Cave: examenvragen zijn niet exhaustief etiologie van thromboseDovnload 9.03 Kb.
Datum02.10.2016
Grootte9.03 Kb.
cave: examenvragen zijn NIET exhaustief
- etiologie van thrombose
- acute ischemie van het lidmaat

-geef alle plastische chirurgie voor hoofd en hals  


-borstinspectie

-mitraliskleppathologie

vroeg bij:
behandeling van achalasie
hoe stel je diagnose van paget?

------
een casus over Barret-slokdarm


Subclavian Stealsyndroom
Endocarditisprofylaxe
Feochromocytoom

en veeeeeel bijvragen over VKF!!!

------
Thoraxheelkunde: casus over Baretttslokdarm, bespreek alle tumoren en cysten van het mediastinum
Vaatheelkunde: klinische stadia van acute ischemie in de ledematen
Cardiale heelkunde: indicatie voor aorta- en mitralisklepvervanging

bijvraagjes: voor de verandering weer achalasie, het enigste wat diene hippie kent blijkbaar!!!!!


Hoe koel je ne patient af bij een circulatoir arrest?

------------
Examenvragen vaatheelkunde komen inderdaad niet enkel uit de lijst van dit jaar. De kaartjes waar de vragen op stonden, zagen er (zoals altijd) nie zo nieuw uit... Maar "etiologie van thrombose" en "acute ischemie van het lidmaat" staan wel in de examenvragenlijst van vorig jaar. Vragen uit de vorige lijst die nie in dieje van 2002-2003 staat en die dus mogelijks wel gevraagd worden op 't exaam:
*voor- en nadelen van het duplex onderzoek bij de patiënt met arteriële insufficiëntie van het onderste lidmaat
*spontane prognose van de 'claudicant' zowel quod vitam als wat betreft het lidmaat
*kritische ischemie en bepalende factoren
*etiologie van thrombose na een perifere bypass operatie
*voor- en nadelen van endovasculaire behandeling voor stenose van de arteria carotis interna
*meest frequente oorzaken van arteriële embolie
*symptomatologie van acute ischemie van de onderste ledematen + bepalende factoren
-----

*Wat verstaat men onder kritische ischemie en welke zijn de bepalende factoren?

*Beschrijf, geef de functies en mogelijke negatieve gevolgen van de extracorporiële circulatie en totale circulatiestilstand
*Wat is het verschil tussen hernia van Morgagni en hernia van Bochdalek?
*Lymfekliermetastasen in de hals bij schildkliercarcinoom. Betekenis en wat te doen tijdens de heelkundige ingreep?

Bijvragen ('t was Sergeant): voorkamer- en ventrikelfibrillatie, triade van Virchow, tissue expanders, achalasie


(endovasc. behand. car.int. voor- en nadelen)


bijvraag: buerger (stokpaardje van sergeant?)

indicatie MK en AK vervanging (zie forum vorig jaar ivm MK, schrap wel NYHA 1 en 2 want dat is blijkbaar zogoed als elke bejaarde)

bochdalek en morgagni
HK wel of niet van bronchuscarcinoom in de vorm van een mini casusje.

------------


thorax: - wet van Starling bij lymfevaten
           - symptomen van slokdarmperfo (jaja daar kan je toch wel 3 lijntjes over zeggen...!)

vaathk: - ballondilat en stenting, voordelen tov klassieke hk

cardiale: - mitralisklep

bijvragen (Sergio): Virchow, VKF: hoe voelt pols en waarom, waarom is er soms ruptuur van papillairspier bij myocardinf en waarom soms niet

-----------
1/subclavian-steal syndroom
2/ Rx myelografie: welke opnamen maakt men en wat leer je eruit
3/ Bespreek de overleving van maligne melanoom
4/ Indicatie en contra-indicatie bij harttransplantatie

Ik had examen bij Lerut en diene stelt vooral bijvragen over je vragen en niet over compleet iets anders!  Hij is vriendelijk.  En nog een tipje: schrijf je nr tijdig op het bord, want Lerut ondervraagt 3à4 personen per uur en ge kunt der anders lang zitten.

----------
thorax: Boerhaave syndroom
           Heelkundige implicaties voor insulinoma

vaat: verschillende stappen in diagnose stenose          


       a.car.int

cardiale: evolutie van mistralisstenos en -insufficiëntie


            zonder heelkundig ingrijpen

--------------


Cardiale: vertel iets over cardiale traumata

VaatHK: diagnosestelling van a. carotis interna stenose

Thorax 1: risicofactoren van borstcarcinomen
Thorax 2: betekenis van halsmetastasen bij schildkliercarcinoom en invloed op verdere heelkunde

man 80 j met longneo, wat is geen contraindicatie tot hk


1N2
2slechte hartfunctie
380j
4slechte nierfuncite
ik wist dat 3 geen CI is maar of nevel dat ook wist was mij niet duidelijk

bochdalek en morgagni, bijvraag boerhave en malloryweis


thorax: indicatie voor plastische chirurgie voor hoofd-hals regio
          waarom RT na borstsparende mammectomie
vaat: meest frequente verwikkelingen van angiografie
cardio: 10-jaarsoverleving bij kransslagaderchirurgie plus factoren en hun periode van invloed

bijvragen: symptomen en behandeling van ventrikelfibrillatie (geen voorkamer!!!)


               wat doe je bij iemand met shock (corticoiden en adreline)

-----
 weet iemand wat die abdominal groans exact inhouden?
iets met de verhoogde calciumopname in de darm?
of iets met metastatische verkalking in de maag met vorming van ulcera? of nog iets anders?  
-----
Dat zijn de geluidjes=borrelingen die uw darm maakt door de absorptiestoornissenvan calcium. Soort borborygmis of hoe spel je dat ook al weer.
In woordenboek ned-engels staat : groan:kreunen, steunen, kermen

---------------
Abdominal groans slaan toch ook op een geheel van GI symptomen: anorexia, vermagering, peptisch ulcus, pancreatitis.
'Bones, stones and abdominal groans'... 'been en kraakbeenletsels, nierstenen en GI symptomen'
Of ben ik mis?

---------------------------


Abdominal groans is een geheel van abdominale ongemakken; pijn, misselijk, borrelingen, etc
Bovenstaande syptomen kunnen ook.

--------------


Cardiale en vasculaire uit de lijst
Lerut :
geef een idee over de overleving van het maligne melanoom.
de preoperatieve evaluatie bij de bijschildklierpatho

------------


VaatHK : Subclavian steal syndrome
Cardiale HK : Profylaxe voor endocarditis
Thorax : Casus over Barretslokdarm en pheochromocytoom

------------------------------------------------------------------------


Thorax :
- wat zijn de eerste symptomen van een slokdarmperforatie?
-> bijvraag : Mallory-Weis, Boerhaave
- pathogenese en symptomen van feochromocytoom
-> bijvraag : diagnose van feochromocytoom
Cardiale :
- endocarditis profylaxe : waarom en bij wie
-> bijvraag : wat en wanneer
Vaat :
- conservatieve behandeling arteriele insufficientie
-> bijvraag : clinical trials van ACE-IDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina