Campagnes belgica 2009 Acroniem van het project Dovnload 74.29 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte74.29 Kb.CAMPAGNES BELGICA 2009Acroniem van het project 

Formulier A : Identificatie van de aanvrager


1.

Instelling of Universiteit

:


2.

Afdeling of Dienst

:


3.

Naam van het Afdelingshoofd (of Diensthoofd)

:
4.

Naam van de aanvrager

:
5.

Naam van een tweede persoon die informatie kan verstrekken over de aanvraag ingeval van afwezigheid van de aanvrager

:

6.

Adres

:


7.

Telefoon

:
8.

Telefax

:
9.

E-mail

:
10.

Website

:Formulier B : Identificatie van het project


1.

Titel van het project (max. 2 lijnen) :


2.

Korte samenvatting van het project in het Nederlands1 :


3.

Korte samenvatting van het project in het Engels1 :


4.

Korte samenvatting van het project in het Frans1 :


5.

Begindatum van het project :

6.

Einddatum van het project :

7.

Referenties van de belangrijkste rapporten en publicaties teneinde de in het kader van het project reeds verworven resultaten te kunnen evalueren.8.

Referentie(s) (organisme en programma) van het (de) contract(en) die het project ondersteunen.


9.

Wordt het project financieel gesteund door de POD Wetenschapsbeleid ?
ja

 Heeft U met de BMM een overeenkomst afgesloten betreffende de overdracht van gegevens naar de databank inzake het mariene milieu ?  ja neen


neen

 Bent U bereid om met de BMM een overeenkomst af te sluiten betreffende de overdracht van gegevens naar de databank inzake het mariene milieu ?  ja neen10.

Wordt het project uitgevoerd met andere Belgische instellingen ?neen


ja

 welke ?11.

Wordt het project uitgevoerd met andere buitenlandse instellingen ?neen


ja

 welke ?Formulier C: Identificatie van de aanvraag


1.

Gewenst aantal campagnedagen :

2.

Verdeling (periode en duur) van de campagnes over het jaar :


3.

Is deze verdeling dwingend noodzakelijk ?
neen


ja

 motivatie :


4.

Andere belangrijke elementen (getijde, daglicht, enz.) voor de programmering van de campagnes, met verantwoording.


5.

Voorziet U het uitzetten van verankerde of drijvende autonome meetstations ?

neen


ja

 beschrijving :

6.

Aantal in te schepen personen voor elke aangevraagde campagnes :


7.

Aantal in te schepen personen voor elke aangevraagde campagne en die meer dan 3 jaar ervaring hebben met het werken aan boord van de R/V Belgica :


8.

Lijst en geografische positie van de uit te voeren stations en / of profielen.

Gedetailleerde kaart bijvoegen.
9.

Bestrijkt uw werkgebied mariene wateren onder jurisdictie van vreemde landen ?neen


ja

 welke ?10.

Voorgestelde aanleghaven (plaats en datum) :
Formulier D : Logistiek


1.

Beschrijving van het type monsternamen² en de methodes van monsternamen³.


2.

Laboratorium(ia) aan boord die de aanvrager wenst te gebruiken met aanduiding van de gewenste bezettingsgraad.


3.

Boordinfrastructuur die de aanvrager wenst te gebruiken.

□ ODASII □ Milli-RO water purifier □ hull mounted ADCP

□ SBE21 thermosalinograaf □ Koelkast vislabo □ EM1002 multibeam

□ Turner Designs fluorometer □ Diepvries vislabo □ Alfa Laval centrifuge

□ Milli-Q water purifier □ DGPS in LRK mode □ RoxAnn bodemdiscriminator

□ CLC container □ Labo container □ Leefcontainer

□ Laminar flow chest □ Fume cupboard □


4.

Analyse- en meettoestellen van de BMM die de aanvrager wenst te gebruiken.

□ SBE19 SeaCat CTD □ Van veen grijper □ equipped tripode

□ SBE09 CTD + caroussel □ Reineck corer □ bottom mounted ADCP

□ OBS sensor voor CTD □ Shipec grijper □ hyperbentische slede

□ PAR sensor voor CTD □ multicorer B&C □ Secchi schijf

□ Niskin fles 10 liter □ NIOZ box corer □ LISST 100C

□ Niskin fles 5 liter □ SVP sound velocity probe □ 3 m boomkor

□ Niskin fles 30 liter □ pH meter □ bongonet

□ GO-FLO fles 10 liter □ Minibat □ YSI oxygen probe

□ □ □


5.

Noodzaak van een walkraan te Zeebrugge voor het in- en ontschepen van materiaal

neen


ja

 hefvermogen :

6.

Andere bijzondere informatie die ter kennis dient gebracht te worden van de BMM (bvb. gebruik van radio-isotopen).

² Voor de beschrijving van het type monsternamen dient bij voorkeur gebruik gemaakt te worden van de ICES code of data types en beschrijving zoals beschikbaar voor het opstellen van de ROSCOP data.³ Voor de beschrijving van de monsternamen dient gerefereerd te worden naar de gebruikte staalnamen of meetapparatuur.


Formulier E : Coördinatie


1.

Heeft U bij het VLIZ een aanvraag ingediend voor het bekomen van shiptime voor de Zeeleeuw in 2009, met een gelijkaardig voorwerp als deze aanvraag?

neen

 Kan uw programma geheel of gedeeltelijk uitgevoerd worden met de Zeeleeuw? ja neenja

 Bent U van plan om deze aanvraag in te trekken indien uw aanvraag bij het VLIZ wordt aanvaard? ja neen2.Heeft U contact opgenomen met de Belgische verantwoordelijken van andere projecten die shiptime Belgica 2009 hebben aangevraagd en die kunnen uitgevoerd worden met uw project, gedurende één of meerdere gezamenlijke campagnes?

neen


ja

 Beschrijving van de gezamenlijke campagne(s):


3.

Indicatieve beschrijving van uw noden aan shiptime Belgica voor het jaar 2010 :

4.

Suggesties voor het verbeteren van de werkomstandigheden en de algemene doeltreffendheid van de operaties aan boord van de Belgica:


Ik verklaar dat de informatie verstrekt in deze formulieren A, B, C, D en E een correcte weergave is van mijn nood aan shiptime Belgica 2009.
Datum : Handtekening van de aanvrager :
1 Maximum 10 lijnen. Gelieve ervoor te zorgen dat de inhoud van deze samenvatting identiek is in de 3 talen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina