestand stemt niet overeen met de firmware versie. Deze melding kunt u krijgen als u alleen de code van de firmware heeft geüpdate, maar niet het nieuwe meldingenbestand heeft geladen.

Oplossing: Laad het meldingenbestand, dat bij de firmware hoort.

- "FERin file system: Flash disk must be formatted.":

Oorzaak: Bij het checken van het bestandssysteem is een ernstige fout opgetreden.  1. U heeft nieuwe firmware geladen en de versie van het meldingenbestand is veranderd.

2. Het kan zijn, dat systeemsectoren niet konden worden gevonden, wat erop wijst dat een systeembestand kapot is.

Oplossing: Het bestandssysteem kan pas weer gebruikt worden, als het medium geformatteerd wordt.

Tip: In het eerste geval kunt u uw braillesysteem uitschakelen, de oude firmware opnieuw laden en al uw waardevolle bestanden naar de PC overdragen. In het tweede geval bestaat werkelijk geen andere oplossing dan formatteren.

12.1.2Algemene fouten


- "ERR reading KBD security structure. ":

Oorzaak: De structuur van de toetsenbordtabel, die bij de start van het braillesysteem werd aangetroffen, bevat fouten. De structuur van de tabel bevat fouten.

Gevolg: De standaard Duitse tabel wordt gebruikt.

Oplossing: Download een geldige toetsenbordtabel.- "ERR: Invalid ID in KBD header.":

Oorzaak: De structuur van de toetsenbordtabel, die bij de start van het braillesysteem werd aangetroffen, bevat fouten. De identificatie van de tabel is ongeldig.

Gevolg: De standaard Duitse tabel wordt gebruikt.

Oplossing: Download een geldige toetsenbordtabel.- "ERR: Invalid size of KBD header.":

Oorzaak: De structuur van de toetsenbordtabel, die bij de start van het braillesysteem werd aangetroffen, bevat fouten. De grootte van het identificatieteken is foutief.

Gevolg: De standaard Duitse tabel wordt gebruikt.

Oplossing: Download een geldige toetsenbordtabel.- "ERR: Expected KBD version xx, found yy.":

Oorzaak: Er werd een toetsenbordtabel gevonden, die niet past bij de geladen firmware versie. Dit kan optreden na een firmware update, als de firmware een andere tabelstructuur verwacht.

Oplossing: compileer de toewijzingstabel met de BKC van de nieuwe firmware versie.

- "ERR: Invalid KBD table format.":

Oorzaak: De structuur van de toetsenbordtabel, die bij de start van het braillesysteem werd aangetroffen, bevat fouten. Het formaat van de tabel is niet correct.

Gevolg: De standaard Duitse tabel wordt gebruikt.

Oplossing: Download een geldige toetsenbordtabel.- "ERR reading KBD table.":

Oorzaak: Bij het lezen van de toetsenbordtabel die bij de start van het braillesysteem werd aangetroffen, traden fouten op.

Gevolg: De standaard Duitse tabel wordt gebruikt.

Oplossing: Download een geldige toetsenbordtabel.


12.1.3Waarschuwingen en meldingen


- "WRN when initializing file system, Backup recommended!":

Oorzaak: Bij de check van het bestandssysteem zijn fouten opgetreden, die echter niet wijzen op een defect medium.

Oplossing: Niet nodig

Tip: Als deze waarschuwing verschijnt, is het raadzaam een backup te maken van de in uw braillesysteem opgeslagen bestanden.- "FsVersion x.y, ERR: n: t.":

Oorzaak: Deze melding verschijnt steeds na de weergave van fouten van het bestandssysteem en geeft informatie over het versienummer van het bestandssysteem (x.y), het nummer van de opgetreden fout (n) en de foutbeschrijving (t). Houd er rekening mee, dat voor firmware versie 2.00 geen meldingsteksten ter beschikking staan.- "Formatting, please wait!!!":

Oorzaak: Deze melding verschijnt, wanneer het medium na het optreden van een fatale fout tijdens een bestandssysteemtest wordt geformatteerd.

Tip: Na het formatteringsproces moet u het meldingenbestand opnieuw laden. Alle door u opgeslagen bestanden zijn daarna gewist.

- "Check CONFIGMODE":

Oorzaak: De interne Lithiumbatterij, (niet de 4 voor de gebruiker toegankelijke oplaadbare batterijen) heeft door het verouderingsproces een te lage spanning.

Oplossing: Alleen bevoegd personeel kan deze verwisselen omdat het apparaat daarvoor open gemaakt moet worden. Stuur uw braillesysteem naar een leverancier of direct naar Handy Tech.

- "WRN: No kbd layout found. Using standard layout.":

Oorzaak: Bij de start van het braillesysteem werd geen geldige toetsenbordtabel gevonden.

Gevolg: De standaard Duitse tabel wordt gebruikt.

Oplossing: Download een geldige toetsenbordtabel.


12.2Foutmeldingen van het meldingenbestand


De volgende meldingen komen uit het zelf te installeren meldingenbestand. Hier vindt u meldingen van algemene aard en systeem- en tekstverwerkermeldingen.

12.2.1Algemene meldingen


Even wachten a.u.b. !!!”

Oorzaak: Deze melding wordt weergegeven als het systeem een taak uitvoert, die wat tijd kost. Dit is bijvoorbeeld het geval als het systeem de bestandslijst genereert.Kan deze functie niet uitvoeren”

Oorzaak: Een functie kan niet worden uitgevoerd.Functietoetsen uitschakelen”

Oorzaak: geeft aan dat de functietoetsen gedeactiveerd worden. Na uit- en weer inschakelen van het apparaat zijn de functietoetsen weer actief.


12.2.2Meldingen van het bestandssysteem


Geen bestanden opgeslagen”

Oorzaak: Er zijn geen bestanden op de schijf opgeslagen.

Fout bij het creëren van brailletabel bestand”

Oorzaak: Er is niet genoeg geheugenruimte op het bestandssysteem om de brailletabellen te genereren.Nieuw brailletabel bestand aangemaakt! Opnieuw laden a.u.b.”

Oorzaak: Het brailletabel bestand werd opnieuw gecreëerd, omdat het niet aanwezig was of omdat de grootte ervan niet correct was. U moet de door u benodigde brailletabel weer in het braillesysteem laden.

Brailletabel x is niet aanwezig”

Oorzaak: U probeert brailletabel nummer x te activeren, maar deze brailletabel is niet geladen."Fout bij het opslaan van het configuratie bestand”

Oorzaak: Bij het opslaan van de configuratie is een fout opgetreden.

Bezig met opslaan van het configuratie bestand, even wachten a.u.b.”

Oorzaak: Deze melding wordt weergegeven, wanneer het configuratiebestand weggeschreven wordt."Nieuw configuratie bestand aangemaakt. Controleer uw instellingen a.u.b.”

Oorzaak: Omdat het configuratiebestand niet aanwezig was of incorrecte gegevens bevatte, werd het opnieuw aangemaakt. De daar opgeslagen instellingen komen overeen met de (standaard) fabrieksinstellingen. Daarom moet u de instelling weer naar eigen wens aanpassen."Fatale fout: ongeldige msg-ID! Laad a.u.b. het juiste msg-bestand”

Oorzaak: Er werd een melding opgevraagd, die niet in het op dat moment geladen meldingenbestand zit. Het laden van het bij de firmware horende meldingenbestand moet oplossing bieden."Bestand geopend in tekstverwerker, sluit dit a.u.b. eerst af”:

Oorzaak: U probeert een bestand te wissen of over te zetten, dat in de tekstverwerker is geopend.

Gevolg: Het bestand kan niet gewist worden.

Oplossing: Ga terug naar de tekstverwerker, sluit het bestand en probeer het opnieuw."Waarschuwing: als u dit bestand verwijdert wordt het systeem mogelijk instabiel”:

Oorzaak: U probeert een systeembestand te verwijderen.

Gevolg: De consequenties zijn afhankelijk van het bestand, dat u wilt verwijderen. Als u bijvoorbeeld het bestand wist, dat de brailletabellen bevat, wordt dit na het uit- en weer inschakelen van het braillebestand nieuw aangelegd en moet u de benodigde braillekaraktersets opnieuw laden.

U moet systeembestanden dan ook alleen verwijderen, wanneer u precies weet, wat u doet.

Met de mogelijkheid systeembestanden te wissen, draagt u een grote eigen verantwoordelijkheid. Handy Tech Elektronik GmbH is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door het verwijderen van systeembestanden.

"Systeembestanden kunnen niet worden verwijderd terwijl de tekstverwerker actief is’”:

Oorzaak: U probeert een systeembestand te wissen, terwijl de tekstverwerker gesuspendeerd is. Dit is niet mogelijk, omdat de tekstverwerker systeembestanden gebruikt.

Gevolg: Zie hierboven.

Oplossing: Sluit eerst de tekstverwerker en verwijder daarna het systeembestand. Houd er rekening mee dat het wissen van een systeembestand ernstige gevolgen kan hebben. Onder omstandigheden kan uw braillesysteem onbruikbaar worden tot u het systeembestand opnieuw heeft geladen.


12.2.3Meldingen van de tekstverwerker


- " Fout bij het opslaan van het bestand”:

Oorzaak: Bij het opslaan van een bestand is een fout opgetreden.- “Helpfunctie is niet beschikbaar”:

Oorzaak: U heeft de helpfunctie opgeroepen. De tekstverwerker zoekt naar het bestand „HELP.HSF“, maar kan dit niet openen.

Oplossing: Laad het help-bestand in uw braillesysteem.

- “Geen bookmarks geplaatst”:

Oorzaak: U wilt naar een markering springen, maar er zijn voor dit bestand nog een markeringen geplaatst.- " Niets gevonden. Zoeken vanaf het begin (J/N)?)”:

Oorzaak: Bij het zoeken naar tekst is de tekstverwerker – afhankelijk van de gekozen zoekrichting – aan het begin of einde van een tekst aangekomen, zonder het zoekbegrip te vinden. Antwoordt u hierop met [y], dan wordt de hele tekst opnieuw doorzocht naar het ingevoerde zoekbegrip. Beantwoordt u deze vraag met [n], dan wordt het zoeken afgebroken en kunt u verder werken.- " Er is onvoldoende geheugen om een nieuw bestand te openen”:

Oorzaak: U heeft al 5 bestanden geopend en wilt nog een bestand openen. De tekstverwerker kan maximaal 5 geopende bestanden beheren.

Oplossing: Sluit bestanden die u op het moment niet nodig heeft en open dan het gewenste bestand.

- " Variabele x onbekend””:

Oorzaak: U heeft in het instellingen menu van de tekstverwerker een onbekende naam voor een variabele ingevoerd. X is de naam van de variabele.

Oplossing: Voer de naam van de variabele opneiuw in of kies de naam met behulp van cursor omhoog of omlaag uit de lijst.

- "X X: geldig bereik [m,n]”:

Oorzaak: De door u ingevoerde numerieke waarde van een variabele ligt buiten het geldige bereik. X is daarbij de naam van de variabele, m de minimaal mogelijke en n de maximaal mogelijke invoerwaarde.

Oplossing: Voer een waarde in binnen de aangegeven grenzen.

- " Onvoldoende schijfruimte beschikbaar”:

Oorzaak: Terwijl u in de tekstverwerker werkt, wordt gecontroleerd of de beschikbare geheugenruimte om alle geopende bestanden op te slaan, toereikend zal zijn. Als dat niet meer het geval is, wordt deze melding gegeven.

Oplossing: Probeer eerst om kleinere bestanden op te slaan en te sluiten en sluit u daarna de grotere.

- " Onvoldoende paginageheugen beschikbaar”:

Oorzaak: U wilt een bestand laden. Er staat echter niet genoeg geheugen ter beschikking, om het bestand in bladzijden in te delen en deze te beheren.

Oplossing: Sluit bestanden die u op het moment niet nodig heeft.

- " Schijf bijna vol”:

Oorzaak: Terwijl u in de tekstverwerker werkt, wordt gecontroleerd, of er nog genoeg plaats is op alle geopende bestanden op te slaan. Om u tijdig te waarschuwen, verschijnt deze melding.

Oplossing: Om alle veranderde bestanden nog te kunnen opslaan, moet u nu al niet meer benodigde bestanden opslaan of sluiten. Sla eerst alle kleine bestanden op om plaats te maken, daarna de grotere.

- " Paginageheugen bijna vol”:

Oorzaak: Terwijl u in de tekstverwerker werkt, wordt regelmatig gecheckt, hoeveel pagina’s nog beheerd kunnen worden. De tekstverwerker kan in totaal 3072 pagina’s beheren. Zodra er nog maar 10 bladzijden kunnen worden aangelegd, wordt deze melding te uwer informatie gegeven.

Oplossing: Sluit alle op het moment niet benodigde bestanden, om ruimte te maken voor meer pagina’s.

- " Omschakelen naar alleen-lezen modus”:

Oorzaak: U wilt een bestand openen. De tekstverwerker stelt vast, dat het bestand wel beheerd kan worden, maar niet kan worden bewerkt.

Oplossing: Sla niet benodigde bestanden op en sluit ze.

- " Bestand X niet gevonden”:

Oorzaak: U moet een bestand uit de tekstverwerker in de alleen-lezen modus openen. Dit bestand wordt niet gevonden. X is hier de door u ingevoerde bestandsnaam.

Oplossing: Voer de bestandsnaam opnieuw in. Hier moet u ervoor zorgen, dat de bestandsnaam precies geschreven wordt, zoals hij in het braillesysteem is opgeslagen. Als de uitkomst opnieuw negatief is, suspendeert u de tekstverwerker en opent u het bestand uit de bestandslijst.

- " Oplaan van X geannuleerd”:

Oorzaak: Tijdens het opslaan van een bestand heeft u op de [TLM] toets gedrukt. Daardoor wordt het opslagproces afgebroken.- " Niet genoeg ruimte op de schijf om het bestand op te slaan”:

Oorzaak: U wilt een tekstfragment knippen, kopiëren, of in een bestand opslaan. Tijdens het schrijfproces stelt de tekstverwerker vast, dat voor het bestand geen geheugenruimte beschikbaar is.- " X in gebruik, sluit dit a.u.b. eerst af”:

Oorzaak: U heeft bestand X in de tekstverwerker geopend, maar u werkt op dit moment aan een ander bestand. U wilt gegevens naar bestand X schrijven of uit bestand X lezen. U heeft bijvoorbeeld het klembord in de tekstverwerker geopend, om daarin veranderingen aan te brengen, voor u de inhoud in een bestand voegt. Als u nu een ander tekstfragment wilt knippen of kopiëren, terwijl het klembord niet is gesloten, kan de tekstverwerker de operatie niet uitvoeren. In dit geval verschijnt dan bovenstaande melding.- " Kan bestand X niet openen”:

Oorzaak: U probeert het tijdelijke swap-bestand (ten behoeve van het klembord) van de tekstverwerker te openen. Dit is niet mogelijk, omdat dit bestand door u veranderde tekstfragmenten bevat en alleen door de tekstverwerker zelf mag worden gemanipuleerd. X is hier de naam van het swap-bestand.- " Kopiëren naar X mislukt”:

- " Knippen naar X mislukt”:

- " Plakken vanuit X mislukt”:

Oorzaak: U wilt een blokbewerking uitvoeren, het bestandssysteem kan echter niet het daarvoor benodigde geheugen ter beschikking stellen. X is hier de betandsnaam van het klembord.- " Onvoldoende geheugenruimte om nog een bestand te openen”:

Oorzaak: U wilt een bestand openen, de tekstverwerker kan echter geen verder bestand meer openen. Er kunnen maximaal 5 bestanden in de tekstverwerker geopend zijn.

Oplossing: Sluit niet bestanden die u niet nodig heeft.

- " Einde van de tekst”:

Oorzaak: U bevindt zich aan het einde van het bestand en heeft de ASCII-weergave opgeroepen.- " Nieuw configuratiebestand wordt aangemaakt”:

Oorzaak: De tekstverwerker heeft vastgesteld, dat het bestaande configuratiebestand vanwege compatibiliteitsredenen niet meer kan worden gebruikt. In het configuratiebestand wordt de versie van de tekstverwerker opgeslagen. Een nieuwe versie van de tekstverwerker kan een verandering van het bestandsformaat vereisen. Als de tekstverwerker nu toch het aanwezige bestand zou gebruiken voor het uitlezen van bestandsspecifieke configuraties, dan zou dit tot complicaties kunnen leiden. Daarom is dit bestand voorzien van een versienummer. Als deze niet meer met het interne versienummer overeenstemt, wordt het configuratiebestand gewist en nieuw aangelegd. Dit heeft weliswaar het nadeel, dat alle bestandsspecifieke configuraties zoals markeringen verloren gaan, maar is noodzakelijk vanwege veiligheidsredenen.


13Copyright


Alle rechten voor deze handleiding liggen bij de firma Handy Tech Elektronik GmbH. Kopiëren – ook in fragmenten – is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de firma Handy Tech Elektronik GmbH.
Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Inc.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina