Brandbrief over vuurwerkDovnload 27.59 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte27.59 Kb.

Zaandijk, december 2009


BRANDBRIEF OVER VUURWERK


Beste Rooswijkers,
Het Wijkoverleg wenst u prettige feestdagen, een plezierig uiteinde en een goed en gezond

nieuw jaar.

Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de laatste vergadering over VUURWERK tijdens de feestdagen hebben we gemeend u niet alleen de beste wensen te moeten wensen, maar ook

en met klem uw aandacht te vragen voor het volgende:

1. Steek vuurwerk alleen af wanneer dat is toegestaan. De brief die we van Bureau

HALT ontvingen hebben we voor de wijk bewerkt.


 • Lees de brief aandachtig;

 • Zie erop toe dat u en de kinderen waarvoor u verantwoordelijk bent zich eraan houden.2. Als u 2010 met 10 vingers en overigens ongeschonden wilt eindigen wees dan voorzichtig

met het afsteken en neem geen enkel risico.

3. Er wordt rond de feestdagen ook door de wijkagent gelet op het afsteken van vuurwerk.

U bent gewaarschuwd.

4. Na een prachtig en geslaagd vuurwerk?

DE RESTANTEN WORDEN DOOR DE AFSTEKER GECONTROLEERD

OP WEIGERAARS EN HET AFVAL WORDT OPGERUIMD.

Laten we 2010 niet alleen gezond, maar ook met een schoon Rooswijk beginnen.
Het bestuur van het Wijkoverleg Rooswijk-Zaandijk

VOORLICHTING BUREAU HALT


Inhoud

 • Waarom voorlichting?

 • Wat doet Halt?

 • Wetten en regels

 • Schoonmaakactie vuurwerkafval


Waarom voorlichting?

Rond de jaarwisseling veroorzaken jongeren vaak overlast met vuurwerk doordat ze ermee gooien of het laten knallen in tunnels en onder viaducten. Ook oudere mensen, kinderen en dieren zijn nogal eens het mikpunt. Verder wordt met het tot ontploffing brengen van vuurwerk veel schade toegebracht aan gebouwen en openbare voorzieningen (prullenbakken, brievenbussen, enzovoort).

Naast de overlast, vinden er helaas nogal wat ongelukken plaats met vuurwerk. Vaak zijn hier jongeren bij betrokken.
Enkele feiten over slachtoffers door vuurwerk rond de jaarwisseling 2008 – 2009


 • 790 mensen lieten zich voor vuurwerkletsel behandelen op de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis (31% minder dan tijdens de vorige jaarwisseling);

 • van de vuurwerkslachtoffers is 14% in het ziekenhuis opgenomen;

 • de grootste groep slachtoffers was onder de 15 jaar (33%), 11% van de slachtoffers was tussen de 15 en 19 jaar;

 • het zijn vooral nitraatbommen en vlinderbommen geweest die slachtoffers maakten en overlast veroorzaakten;

 • 51% van de slachtoffers werd geraakt door vuurwerk dat door een ander werd afgestoken;

 • één op de drie slachtoffers heeft oogletsel opgelopen.

(Bron: stichting Consument en Veiligheid.)
Wat doet Halt?

In Nederland zijn 18 Halt-bureaus. Zij houden zich bezig met de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit door: • het uitvoeren van de Halt-afdoening en de Stop-reactie;

 • het uitvoeren van diverse preventietaken waaronder voorlichtingen;

 • signalering en advies.

Jongeren van 12 tot 18 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten van 'relatief geringe ernst', krijgen de kans deze fout weer goed te maken zonder tussenkomst van Justitie. De politie verwijst bijvoorbeeld bij diefstal, vandalisme of een vuurwerkovertreding door naar Halt. Daar worden afspraken gemaakt om bepaalde werkzaamheden te verrichten en de eventueel aangerichte schade te herstellen of te vergoeden (dit vormt samen de zogenaamde Halt-afdoening).


Wanneer de jongere instemt met deze afspraken en de Halt-afdoening goed doorloopt, gaat er geen proces-verbaal naar de officier van Justitie en vindt daar ook geen registratie plaats. Als de Halt-afdoening mislukt, wordt het proces-verbaal ingestuurd en kan het Openbaar Ministerie alsnog tot strafvervolging overgaan.

Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar krijgen bij aanhouding voor deze delicten, samen met hun ouders, een zogenaamde Stop-reactie aangeboden. De Stop-reactie vindt plaats op vrijwillige basis. Het biedt ouders een pedagogische handreiking en laat de kinderen door middel van een leeractiviteit (bijvoorbeeld het spelen van een speciaal Stop-spel en/of het aanbieden van excuses) inzicht krijgen in hun eerdere handelen.


Voor het VUURWERK is er een speciale Halt-afdoening. De jongeren die hiervoor aangehouden worden, moeten zo snel mogelijk bij Halt op gesprek komen samen met (één van) hun ouders. Daar krijgen ze direct hun werkstraf te horen die in een van de volgende dagen gaat plaats vinden. De werkstraffen zijn vaak bij de gemeente reiniging of bij woningbeheer zoals Evean of Parteon. En het bestaat voornamelijk uit opruim/schoonmaak werkzaamheden. In de wijk waar je woont word je ook aan het werk gezet.


Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is onbetrouwbaar: het voldoet niet aan de wettelijk in Nederland gestelde eisen en er is géén controle op de productie en de verkoop. Je loopt dus het risico rommel te kopen en dat is dan weggegooid geld. Maar wat nog erger is: door gebruik van te veel of ander kruit, of van een 'inwendige' lont blijkt illegaal vuurwerk vaak veel gevaarlijker te zijn. Soms lijken het wel bommen. Als er iets misgaat, zullen de gevolgen veel ernstiger zijn dan bij legaal vuurwerk. Denk aan gehoorbeschadiging, brandwonden, verwondingen aan ledematen of nog erger.


Strijkers

Gebruik van illegaal vuurwerk kan heel risicovol zijn. Alle soorten strijkers - dus ook de allerkleinste babystrijker - zijn per definitie gevaarlijk omdat ze geen uitwendig lont hebben, maar een strijkkop met een inwendig lont. Je kunt van buitenaf niet zien hoelang het duurt voor het kruit ontbrandt en de strijker knalt.


Veiligheidstips

 • vuurwerk moet op een veilige, droge plek worden bewaard, het liefst in een metalen trommel met een deksel. Zorg ervoor dat kleine kinderen er niet bij kunnen;

 • draag dikke kleding van wol en niet van kunststof. Dikke wollen kleding vat minder snel vlam en is makkelijker te blussen. Kunststof brandt snel en smelt vast op je huid;

 • stop het vuurwerk nooit in de zakken van je kleding, maar in een (stoffen) tas of een doosje. Mocht er iets misgaan dan kan je het snel weggooien. Wanneer het in je zakken zit, kom je er niet meer vanaf;

 • lees voor het afsteken van het vuurwerk de gebruiksaanwijzing. Niet ieder stuk vuurwerk wordt op dezelfde manier aangestoken;

 • gebruik een aansteeklont. Een aansteeklont gloeit en je kunt hem tegen het begin van de vuurwerklont houden tot die begint te gloeien. Steek vuurwerk nooit af met een aansteker of met lucifers. De kans bestaat dat de hele lont tegelijk verbrandt en het vuurwerk ontploft terwijl je er nog naast staat;

 • zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand;

 • zorg dat siervuurwerk stevig staat. Zet het klem tussen twee stenen of gebruik een vuurwerkklem;

 • steek vuurwerk af op een rustige open plek. Sommige mensen en veel dieren zijn bang voor vuurwerk. Houd daar rekening mee. Zorg ervoor dat niemand wordt geraakt door je vuurwerk;

 • houd afstand. Ga na het aansteken direct zes flinke stappen naar achteren;

 • laat vochtig en oud vuurwerk liggen. Kapot vuurwerk kan kruit lekken en dit kan ook ontploffen;

 • vuurwerk dat niet is afgegaan, noem je een weigeraar. Steek weigeraars niet opnieuw af; de lont is heel kort geworden of bijna verdwenen. Steek je een weigeraar toch aan dan is de kans groot dat hij direct ontploft, vóórdat je op veilige afstand bent;


Wetten en regels

Voor het kopen en afsteken van vuurwerk zijn wettelijke regels vastgesteld. Deze hebben tot doel de veiligheid te waarborgen en overlast te voorkomen. Hieronder vindt u de regels die gelden voor het kopen en afsteken van consumentenvuurwerk.
Vuurwerk kopen

 • vuurwerk mag alleen worden gekocht bij een erkend verkoopadres. Deze adressen zijn op te vragen bij de gemeente;

 • vuurwerk mag alleen worden gekocht door personen van 16 jaar en ouder;

 • alleen de laatste drie werkdagen van het jaar (in 2009: dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 december) is het toegestaan vuurwerk te kopen en in bezit te hebben;

 • het is niet toegestaan illegaal vuurwerk te kopen of in bezit te hebben.


Vuurwerk afsteken

Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op de wettelijk toegestane tijden. Dit is vanaf31 december om 10.00 uur ’s ochtends tot 1 januari 02.00 uur ’s nachts. Buiten deze tijden is het afsteken dus strafbaar.
Overtredingen

Voor de volgende vuurwerkovertredingen kunnen jongeren bij Halt terechtkomen: • het bezit van illegaal vuurwerk;

 • het bezit van vuurwerk buiten de periode dat vuurwerk mag worden verkocht;

 • het bezit van meer dan 10 kilo vuurwerk;

 • het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd;

 • strafbaar baldadig gedrag met vuurwerk.


Schoonmaakactie vuurwerkafval

Ongelukken ontstaan voor, tijdens maar ook na Oud en Nieuw. Veel vuurwerkongelukken gebeuren op Nieuwjaarsdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Bij vele daarvan zijn kinderen betrokken. Zij proberen weigeraars die ’s nachts zijn blijven liggen opnieuw af te steken, met alle onvoorspelbare gevolgen van dien.Vuurwerkafval blijft daarmee een probleem. Het is gevaarlijk en al die rommel die op straat ligt, levert na Oud en Nieuw altijd weer veel ergernis op.

Consument en Veiligheid organiseert samen met Senter Novem schoonmaakacties zwerfvuurwerk. Gemeenten wordt gevraagd om hun burgers voor te lichten over de gevaren van vuurwerk(afval) en het afsteken van weigeraars.


Neem uw verantwoordelijkheid en ruim het voorwerkafval ’s nachts direct na het afsteken op!
Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we met zijn allen zorgen voor een schone en veilige straat op nieuwjaarsdag.
Ook ondernemen de gemeenten zelf veel actie om de overlast en gevaren van zwerfvuurwerk zoveel mogelijk te beperken: zo worden in sommige steden door de reinigingsdienst al om 06.00 uur ’s ochtends de straten schoongemaakt en worden er inzamelacties georganiseerd.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina