Brussel, 30 juli 2004 11835/1/04 rev 1 (Presse 240)Dovnload 10.24 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte10.24 Kb.RAAD VAN

DE EUROPESE UNIE
NL

P/04/92

Brussel, 30 juli 2004

11835/1/04 REV 1 (Presse 240)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de European Humanities University in Minsk

De Europese Unie hecht groot belang aan de handhaving van de academische structuur en de rol van de European Humanities University in Minsk, die een opvallend voorbeeld is van academische vrijheid en het nastreven van waarlijk Europese waarden in de onderwijs- en opleidingsprogramma's.

De EU neemt er met afkeuring kennis van dat de autoriteiten van Belarus gedurende de laatste paar maanden druk hebben uitgeoefend op zowel de academische activiteiten als op de rector van de universiteit, de heer Mikhailov. De EU betreurt het dat recentelijk unilateraal besloten is het huurcontract voor de gebouwen waarin de academische faciliteiten van de universiteit zijn ondergebracht te beëindigen. Voorts spreekt de EU haar afkeuring uit over het meest recente besluit van de autoriteiten van Belarus om de vergunning voor de universiteit om op te treden als juridisch lichaam, in te trekken.

De EU is van mening dat deze recente stappen tegen de universiteit onderdeel vormen van een ruimere strategie die erop gericht is, potentiële bronnen van dissidentie en afwijkend denken het leven moeilijk te maken. De EU meent dat deze besluiten politiek gemotiveerd zijn en dat zij onderdeel vormen van een weloverwogen streven om in het vooruitzicht van de parlements­verkiezingen in oktober, het maatschappelijk middenveld te onderdrukken.

De Europese Unie wijst erop dat de EU als geheel, alsmede een belangrijk aantal lidstaten van de EU (Duitsland, Frankrijk, Zweden Polen, Litouwen) belangrijke bijdragen leveren tot de activiteiten van de universiteit, met name ten behoeve van het Centrum voor Europese en Transatlantische Studies (CETAS). De EU herinnert aan de demarche van 23 januari 2004 van de EU-Ambassadeurs in Minsk bij de minister van Onderwijs en aan de brief van 23 april 2004 van de minister van Buitenlandse Zaken van Ierland aan zijn Belarussische ambtgenoot.

De EU geeft uitdrukking aan haar ernstige bezorgdheid over wat zij beschouwt als een zware slag, voor een gestructureerde academische instelling die belangrijke culturele samenwerkingsactiviteiten met de EU-landen heeft ontwikkeld en waarin de beginselen van academische vrijheid en vrijheid van onderwijs in Belarus worden belichaamd.

De uitvoering van bovengenoemde besluiten van de autoriteiten van Belarus zal het vermogen van de universiteit om zijn academische activiteiten voort te zetten ernstig in het gedrang brengen en zou de EHU in de nabije toekomst tot sluiting kunnen dwingen. Dit zou ernstige gevolgen hebben voor de academische toekomst van honderden studenten en docenten, alsook voor de bilaterale en multilaterale wetenschappelijke, onderwijskundige en culturele samenwerking tussen Belarus en de lidstaten van de EU. Bovendien zou het een negatief precedent vormen voor de eerbiediging van de academische vrijheid en de vrijheid van onderwijs in Belarus en een voorbeeld zijn van een situatie waarin de fundamentele beginselen van een moderne democratische maatschappij met voeten worden getreden.

Het besluit van de autoriteiten van Belarus om de universiteit te sluiten is bovendien in tegenspraak met de basisbeginselen van de OVSE, die zich inzet voor internationale samenwerking, academische vrijheid en tolerantie.

Het is de EU dan ook niet ontgaan dat de maatregelen die de autoriteiten van Belarus tegen de universiteit hebben genomen, in scherp contrast staan met het aangekondigde voornemen van Belarus om met de EU samen te werken aan een verbetering van de betrekkingen tussen de EU en Belarus. De EU waarschuwt Belarus voor de gevolgen van dit beleid voor de betrekkingen met de EU en roept de autoriteiten van Belarus derhalve met kracht op om hun standpunt opnieuw te bezien.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces


PERS

Wetstraat 175 B – 1048 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 285 8239 / 6319 Fax: +32 (0)2 285 8026press.office@consilium.eu.int http://ue.eu.int/Newsroom

11835/1/04 REV 1 (Presse 240)NL
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina