Checklist Carcinogene, teratogene en reprotoxische stoffenDovnload 373.7 Kb.
Pagina1/5
Datum27.09.2016
Grootte373.7 Kb.
  1   2   3   4   5

Checklist Carcinogene, teratogene en reprotoxische stoffen
Nr.

Vraag

Ja

Nee

Opmerkingen

01

Komen deze stoffen of processen voor in de bijlagen bij deze checklist?

De lijsten met door de overheid vastgestelde carcinogene, teratogene en reprotoxische stoffen staan in de bijlagen bij deze checklist. (Zie ook de opmerkingen in de bijbehorende toelichting!)

02

Is eerst de ‘Checklist Gevaarlijke stoffen’ ingevuld?

Zie Checklist Gevaarlijke stoffen, Deel 4 ‘Doen’.

03

Is er een Risico-inventarisatie en –evaluatie uitgevoerd?

Breng eerst alle risico’s in kaart.

04

Is onderzocht of er alternatieven zijn voor de te gebruiken carcinogene of reprotoxische stoffen?

Aangegeven moet worden waarom het gebruik van die stoffen strikt noodzakelijk en vervanging technisch niet uitvoerbaar is. Iedere 2 jaar dient dit herhaald te worden.

05

Is voorlichting en instructie gegeven over het werken met deze stoffen?

De eerste keer voor het begin van de werkzaamheden, daarna iedere 2 jaar.

06

Worden deze stoffen geregistreerd?

Naast registratie als gevaarlijke stof moet aanvullend worden geregistreerd.

07

Wordt een medisch dossier bijgehouden voor werknemers die gevaar lopen voor hun gezondheid door het werken met deze stoffen?

Een medisch onderzoek is alleen zinvol als er een gezondheidsrisico (te verwachten) is. Het medisch dossier moet 40 jaar worden bewaard.

08

Verrichten jeugdigen (jonger dan 18 jaar) werkzaamheden met deze stoffen?

Jeugdigen mogen niet met deze stoffen werken!

09

Worden zwangeren vrijgesteld van werkzaamheden met deze stoffen?

Dit geldt ook voor de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

10

Wordt blootstelling voorkomen bij zwangeren en bij werknemers die te kennen hebben gegeven een kind te willen?

Na melding kunnen in overleg maatregelen worden getroffen om blootstelling te voorkomen. Werknemers hebben hierbij nadrukkelijk keuzevrijheid.

11

Zijn er maatregelen genomen om de blootstelling voor alle medewerkers zo klein mogelijk te houden?

In volgorde zijn dat:

12

Is er een procedure die aangeeft hoe te handelen bij calamiteiten?

Specifiek gericht op de gevaren van blootstelling aan deze stoffen.

13

Vinden werkzaamheden met deze stoffen in een aparte ruimte plaats?

De ruimte is gescheiden van de overige ruimtes.

14

Worden deze stoffen in een afsluitbare kast opgeslagen?
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina