Carpaal Tunnel Syndroom (cts) Wat is Carpaal Tunnel SyndroomDovnload 17.86 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte17.86 Kb.Patiënteninformatie


Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)
Wat is Carpaal Tunnel Syndroom

Het Carpaal Tunnel Syndroom is een aandoening aan de hand waarbij de middelste handzenuw (nervus medianus, fig. 1) in de pols beklemd is geraakt. Door de beklemming van de zenuw ontstaan er tintelingen en pijn in de vingers, en op langere termijn een doof gevoel in de vingertoppen en krachtsvermindering.Figuur 1.Wat is de oorzaak?

De oorzaak is een volume- en/of druktoename in de nauwe tunnel van de pols waar de zenuw doorheen loopt. Dit kan ontstaan door:

- Uw bouw; zogenoemde aanleg voor de "tunnelsyndromen"

- Het maken van eenzelfde beweging gedurende langere tijd

- Ontsteking van de pezen of gewrichten ter hoogte van de pols (bijvoorbeeld bij reuma)

- Verstuiking of botbreuk ter hoogte van de pols

- Zwangerschaphormonen
Er is veel discussie of bepaalde activiteiten een Carpaal Tunnel Syndroom kunnen veroorzaken. Het is lastig om onderscheid te maken tussen een werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde Carpaal Tunnel Syndroom.

Wat zijn de symptomen?

Tintelingen, pijn en een doof gevoel in één of meerdere vingers (behalve de pink) zijn de meest voorkomende verschijnselen. Dit kan de hele dag door of aanvalsgewijs optreden. Sommige activiteiten, waarbij de hand in een bepaalde stand wordt gehouden zoals autorijden, fietsen of de krant lezen kunnen ook klachten veroorzaken. Vaak hebben patiënten ’s nachts veel klachten. Soms kan ”handenschudden/wapperen”, een bepaalde houding aannemen of met de handen wapperen de klachten tijdelijk verhelpen.

Als de klachten langere tijd aanwezig zijn zal de hand minder goed gaan functioneren. Er treedt krachtsverlies en onhandigheid op. Mensen laten dingen uit hun handen vallen en hebben moeite met hun fijne motoriek. In het ergste geval kan blijvend gevoelsverlies optreden en slinken de spieren van de duimmuis (fig. 2).

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten die u heeft. Aanvullende informatie over het gebruik van uw hand, uw beroep, over eerder letsel aan uw hand of pols en over uw medische voorgeschiedenis is hierbij ook van belang.Figuur 2.

De diagnose wordt bevestigd d.m.v. een zenuw-geleidingsonderzoek en een spierfunctieonderzoek (EMG). Dit onderzoek wordt gedaan door de neuroloog.

In sommige gevallen zal de uitslag van het onderzoek goed zijn, terwijl u toch een Carpaal Tunnel Syndroom heeft. In dat geval is de kans groot dat u toch wordt behandeld.

Behandeling


Indien de diagnose Carpaal Tunnel Syndroom is vastgesteld, kunt u conservatief (zonder operatie) of operatief worden behandeld.

Conservatieve Behandeling

In milde gevallen kan het aanpassen van bepaalde activiteiten die gericht zijn op het verminderen van de belasting van uw hand, en het dragen van een polsspalk de klachten verminderen en uw nachtrust verbeteren. Dit wordt soms aangevuld door een injectie met een ontstekingsremmer in de pols. Doorgaans zal de neuroloog dit gedeelte van de behandeling uitvoeren. Blijven de klachten ernstig of gaan ze niet over, dan kan een kleine operatie noodzakelijk zijn.Operatieve behandeling


De operatie wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Op onze afdeling wordt het sneetje in het midden van de handpalm gelegd, en wordt het dak van de tunnel met behulp van een kijkertje geopend – de zogenaamde “endoscopische” methode.


Door het verplaatsen van het litteken naar het gedeelte van de handpalm waar u niet op steunt, verloopt het herstel sneller en hebben mensen minder pijnklachten. In bijzondere gevallen kan met de “endoscopische” ingreep de tunnel niet voldoende geopend worden. In dat geval kan de handchirurg ervoor kiezen het litteken te verlengen en de normale open methode te gebruiken. De operatie wordt in principe zonder bloedleegteband uitgevoerd. In geval van slecht zicht door bloed kan toch besloten worden deze bloeddrukband kortdurend aan te leggen. De procedure duurt ongeveer 20 minuten, waarna u meestal meteen naar huis mag.Na de operatie


U zult merken dat de pijn en tintelingen snel afnemen. Het terugkeren van het gevoel en kracht duurt meestal enkele maanden! Gedurende de eerste 3 tot 4 maanden na de operatie zal het littekentje gevoelig zijn en omgeven zijn door zwelling (dit ebt vanzelf weer weg). Houdt u er rekening mee dat een litteken pas na 1 jaar gevormd is, en dat het bij een aantal patiënten zo lang kan duren voordat ze helemaal klachtenvrij zijn. Soms blijven klachten na de operatie (gedeeltelijk) bestaan. Wanneer de pols na de operatie weer zwaar belast wordt kan het Carpaal Tunnel Syndroom volledig terugkeren.
Risico’s en complicaties

U wordt uiteraard naar beste kunnen behandeld, maar bij elke operatie is de kans op complicaties, zoals allergische reactie op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen, bloeduitstorting, nabloeding, infectie, ontstaan van een hypertrofisch litteken en trombose aanwezig, deze complicaties komen echter zelden voor. Specifieke complicaties kunnen zijn: een klein zenuwtakje kan beschadigd raken, meestal leidt dit niet tot merkbare verschijnselen maar soms kunnen de duimbewegingen wat gestoord zijn.

In zeldzame gevallen blijkt de operatie niet afdoende te zijn en moet opnieuw worden geopereerd. De huid rond het litteken kan gevoelloos raken, dit kan geruime tijd zo blijven. In enkele gevallen keert het gevoel rondom de littekens niet of niet helemaal terug. Verstoorde wondgenezing komt zeer zelden voor.Deze risico’s en complicaties, evenals het belang van het stoppen met roken zijn tijdens het consult met de arts met u besproken. Hoewel de operatie met de grootste zorg zal worden uitgevoerd, maar het genezingsproces per individu verschilt, is het voor ons niet mogelijk om garanties te geven.
Tot slot

In die u vragen heeft na de ingreep kunt u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie. Bij nood, buiten contact uren, kunt u contact opnemen met de spoed eisende hulp.


Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met

de polikliniek Plastisch Chirurgie. De polikliniek Plastisch Chirurgie is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 28 04.


Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw behandeling, laat dit ons dan weten.
© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer

P00.175/april 2015/Plastische Chirurgie


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina