Business leiderschap in moeilijke tijden”Dovnload 17.68 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte17.68 Kb.


Business leiderschap in moeilijke tijden”
“Argumenten” van 28 mei 2009 met als gastspreker Eric Van Zele, CEO van Barco

* * *


Precies in de zaal in De Warande waar de overname van Pauwels door het Indische Crompton Greaves (CG) werd beklonken, houdt Eric Van Zele zijn voordracht. Hij vertelt de talrijke toehoorders een boeiend verhaal over de herstructurering bij Pauwels, de overname door Crompton Greaves en wat dit kan betekenen voor zijn rol als CEO bij het in woelige wateren varende Barco.
* * *
Werkkapitaal

Met veel liefde voor Pauwels in zijn stem doet Van Zele uit de doeken hoe hij bij het Mechelse bedrijf de zaak aanpakte. “Ik was er al bestuurder. Het was een bedrijf met maar één productlijn –transformatoren -, een sterke merknaam, traditierijk maar ook met een weinig productief management. Op het moment dat ik er toekwam, was de financiële situatie erg precair.” Dat noopte hem tot moeilijke beslissingen zoals het sluiten van de fabriek in Gent en het drastisch terugdringen van het werkkapitaal om ternauwernood te kunnen overleven. “Belgische bedrijven kijken mijn inziens te vaak enkel maar naar EBITDA.” benadrukt de gastspreker nog.


Met niet minder dan 10 bankiers moest hij een uitweg zoeken want ze wilden niet blijven en de bestaande aandeelhouders konden niet meer. Tegelijkertijd was het dus zaak een nieuwe investeerder te zoeken die in het kapitaal van Pauwels wou intreden. Dat werd dus Crompton Greaves en in de praktijk werd het zelfs een “reversed takeover” vermits de transformatorenafdeling van de nieuwe groep vanuit Mechelen geleid werd. “Je moet duidelijk weten waar je naar toe wil bij een turn around. Op dat moment gebeurden de investeringen immers vooral in de nieuwe wereld, niet in Europa of de States. Bovendien veranderde de architectuur van het netwerk met kleinere centrales, windenergie… Daarop hebben we ingespeeld zodat Pauwels nu wereldmarktleider is op het vlak van distributietransformatoren voor de windenergiesector. En omdat de markt verwachtte dat we ook diensten zouden aanbieden, hebben we Pauwels Contracting versneld verder uitgebouwd.” Zo werd de Indische groep de vierde speler op wereldvlak na ABB, Siemens en AREVA.
Was de Indische groep de juiste keuze? “Het was in elk geval een goéde keuze want ze investeerden in ons bedrijf als een strategische asset én bleken een heel goed management met gedegen methodiek te hebben. CG bood de financiële ruimte om te overleven alsook sourcing alternatieven tegen een lagere prijs. Bovendien kreeg Pauwels betere toegang tot de markten in het Verre Oosten. Weet u, ik heb altijd het idee gehad dat de Indiërs naar Europa opkeken maar dat ze zich best bewust zijn van hun mogelijkheden. Dankzij de overname steeg de marktkapitalisatie van CG gevoelig en wist Pauwels zijn omzet tussen 2004 en 2008 te verdubbelen tot meer dan 500 miljoen euro en steeg de ROCE tot 32%. Zelfs de werkgelegenheid dikte aan van 680 tot 1.000 personen in Mechelen. Ondanks de nog bestaande culturele verschillen maar dankzij een open geest, sterk leiderschap en adequate communicatie is het voor beide partijen een duidelijke win-win geworden.” aldus Van Zele.

Een beloftevolle toekomst
Vervolgens schetst de gastspreker de toekomst van de transformatoren– en energiedistributie markt. Ongeveer 60% van de jaarlijkse investeringen gaat naar elektriciteit, goed voor 51 miljard euro, ongeveer gelijk verdeeld tussen krachtcentrales enerzijds en transformatie en distributie anderzijds voornamelijk in China en India. De drijvende krachten zijn vooral de groei in deze laatste twee landen, vervangings- en upgradingsinvesteringen , de uitbouw van een efficiënter distributiearchitectuur met verschillende inputeenheden, liberalisering van markten en tred houden met de milieuwetgeving die hernieuwbare energie bevordert.
Vanuit die optiek heeft het bedrijf zich als missie gesteld: “To become a leading provider

of integrated SUBSTATION solutions to our global customers”. Op strategisch vlak dienen zo alle bedrijven uit de groep samengevoegd te worden tot één wereldwijde “CG Power”-organisatie. In die strategie is het eveneens belangrijk om op wereldvlak een leidende speler te zijn op het vlak van windenergie-, compacte en andere gespecialiseerde transformatoren.


Zo zal CG Power effectief kunnen concurreren met industrieleiders, ook in India, en interne synergieën en oplossingen wereldwijd kunnen uitbouwen. “Klanten verwachten immers ook wereldwijde “standards of excellence” waar ook ter wereld omdat globalisatie nu eenmaal een gegeven is in onze industrie.” onderstreept Van Zele. “Bovendien hebben we kritische massa nodig om marktaandeel te winnen en onze wereldwijde strategie te kunnen uitvoeren.”
Pauwels en CG Power hebben dus mooie vooruitzichten. Voor 2008 wordt een omzet van 1,2 miljard dollar vooropgezet en via verdere overnames kan men de “gap” met de marktleiders dichten en bijkomende aandeelhouderswaarde creëren.
En wat nu bij Barco?
Van Zele weet natuurlijk ook dat heel wat mensen in de zaal heel benieuwd zijn hoe hij de turnaround bij Barco zal aanpakken waar hij sinds begin dit jaar CEO is. “Wat betekent het ergens actief te zijn op het vlak van kostenstructuur, marktpositie… Waar liggen de competitieve voordelen voor een bedrijf?. Op drie vlakken: technologie, operationele uitmuntendheid en “customer intimacy” is Eric Van Zele van mening. “Bij Barco werken we daar sterk aan. Mijn rol daarin, want ik ben geen man van rapportjes, cijfertjes…? Leiders moeten hun organisatie door pijnlijke maar noodzakelijke veranderingen helpen die anders niet zouden gebeuren. Zij moeten namelijk de medewerkers doen inzien dat het moét veranderen, de mensen zeggen waar het op staat zoals ik bij Pauwels deed. En laat mensen zich betrokken voelen zodat ze het begrijpen. De juiste mensen met de juiste ingesteldheid hebben, is erg belangrijk. Uitstekende mensen en teams die in een motiverende en voedende omgeving werken, zijn de sleutel tot succes.”
Toen hij bij Barco startte, was een van de eerste dingen die hij deed tijdens een managementmeeting de mensen de vijf belangrijkste zaken die verkeerd lopen bij Barco laten opschrijven. Met als gevolg al snel enkele pijnpunten die naar boven kwamen zoals voorraadbeheer, teveel divisies… Tevens houdt hij een aantal vuistregels aan vanuit zijn periode bij Raychem: de klant is de baas, we handelen open en eerlijk en blijven bij onze afspraken, we vertrouwen elkaar en vermijden verrassingen, we zijn bezorgd om medewerkers en we moedigen teamwork aan maar blijven accountable, we houden niet echt van organisatorische hiërarchie maar houden in het achterhoofd dat we met facts moeten werken.

et begrijpen. odat ze het op staat zoals ik bij Pauwels deed. veranderingen helpen die anders niet zouden gebeuren."denergien en
Tot slot geeft Van Zele het enthousiaste deelnemersveld nog een “10 geboden-lijstje” mee van een succesvolle turnaround met als belangrijkste aandachtspunten:


  • durf de realiteit onder ogen te zien, niet wat je hoopte

  • onderzoek vooraf en betrek je mensen en klanten erbij

  • kijk grondig naar industrieleiders en waarom ze succesvol zijn

  • communiceer, herhaal en illustreer altijd heel duidelijk de stand van zaken

  • werk en illustreer een nieuwe visie en strategie uit voor een betere toekomst

  • wees als leider zelf een rolmodel voor change en creëer een wij-cultuur

  • verander de organisitiestructuur indien nodig voor de nieuwe visie en missie

  • identificeer en publiceer de key performance indicators, herbekijk en bediscussieer ze open, vaak en eerlijk met het leidinggevend team met collectief commitment en accountability

  • beloon het team-gebeuren en ent incentives op de nieuwe visie en strategie

  • vier successen en beloon degenen die voor vooruitgang zorgen


EVA
Tijdens de vragenronde kwam aan bod waarom Van Zele vindt dat bedrijven teveel naar EBITDA kijken. “In feite zou de raad van bestuur moeten eisen dat bedrijven juiste cijfers rapporteren en vooral kijken naar de EVA, de “return on capital employed”. Ze doen dat veel te weinig. Als bedrijf moet je durven “right sizen”, data verzamelen en vervolgens een juiste diagnose stellen… en snel snijden in korte termijnproblemen.” vindt de gastspreker.
Tevens wilden velen weten hoe je medewerkers in zo’n verhaal meekrijgt. Van Zele meent dat dit best kan door op de oplossing te focussen, niet op het probleem, ondersteund door de punten van zijn “10 geboden”. Niettemin moet HR-afdeling de managers in hun rol optillen zoals dat bij zijn vroegere werkgever Raychem uitstekend gebeurde.
Was de goede reputatie en merknaam van Pauwels niet voldoende om te overleven? Van Zele is duidelijk: “Vlaanderen bezit uitstekende merken maar het heeft noch de financiële middelen, noch de markt noch de managerscapaciteiten om voor zo’n bedrijven een overleving te garanderen. Je moet ook creatief zijn: nu Pauwels met Crompton Greaves in een grote groep zit, kan het zich veroorloven om samen met een klant naar de bank te gaan om te onderhandelen, een veel sterkere positie voor beide partijen.”
De slotvraag behandelde het thema van het verhogen van de “customer intimacy”. Ook hier is Van Zele duidelijk: “Eerst beslissen hoe je waarde creëert, hoe je concurreert en dan afstemmen naar je klanten en prospects.”
Of Barco met Eric Van Zele als CEO de turnaround zal verwezenlijken, was na afloop meer dan duidelijk voor de toehoorders. Gelukkig dat we de “Argumenten” steeds na het sluiten van de beurs organiseren want anders zou er wel eens een “onverklaarbare koersopstoot” kunnen plaatsgegrepen hebben in het Barco-aandeel die donderdag. Hoewel Eric Van Zele minder in de media aanwezig is, mag hij toch in de “Argumenten”-galerij van uitmuntende sprekers zijn plaatsje opeisen, dat was voor iedereen duidelijk bij het naar huis rijden na het diner.
* * *

Volgende afspraak met “Argumenten” in september 2009 met Eddy Bruyninckx, topman van de Antwerpse haven en dat op een uitzonderlijke locatie in de haven.
Redactie: Dirk Haesevoets, The House of Trust, www.thehouseoftrust.com

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina