Campus Onderwijs en Psychologie Bachelor in het onderwijs, lager onderwijsDovnload 71.18 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte71.18 Kb.Campus Onderwijs en Psychologie

Bachelor in het onderwijs, lager onderwijs

St.-Jorisstraat 71, 8000 Brugge

Tel.: 050 33 32 68 Fax: 050 34 62 54

Opleidingscoördinator: ward.dumoulin@howest.be

Stagecoördinator: kathleen.nuyts@howest.be

www.mentoren.lerarenopleiding-howest.beNagelezen door
Datum

Handtekening + eventuele opmerkingen

MentorLector


Lesvoorbereiding


Stageschool: Gemeentelijke Basisschool Lauwe

Naam en e-mailadres student:

Verhaeghe DieterMentor: Meester Frank

Academiejaar: 2010-2011

Stageklas: 5de lj

Semester: 3

Datum: 28/10/10

Stageweek: 1

Uur: 8u25 tot 9u15

Pedagoog: Mevr. Nuyts

Leergebied/domein: wiskunde/ getallenkennis


Lector: Dhr. Barbez

Lesonderwerp


Grote getallen tot 1 000 000 en Romeinse cijfers.

Beginsituatie


De vorige les ging over breuken en kommagetallen.

De leerlingen kennen getallen tot honderdduizend.

Romeinse getallen is een nieuw stuk leerstof.

Klasorganisatie


Iedere leerling zit met zijn gezicht naar het bord.

Er komt 1 lln naar voor.

Er wordt geen groepswerk toegepast.

Lesdoelstellingen


 • Getallen tot 1 000 000 correct verwoorden en noteren.

 • Grote getallen uitsplitsen ( M-HD-…)

 • Grote getallen verminderen en vermeerderen met een E.

 • Getallen in Arabische cijfers omzetten in Romeinse cijfers en omgekeerd.

 • Nieuw verworven informatie relateren aan de reeds bestaande kennis en die leerstof integreren in een groter geheel.Lesstructuur


 1. Inleiding

 2. Kern (Deel 1 : grote getallen tot 1 000 000)

2.1 Uitbreiding getallenkennis tot 1 000 000

2.2 Grote getallen splitsen

2.3 Welk getal komt voor/na..?

2.4 Individuele verwerking

3. Kern ( Deel 2 : Romeinse cijfers)

3.1 Instructie

3.2 Romeinse cijfers

3.3 Individuele verwerking

4. Slot

Situering leerplan


 • De leerlingen kunnen van elk cijfer in een gegeven getal de werkelijke waarde bepalen. Ze doen dit met natuurlijke getallen tot en met 1 000 000. (1.3.4)

 • De leerlingen kunnen getallen splitsen en noteren in een tabel : ze maken daarbij gebruik van de termen en symbolen : M (miljoental) (1.3.5)

 • De leerlingen kunnen getallen omzetten in de symbolen en omgekeerd tot en met 1 000 000 (1.3.6)

Literatuur

 • Handleiding Pluspunt pg 158 tot 161

 • Werkboek Pluspunt pg 65 – 67

 • Leerplan Wiskunde pg 89 , 90, 91

Fundamentele leerinhoud, onderwijsleeractiviteiten en media


Fundamentele leerinhoud

Onderwijsleeractiviteiten

Media

Verwoorden bron van cijfers.

Cijfers staan in groepjes van drie.

Na honderdduizendtallen komt het miljoen.

Getallen correct noteren.

Waarde en cijfer aan elkaar kunnen koppelen.

Getallen voor en na een ander getal verwoorden.

Verwoorden wat er ontbreekt aan de klok.


Regels begrijpen en toepassen.

Schema begrijpen en toepassen.


1) Inleiding

Lk: “Ik was gisteren aan het surfen op het internet en plots kwam ik op een site met heel wat cijfers.”

Lk: “De cijfers gaan als volgt :


 • 537 stations en stopplaatsen,

 • Meer dan 3670 reizigerstreinen per dag,

 • Meer dan 106 hogesnelheidstreinen per dag,

 • Meer dan 700 000 reizigers per dag,

 • Meer dan 1 miljoen ton goederen per week.

Lk: “Over wat gaan deze cijfers?”Ll: “Treinverkeer in België.”

Lk: “Vandaag gaan we werken met grote getallen tot 1 000 000 en Romeinse cijfers.”


2) Kern (deel 1 : grote getallen tot 1 000 000)

2.1 Uitbreiden getallenkennis tot 1 000 000

Lk: “We gaan eens samen de tabel van de natuurlijke getallen tot 100 000 nog eens maken.”

Lk: “Ik ga eens het getal 999 888 in de tabel schrijven.”

Lk: “Nu ga ik naast de tabel het getal schrijven.”

Lk: “Wat valt je op?”

Ll: “Dat de cijfers in groepjes van drie staan.”

Lk: “We gaan dus telkens groepjes van 3 cijfers maken.”

Lk: “De eerste groep ( E – T – H) zijn de eenheden.”

Lk: “De tweede groep (D – TD – HD ) zijn de duizendtallen.”

Lk: “Maar stoppen onze getallen tot 999 999?”

Ll: “Nee.”

Lk: “Wat hebben we na de honderdduizendtallen?”Ll: “Miljoentallen.”

Lk: “Goed zo !”

Lk: “Ik zal nu een paar getallen dicteren die jullie in jullie schrift mogen opschrijven.”

Lk: “Ik zal 1 lln aanduiden die aan de achterkant van het bord mag komen om de getallen daar op te schrijven.”

Lk: “Let wel goed op om de getallen telkens in groepjes van 3 cijfers te schrijven!”

Getallen : 75 000 – 800 – 145 000 – 700 485 – 1 254 985”

Lk: “We gaan nu deze oefeningen verbeteren aan het bord.”
2.2 Grote getallen splitsen

Lk: “Ik heb hier het getal 254 000 staan.”

Lk: “Als we dit getal in de tabel zouden schrijven.”

Lk: “Welke waarde zou het cijfer 2 hebben?”Ll: “Honderdduizend.”

Lk: “Dus wat is die 2 dan?”Ll: “200 000”

Lk: “En de 5?”Ll: “50 000”

Lk: “En de 4 ?”Ll: “4 000”

Lk: “Dus 240 000 = …?”Ll: “200 000 + 50 000 + 4 000”

Lk: “Nu gaan we eens de omgekeerde weg doen.”

Lk: “Ik zal jullie de bewerking geven en jullie moeten mij het getal geven.”

Lk: “500 000 + 40 000 + 3 000 + 8 = ?”Ll: “543 008”
2.3 Welk getal komt voor/na..?

Lk: “Ik heb hier een getallenlijn staan op het bord.”

Lk: “Welke twee getallen zie je hier staan?”

Ll: “360 000 en 370 000.”

Lk: “Welk getal komt nu juist voor 360 000?”Ll: “359 999.”

Lk: “En er net na?”Ll: “360 001.”

Lk: “En 5 plaatsen na 360 000?”Ll: “360 005.”

Lk: “En 5 plaatsen ervoor?”Ll: “359 995.”

Lk: “We gaan nu hetzelfde doen voor 370 000.”

Lk: “Welk getal komt er net na?”

Ll: “370 001.”

Lk: “En er net voor?”Ll: “369 999.”

Lk: “5 plaatsen na?”Ll: “370 005.”

Lk: “5 plaatsen ervoor?”Ll: “369 995.”
2.4 Individuele verwerking

Lk: “Jullie nemen jullie werkschrift op pg 65.”

Lk: “Jullie maken de oefeningen individueel tot en met nr. 4”

3) Kern ( Deel 2 : Romeinse cijfers)

3.1 Instructie

Lk: “Ons tiendelig getallenstelsel is historisch uit de Arabische wereld afkomstig.”

Lk: “Daarom spreken we van ‘Arabische cijfers’. Maar de Romeinen hadden in die tijd een ander getallensysteem. En deze ga ik jullie nu eens aanleren.”
3.2 Romeinse cijfers

Lk: “Ik heb hier een grote klok staan op het bord.”

Lk: “Maar er ontbreekt iets.”

Lk: “Wat ontbreekt er?”Ll: “De getallen.”

Lk: “We gaan eens de getallen samen aanvullen maar met de Romeinse cijfers.”

Lk: “Jullie zien dat er wat regels zijn om Romeinse getallen te schrijven.”

Lk: “Ik zal de regels eens aan het bord schrijven.”

Regels : - maximaal 3 dezelfde tekens naast elkaar


Lk: “Dus we weten al dat I = 1”

Lk: “Aan wat is 5 gelijk?”Ll: “V”

Lk: “En 10?”Ll: “X”

Lk: “Voor 50 hebben de Romeinen ook een teken.”

Lk: “Namelijk L .”

Lk: “Voor 100 hebben ze C.”

Lk: “Die C komt van het Franse cent wat 100 wil zeggen.”

Lk: “Voor 500 hebben ze D.”

Lk: “En voor 1 000 hebben ze M.”

Lk: “Ook de M is afkomstig van het Frans , namelijk mille wat 1000 wil zeggen.”

Lk: “We gaan nu eens een duidelijk schema maken van de Romeinse cijfers.”

Lk: “Nu gaan we oefeningen maken hierop.”

Lk: “Als we 3 000 omzetten in Romeinse cijfers.”

Lk: “Hoeveel is dit dan?”Ll: “MMM.”

Lk: “300?”Ll: “CCC.”

Lk: “400?”Ll: “CD.”

Lk: “En hoeveel is XL in ons getallensysteem?”Ll: “40.”

Lk: “En LXX?”Ll: “70.”

Lk: “En nu een moeilijke : LXXVI?”Ll: “76.”

3.3 Individuele verwerking

Lk: “Jullie nemen werkschrift pg 66 en maken oefening 4 tot en met 6 individueel.”4) Slot

Lk: “Jullie mogen als afsluiter van de les je eigen geboortedatum op het bord schrijven.”Titel op het bord.

Getal in tabel.

Bord.

Getal op het bord.

Bewerking op het bord.


Bewerking op het bord.

Getallenlijn

Werkschrift pg 65 -66


Klok op het bord.

Regels op het bord.

Schema op het bord.

Werkschrift pg 66-67

Geboortedatum op het bord.Bord

Datum

Grote getallen tot 1 000 000 en Romeinse cijfers
M

HD

TD

D

H

T

E
9

9

9

8

8

8


7

5

0

0

0
1

4

5

0

0

0
7

0

0

4

5

8

1

2

5

4

9

8

5


999 888
254 000 = 200 000 + 50 000 + 4 000

500 000 + 40 000 + 3 000 + 8 = 543 008
Regels :


 • maximaal 3 dezelfde tekens naast elkaar

 • 4 schrijven we niet als IIII maar als IV

 • 9 schrijven we als IX

Romeinse getallen :

I = 1

V = 5


X = 10

L = 50


C = 100

D = 500


M = 1000
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina