Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgave


artikel .2Continu werken in ploegendienstDovnload 0.55 Mb.
Pagina10/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

artikel .2Continu werken in ploegendienst


Als je in een functie werkt waarvoor de bedrijfstijd is gesteld op 7 maal 24 uur per week geldt voor jou het volgende:

2.1.Indien je, anders dan in de vorm van overwerk, permanent (= gedurende ten minste 1 jaar) volgens rooster in ploegendienst én in wisseldienst werk verricht buiten het normale dagvenster op de dagen maandag tot en met vrijdag, wordt een toeslag als in Tabel 2 toegekend.

2.2.Deze toeslag bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor jou geldende uursalaris, met als maximum het salaris behorende bij het maximum van salarisschaal V (bijlage 2 bij deze cao). Dit percentage is afhankelijk van de dag en het tijdstip waarop je hebt gewerkt, namelijk:


- 5% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.30 uur en 20/22 uur;

- 50% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 00 en 6.30 uur en tussen 20/22 en 24 uur en voor de uren op zaterdag;

- 75% voor de uren op zondag en op feestdagen.

(Zie hierna Tabel 2).

Tabel 2: Toeslag ploegendienst in % (te betalen toeslag ter compensatie van werken in roosters continu in ploegendienst en in wisseldienst)


Dag-/weekvenster =

 
Inconveniënte uren =

 


Dagen:

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Uren:

Feestdag

 

 

 

 

 

 

00

-

6.30

75

50

50

50

50

50

50

6.30

-

20/22

75

5

5

5

5

5

50

20/22

-

24

75

50

50

50

50

50

502.3. Je krijgt de toeslag voor continu werken in ploegendienst ook als je verlof hebt, ziek bent (1ste jaar 100% en 2e jaar 70%, conform het bepaalde in Hoofdstuk 9, artikel 3, lid 1 van deze cao) of tijdens werkhervatting (onder de voorwaarden zoals vermeld in Hoofdstuk 9, artikel 7 van deze cao).

artikel .3Overwerk en roosteren

3.1.Begrip overwerk


 1. Overwerk is werk dat je in opdracht van jouw leidinggevende verricht buiten jouw rooster. APG Groep probeert overwerken zoveel mogelijk te beperken.

 2. Werk dat nodig is voor het afmaken van je gewone dagtaak en de duur van ongeveer een half uur niet te boven gaat, geldt niet als overwerk.

3.2.Roosteren werktijden op jaarbasis


 1. De voor iedere werknemer geldende individuele arbeidstijden of de afgesproken arbeidstijden voor (specifieke) groepen werknemers worden vastgelegd in een rooster. Jouw leidinggevende stelt het rooster vast.

 2. Uitgangspunt is dat enig in een jaar verricht overwerk middels roostering wordt gecompenseerd zodanig dat op jaarbasis op de voor jou geldende gemiddelde werktijd per week wordt uitgekomen.

3.3.Toeslag bij overwerk


 1. Je leidinggevende kan je - in het kader van het bedrijfsbelang - vragen of verplichten over te werken.

 2. Uitsluitend indien jouw functie is ingedeeld in één van de schalen I tot en met IX dan kun je in aanmerking komen voor een toeslag. Je krijgt geen toeslag als je minder dan een half uur moet overwerken.

 3. De toeslag in geld is een percentage van je uursalaris. Je overwerktoeslag bedraagt:
  Maandag tot en met vrijdag
  - binnen het normale dag-/weekvenster; 25%;
  - buiten het normale dag-/weekvenster: 50%.
  Zaterdag
  - binnen het normale dag-/weekvenster: 50%;
  - buiten het normale dag-/weekvenster: 100%.
  Zondag en feestdagen
  - 100%.
  (zie hierna Tabel 3).Tabel 3: Toeslag in % bij overwerk


Dag-/weekvenster =

 
Inconveniënte uren =

 Dagen:

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Uren:

Feestdag

 

 

 

 

 

 

00

-

6.30

100

50

50

50

50

50

100

6.30

-

20/22

100

25

25

25

25

25

50

20/22

-

24

100

50

50

50

50

50

100

- De normale bedrijfstijd loopt van 6.30 uur tot 20.00 uur.

- Voor specifiek aangewezen groepen/functies loopt de normale bedrijfstijd van 6.30 uur tot 22.00 uur.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina