Clik Cultuur & Vrije Tijd: Archief 2008Dovnload 492.84 Kb.
Pagina1/11
Datum14.08.2016
Grootte492.84 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Clik Cultuur & Vrije Tijd: Archief 2008Nummer 1- januari 2008

1- Goedgekeurd participatiedecreet wacht op uitvoeringsbesluit

2- Voorontwerp vernieuwd erfgoeddecreet principieel goedgekeurd

3- Billijke vergoeding sociaal-culturele sector: huidige tarieven met één jaar verlengd

4- Terugbetaling billijke vergoeding

5- Bos- en natuurgebied beter toegankelijk voor de jeugd

6- Ontwerpdecreet voor inhaalbeweging in sportinfrastructuur klaar voor Vlaams Parlement

7- GOED OM WETEN

8- AGENDA

9- LEES IN LOKAAL

Nummer 2- februari 2008

1-Formele goedkeuring sportbeleidsplannen sijpelt binnen bij gemeenten

2-Formele goedkeuring jeugdbeleidsplannen

3-Formele goedkeuring lokale cultuurbeleidsplannen tegen eind maart 2008

4-Koepeldecreet toeristische logies definitief goedgekeurd

5-Ontwerpdecreet voor Vlaams sportinfrastructuurfonds klaar voor Vlaams parlement

6-Voorontwerp Cultureel Erfgoeddecreet (1): Nieuwe bedenkingen VVSG

7-Voorontwerp Cultureel Erfgoeddecreet (2): VVSG uitgenodigd in werkgroep 1-euromaatregel

8-Wijziging op komst in decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk

9-GOED OM WETEN

10-AGENDA

11-LEES IN LOKAAL
Nummer 3- maart 2008

1- Wie wordt Cultuurgemeente/stad in 2010 en 2012 en Sportgemeente/stad in 2011?

2- Aangepast ontwerp cultureel erfgoeddecreet definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

3- De billijke vergoeding en auteursrechten voortaan billijker en eenvoudiger geïnd?

4- Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau gepubliceerd in Staatsblad.

5- Voorontwerp van decreet toeristische samenwerkingsverbanden principieel goedgekeurd

6- GOED OM WETEN

7- AGENDA

8- LEES  IN  LOKAAL
Nummer 4 – april  2008

1-Trefdag inschrijvingen: laatste oproep!

2-VVSG bespreekt ontwerpdecreet voor alternatieve financiering sportinfrastructuur

3-VVSG-Commissie Jeugd komt opnieuw samen

4-Ophaling van papier en karton door vrijwilligers: zonder wagens van afvalbedrijven

5-GOED OM WETEN

6-AGENDA

7-LEES  IN  LOKAAL
Nummer 5- mei 2008

1-Cultureel Erfgoeddecreet (1):  ontwerp goedgekeurd door Parlementscommissie Cultuur 

2-Cultureel Erfgoeddecreet (2):  infosessie in juni

3-Wijziging regelgeving in kader van Toerisme voor Allen definitief goedgekeurd

4-Ontwerp van decreet betreffende het toeristische logies definitief goedgekeurd

5-Vlaamse Regering keurt “jeugdvriendelijke” RUP-typevoorschriften definitief goed

6-Verantwoordingsnota Jeugdbeleidsplan 2007 binnen voor 1 juni

7-Blijft de financiering van de gratis verzekering van vrijwilligers op federaal niveau behouden?

8-Nieuw behoefteonderzoek ter ondersteuning van Vlaams Sportinfrastructuurplan

9-De VVSG is bezorgd over het uitvoeringsbesluit van het participatiedecreet

10-GOED OM WETEN

11-AGENDA

12-LEES  IN  LOKAAL
Nummer 6 - juni 2008

1-Minister Anciaux voert overgangsmaatregel in voor subsidies 2008 aan sportverenigingen

2-Rechtszekerheid voor Vlaams sportinfrastructuurfonds decretaal verankerd

3-Subsidies voor de kwaliteitsverbetering van verenigingslokalen

4-Verantwoordingsnota lokaal jeugdbeleid 2007

5-Projectsubsidies in het kader van het lokaal flankerend onderwijsbeleid toegewezen

6-Nieuwe websites brengen duidelijkheid over auteursrecht en billijke vergoeding

7-Infosessies over goedgekeurd cultureel-erfgoeddecreet

8-GOED OM WETEN

9-AGENDA

10-LEES  IN  LOKAAL
Nummers 7 & 8 - Zomer 2008

1-Vlaamse Regering keurt eerste uitvoeringsbesluit Cultureel erfgoeddecreet goed

2-Logiesdecreet unaniem goedgekeurd

3-Decreet tot wijziging van het Kunstendecreet schrapt directe koppelsubsidie stadstheaters

4-Uitvoeringsbesluit over de impulssubsidie van het sport voor allen-decreet tijdig klaar?

5-Ultieme oproep voor financiering lokale sportinfrastructuur verwacht rond 15 juli

6- Voorstel van decreet 'Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid'

7-Subsidies voor de kwaliteitsverbetering van verenigingslokalen: nieuw subsidiereglement

8-Naar een publiekrechterlijk archiefdecreet?

9-Besluit zorgplicht ankerplaatsen en erfgoedlandschappen goedgekeurd

10-Nieuw uitvoeringsbesluit beroepsprocedure archeologische opgravingen

11-VVSG-commissie toerisme wordt dit najaar opgestart

12-GOED OM WETEN

13-LEES IN LOKAAL
Nummer 9 - September 2008

1-Systeem van school- en studietoelagen vernieuwd – aanvragen kan vanaf half augustus

2-Eerste aanpassing decreet flankerend onderwijsbeleid

3-Subsidiedossiers voor vrijetijdsparticipatie via lokaal netwerk voor 1 oktober 2008 indienen

4-Gemeente moet uiterlijk 6 oktober formeel dossier indienen voor financiering sportinfrastructuur

5-Pro-actief uitvoeringsbesluit voor de impulssubsidie van het sport voor allen-decreet

6-Nieuw decreet voor Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

7-Eerste uitvoeringsbesluit Cultureel-erfgoeddecreet goedgekeurd

8-Beleidsevaluatie van de investeringen in toeristisch-recreatieve projecten

9-GOED OM WETEN

10-AGENDA

11-LEES IN LOKAAL
Nummer 10 - Oktober 2008  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina