Brunch koor&stem west-vlaanderen 27. 01. 2007Dovnload 17.6 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte17.6 Kb.


BRUNCH KOOR&STEM WEST-VLAANDEREN 27.01.2007
Op 27 januari 2007 organiseerde Koor&Stem West-Vlaanderen voor de eerste maal een Brunch, met als voornaamste doel het bevorderen van de contacten tussen de koren onderling enerzijds en tussen Koor&Stem West-Vlaanderen en de koorbesturen anderzijds.
Dit is het verslag van deze boeiende en leerrijke dag:
De koorbesturen, zo’n 110 vertegenwoordigers van 45 koren, worden in naam van de Raad van Bestuur verwelkomd door Ignace Thevelein:
...De bedoeling van deze dag is dat u kunt kennismaken met de werking van Koor&Stem, contacten leggen met de bestuursleden en de andere aanwezige koren of hun vertegenwoordigers leren kennen.

Koor&Stem is een organisatie die de belangen van koren in Vlaanderen behartigt, dit zowel naar de overheid toe als naar de sector zelf. De organisatie bestaat uit een landelijke structuur met hoofdzetel in Antwerpen en bijkomende zetels in Gent en in Leuven. Daarnaast heeft elke Vlaamse provincie ook een afdeling die een eigen werking ontwikkelt. De nationale structuur werkt met vast personeel, betaald door de organisatie, terwijl de provinciale afdelingen bestaan uit vrijwilligers.”
Daarna komt Dimitry Goethals aan het woord, die als vertegenwoordiger van het nationaal bestuur van Koor&Stem uitleg geeft over de organisatie en over de nieuwe website. We geven hier een schematische samenvatting van zijn toespraak:
Koor&Stem: de organisatie

Organisatie voor vocale muziek, niet enkel voor de koorwereld, maar voor heel zingend Vlaanderen (ook onderwijs, vocale ensembles, samenzanggroepen...) • Vertegenwoordiging door 1 organisatie = zelfde dienstverlening voor alle koren in Vlaanderen

 • Uniforme kooraansluitingsbijdrage (65 euro/jaar)

 • Verzekeringen:

   • BA+rechtsbijstand 0,50/lid/jaar verplicht

   • tal van opties

    • Persoonlijke verzekering

    • Brandverzekering lokalen

    • Instrumentenverzekering

   • Meer info op www.koorenstem.be of secretariaat

 • Individueel lidmaatschap (20 euro)


Vorming:

 • Repertoirecursussen, koorateliers, ....

 • dirigentenopleiding

 • Projecten: Noot voor Nood, Koor van het Jaar, meerkorenprojecten, korenontmoetingen...

 • Onderwijsprojecten: kleuter, basis, middelbaar

 • Internationale projecten: EuroChor, Internationale Bachdagen...


Dienstverlening:

 • Artistieke dienstverlening:

  • Koorcoaching (stemvorming, visualiteit, dirigentencoaching, repertoirecoaching, bestuurscoaching, klavierbegeleiding op repetitie ifv instrumentale uitvoering, coaching voor wedstrijddeelname)

  • Concertopname à 75 euro (aanvraagformulier op website)

  • Solistendatabank

 • Organisatorische dienstverlening:

  • Verzekeringen

  • Wegwijzer projectwerking: In dit luik vind je een handleiding, projectwijzer en modelcontract om een project op te starten.

  • VZW of feitelijke vereniging: Moet ik mijn koor omvormen tot een vzw of kan ik blijven voortwerken als feitelijke vereniging? Elk koor moet zeker deze denkoefening even maken en hierrond een weloverwogen beslssing nemen. Modelcontract  website

  • Promotie: Koor&Stem beschikt over een uitgebreid netwerk van communicatiekanalen om het koorleven grondig te informeren.

  • Subsidies: Hier krijg je een overzicht van de subsidiemogelijkheden in ons land.

  • Vrijwilligerswerking: Hier vind je informatie over allerhande aspecten van de vrijwilligerswerking, zoals verzekeringen, vergoedingen,...


Repertoire:

 • bibliotheek te Antwerpen (ca. 130.000 titels, waarvan ca. 80.000 online)

 gratis voor 1 maand, ev. verlenging

 • bibliotheek te Gent

 • bibliotheek Lemmens

 • Eigen uitgaven Koor&Stem en Centrum voor Vocale Muziek

 • Verkoopdienst


Communicatie:

 • Tijdschrift StemBand

 • Nationale Nieuwsbrief

 • Provinciale Nieuwbrief

 • Electronische Nieuwsbrief

 • Website

 • Concertkalender


Internationaal:

 • Cursussen en projecten

 • Organisaties

 • Wedstrijden en festivals


Interactief:


 • Ad valvas: In onze rubriek ‘Ad valvas’ kan je zoekertjes in verband met je koorwerking laten opnemen.

 • Forum koorwerking: Het 'Forum' van Koor&Stem biedt je de mogelijkheid om met andere collega zangers en geïnteresseerden van gedachten te wisselen over de koorwereld, koorwerking en alles wat daarmee te maken heeft.

 • Concertkalender: Met de online Concertkalender wil Koor&Stem een brede wisselwerking op gang brengen tussen de zangers, de koren, de federaties, de organisatie Koor&Stem en het publiek.

 • Koorlinks

 • Mijn Koor&Stem: Binnen enkele weken krijg je via deze pagina toegang tot de gegevens van je eigen koor. Elk koor krijgt hier ook enkele pagina's om zijn koorwerking kort voor te stellen. We geven je zeker nog een seintje als deze pagina geactiveerd wordt.


Enkele concrete projecten:

 • Vierhoog in de Wolken

 • Een Nieuwe lente, een nieuw geluid

 • Attakatamoeva

 • Verkoop:

  • Vierhoog in de Wolken  5 euro

  • Een Nieuwe lente, een nieuw geluid  5 euro

  • Attakatamoeva  uitzonderlijk 10 euro/bundel of 25 euro/pakket

  • Koor van het Jaar-cd’s  uitzonderlijk à 5 euro/stuk

Na deze toespraken konden de aanwezigen genieten van een verzorgd middagmaal, waarna Dimitry Goethals nog wat uitleg gaf en vragen beantwoordde in verband met SEMU.Hieruit onthouden we vooral dat zingen uit orginelen nog steeds de beste optie blijft.
Wie echter meer info wil over de verschillende mogelijkheden kan rechtstreeks contact opnemen met Dimitry Goethals of met Erik Demarbaix.
Tot slot dankte de voorzitter, Peter Ledaine, de aanwezigen voor hun komst en drukte de hoop uit dat de toespraken, de vele gesprekken en uitwisseling vanervaringen zouden leiden tot een nauwere samenwerking.
Het geheel was een boeiende middag met veel geanimeerde gespekken, uitwisseling van ervaringen en een betere kennins over wat Koor&Stem in zijn geheel te bieden heeft.
Gastheer voor deze namiddag was het Eligiuskoor van St.-Eloos-winkel. Zij hebben ervoor gezorgd dat het geheel vlekkeloos verliep, op een geschikte locatie met de nodige infrastructuur en dat er ook een verzorgde maaltijd was.


Chris CasteleinDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina