Checklist melkrundveehouderijen Datum bedrijfsbezoekDovnload 24.75 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte24.75 Kb.
checklist melkrundveehouderijen


Datum bedrijfsbezoek
Naam inrichting
Contactpersoon

     

Adres inrichting

     

Postadres

     

Aard inrichting

     

Categorie type B/C
InspecteurVeranderingen bedrijf:……………………………………………………………..

Zijn er plannen voor in de toekomst: ja/nee ……………………………………..

Wei gang ja/nee

Soort stal:
Dieren ja / nee aantal: melkrundvee:…….jongvee:……schapen:……. paarden:…………..
Voor een veehouderij is een omgevingsvergunning milieu nodig bij het houden van meer dan: *1.200 vleesrunderen *2.000 schapen of geiten *3.750 gespeende biggen *200 stuks melkrundvee (exclusief vrouwelijk jongvee) *340 stuks vrouwelijk jongvee (inclusief overig melkvee) *100 paarden *50 overige landbouwhuisdieren *750 zeugen *2.000 vleesvarkens *40.000 stuks pluimvee *0 pelsdieren
voorzieningen

mestbassin: ja/nee datum:

datum keuring:

mestzak: ja/ nee datum keuring:

hekwerk:

windturbine: ja/ nee datum keuring:

Propaantank: ja/ nee datum keuring:
De volgende periodes zijn vastgelegd: *Betonnen of houten silo; 20 jaar *stalen silo; 10 jaar *Kunststof (folie); 10 jaar *Betonnen of houten afdekking; 20 jaar *Kunststof (folie) of stalen afdekking; 10 jaar

Na de eerste keuring gelden de onderstaande referentieperiodes: *Betonnen, stalen of houten silo; 0-5 of0-10 jaar *Kunstof (folie) silo; 0-5 jaar *Betonnen, stalen of houten afdekking; 0-5of 0-10 jaar *Kunststof afdekking; 0-5 jaaropslag vaste mest:

vaste plaat: ja/ nee

omwalling: ja/ nee

afvoer vocht: ja/ nee


afvoer spoel- en schrobwater tabklokaal/ melklokaal:

naar kelder /riool/ oppervlaktewater:


uitmonding vacuümpomp:

lekt olie: voorziening nodig:Koelinstallaties:

hoeveelheid en soort koelmiddel:

Logboek aanwezig: instructiekaart aanwezig: periodiek onderhoud:
opslag olie in tanks:

in/ boven vloeistofdichte bak:

mangatdeksel aanwezig:

datum installatie tank:

aflevering met motor of met handpomp:

afgiftepistool voorzien van automatische afslag:

afgifte boven vloeistofkerende verharding:

komt ontluchting in ruimte uit die als werkplaats gebruikt wordt:

Pictogram roken open vuur verboden aanwezig:

Nabij pomp (PGS30:binnen 10m) brandblusmiddel (6kg) aanwezig:


Brandblusmiddelen: aantal:…… gekeurd 1x per 2 jaar: ja/nee door: ………………………..
opslag olie/gevaarlijke stoffen:

in/ boven lekbak: …………………………………………


Gasflessen: aanwezig ja/nee Beschermd tegen omvallen: ja/nee
LPG wisselreservoirs heftruck: aanwezig ja/nee Voorzien van stempelplaat ja/ nee

1x per 10 jaar gekeurd ja/nee


Wasplaats: PBV verklaring ja/ nee geldig tot…………..

Olie- slib afscheider aanwezig? Ja/ nee oliedikte aanwezig:……cm slibdikte: ……cm


Afvalstoffen: afgifte bonnen aanwezig: ja/nee

Grijs: container 240L/1000L periodiek/afroep door ……………………………………..

Oud papier: ………………………… Plastic: ……………………………………………

Afgewerkte olie:……………………. Koel/rem vloeistoffen:……………………………

Banden:…………………………….. Oliefilters:………………………………………..

Overige (chemisch):………………………………………………………………………


Lucht/ geur/ NeR: Relevant ja/ nee stankklachten ja/ nee
Doelmatig energiebeheer: ja/nee Lichthinder: ja/ nee
Geneesmiddelen veilig opgeborgen: aanwezig ja/nee
Algemene indruk van bedrijf:……………………………………………………..

Actiepunten bedrijf: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Afgesproken termijn: …... week/ maand

Erik van der Veen 2013 gemeente Súdwest-Fryslân
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina