Bron: WikipediaDovnload 31.43 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte31.43 Kb.
Copyright: www.koningsfan.dse.nl

Bron: Wikipedia
Mohammed V van Marokko
Sidi Mohammed ben Yusef wordt geboren op 10 augustus 1909 als zoon van
Sultan Moulay Joesoef ibn Hassan en Lalla Ya'aqut.
Sultan Moulay Joesoef ibn Hassan overlijdt op 17 november 1927.

Bij zijn dood moesten de Franse autoriteiten een opvolger kiezen, omdat Marokko een protectoraat van Frankrijk en Spanje was. De Franse autoriteiten kozen Sidi Mohammed ben Yusef als nieuwe sultan.


Het begin van Mohammeds regering werd gekenmerkt door weinig verzet tegen de autoriteiten op het Europese vasteland. Mohammed V kon steeds minder vrij zijn mening tegenover de nationalisten uiten, aangezien de vrijheid van meningsuiting door het koningschap beknot werd. Elke beweging die hij maakte, zowel in het openbaar als achter gesloten deuren, werd nauwgezet gevolgd door de Fransen. Steeds meer begon het nationalisme op te komen.
In de strijd voor onafhankelijkheid zou Mohammed V pas actie ondernemen vanaf 1944. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Marokko een protectoraat van het Vichyregime, onder leiding van Maarschalk Pétain, dat met nazi–Duitsland collaboreerde. Toch is er nooit een Duitse voet geplaatst op het Marokkaanse vasteland.
De sultan negeerde alle antisemitische uitlatingen en bevelen. Hij beschermde zo de 300.000 joden die Marokko als thuisbasis hadden. Marokko werd door de geallieerde troepen bevrijd. Het Marokko onder Mohammed zou vervolgens goede relaties met de Verenigde Staten onderhouden. Na de oorlog ging Mohammed V praten met Frankrijk over de nieuwe machtsverhouding tussen Frankrijk en Marokko. Door tal van omstandigheden werd Mohammed op 20 augustus 1953 afgezet en verbannen naar Corsica.

Zijn oom, Mohammed ben Aarafa (1889 - 1976) werd op de troon gezet. De rebellie bij het volk duurde voort door de standvastigheid onder de bevolking. Marokko was niet het enige land dat de touwtjes in eigen handen wilde krijgen, ook in Algerije waren er zware opstanden. In die context besloot Frankrijk om Marokko zijn vrijheid te geven zodat het al zijn eenheden in Algerije kon inzetten. Op 16 november 1955 keerde Mohammed V terug uit ballingschap en werd opnieuw erkend als Sultan na actieve verzet tegen het Franse protectoraat.

In februari 1956 liepen de spanningen tussen Frankrijk en Marokko hoog op. Mohammed V bleef met de oude bezetter onderhandelen en op 2 maart 1956 werd de onafhankelijkheid van Marokko uitgeroepen.

In 1957 nam Mohammed de titel van Koning aan. Mohammed ging zich inzetten voor onderwijs in Marokko.


In november 1926 huwde Mohammed met Lalla Hanila bint Mamoun.
Mohammed en Lalla Hanila bint Mamoun kregen samen 1 kind:

- Lalla Fatima Zohra (29 juni 1929 – 10 augustus 2014)


In 1929 huwde Mohammed met Prinses Lalla Abla bint Tahar (5 september 1909 - 1 maart 1992).


Mohammed en Lalla Abla bint Tahar kregen 5 kinderen:

 • Hassan 11 (9 juli 1929 - 23 juli 1999)

 • Lalla Aicha (17 juni 1930 - 4 september 2011)

 • Lalla Malika (14 maart 1933)

 • Moulay Abdallah (30 juli 1935 - 20 december 1983)

 • Lalla Nuzha (29 oktober 1940 - 2 september 1977)

De derde vrouw van Mohammed is Lalla Bahia bint Antar.


Mohammed en Lalla Bahia bint Antar hebben samen 1 kind:

 • Lalla Amina (8 april 1954 – 16 augustus 2012)

Mohammed V stierf op 26 februari 1961 aan de gevolgen van een hartaanval. Hij had een aangeboren afwijking aan de neus, waardoor hij van aanhoudende hoofdpijn last had. Hij moest zich hiertegen uiteindelijk laten opereren. De operatie was succesvol, maar Mohammeds hart begaf het na de operatie.

Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Hassan, die de titel Hassan 11 kreeg.

Hassan 11 van Marokko
El-Hassan ben Mohammed ben Youssef el-Alaoui (Hassan) wordt geboren op 9 juli 1929 als oudste zoon van Mohammed V (sultan, later koning van Marokko) en Lalla Abla bint Tahar.
Koning Hassan werd opgeleid aan het Imperial College in Rabat, en behaalde een diploma rechten aan de Universiteit van Bordeaux.
Op 20 augustus 1953 werd Hassan met zijn familie verbannen naar Corsica door de Franse regering.

In januari 1954 werden ze overgebracht naar Madagaskar. Hassan vervulde toen de rol van politiek adviseur voor zijn vader. Op 16 november 1955 keerden ze terug naar Marokko.

Hassan bleef zijn rol vervullen en nam, samen met zijn vader, deel aan de onderhandelingen met de Fransen over de onafhankelijkheid van zijn land.
Op 3 maart 1961 wordt Hassan koning van Marokko.

Hassans conservatieve regering, verstevigde de dynastie, maar zijn wil om de politieke macht niet te delen met de politieke partijen leidde tot politieke protesten. Hij liet de regering vallen en begon alleen te regeren.

De democratische volksvertegenwoordiging liet hij bestaan maar ze waren niet actief.

Dit alles leidde tot rellen die Hassans troon bedreigden. Er werden twee aan slagen op hem gepleegd, die hij heeft overleefd. Hassan fungeerde vaak als onofficieel diplomatiek kanaal tussen de Arabische wereld en Israël. Tijdens zijn regering bezette Marokko de Westelijke Sahara na de ‘Groene Mars’ van 1975 en nam het zuidelijke deel bij verdrag over van Mauritanië, deze zaak domineert het Marokkaanse buitenlandbeleid tot de dag van vandaag.

De West Saharaanse bevrijdingsbeweging Polisario opereert sindsdien vanuit Algerije. De jaren van 1960 tot 90 worden de jaren van lood genoemd en was een periode waarin duizenden dissidenten werden neergeschoten, gevangengenomen, verbannen of gewoon verdwenen. In de jaren 90 was de parlementaire democratie hersteld en in 1991 moest Hassan van de Verenigde Staten honderden politieke gevangenen vrijlaten.
Sinds 1961 is Hassan getrouwd met Lalla Latifa Hammou, met wie hij 5 kinderen kreeg:


 • Prinses Lalla Meryem (26 augustus 1962) was van 1984 tot 1999 gehuwd met Fuad Filali (1957) met wie ze twee 2 kinderen heeft: Sharifa Lalla Soukaïna Filali (30 april 1986) en

Moulay Idris Filali (11 juli 1988).

 • Koning Mohammed V1 (21 augustus 1963) is gehuwd sinds 21 maart 2002 met Salma Bennani met wie hij twee kinderen heeft: Moulay Hassan (8 mei 2003) en Lalla Khadija (28 februari 2007).

 • Prinses Lalla Asma (29 september 1965) is gehuwd sinds 5 november 1986 met Khalid Bouchentouf met wie ze twee kinderen heeft: Moulay Yazid Bouchentouf (25 juli 1988) en

 • Lalla Nuhaila Bouchentouf (29 mei 1992).

 • Prinses Lalla Hasna (19 november 1967) is gehuwd sinds 13 december 1991 met cardioloog

Dr. Khalid Benharbit (1959) met wie zij twee dochters heeft: Lalla Oumaima Benharbit

(15 december 1995) en Lalla Oulaya Benharbit (20 oktober 1997). • Prins Moulay Rashid (20 juni 1970) is gehuwd sinds 15 juni 2014 met Oum Kalthum Boufarès (1987) met wie hij 1 kind heeft: Moulay Ahmed (23 juni 2016).

Hassan is in 1961 ook getrouwd met Lalla Fatima bint Qaid Ould Hassan Amhourak.


Hassan en Lalla Fatima bint Qaid Ould Hassan Amhourak hebben samen geen kinderen.
Op 23 juli 1999 sterft Hassan.

Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Mohammed V1.Koning Mohammed V1 en Prinses Lalla Salma van Marokko

Sidi Mohammed ben Hassan el Alaoui wordt geboren op 21 augustus 1963 als zoon van
Koning Hassan 11 en Prinses Lalla Latifa Hammou.
Op de leeftijd van 4, kreeg hij onderwijs aan de Koran School van het Koninklijk Paleis.

Hierna volgt hij primair en voortgezet onderwijs aan het Koninklijk College waar hij in 1981 een baccalaureaat behaalt. Verder volgde hij hoger onderwijs in de rechten aan de Universiteit Mohammed V van gerechtelijke, economische en sociale wetenschappen in Rabat.

De verdediging van zijn BA-vond plaats in 1985, met een proefschrift getiteld "De Arabo-Afrikaanse Unie en de strategie van het Koninkrijk in de internationale betrekkingen."

In 1987 kreeg hij de First Certificate van hoge studies in de politieke wetenschappen en een tweede certificaat, in Public Law, op juli 1988, beiden met eer.

Op 29 oktober 1993, ontving Mohammed, aan de Universiteit van Nice-Antipolis in Frankrijk, de titel van doctor in de rechten met onderscheiding. Het proefschrift titel was: "Samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Maghreb Unie".

Op 22 juni 2000 ontving Mohammed een doctoraat honoris causa van de University of George Washington.


Op 23 juli 1999 besteeg Mohammed de troon toen zijn vader was overleden.

De troonsbestijging van Mohammed V1 vond plaats op 30 juli 1999.

Mohammed V1 moderniseerde onder andere de Mudawana, het islamitische familierecht, om zo vrouwen meer rechten te geven. Hij presenteerde zijn bruid aan het Marokkaanse volk, hetgeen al een breuk betekende met de traditie, waarin de vrouwen van de koning een verborgen bestaan leidden. Ook riep hij na zijn troonsbestijging een nationale conferentie bijeen, waar hij met de zes bevolkingsgroepen (Arabieren, Joden, christenen, Moren, Berbers en Toeareg-nomaden) in gesprek ging over een intercultureel Marokko. De bevolkingsgroepen hebben daarna allen speciale rechten en voorzieningen toegezegd gekregen. Vooral voor de Berbers betekende dit een welkome waardering van hun culturele eigenheid na jaren van onderdrukking onder Koning Hassan 11.

Tijdens zijn koningschap besteedt Mohammed V1 extra veel aandacht aan een aantal grote infrastructuurprojecten voor zijn land. Recent werden een nieuwe haven voor Tanger en vele


kilometers autostrade ingehuldigd. Op 1 juli 2011 worden aan een reeks politieke hervormingen door

Mohammed ingevoerd. Deze politieke hervormingen komen overeen met de regelt dat de macht van de Koning wordt ingeperkt en dat de volksvertegenwoordiging meer macht krijgt, net als in Nederland.


Op 21 maart 2002 trouwt Mohammed met Salma Bennani.

Salma wordt geboren op 10 mei 1978 als dochter van Hajj Abdelhamid Bennani en Naïma Bensouda.

In 1981, toen Salma drie jaar oud was overlijden haar ouders. Vanaf toen werden zij en haar zus Meryem opgevoed door haar grootmoeder van moederskant, Hajja Fatma Abdellaoui Maâne.
Salma werd opgeleid op het Lycée Hassan 11 en daarna volgde ze onderwijs op het Lycée Moulay Youssef, en l'École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse de Systèmes.

Na haar technische studies werkte ze voor een paar maanden als een informatiediensten ingenieur bij ONA Group, 's lands grootste particuliere holding.


Mohammed en Lalla Salma hebben samen 2 kinderen:

 • Kroonprins Moulay Hassan (8 mei 2003)

- Prinses Lalla Khadija (28 februari 2007)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina