Braillino Met draadloze Bluetooth technologie Versie 2 Horb, oktober 2007Dovnload 0.64 Mb.
Pagina9/24
Datum20.08.2016
Grootte0.64 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

5.2De tekstverwerker


Met de tekstverwerker kunt u bestanden lezen en veranderen. Daarbij kunnen bestanden tot een grootte van 3 MB bewerkt worden. Tot 5 bestanden kunnen gelijktijdig open staan, waarvan de gezamenlijke grootte de 3 MB niet mag overschrijden. Een bestand kan vanuit de tekstverwerker worden geopend, als de precieze naam van het bestand bekend is.

5.2.1Overzicht van functies


De tekstverwerker beschikt over de volgende functies:

 • Tekstinvoer, bewegen van de cursor en plaatsen van bookmarks

 • Invoeg-, overschrijf- en leesmodus

 • Statusweergave

 • Blokfuncties (kopiëren, knippen, invoegen, markering en cursor wisselen)

 • Zoekacties in de tekst in voorwaartse en achterwaartse richting

 • Vervangen van tekst in voorwaartse richting.

 • Zakrekenmachine direct in de tekstverwerker beschikbaar.

 • Afdrukken van hele bestanden of tekstfragmenten

 • Openen van meerdere bestanden en wisselen tussen bestanden

 • Suspenderen: tijdelijk verlaten van de tekstverwerking om andere werkzaamheden uit te voeren

 • Sluiten en opslaan van bestanden

 • Helpfunctie

 • Instellingenmenu voor de tekstverwerker

De volgende paragrafen gaan nader op deze functies in.


5.2.2Dialogen en bevestigingen van acties


De tekstverwerker biedt voor veel functies dialogen, waarin u de gewenste waarde kunt kiezen of invoeren. Verder geeft de tekstverwerker bevestigingmeldingen, om u over de resultaten van uw invoer te informeren.

Als u zich in een invoerveld bevindt, biedt de tekstverwerker een aantal functies, waarmee de invoer van waarden snel en efficiënt kan gebeuren: • Met het commando plakken (paste) [SPC + 1 2 3 6] (brailletoetsencombinatie v) kunt u de actuele inhoud van het klembord in het veld kopiëren..

 • De standaardinstelling of de laatst ingestelde waarde van een parameter kan met het commando kopiëren (copy) [SPC + 1 4] (brailletoetsencombinatie c) worden hersteld.

 • De tekst in een veld kan met het commando knippen (cut) [SPC + 1 3 4 6] (brailletoetsencombinatie x) van de cursorpositie tot het eind van het veld worden gewist.

 • Als u de cursor in een invoerveld naar rechts beweegt, blijven de bestaande invoertekens bestaan. U hoeft dus alleen die tekens te veranderen, die nieuw ingevoerd moeten worden.

U heeft meerdere mogelijkheden om een dialoog of melding te verlaten:

 1. Met de [TRM] toets kunt u uw invoer bevestigen en de gewenste functie starten.

 2. Als u op [TLM] drukt, kunt u een dialoog verlaten, zonder veranderingen door te voeren, of de melding verlaten, wanneer u deze gelezen heeft.

 3. U kunt eenvoudig een bepaalde tijd lang afwachten, dan worden dialogen of meldingen automatisch afgesloten. De tijdsduur hiervoor kan in het instellingenmenu van de tekstverwerker worden ingesteld.

De tekstverwerker gebruikt waarschuwingstonen, om succesvolle acties of fouten aan te geven. De waarschuwingstonen kunnen in het optiemenu van het braillesysteem worden uitgezet. • Bevestiging (enkele pieptoon): een functie werd succesvol uitgevoerd.

 • Waarschuwingstoon (twee korte, hoge pieptonen): wordt gegeven, als langer dan verwacht geen invoer plaatsvindt, of wanneer de uitvoer veranderd is, bijvoorbeeld wanneer een statusmelding wordt gegeven. De waarschuwingstoon klinkt ook, als u de cursor voorbij begin of einde van de tekst wilt bewegen.

 • Fouttoon (meerdere waarschuwingstonen achter elkaar): wijst erop, dat een foutmelding werd gegeven.

5.2.3Tekst invoeren en wissen


Met behulp van de invoertoetsen kunt u braille typen. Als u een toegestaan teken heeft ingevoerd, wordt dit op de cursorpositie getoond. De cursor is als punt 7+8 op de brailleleesregel te herkennen. Na de invoer van een teken wordt de cursor een plaats verder gezet. Bij de invoer op de laatste plaats van de brailleleesregel verschijnt de cursor op de eerste braillepositie. De lengte van de regel is bij de invoer van tekst niet begrensd. Het einde van een regel legt u zelf vast door middel van een druk op de [TRM]-toets.
Om een teken te wissen, kan ofwel het teken links van de cursor gewist worden (Backspace of [SPC + 1 2]), ofwel het teken op de cursorpositie (wissen of [SPC + 4 5]). Als een gekozen wisfunctie niet mogelijk is, omdat u zich op het begin of eind van een tekstbestand bevindt, hoort u de waarschuwingstoon, die aangeeft, dat deze actie niet mogelijk is.
De actuele datum kunt u in de tekst invoeren met {Ctrl+d} of [SPC + 1 4 5], de actuele tijd met {Ctrl+t} of [SPC + 2 3 4 5].

5.2.4Tekst lezen


Om een tekst te lezen, kunt u met de toets [TB] naar links en met [TO] naar rechts navigeren. Als een extern toetsenbord is aangesloten, kunt u ook de navigatietoetsen daarvan gebruiken. Een fouttoon geeft aan, dat u zich op het begin of einde van een tekst bevindt. De manier waarop de leestoets functioneert, kan in het instellingenmenu van de tekstverwerker individueel worden ingesteld.
Als u in de tekst leest en naar de cursorpositie terug wilt keren, kunt u dit doen door op de [TLM]-toets te drukken. U kunt ook direct tekst invoeren of andere bewerkingen uitvoeren. In dat geval wordt automatisch het bereik weergegeven, waarin de cursor zich bevindt. Omgekeerd kunt u de cursor door de cursorrouting toetsen te gebruiken naar de leespositie halen en dan daar veranderingen doorvoeren.
U kunt de tekstverwerker in het instellingenmenu zo instellen, dat woorden die niet meer in hun geheel kunnen worden weergegeven op de leesregel, automatisch onderdrukt worden en pas na het bladeren met de leestoetsen in de richting van het teksteinde in hun geheel worden weergegeven.
U heeft verder de mogelijkheid, het actuele teken in verschillende ASCII formaten te laten weergeven (hexadecimaal, octaal). Deze functie wordt uitgevoerd door [SPC+1 4 5 7] (brailletoetsencombinatie D). Om deze weergave weer te beëindigen, drukt u op de [TLM]-toets.
De tekstverwerker beschikt tevens over een automatische leesmodus. Daarbij loopt de tekst automatisch steeds een brailleregel verder. De leessnelheid is in het instellingenmenu van de tekstverwerker individueel instelbaar, maar u kunt deze ook tijdens het lezen aanpassen met de [TB] en [TO]-toetsen. De automatische leesmodus wordt geactiveerd door [SPC + TO]. Door op een [CR]-toets te drukken wordt de cursor op deze plaats in de tekst geplaatst en wordt het automatisch lezen beëindigd. Bij het automatisch lezen wordt de cursor niet meegenomen. Met de [SPC]-toets kan het verder schakelen van de brailleregel handmatig worden uitgevoerd, zonder de leessnelheid te veranderen.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina