Braillino Met draadloze Bluetooth technologie Versie 2 Horb, oktober 2007Dovnload 0.64 Mb.
Pagina7/24
Datum20.08.2016
Grootte0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

5Bediening van het braillesysteem

5.1Het menusysteem


Het menusysteem heeft een hiërarchische structuur en bevat ondermenu’s en functies. Bovendien is het een intelligent systeem, zodat alleen de op het moment beschikbare menu-items worden getoond.
Naast de in hoofdstuk 11 beschreven toetsen zijn er nog sneltoetsen, ofwel “Hotkeys”. Deze maken het mogelijk direct naar menu-items te springen, zonder dat u omslachtig met [TB] of [TO] door het menu hoeft te navigeren. Een sneltoets is een letter van het menu-item. Het wordt groot geschreven, maar kan ook op een andere manier worden benadrukt. Er kunnen niet alleen submenu’s, maar ook functies en selectievakjes door sneltoetsen worden geactiveerd. Verder kunt u uw braillesysteem zo configureren, dat u niet alleen met de sneltoetsen naar de objecten kunt springen, maar dat ze ook meteen geactiveerd kunnen worden.

In de volgende hoofdstukken zijn de menu-items en hun subitems gedetailleerd beschreven, waarbij sneltoetsen tussen ronde haakjes staan. Als er geen letter tussen haakjes is opgenomen, dan is er voor dit menu-item geen sneltoets.


NB:

De sneltoetsen maken snelle toegang mogelijk tot de items in een menu niveau, maar van het ene naar het andere menu niveau springen is niet mogelijk. Zo kunt u dus niet vanuit het menu Bestand (File) direct naar de spanningsaanduiding van de oplaadbare batterij springen. Daarvoor moet u eerst in het hoofdmenu terugkeren. Van daar uit kunt u dan met sneltoetsen door de menu niveaus navigeren tot u de spanningsaanduiding hebt bereikt.


5.1.1Bestand (File) (F)


In het File menu (Bestand menu) kunt u bestanden creëren, selecteren en openen, bewerken, lezen of wissen.

5.1.1.1Nieuw Bestand (New file) (N)


Met dit menu-item wordt een nieuw bestand geopend. Dit bestand is leeg en kan bewerkt worden. De cursor staat op de eerste braillepositie.

Met [SPC + 4 5 6] of. {Ctrl+End} van het externe toetsenbord kunt u direct naar het eind van de bestandenlijst springen. Op dezelfde manier kunt u met [SPC + 1 2 3] of {Ctrl+Home} van de bestandenlijst direct naar het punt “Nieuw Bestand” (New file) springen.


5.1.1.2Vorig Bestand (Previous file)


Hiermee wordt het laatste in het tekstverwerkingsprogramma gesloten bestand geopend om te bewerken. De cursor staat na het openen in de positie, waar hij zich voor het sluiten van het bestand bevond. Het bestand wordt automatisch in dezelfde bewerkingsmodus geopend, waarin het werd afgesloten.
NB: Dit menu-item is dynamisch en verschijnt alleen, wanneer u al een bestand in de tekstverwerker heeft geopend en weer gesloten. De naam van het laatst afgesloten bestand blijft opgeslagen in uw braillesysteem wanneer het wordt uitgeschakeld.

5.1.1.3Bestandenlijst (File list)


Als u voorbij het menu-item 'Vorig Bestand (Previous file), gaat, worden de bestanden die al voorhanden zijn in alfabetische volgorde weergegeven. Als u de naam van het bestand dat u zoekt weet, kunt u dit intypen. Uw braillesysteem zoekt al tijdens het typen naar een naam, die past bij de tot dan toe getypte letters. Als een bij de ingevoerde tekst passende naam wordt gevonden, dan klinkt een hoge waarschuwingstoon en wordt de gevonden naam weergegeven. Hoe meer tekens u typt, des te eenduidiger wordt het zoeken. Zodra de gewenste bestandsnaam op de brailleleesregel verschijnt, wordt dit bestand geselecteerd. Verder typen is niet nodig. Met de backspace [SPC + 1 2] wist u tekens die u getypt heeft.

Als er geen bestand gevonden wordt met de ingevoerde tekens, dan klinkt een waarschuwingssignaal. Waarschuwings- en bevestigingssignalen zijn afhankelijk van de instelling van de waarschuwingstonen (zie hoofdstuk 5.1.8.10 Waarschuwingstonen (Tone Signals).


Als er geen bestand in uw braillesysteem is opgeslagen, dan verschijnt de melding 'No files stored on disk!’. (Geen bestanden opgeslagen op de schijf). Door op [TLM] te drukken keert u terug naar Nieuw Bestand. (New File).
Als u een bestaand bestand selecteert door op [TRM] te drukken, verschijnt een nieuw menu niveau met de volgende items.
5.1.1.3.1Bewerken (Edit) (E)

Opent het bestand in de tekstverwerker, met de cursor aan het begin van het bestand, of, als het bestand eerder werd geopend en opgeslagen, op de positie waar de cursor was toen het bestand werd opgeslagen. Bestanden tot 3 Megabyte in omvang kunnen worden geopend en bewerkt in de tekstverwerker. Het bestand wordt automatisch geopend in de invoegmodus.
5.1.1.3.2Lezen (View) (V)

Het bestand wordt in de “Read only” modus (“Alleen-lezen” modus) geopend. U kunt het niet wijzigen. Als u een teken invoert of wist, klinken alleen waarschuwingstonen, voor zover die in het optiemenu van het braillesysteem zijn ingesteld. Als het bestand voor de eerste keer wordt geopend, bevindt de cursor zich aan het begin van het bestand, anders op de vorige cursorpositie.
5.1.1.3.3Wissen (Delete) (D)

Hier kunt u bestanden wissen. De melding: 'Sure deleting (Yes/No/Abort)?’ verschijnt. Met [j] voor Ja of de [CR]-toets boven de y wordt het bestand onherroepelijk gewist. De invoer van [n], [a] of [TLM] breekt het proces af. Een geopend bestand kan niet worden gewist. U kunt ook bestanden wissen met [SPC + 4 5] of de {Del}-toets op het externe toetsenbord. Nadat het gekozen bestand is gewist, bevindt u zich weer in de bestandenlijst en wel op het voorafgaande bestand. Als het alfabetisch kleinste bestand gewist is, wordt het item ‘laatste bestand’ gekozen, voor zover dit bekend is. Als het laatste bestand niet bekend is, wordt de focus verplaatst naar ‘Nieuw bestand).
NB:

Het is ook mogelijk, systeembestanden aan te wijzen en deze te wissen (zie hiervoor hoofdstuk 5.1.8.55). Dit moet u alleen doen, als u precies weet wat u doet. Als u bijvoorbeeld het meldingenbestand wist (msg.hsf), kunt u pas weer verder werken met uw braillesysteem nadat u dit bestand hebt teruggeplaatst. Daarom krijgt u voor het wissen van een bestandssysteem de volgende waarschuwing: “Warning: Deleting this file can cause system instability’!' Wij bevelen aan om geen systeembestanden te wissen, omdat anders uw braillesysteem niet meer correct werkt.


5.1.1.3.4Afdrukken (Print) (P) (SPC + 1 2 3 4 7 8 of Ctrl+P)

Het gekozen bestand wordt via de seriële interface naar een aangesloten printer gestuurd. Opdat het afdrukken correct verloopt, is het noodzakelijk dat u in het optiemenu de juiste instellingen voor de aangesloten printer heeft gekozen (zie hoofdstuk 5.1.8.1313).

U kunt uitkiezen, hoeveel exemplaren afgedrukt moeten worden.

Er verschijnt ’Aantal exemplaren: ’ gevolgd door het op het moment ingestelde aantal.
De volgende toetscombinaties kunnen hier worden gebruikt:


  • [SPC + 1] of {Pijltje omhoog} verhoogt de waarde met 1.

  • [SPC + 4] of { Pijltje omlaag} vermindert de waarde met 1.

  • [SPC + 2] of {Page Up} verhoogt de waarde met 10

  • [SPC + 5] of {Page Down} vermindert de waarde met 10.

  • [SPC + 3] of {Ctrl + pijltje naar links} verhoogt de waarde met 100.

  • [SPC + 6] of {Ctrl + pijltje naar rechts} vermindert de waarde met 100.

  • [TLM] annuleert de actie.

  • [TRM] bevestigt de invoer en start het afdrukken.

U kunt maximaal 200 exemplaren afdrukken, waarbij 1 de standaard waarde is. Na bevestiging door [TRM] start het afdrukken. Door op [SPC + 7 8] of {Ctrl + Tab} te drukken, kan het afdrukken worden afgebroken.

Het afdrukken van tekst kan ook direct vanuit de bestandslijst met [SPC + 1 2 3 4 7 8] of {Ctrl+P} gestart worden.


5.1.1.3.5 Bestandsattributen (File attribute) (B)

Als dit menu item wordt gekozen, worden naast de naam van het bestand ook de grootte en datum en tijd wanneer het voor het laatst bewerkt is weergegeven. Dit menu-item kunt u verlaten door op de [TLM]-toets te drukken. U bevindt zich dan weer in de bestandenlijst.
Attentie!

Oudere firmware versies hebben datum en tijd niet correct opgeslagen. Het kan daarom voorkomen, dat de weergegeven gegevens geen betekenis hebben. Bij nieuw overgedragen bestanden worden datum en tijd echter correct weergegeven.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina