Calorie bestaat 1 jaar! Eerste Ledenvergadering CalorieDovnload 15.16 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte15.16 Kb.
Calorie bestaat 1 jaar!

Eerste Ledenvergadering Calorie

14 december 2010


Een jaar geleden plaatsten de initiatiefnemers René Moerman en Jurgen van der Heijden een oproep in De Castricummer: Wie heeft interesse om deel te nemen aan een burgerinitiatief om Castricum energie-onafhankelijker te maken? De respons was groot. Een jaar later is energie-coöperatie Calorie notarieel opgericht, zijn er vier actieve werkgroepen, staan er 125 mensen op de verzendlijst en komen er vandaag 40 mensen bijeen om dit succes te vieren.
We zijn vvandaag, 14 december 2010, te gast bij Libra Energy, het bedrijf van lid van het eerste uur Jan Joosten. Marleen Heeman leidt deze avond met inspirerende hand via de zogenaamde Open Space methode. Maar allereerst stellen de werkgroepen zich voor en heffen we het glas op het succesvolle eerste jaar van Calorie!Verslag Open Space
Alle aanwezigen werden uitgenodigd om een HOE vraag te formuleren mbt

Calorie gemeenten in 2030 zelfvoorzienend met duurzame energie, HOE kan ík daar aan bijdragen in 2011?


Alle vragen werden aan de muur geplakt en samengevoegd waar dat kon. Er bleven ook vragen over, daarvan een lijst onderaan. Ook waren er tips en opmerkingen, ook die onderaan.
Vraagsteller Cees Visser

Hoe maken we Calorie diverser (jonger, vrouwelijker)

 • Scholen betrekken, bv De Sokkerwei.

 • drijfveren van vrouwen? Vragen stellen aan vrouwen.

 • Netwerk Goed Contact Castricum (netwerk vrouwelijke ondernemers Castricum)

 • Persoonlijk contact

Calorielid gaf 10 duurzame lessen op de Montessori school en de Toermalijn. In wedstrijdvorm werd het een Battle die in De Hoep zijn slot vond.
Vraagsteller Guus Wattel

Hoe kunnen we alle zonnepanelenbezitters in CAL lid maken van Calorie?

 • Via installateur iets aan de klant vertellen (Marc Meijne)

 • Folders huis aan huis in bepaalde wijken

 • Fietsroute langs alle huizen met zonnepanelen

 • Kennisdelen

Vraagstelstel Marian HopmanHoe kunnen we leren van andere lokale energie initiatieven?

Na een korte kennismakingsronde zijn we ingegaan op de vragen: wat gebeurt er al aan kennisuitwisseling, wie is contactpersoon vanuit Calorie, kunnen we Calorie concrete suggesties meegeven?

Hieronder staat in het kort de uitkomsten van de discussie.


 • Wat gebeurt er al aan kennisuitwisseling: De bijeenkomst E-lokaal van 13 december is een goed voorbeeld. Jurgen van der Heijden heeft deelgenomen. De algemene conclusie is dat uitwisseling van kennis en ervaringen (Community of Practice) bottom up moet plaatsvinden en niet geregisseerd vanuit een landelijke organisatie zoals AgentschapNL. Op 13 december zijn verder geen concrete stappen gezet. Calorie zou hierin initiatief kunnen nemen.  

 • Contactpersoon Calorie: wie heeft meeste overzicht van wat elders gebeurt: Jurgen van der Heijden/René Moerman/Harmen Brandse.

 • Suggestie vanuit de groep: via LinkedIn groep starten.

 

Deelnemers discussie: Arie Dekker, Jürgen van der Heide, Reinout Holland, Marian Hopman, Theo Klören, Sybren Laan, Harry Smith.


Vraag steller Johanna Klein

Hoe kan Calorie helpen aan de derde wereld energie te geven, bv Calorie kan daar creditcards voor kopen?

Geen aantekeningen ontvangen


Vraagsteller Guus Wattel

Hoe kunnen we ‘benzine’ in het programma van Calorie betrekken?

Toelichting: benzine, of beter, fossiele brandstof ten behoeve van transport, is een belangrijk onderdeel van de energieproblematiek. Het verhaal van Calorie kan daarom niet beperkt blijven tot ‘gas’ en ‘elektriciteit’. Ook voor transport geldt: besparen en verduurzamen.


En doen vier personen mee aan dit gesprek. Dit zijn de antwoorden:

 • Het lukt in elk geval niet door deze heilige koe op het slachtblok te leggen; voor velen is de auto een groot gerief. Ga daar maar niet tegen in.

 • Stimuleer het openbaar vervoer of het gebruik van de fiets voor transport over korte afstand. Het nieuwe fietspad Castricum – Akersloot als positief voorbeeld.

 • Stimuleer het gebruik van de elektrische auto. In verschillende toekomstvisies voor het gebruik van duurzame energie speelt de elektrische auto een belangrijke rol als mobiel opslagmedium (accu) voor elektriciteit.

 • Minder autogebruik past prima in de algemene boodschap van besparen “even normaal doen”.

 • Met de lokale maaltijd geef je ook al aandacht aan de rol van transport in het energieprobleem.

Vraagsteller Hans vd WeteringHoe kunnen we groene energie inkopen, waar? en Hoe kan ik profiteren van gezamenlijke inkoop? (bv via de NHEC)

 • Snelheid van inkoop van energie

 • Eerst via NHEC of Greenchoice, later via CALorie dmv projecten.

 • Kan Calorie de info die ze hier over heeft terugkoppelen naar de leden?

 • Hiermee kun je leden werven: prijzen afspreken, werven, hoe meer deelnemers hoe meer korting

 • Kan Calorie aansluiten bij NHEC?

Vraagsteller Reinout HollandHoe gaat CALorie invloed uitoefenen op het gemeente beleid mbt duurzaam bouwen of duurzame ontwikkeling?

Hiervan geen verslag ontvangen


Vraagsteller Simon Honigh

Hoe kan ik het energieverbruik van mij en mijn gezin verminderen met 20% in 2 jaar tijd? (en: hoe verduurzaam je je huis nog meer?)

 • Water bespaarders in je douche

 • Zandlopertje om douche tijd bewustzijn te vergroten

 • Reclame : minderbedeelden uit sub Sahara vraagt ons minder water te gebruiken

 • Een tropenventilator (aan plafond) in hoge vide plaatsen

 • Windenergie opwekken

 • Thermostaat graadje lager en trui aan

 • Denk ook aan warme truien dag op 13 februari a.s.

 • Stapje voor stapje gaan, uitdagen, wedstrijdelement

 • Zet iets in scene: alle stoppen zijn doorgeslagen(ofzo) wat nu??

 • Praten

 • Meten is weten (standen opnemen en per week vergelijken)

 • Ga eens kijken in Amsterdam in de ecologische bouwmarkt www.ecologisch.nl

De andere vragen: • Hoe kan ik er voor zorgen dat er in 2011 20 straten zijn geïsoleerd??

 • Hoe activeren we Limmen en Akersloot?

 • Hoe kan Calorie een maximale bewustwording onder de bevolking realiseren?

 • Hoe kunnen we onze ambitie nog helderder uitdragen in Castricum?

 • Hoe maak ik meer mensen (bv winkeliers) bewust om zuinig met energie te zijn?

 • Hoe krijg ik genoeg draagvlak om mijn zonnepanelen project te realiseren?

 • Hoe kan een VVE zonnepanelen op zijn dak krijgen?

 • Hoe kan ik in 2011 meer gebruik maken van windenergie, bv door plaatsing van een kleine molen op dak of in de wijk? (Piet Geerkes)

 • Hoe komt Calorie aan een financiële deskundige?

Andere punten die naar voren werden gebracht: • Gaan we net als Texel eerst ons aansluiten bij een energieleverancier bv Greenchoice of de Noordhollandse energiecoöperatie (NHEC)?

 • -Zijn de twee sport verenigingen die een nieuw clubgebouw gaan plaatsen (Vitesse en hockey) nog te sponsoren dmv certificaten (Sybrand Laan)?

 • Is bekend hoeveel huizen in CAL een energielabel hebben en wat leert ons dat?

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina