Braillino Met draadloze Bluetooth technologie Versie 2 Horb, oktober 2007Dovnload 0.64 Mb.
Pagina6/24
Datum20.08.2016
Grootte0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

4Quickstart

4.1Het braillesysteem als brailleleesregel


Voor de aansturing als brailleleesregel onder Windows is een zogenaamd schermuitleesprogramma (screenreader) nodig, dat niet wordt meegeleverd. Om het braillesysteem als brailleleesregel te gebruiken, sluit u de aansluitkabel aan op een poort (serieel of USB) van uw PC.

Zorg ervoor, dat uw braillesysteem aangesloten en ingeschakeld is, voor u de screenreader start, omdat het anders niet wordt herkend door de screenreader. Standaard wordt door de screenreader de geselecteerde positie van het venster op de brailleleesregel getoond. Als u bijvoorbeeld door een menu navigeert, wordt het geselecteerde menu-item weergegeven. Met de leestoetsen [TB] en [TO] kunt u door teksten bewegen. Met de [CR]-toetsen kan de cursor in tekstverwerkingsprogramma’s, zoals Microsoft Word, geplaatst worden. Bovendien kunnen met de [CR]-toetsen ook menu-items of functies worden geactiveerd (bijvoorbeeld bij een Ja/Nee vraag ‘…j/n’ voert de [CR]-toets boven de “j” dezelfde functie uit, als wanneer u [j] typt).


Schermuitleesprogramma’s zetten teksten en grafische elementen van het Windows beeldscherm in spraak en brailleschrift om. Voor de spraakuitvoer wordt in de regel de ingebouwde geluidskaart van de computer gebruikt. De weergave van braille gebeurt met behulp van het braillesysteem, wanneer de weer te geven informatie door de screenreader aan de brailleleesregel wordt doorgegeven. Alle gangbare screenreaders kunnen met de Handy Tech braillesystemen werken. Bij de installatie van de screenreader hoeft u alleen maar Handy Tech te kiezen. De brailleweergave stelt zichzelf daardoor automatisch correct in op uw braillesysteem.
Bij de eerste keer starten van de screenreader verschijnt een klein meldingenvenster, waarin de naam van het gevonden braillesysteem met de gebruikte poort en de gekozen landinstellingen wordt aangegeven. De aparte toetsen van uw braillesysteem kunnen aan de verschillende functies van de screenreader worden toegewezen.

De bediening van uw braillesysteem als brailleleesregel met JAWS voor Windows wordt in hoofdstuk 7.1 beschreven. Een samenvatting van de belangrijkste bedieningsfuncties vinden gebruikers van Hal/SuperNova in hoofdstuk 7.2 en voor Window-Eyes in hoofdstuk 7.3.


Voor het geval u het oudere tekstgeoriënteerde DOS wilt gebruiken, stellen wij u graag de screenreader BW-PRO voor DOS kosteloos ter beschikking.

4.2Het braillesysteem als notitieboek

4.2.1Door het menu navigeren


Schakel het braillesysteem in en beweeg met de toetsen [TB] en [To] door het menu. Met [TRM] respectievelijk de [CR] -toetsen activeert u functies of opent u submenu’s, met [TLM] verlaat u functies en submenu’s. Met [SPC + 1 2 3] en [SPC + 4 5 6] gaat u naar het eerste, respectievelijk laatste menu-item van een menu.
Een gedetailleerde beschrijving van de aparte menu-items vindt u in hoofdstuk 5.1.

4.2.2Een notitie schrijven


Om een notitie te schrijven, drukt u op [TRM], wanneer u op het menu-item ’Bestand’ (File) staat. Daarna verschijnt Nieuw bestand. (New File). Als u nu op [TRM] drukt, wordt een nieuw bestand geopend. Dan verschijnt de cursor, voorgesteld door de knipperende punten 7 en 8, op de eerste positie van de brailleleesregel. Nu kunt u beginnen met het schrijven van de notitie. Als u een schrijffout maakt, kunt u met [SPC + 1 2] de Backspace activeren. Met de cursorrouting toetsen kunt u de cursor op een bepaalde positie plaatsen.
[SPC + 4 5] wist het karakter op de actuele positie. [SPC + 2 4] wordt gebruikt om tussen invoeg- en overschrijfmodus te wisselen. Een lage pieptoon geeft aan, dat de overschrijfmodus actief is, een hoge pieptoon geeft aan, dat de invoeg modus actief is. Ook wordt de cursor in de overschrijfmodus door alle 8 braillepunten tegelijk knipperend voorgesteld.

Met de leestoetsen [TU] voor voorwaarts en [TO] voor achterwaarts kunt u de reeds geschreven tekst lezen, zonder daarbij de cursor te bewegen. Wilt u naar de cursorpositie terugkeren, dan drukt u eenvoudig op de [TLM]-toets. Omgekeerd kan de cursor ook met de cursorrouting toetsen naar de leespositie worden gehaald.

Verdere tekstverwerkingsfuncties zoals zoeken en vervangen worden in hoofdstuk 5.2 beschreven.

4.2.3Een notitie opslaan


Hier heeft u meerdere mogelijkheden.

  1. Om tussendoor op te slaan:

  • Druk [SPC + 2 3 4] (brailletoetsencombinatie s) in. Weergegeven wordt: 'Bestand opslaan:’ (Save File), gevolgd door de standaard bestandsnaam zoals die gegeven wordt door het braillesysteem dat u gebruikt. Bij gebruik van de Braille Wave is dat 'wavetext', voor de Braille Star 40/80 'startext', en voor de Braillino 'braillino'. De cursor staat op het eerste teken van de bestandsnaam.

  • U kunt deze naam behouden, overschrijven door een zelf gekozen naam, of eenvoudig door met de cursor te navigeren en de wisfuncties te gebruiken veranderen. Als u een teken invoert, zonder de cursor te bewegen, wordt de bestandsnaam overschreven.

  • Door op [TRM] te drukken wordt het bestand opgeslagen. Als er al een bestand met die naam bestaat, wordt dit na melding daarvan overschreven.

2. Om de bestanden op te slaan en te sluiten:  • Drukt u op [SPC + 1 5] (brailletoetsencombinatie e). De procedure is hetzelfde als onder stap 1.

  • Na het opslaan wordt dit bestand gesloten. Als er geen verdere bestanden zijn geopend, bevindt u zich weer in het hoofdmenu onder 'Bestand' . (File).

Attentie!

Voor u het braillesysteem uitschakelt, moet u absoluut alle bestanden sluiten, omdat deze bij het uitschakelen van het apparaat niet automatisch worden opgeslagen. Schakelt u het braillesysteem uit, zonder uw bestanden te hebben gesloten, dan kunnen niet alleen door u gemaakte veranderingen, maar ook bestanden beschadigd worden.

4.2.4Een bestand openen


Als u het laatst gesloten bestand wilt openen, activeert u onder ’Bestand’ (File):’Vorig Bestand (Previous File). Hiermee opent u het laatst gesloten bestand met de cursor op de plaats, waar hij zich voor het sluiten bevond.
Om een bestaand bestand te openen, gaat u in het menu Bestand voorbij de items 'Nieuw Bestand (New File) en ’Vorig Bestand (Previous File). Er wordt dan een alfabetisch gesorteerde lijst weergegeven.
Kies nu het gewenste bestand met [TB] en [TO] en druk dan op [TRM]. Daarna kunt u kiezen tussen Bewerken (Edit), Lezen (View) en ’Wissen’ (Delete). Als u Bewerken (Edit) kiest, opent u het bestand in de tekstverwerker.

4.2.5Dataoverdracht tussen braillesysteem en PC


Teksten, meldingen bestanden en brailletabellen kunnen naar het braillesysteem worden geladen met behulp van het programma HTCom, dat u kunt vinden op de meegeleverde cd. Het heeft tot taak, bestanden van een PC via een interface (serieel, USB of draadloos via Bluetooth verbinding) naar het braillesysteem over te zetten. Bovendien kunt u met HTCom ook omgekeerd bestanden van het braillesysteem naar uw PC zenden.
Met HTCom kunnen verschillende bestandsformaten naar het braillesysteem worden overgezet. Bij de volgende formaten zet HTCom de tekstinformatie over:

  • Word *.doc

  • HTML *.htm, *.html, *.php, *.php3, *.asp und *.jsp (Internet)

  • Text *.txt, *.java, *.ini, *.hpp, *.h, *.cpp, *.c

  • RTF *.rtf (Ritch Text Format)

Optioneel kan de tekstinformatie bij het overzetten ook in kortschrift worden omgezet. Andere bestandsformaten, zoals “.exe worden onveranderd in het braillesysteem geladen. Zo kan het braillesysteem gebruikt worden voor de transfer van data, waarbij moet worden opgemerkt, dat het laden van grote bestanden in vergelijking met een geheugenstick veel langer duurt.


Verder vindt u in de levering ook het programma HTDrive, waarmee het braillesysteem in Windows Explorer als een drive wordt behandeld. Op dit manier kunt u bestanden heel eenvoudig via de Windows functies kopiëren, wissen, een andere naam geven, enzovoort. Beide programma’s draaien onder de besturingssystemen WINDOWS 95 / 98 / Me / NT / 2000 / XP en Vista. Voor het LINUX besturingssysteem is er een speciale versie van HTCom, die we u desgewenst graag ter beschikking stellen.
Leest u alstublieft de bijgevoegde gedetailleerde handleiding voor datatransfer tussen braillesysteem en PC. Hierna vindt u een korte beschrijving met betrekking tot dataoverdracht met HTCom.

4.2.5.1Bestanden van het braillesysteem naar de PC overzetten


Start op de PC het programma HTCom. Kies het item "Bestand ontvangen" (Receive file) door middel van de tab toets of de pijltjestoetsen en druk op de Entertoets.
Op de PC ziet u nu alle bestanden van uw braillesysteem. Nu kunt u een of meerdere bestanden kiezen die u wilt overzetten. Met de tab toets komt u bij het invoerveld, waarin u de plaats vast kunt leggen waar u de over te zetten bestanden wilt opslaan. Na bevestiging van deze dialoog met “OK“, begint de overdracht. Het braillesysteem geeft het volgende weer:

' Transmitted mmmm of nnnn bytes’

(mmmm van nnnn bytes verzonden), waarbij mmmm staat voor het aantal bytes dat is verzonden, terwijl nnnn staat voor de totale grootte van het bestand. Als alle bestanden naar de PC zijn overgebracht, kunt u HTCom afsluiten.


4.2.5.2Bestanden van de PC naar het braillesysteem overzetten


Start op de PC het programma HTCom. Kies het item “Bestand verzenden” (Send file) met de tab en pijltjestoetsen en druk op de Entertoets. Er opent een dialoogvenster om de over te brengen bestanden uit te kiezen. Nadat u de over te brengen bestanden heeft uitgezocht, drukt u op de Entertoets. Nu verschijnt een volgend dialoogvenster, waarmee u de gewenste verkortingsgraad voor het braille kunt vastleggen. Druk nu op de Entertoets, om de data te verzenden. Na de overdracht van de tekst bevindt u zich weer in het hoofdmenu van HTCom. U vindt de overgebrachte tekst in het braillesysteem onder het menu-item “Bestand” (File). Daar kunt u deze tekst openen en verder bewerken zoals hierboven beschreven.

4.2.6Een bestand of tekst afdrukken


U kunt een bestand of tekstfragment van een bestand direct op een printer afdrukken, die via een seriële kabel direct op uw braillesysteem is aangesloten. Hiervoor heeft u geen PC nodig. Momenteel wordt een reeks van brailleprinters ondersteund. Andere printers kunnen op het braillesysteem worden aangesloten, die als standaardprinters kunnen worden aangestuurd.
Als u een volledig bestand wilt afdrukken, dan kiest u dit in de bestandslijst uit. Daarna kiest u het menu-item ‘Afdrukken’ (‘Print’) en kiest u het aantal af te drukken exemplaren met [TB] of [TO] uit. Als de printer is aangesloten en ingeschakeld, wordt het afdrukken gestart.
Als u alleen een tekstfragment (een selectie) wilt afdrukken, leest u dan de gedetailleerde beschrijving in hoofdstuk 5.1.1.3.4.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina