Cash Management: Statusanalyse en afstemming (160)Dovnload 396.94 Kb.
Pagina7/7
Datum20.08.2016
Grootte396.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4.5Financieel overzicht / Liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose


Gebruik

De liquiditeitspositie geeft u een overzicht van de dagelijkse toestroom van liquiditeiten op de geselecteerde bankrekeningen. Met de liquiditeitspositie kan de liquiditeit op korte termijn worden gepland.

U kunt de liquiditeitsprognose gebruiken voor de identificatie van de ingaande en uitgaande cash op middellange termijn als gevolg van de debet- en creditfacturen.

In Customizing definieert u de groeperingsstructuur die specifieke bank- en/of subadministratierekeningen groepeert in de weergave liquiditeitspositie of liquiditeitsprognose. De selectie van een bepaalde groepering bij de uitvoering van de Liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose is van invloed op het resultaat van dit rapport.

De volgende groeperingen zijn gedefinieerd:


Grouping

Doel

YALL

omvat alle crediteur- en debiteurrekeningen
biedt een overzicht i.o.m. de planningsgroepen

YTOTAL

omvat alle bankrekeningen en leveranciers-/klantenrekeningen

YCUST-VEND

biedt een overzicht i.o.m. de planningsgroepen
biedt een overzicht van alle binnenkomende en uitgaande betalingen

YBANKS-ST

omvat alle belangrijke bankrekeningen van de huisbank
biedt een overzicht van de huidige saldi van de bankrekeningen

YBANKS

omvat alle rekeningen en subrekeningen van de huisbank
biedt een algemeen overzicht van de liquiditeitspositie op korte termijn

YBANK-DB

omvat alle rekeningen en subrekeningen bij bank “ABN”

YBANK-DR

omvat alle rekeningen en subrekeningen bij bank “Postbank”

YCASHCONC

omvat alle hoofdbankrekeningen en geselecteerde sunrekeningen die worden beheerd in een lokale valuta en die moeten worden opgenomen in het proces van cashconcentratie

Voorwaarden

De uitgaande betaling (door de cashconcentratie) werd geboekt door middel van het betalingsverzoek.Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie → Financial Supply Chain Management → Cash Management en liquiditeitsbeheer → Cash Management → Infosysteem → Verslagen over cash management → Liquiditeitsanalyses → Liquiditeitspositie

Transactiecode

FF7A

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Penningmeester

(SAP_NBPR_TREASURER_S)Gebruikersrolmenu

Cash management → Cash management → Rapportages → Liquiditeitspositie

 1. Voer de volgende waarden in op het scherm Financiële dispositie: Beginscherm:

  Veldnaam

  Omschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  Bedrijfsnummer
  1000
  Liquiditeitspositie
  selecteren

  Analyse van de bankrekeningen

  Liquiditeitsprognose
  selecteren

  Analyse van inkomende en uitgaande cash of geplande posities in subadministraties

  Indeling
  YTOTAL

  Deze groep biedt een totaaloverzicht van de rekeningen

  Weergave per
  Willekeurige datum

  Bijv. datum van vandaag

  Weergave in
  EUR

  De weergavevaluta moet in dit geval de lokale valuta van het bedrijfsnummer zijn: cashconcentratie werd uitgevoerd in lokale valuta.

 2. Kies Uitvoeren.

 3. Het scherm Financiële dispositie: Valutaoverzicht verschijnt. Dit bevat een overzicht van de liquiditeitstrend voor een langere periode.

 4. Selecteer Andere presentatie om de huidige weergave te wijzigen.

 5. Selecteer in het dialoogvenster Andere presentatie de optie Deltaweergave met saldi en kies Verder.

De gegevens worden weergegeven overeenkomstig de controleparameters die u hebt geselecteerd in de vorm van een deltaweergave met het begin- en eindsaldo.

Resultaat

De saldi van de te vereffenen bankrekeningen zijn tijdens het cashconcentratieproces samengevoegd in de opgegeven doelrekening. De cashconcentratie is nu voltooid.

De overschrijvingen die zijn uitgevoerd als onderdeel van de cashconcentratie, worden de volgende dag bevestigd op de inkomende bankafschriften (de financiële positie wordt dan aangepast op dezelfde wijze als getoond in
stap 4.5 - Handmatige bankafschriften invoeren).

5Bijlage

5.1Processtappen storneren


In het volgende hoofdstuk kunt u de meest voorkomende stornostappen vinden om bepaalde activiteiten die in dit document beschreven staan, te storneren.

Records archiveren

Transactiecode (SAP GUI)

FF6B

Stornering:

Gearchiveerde records weer activeren

Transactiecode (SAP GUI)

FF6B

Gebruikersrol

Financieel beheerder

(SAP_NBPR_TREASURER_S)Gebruikersrolmenu

Financiele Administratie Financial Supply Chain Management Cash Management en Liqiditeitsbeheer Cash Management Planning Afzonderlijk Record Via lijst Verzorgen

Commentaar

Als op het selectiescherm van het rapport een archiefcategorie is gekozen, worden alle gearchiveerde records weergegeven. De functie Omzetten kan worden gebruikt om een eerder gearchiveerde record te reactiveren.Concentratievoorstellen maken

Transactiecode (SAP GUI)

FF73

Stornering:

Records archiveren

Transactiecode (SAP GUI)

FF6B

Gebruikersrol

Financieel beheerder

(SAP_NBPR_TREASURER_S)Gebruikersrolmenu

Financiele Administratie Financial Supply Chain Management Cash Management en Liqiditeitsbeheer Cash Management Planning Afzonderlijk Record Via lijst Verzorgen

Commentaar

Om het resultaat van een cashconcentratierun te storneren, moeten alle gegenereerde betalingsadviezen worden gearchiveerd.

(zie ook stap 4.6).1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina