Caw noord-West-VlaanderenDovnload 18.98 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte18.98 Kb.

CAW Noord-West-Vlaanderen


werft een jeugdwelzijnswerker (m/v) aan voor de Jongerenwerking ’t Salon, Brugge
Het betreft een vervangingscontract (moederschapsbescherming en zwangerschapsrust), 19 uur met eventuele verhoging naar 38u voor max. 4 maanden, startdatum 15 september

FUNCTIEOMSCHRIJVING

1 Identificatie


Functiebenaming: Jeugdwelzijnswerker Jongerenwerking ‘t Salon

Werkvorm: Jongerenteam Brugge


2 Functie-inhoud


Doelpubliek

Jongerenwerking 't Salon biedt laagdrempelige vrijetijdsbesteding en ontmoeting aan maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar. Naast het organiseren van instuif, ontspannende en vormende activiteiten is er ook aandacht voor het persoonlijke verhaal en het individueel welzijn van de jongeren.

’t Salon werkt op maat en op het tempo van de jongeren en verwijst hen door naar een andere dienst indien nodig en met toestemming.

’t Salon wil de stem van maatschappelijk kwetsbare jongeren versterken en stuurt signalen uit die betrekking hebben op de leefwereld en de maatschappelijke situatie van kwetsbare jongeren. 


Doel van de functie

De doelgroep een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden, op maat van hun leefwereld en behoeften.


Functie-inhoud

 • een luisterend oor bieden

 • oog hebben voor welzijnsvragen

 • toeleiding naar andere diensten voorzien

 • handelend optreden in crisissituaties

 • (groeps-)activiteiten organiseren en begeleiden

 • projectmatig kunnen werken aan de hand van behoeften en ervaringen van de doelgroep

 • mee opnemen van preventieve acties ten aanzien van de doelgroep in de bredere samenleving

 • logistieke taken opnemen

 • waken over het naleven van de leefregels

3 Plaats in de organisatie


Je maakt deel uit van het subteam ’t Salon dat onderdeel is van het Jongerenteam. Naast ’t Salon maken ook het JAC Brugge en LOGiN deel uit van dit team. Je hebt twee vaste collega’s in het team en wordt aangestuurd en gecoacht door de teamverantwoordelijke die instaat voor de dagelijkse werking van het Jongerenteam.
Tewerkstellingslocatie: Ter Pannestraat 3, 8000 Brugge (in het schip “Arma”)

4 Functieprofiel


Opleidingsniveau – diplomavereisten

Je beschikt over een bachelordiploma richting menswetenschappen. Ervaring in het werken met jongeren is een pluspunt.


Kennisvereisten


Vaardigheden

 • communicatief en sociaal vaardig zijn

 • zelfstandig en in team kunnen werken

 • goed organisatie- en planningsvermogen

 • Zich kunnen inleven in de leefwereld, normen en waarden van jongeren

 • kunnen omgaan met crisissituaties

 • in staat zijn tot zelfreflectie

 • inzicht hebben in de dynamiek afstand-nabijheid

 • Goed observatievermogen (verbaal/non-verbaal)


Attitudes

 • pluralistische ingesteldheid

 • emancipatorisch handelen

 • dynamische en flexibele instelling

 • zin voor humor en relativering

 • een lerende houding

 • verantwoordelijkheidszin

 • zich houden aan het beroepsgeheim eigen aan de functie


Functiewaarderingsniveau

Barema B1C (PC 319.01)


Beoordelingscriteria

 • kennis en inzicht

 • motivatie

 • rapportering

 • samenwerking

 • communicatievaardigheden

 • loyauteit

 • attitudes t.o.v. cliënten

5 AanwervingsvoorwaardenBasisvoorwaarden

Bachelordiploma richting menswetenschappen


Specifieke voorwaarden

 • Beschikken over een rijbewijs categorie B (ifv gebruik CAW-bestelwagen)

 • Getuigschrift van goed gedrag en zeden type 2

 • Bereidheid om op avonden te werken (woensdag en vrijdag van 14-22u) en op zaterdag (van 14-18u).

 • Een uurrooster wordt opgemaakt in samenspraak met de collega’s en in functie van de permanentie. Door de onvoorziene omstandigheden die eigen zijn aan de werking, is flexibiliteit een vereiste.


INFORMATIE OVER SOLLICITATIEPROCEDUREVoor meer informatie over de organisatie en de inhoud van de job:

Zie website van CAW Noord-West-Vlaanderenwww.cawnoordwestvlaanderen.be en www.jongerenwerkingtsalon.be
Bij Els Willems – directeur Hulpverlening Onthaal -

059/70 35 25 of els.willems@cawnoordwestvlaanderen.be

Solliciteren:

Naar sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be (met CV en motivatie), tot 7 september.


Sollicitatiegesprekken:

De gesprekken gaan door op vrijdag 11 september tussen 13u30-17u in CAW Noord-West-Vlaanderen, Vlamingdam 36 te Brugge.

CAW NOORD-WEST-VLAANDEREN vzw 1 Garenmarkt 3 1 8000 Brugge 1 Tel. 050 47 10 47 1 sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be 1 www.cawnoordwestvlaanderen.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina