Cash Management: Statusanalyse en afstemming (160)Dovnload 396.94 Kb.
Pagina5/7
Datum20.08.2016
Grootte396.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4.2Records archiveren


Gebruik

De planningsrecords van de liquiditeitspositie en -prognose worden met deze transactie beheerd. De record wordt in de lijst weergegeven. U kunt een afzonderlijk record selecteren dat u wilt weergeven en wijzigen.

In de lijst kunt u records selecteren om deze naderhand over te brengen naar een archief. Nadat de records zijn gearchiveerd, zijn ze niet langer relevant voor de liquiditeitspositie en -prognose, maar zijn ze nog steeds beschikbaar voor evaluaties (bijvoorbeeld voor het berekenen van de gemiddelde rente over termijndeposito’s van vorig jaar).

Records in het archief kunnen op een soortgelijke manier worden verwerkt. Geef tijdens de transactie de vereiste archiefcategorie op als u deze records wilt weergeven. Er wordt een lijst weergegeven met de records die in dit archief zijn opgeslagen.

Als deze records zijn geselecteerd, kunnen ze later opnieuw worden geactiveerd.

Voorwaarden

Het bankafschrift is verwerkt.Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie → Financial Supply Chain Management → Cash Management en liquiditeitsbeheer → Cash Management → Planning → Afzonderlijk record → Via lijst wijzigen

Transactiecode

FF6B

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Penningmeester

(SAP_NBPR_TREASURER_S)Gebruikersrolmenu

Cash management → Cash management → Planning → Liq.prognose planposten bewerken

 1. Voer de volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Omschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  Bedrijfsnummer
  1000
  Liquiditeitspositie
  selecteren
  Liquiditeitsprognose
  selecteren
 2. Kies Uitvoeren (F8) .

Resultaat

De ingevoerde records worden weergegeven. Met de knop Omzetten worden de geselecteerde records verzonden naar het archief, waardoor ze niet langer relevant zijn voor het cashmanagement.


4.3Bankafschrift

4.3.1Importeren bankafschrift (Elektronischbankafschrift)


Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie → Financiële boekhouding → Banken → Inkomende betalingen → Rekeningoverzicht → Inlezen

Transactiecode

FF_5

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bankboekhouding

(SAP_NBPR_BANKACC_S)Gebruikersrolmenu

Bankboekhouding → Ontvangsten → Elektronisch rekeningoverzicht lezen

 1. Voer de volgende gegevens in:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Gegevens inlezen
Selecteer
Rekeningoverzichtenbestand
statement.txt
Bestand afzonderlijke posten
lineitem.txt
Alle overige waardes blijven ongewijzgd.

 1. Kies Uitvoeren (F8).


4.3.2Handmatige bankafschriften invoeren


Gebruik

In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u een bankafschrift handmatig invoert.Voorwaarden

Er is in het systeem een open debiteurfactuur.

De volgende transacties zijn beschikbaar voor bankafschriftverwerking:


Transaction
Text

0001

-

Debiteuren betaling handmatig

0001

+

Debiteuren ontvangst handmatig

0002

-

Crediteuren betaling handmatig

0002

+

Crediteuren ontvangst handmatig

0003

-

Bankkosten

0003

+

Bankkosten

0004

-

Cheque-inlevering direct

0004

+

Cheque-inlevering direct

0005

-

Chequedebitering

0005

+

Chequedebitering

0006

-

Overmaking (afschrijving)

0006

+

Overmaking (afschrijving)

Procedure

Voer de binnenkomende betaling voor de factuur in door het handmatige bankafschrift in te brengen en te boeken: 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie → Financial Supply Chain Management → Cash Management en liquiditeitsbeheer → Cash Management → Ontvangsten → Handmatig rekeningoverzicht → Invoeren

Transactiecode

FF67

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bankboekhouding

(SAP_NBPR_BANKACC_S)Gebruikersrolmenu

Bankboekhouding → Ontvangsten → Handmatig rekeningoverzicht

 1. Wanneer u de transactie voor het eerst start, verschijnt het dialoogvenster Standaardwaarden waar u om de volgende gegevens wordt gevraagd:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Bankbepaling Intern
selecteren

Als dit aankruisvakje is aangevinkt, kunt u de huisbank- en rekening-ID invoeren. Als het aankruisvakje niet is aangevinkt, moet u het banknummer en het bankrekeningnummer invoeren.

Adviezen Dispo-lezen
selecteren
BeginVariant
YB01
Verderverwerk. soort
4

Wanneer u dit kiest, moet u voor de verwerking transactie FEBA gebruiken.

Valutadatum
selecteren
U kunt dit dialoogvenster ook weergeven via (Andere )Instellingen Standaardwaarden. Controleer of de juiste gegevens zijn ingevoerd.

 1. Vul de volgende gegevens in op het scherm Handmatig rekeningsafschrift:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Bedrijfsnummer
1000
Huisbank
ID van de huisbank

De ID van de huisbank waarvoor het bankafschrift wordt ingevoerd.

bijv. ABNRekening ID
Account ID

De ID van de bankrekening waarvoor het bankafschrift wordt ingevoerd.

e.g. ABN


Bankafschriftnummer
Nummer van het bankafschrift

Als u het nummer van het vorige afschrift van deze rekening vergeten bent, kunt u met overzicht alle vorige bankafschriften oproepen. U kunt dan het laatste afschrift van dit overzicht overboeken of een nieuw afschrift creëren. Op die wijze worden het afschriftnummer, de datum van het afschrift, en het beginsaldo automatisch ingevoerd.

Overzichtsdatum
Datum van het bankafschrift

Bijv. datum van vandaag

Begin Saldo
Beginsaldo

Beginsaldo = eindsaldo van het vorige afschrift

bijvoorbeeld 0Eind Saldo
Eindsaldo

Eindsaldo = beginsaldo – alle debetbedragen + alle creditbedragen

Bijv. 0 + 2000 – 3000 – 4000 = - 5000 1. Kies Enter.

 2. Vul de volgende gegevens in op het scherm Handmatig rekeningafschrift bewerken:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Operatiecode
*

Procescode voor geldontvangsten

Bijv. 0001+Valuta Datum
Valutadatum

Valutadatum van de credittransactie

Bijv. datum van vandaagBedrag

bedrag

Bedrag van de transactie

bijvoorbeeld 2,000Debiteur
*

Klantnummer

Bankref
referentie op de debiteurfactuur

Geef de referentie op de debiteurfactuur in

Bijv. DR00001Transactie 0001+ is voor 'Geldontvangsten' en bevat de boekingslogica voor het boeken van het document. In dit voorbeeld worden de volgende documenten geboekt:


Bankrekening / banksubrekening (zonder vereffening)
Banksubrekening / debiteurfactuur (met vereffening)

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Transactie
*

Procescode voor binnenlandse overboeking

bijv. 0006-Valuta Datum
Valutadatum

Valutadatum van de debettransactie

Bijv. datum van vandaagBedrag

Willekeurig bedrag

Bedrag van de transactie

Bijv. 3.000Bank Ref.
referentie op de debiteurfactuur

De hier ingevoerde referentie moet overeenkomen met het referentienummer in de kop van het factuurdocument,

bijvoorbeeld DR00002Transactie 0006- is voor Overmaking en bevat de boekingslogica voor het boeken van het document. In dit voorbeeld worden de volgende documenten geboekt:


Banksubrekening (uitgaande binnenl. betalingen) / bankrekening (met vereffening)

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Transactie
*

Verwerkingscode voor bankoverschrijving

bijv. 0006-Valuta Datum
Valutadatum

Valutadatum van de debettransactie

Bijv. datum van vandaagBedrag

Willekeurig bedrag

Bedrag van de transactie

bijv. 4000-Bank Ref.
Bank Reference

De hier ingevoerde referentie moet overeenkomen met het referentienummer in de kop van het factuurdocument.

Kies achtereenvolgens Opslaan en boeken.

Voor de vereffening van de open post met de correcte kostenrekening is een andere stap vereist. Dit maakt evenwel geen deel uit van het verdere scenario.Resultaat

Het bankafschrift is handmatig ingevoerd en alle betrokken transacties zijn geboekt. De debiteurfactuur is automatisch vereffend (met de unieke referentie). De open posten op de banksubrekeningen zijn vereffend.


4.3.3 Nabewerking rekeningafschrift


Gebruik

Bij het verwerken van handmatige rekeningafschriften, is meestal nabewerking van openstaande posten nodig, omdat het systeem niet altijd de openstaande posten automatisch kan afwikkelen. Dit is vooral belangrijk als de klant niet het totale schuld heeft betaald, of niet juist gespecificeerd d.m.v. een correct betaalkenmerk. In dit specifieke geval is er geen afletteren uitgevoerd met als gevolg dat verdere verwerking nodig is.Vereisten

Het handmatige rekeningafschrift is geboekt.Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie → Financiële boekhouding → Banken → Inkomende betalingen → Rekeningoverzicht → Nabewerken

Transactiecode

FEBA_BANK_STATEMENT

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bankboekhouding

(SAP_NBPR_BANKACC_S)Gebruikersrolmenu

Bankboekhouding → Ontvangsten → Nabewerking rekeningoverzicht

 1. Op de Selectie rekeningoverzichten op bank en rek. nummer scherm, voer de volgende data in:

  Veldnaam

  Omschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  Bedrijfsnummer
  1000
  Huis Bank
  Huisbank

  Bijvoorbeeld ABN

  Rekening-ID
  Huis bank rekening

  Bijvoorbeeld ABN

 2. Kies Uitvoeren (F8).

 3. Op het scherm Rekening overzichten bewerken, zijn alle rekeningoverzichten te zien.

Een groen lampje naast het rekening item geeft aan dat de boekingen zijn verwerkt zonder fouten. U kunt het boeking document nummer zien in de individuele rekeningafschrift regels. Dubbelklik op een regel om meer informatie te zien, zoals de referentie, zakenpartner, bankgegevens, externe transactie, nota aan de begunstigde, en zo verder. Om het document te laten zien, dubbelklikt u op het document nummer.


Een rood lampje naast de rekening geeft aan dat het rekeningafschrift niet geheel kan worden geboekt. Deze items moeten worden nabewerkt.
De volgende stappen moeten alleen worden uitgevoerd als een rood licht verschijnt

Selecteer in het Rekening overzichten bewerken scherm, het afschrift nummer dat moet worden verwerkt door middel van een dubbelklik. Kies (Andere OverzichtpositiesBoeken. Vul op het scherm Boeken met vereffenen Openst. Posten selecteren, het volgende in:Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Bedrijfsnummer
1000
Rekening
Debiteur nummer

For example, 100000

Rekeningsoort
D

Debiteuren

 1. Kies Andere selecties (bijvoorbeeld bedrag of document nummer of referentie), als er moet worden afgeletterd met nog meer kenmerken. Kies Open posten bewerken..

 2. Selecteer de documenten in het Boeken met vereffenen Openst. Posten bewerken scherm.

 3. In de veld Ingevoerd bedrag staat het bedrag van het bankafschrift dat moet worden vereffend.. Na het kiezen van de desbetreffende document nummer(s) is het totaal bedrag zichtbaar in het veld Toegewezen.

 4. Om het bedrag toe te wijzen, dubbelklik op het bedrag (EUR Bruto).

 5. In het Niet toegewezen veld, kun je het verschil zien tussen Ingevoerd bedrag en Toegewezen.Als het bedrag nul is, kun je de betaling boeken en afletteren.

 6. Kies Boeken (Crtl+S).

Resultaat

De items die niet kan automatisch afgeletterd waren, worden afgeletterd.
1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina