By Watchman Nee PrefaceDovnload 433.4 Kb.
Pagina8/34
Datum22.07.2016
Grootte433.4 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34

Everyone who has received grace has the Holy Spirit dwelling in his spirit. Whether he can be used by the Lord depends not on his spirit but rather on his outward man. The difficulty with many is that their outward man has not been broken. There is not evident that blood-marked character those wounds or scars. So God’s Spirit is imprisoned within man’s spirit and is not able to break forth. Sometimes our outward man is active, but the inward man remains inactive. The outward man has gone forth, while the inward man lags behind.

HOOFDSTUK II

Voordat wij verbroken zijn en daarna


Het verbreken van de uitwendige mens is de fundamentele les voor allen die God dienen. Die moeten wij geleerd hebben voordat Hij ons ergens echt voor kan gebruiken. Als iemand voor God werkt, kan dat op twee manieren. In de eerste plaats is het mogelijk dat zijn geest traag is en niet kan functioneren, wanneer zijn uitwendige mens niet verbroken is. Als hij een bekwaam iemand is, zal zijn verstand zijn werk beheersen; is hij een gevoelsmens, dan zal alles wat hij doet, beheerst worden door zijn gevoelens. Een dergelijk werk kan wel geslaagd lijken, maar het kan geen mensen tot God brengen. Een tweede mogelijkheid is dat zijn geest zich weliswaar uit, maar gehuld is in eigen gedachten of gevoelens. Daarvan is het resultaat gemengd en onzuiver.

Zulk werk zal de mensen brengen tot gemengde en onzuivere ervaringen. Deze twee gegevenheden verzwakken onze dienst voor God.

Als wij echt doeltreffend willen werken, moeten wij beseffen dat het in wezen “de Geest is, die levend maakt”. Al is het niet meteen bij onze bekering, dan misschien een jaar of tien later, maar vroeg of laat zullen wij toch dit feit moeten erkennen. Velen moeten eerst ten einde raad zijn voordat zij de leegheid van hun werk kunnen inzien, dán beseffen zij pas hoe nutteloos al hun gedachten en gevoelens zijn. Het doet er niet toe hoeveel mensen u met uw gedachten en gevoelens kunt boeien, het resultaat is nihil. Tenslotte moeten wij belijden: “Het is de Geest, die levend maakt”. Alleen de Geest maakt iemand levend. Zelfs uw beste gedachten of gevoelens kunnen een mens niet levend maken. Slechts door de Geest wordt iemand tot leven gebracht. Velen die de Heer dienen, gaan dit feit pas zien nadat ze veel verdriet en veel mislukkingen hebben ervaren. Eindelijk gaan zij de betekenis verstaan van Gods Woord: “De Geest is het, die levend maakt” (Jh 6:63). Wanneer de geest vrij kan komen betekent dat, dat zondaars opnieuw geboren worden en dat heiligen worden opgebouwd. Als er door het kanaal van de geest leven uitstroomt, worden zij die het ontvangen opnieuw geboren. Als er door de geest leven wordt toebedeeld aan de gelovigen is het gevolg dat zij worden opgebouwd. Er bestaat geen nieuwe geboorte en geen opbouw zonder de Geest.

Het is merkwaardig dat God blijkbaar geen onderscheid maakt tussen Zijn Geest en onze geest. Er zijn veel plaatsen in de Bijbel waar het onmogelijk is om vast te stellen of het woord “geest” slaat op onze menselijke geest of op de Geest van God. Het is de bijbelvertalers van Luther af tot de geleerden, die tot op vandaag aan onze vertalingen werken, niet gelukt met zekerheid te zeggen of het woord “geest”, zoals het op veel plaatsen in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, op de menselijke geest slaat of op de Geest van God.

Van de hele Bijbel is Romeinen 8 wel het hoofdstuk waarin het woord “geest” het meest gebruikt wordt. Wie kan zeggen hoeveel malen het woord “geest” in dit hoofdstuk betrekking heeft op de menselijke geest en hoe vaak op de Geest van God? Er zijn vertalingen waarin het woord “pneuma” (geest) soms geschreven wordt met een hoofdletter en andere keren met een kleine letter. Het is duidelijk dat deze vertalingen onderling niet overeenstemmen en niemand heeft hierin het laatste woord. Het blijkt eenvoudigweg onmogelijk duidelijk onderscheid te maken. Als wij bij de wedergeboorte een nieuwe geest ontvangen, ontvangen wij ook Góds Geest. Op het ogenblik dat onze menselijke geest wordt opgewekt uit de toestand van dood waarin hij verkeerde, ontvangen wij de Heilige Geest. Wij zeggen vaak dat de Heilige Geest in onze geest woont, maar wij vinden het moeilijk om te onderkennen wát de Heilige Geest is en wát onze geest is. De Heilige Geest en onze geest vormen zo’n eenheid dat, hoewel zij verschillend zijn, het niet eenvoudig is om ze te onderscheiden.

En zo betekent het vrijmaken van de geest zowel het vrijmaken van de menselijke geest als het vrijmaken van de Heilige Geest, die in de geest van de mens woont. Aangezien de Heilige Geest en onze geest tot één zijn verenigd, kunnen zij alleen in naam worden onderscheiden en niet in feite. En daar het vrijmaken van de één ook het vrijmaken van de ander inhoudt, kunnen anderen contact hebben met de Heilige Geest zodra zij dat met ónze geest hebben.

Voorzover u mensen toestaat contact te hebben met uw geest, staat u ze ook toe contact te hebben met God. Dank God daarvoor. Door uw geest is de Heilige Geest tot de mensen gekomen.

Als de Heilige Geest werkt, moet Hij overgebracht worden door de menselijke geest. De elektriciteit in een gloeilamp plant zich niet voort zoals de bliksem, maar moet door elektrische draden worden geleid. Als u gebruik wilt maken van de elektriciteit hebt u daarvoor een elektrische draad nodig. Op dezelfde wijze wordt de menselijke geest gebruikt om de Geest van God over te brengen op de mensen.

De Heilige Geest woont in de geest van ieder die genade heeft ontvangen. Het hangt dus niet van zijn geest af of de Heer hem gebruiken kan, maar veel meer van zijn uitwendige mens. De moeilijkheid bij vele mensen is dat hun uitwendige mens niet verbroken is. Zij kunnen dikwijls zo ongeremd uit hun natuurlijke bronnen putten. Op die manier wordt Gods Geest gevangen gehouden in de menselijke geest en kan er niet uitbreken. Soms is onze uitwendige mens actief, maar de inwendige mens blijft werkeloos. De uitwendige mens treedt naar voren, maar de inwendige mens blijft achter.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina