Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgave


Hoofdstuk14 Overige bepalingen artikel .1Afspraken tussen werkgever en vakorganisatiesDovnload 0.55 Mb.
Pagina16/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

Hoofdstuk14 Overige bepalingen
artikel .1Afspraken tussen werkgever en vakorganisaties

1.1.Uitgangspunt bij deze cao is het belang van zowel APG Groep als van jou als werknemer.

1.2.APG Groep en de vakorganisaties zullen er tijdens de looptijd van deze cao alles aan doen om de arbeidsrust binnen de onderneming te verzekeren.

1.3.APG Groep en vakorganisaties zullen er naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor zorgen dat deze cao wordt toegepast.

1.4.APG Groep kan van deze cao afwijken in voor een werknemer gunstige zin.

artikel .2Informeren vakorganisaties


APG Groep informeert de vakorganisaties over belangrijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens over het gevoerde en te voeren personeelsbeleid binnen APG Groep. Vakorganisaties kunnen door hen vernomen signalen uit de onderneming onder de aandacht brengen.

artikel .3Vakbondsbijdrage

3.1.APG Groep verstrekt jaarlijks t.b.v. vakbondswerk een bijdrage aan de vakorganisaties.

3.2.APG Groep zal de jaarlijkse vakbondsbijdrage vaststellen en uitkeren aan de hand van de norm die hiervoor is gesteld door de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).

artikel .4Geschillenregeling

4.1.De uitleg van de cao berust bij APG Groep en de vakorganisaties.

4.2.Het kan voorkomen dat APG Groep en de vakorganisaties het niet eens zijn over de toepassing van een bepaling uit deze cao. Dan proberen zij dit verschil van inzicht in overleg met elkaar op te lossen. De partij die het meeste belang heeft bij de oplossing zet zijn mening op papier en bespreekt dit met de andere partij(en).

4.3.Als zij vaststellen er niet uit te komen, kunnen zij hun meningsverschil voorleggen aan een interpretatiecommissie. Deze commissie bestaat uit drie leden. APG Groep benoemt één lid, de vakorganisaties gezamenlijk benoemen één lid en deze twee leden benoemen gezamenlijk een voorzitter.

4.4.De commissie adviseert de partijen.

artikel .5Looptijd en tussentijdse wijziging

5.1.Deze cao loopt van 1 april 2011 tot 1 april 2014, voor zover niet anders is bepaald. Na afloop van deze periode eindigt deze cao automatisch (van rechtswege) zonder dat opzegging nodig is.

5.2.Het gestelde in deze cao treedt feitelijk in werking met ingang van 1 januari 2013, tenzij in de artikelen van deze cao anders is bepaald. Tot 1 januari 2013 gelden nog de bepalingen uit de oude cao’s (cao APG of cao Cordares), tenzij anders is overeengekomen.

5.3.Bij ingrijpende veranderingen binnen of buiten APG Groep kunnen APG Groep en de vakorganisaties tussentijds wijzigingen in deze cao afspreken.Bijlage 1 Functiegroepenstructuur

 functiegroep

Puntentotaal

I

<98

 

II

98

113

III

114

134

IV

135

160

V

161

191

VI

192

227

VII

228

268

VIII

269

313

IX

314

370

X

371

438

XI

439

518

XII

519

613

XIII

614

734Conversietabel


Functiegroep/

salarisschaal

APG (oud)


Functiegroep/

salarisschaal

Cordares (oud)

Functiegroep

nieuw

4

A

II

5

B

III

6

C

IV

7

D

V

8

E

VI

9

F

VII

10

G

VIII

11

H

IX

12

I

X

13

J

XI

14/15

K

XII

E

L

XIII


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina