Coach Coach je KrachtenDovnload 239.78 Kb.
Pagina1/4
Datum23.07.2016
Grootte239.78 Kb.
  1   2   3   4

Coach je krachten
Coach je krachten

Coach

Coach je Krachten
Een module uit het Food and Health Project
Gemaakt in opdracht van het Citadel College te Lent
Ontworpen voor eerste of tweede jaar HAVO/VWO
2009-2011


Ontwikkeld door:
Citadel College te Lent

J. van den Broek

B. van den Oetelaar

M. Bruijning


Studenten aan de Wageningen Universiteit

N. Aarts


M. Boetje

R. van den Breemer

Y. Peters

J. Schoufour

P. van Straten

frame3

Inleiding 4


Opzet van de module 5

1. Samenvatting 5

2. POCO-model 5

3. Thema’s 6

4. Vaardigheden 7

5. Leerdoelen 8

6. Houding 8

7. Materiaallijst 8

8. Betrokken bedrijf 9

9. Kader van de gewenste leersituatie 9

10. Randvoorwaarden van de module 10
Hoofdstuk 1: Een krachtig begin 11

Hoofdstuk 2: Vraag maar raak 12

Hoofdstuk 3: Maak er een Sport van! 14

Hoofdstuk 4: Coach je Coach 16

Hoofdstuk 5: Ritmisch ademen 20

Hoofdstuk 6: Op eigen krachten 22

Hoofdstuk 7: Excursie 25

Hoofdstuk 8: De Eindsprint 26


Extra hoofdstuk: Grafieken maken (docent) 27

Extra hoofdstuk: Grafieken maken (leerling) 29


Bronnen 40

frame4
In deze module staan kracht, beweging en lichaamshouding centraal. De leerlingen gaan verschillende opdrachten en onderzoeken uitvoeren die met deze onderwerpen te maken hebben. Aan de hand van deze opdrachten en onderzoeken maken de leerlingen kennis met het opstellen van vraagstellingen, verwachtingen, werkwijzen en materiaallijsten. Daarnaast leren ze werken met het softwareprogramma “Coach 6”.
De module is gemaakt aan de hand van het POCO-model. In dit model staan onderzoek en ontwerpen centraal. In vijf stappen leert de leerling een onderzoek uit te voeren of een ontwerp te maken. De vijf stappen zijn: oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, afsluiten en reflecteren. De module is bedoeld voor THV klassen uit het eerste leerjaar. Deze module bestaat uit zeven hoofdstukken die ieder gemiddeld 60 minuten in beslag zullen nemen. De module is geschreven door studenten van de Universiteit van Wageningen als onderdeel van hun Masteropleiding in opdracht van het Citadel College.

frame5


 1. Samenvatting

Deze module gaat over kracht, beweging en lichaamshouding. Met behulp van opdrachten en onderzoeken rondom dit thema worden de volgende hoofdvragen beantwoord:
1. Hoe stel je goede hoofd- en deelvragen op voor een onderzoek?

2. Hoe stel je een werkwijze op?

3. Hoe geef je resultaten overzichtelijk en correct weer?

4. Hoe kan Coach 6 je helpen bij het meten en verwerken van verschillende variabelen?
In de oriëntatiefase maakt de leerling kennis met de verschillende aspecten rondom het thema. In de lessen die volgen wordt geoefend met het opstellen van hoofdvragen en deelvragen, het werken met coach 6, het opstellen van een werkwijze en met het doen van onderzoek.


 1. POCO-model

In de inleiding werd al genoemd dat de module is opgebouwd aan de hand van het POCO-model. Hieronder is een korte uitleg te lezen. Verder is hieronder te vinden hoe het POCO-model er voor deze module uitziet.


  1. Oriënteren

In de oriëntatiefase is het van belang dat de nieuwsgierigheid van de leerling wordt geprikkeld. Ook worden er kernkennis en kernbegrippen besproken. Eventueel kan de docent een klassikale inleiding geven.


  1. Voorbereiden

In de voorbereidingsfase worden de leerlingen voorbereid op de volgende fase, de uitvoeringsfase. Ze verdiepen zich verder in het onderwerp, en doen kennis op die ze verderop nodig zullen hebben.


  1. Uitvoeren

In deze fase verwerven de leerlingen de informatie die ze nodig hebben voor een eigen onderzoek. Daarna stellen ze het onderzoek op en voeren ze het uit. Ze vullen de resultaten in, geven antwoord op eventuele vragen en trekken een conclusie (dit is altijd het antwoord op de vraagstelling van die les). Eventueel kan er een gesprek met de docent worden gehouden.


  1. Afsluiten

In de afsluitingsfase wordt het onderzoek afgesloten. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan in de vorm van een presentatie, een verslag, of het schrijven van een stukje voor een website. In deze module gaan de leerlingen op excursie. Aan het einde van de module zal nog een algemene afsluiting plaatsvinden.

  1. Reflecteren

In de laatste fase zal er teruggekeken worden op de onderwerpen die in de module aan bod zijn gekomen. Ook vullen de leerlingen een evaluatieformulier in waarin ze aangeven welke punten van de module interessant en minder interessant waren.


  1. POCO-model voor deze module
Docent bepaalt

Docent geeft

argumentenDocent geeft opties

Docent geeft suggesties

Docent geeft criteria

Docent geeft advies

Oriënteren

 • Nieuwsgierigheid prikkelen

 • Aanbieden kernkennis en kernbegrippen

X
X

X
X


Voorbereiden

 • Vraagstelling formuleren

 • Verwachting

 • Materiaal

 • Werkwijze

X

X
X


X
X

Uitvoeren

 • Uitvoeren werkwijzen

 • Resultaten + conclusie

 • DiscussieX
X
X


X

X


X

Afsluiten

 • Vorm

 • Uitvoering

X


X

Reflecteren

 • Product

 • Handelen van de leerling (proces)

X

X

 1. Thema’s

De module bestaat uit zeven hoofdstukken. Hieronder is een overzicht te vinden van de hoofdstukken en van de onderwerpen/thema’s die in deze hoofdstukken aan bod komen.


 • Hoofdstuk 1: Een krachtig begin

Het draait in het eerste hoofdstuk om kennismaking met het thema. Tijdens deze eerste les gaan de leerlingen op internet op zoek naar informatie over kracht en beweging, lichaamshouding en voeding. Ze beantwoorden een aantal theoretische vragen.


 • Hoofdstuk 2: Vraag maar Raak!

De leerlingen maken kennis met de stappen die belangrijk zijn bij het doen van onderzoek. Vervolgens oefenen de leerlingen aan de hand van casussen, met het opstellen van goede hoofd- en deelvragen.

 • Hoofdstuk 3: Maak er een Sport van!

In dit bestuderen de leerlingen verschillende aspecten die de sportprestaties van (top)sporters kunnen beïnvloeden, namelijk materiaal, omgeving, klimaat, voeding, doping en training. Vervolgens zetten ze in kleine groepjes een eigen onderzoek op dat één van deze aspecten in de praktijk onderzoekt. Ze voeren het onderzoek uit en presenteren de resultaten op een poster.


 • Hoofdstuk 4: Coach je Coach

In deze les maken de leerlingen kennis met het softwareprogramma Coach 6. Een aantal proefopstellingen staan klaar waar de leerlingen roulerend in groepjes metingen doen. Er kan worden gemeten: temperatuur, vochtigheid, licht, geluid en hartslag.


 • Hoofdstuk 5: Ritmisch Ademen

De leerlingen kijken hier naar de ademhaling voor- en na het leveren van inspanning. Ze doen een eerste onderzoekje, met het softwareprogramma Coach 6. De leerlingen oefenen met het trekken van conclusies aan de hand van de gevonden resultaten.


 • Hoofdstuk 6: Op eigen krachten

In dit hoofdstuk voeren de leerlingen een eigen onderzoek uit. Ze krijgen achtergrondinformatie, en mogen zelf hoofd- en deelvragen opstellen. Stapsgewijs maken de leerlingen ook de materiaallijst en de werkwijze. Ten slotte voeren ze het onderzoek uit en presenteren ze de resultaten.


 • Hoofdstuk 7: Excursie

De leerlingen gaan op excursie naar de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Ze krijgen een rondleiding en stellen vragen aan een medewerker. Ook presenteren zij de resultaten van het eigen onderzoek aan een medewerker van de kliniek. • Hoofdstuk 8: De Eindsprint

De leerlingen sluiten hier de module af. Ze beantwoorden een aantal vragen over de module en de uitgevoerde opdrachten. Ook reflecteren de leerlingen op hun eigen houding en die van andere leerlingen in deze les.


Aan de docentenhandleiding van de module is een extra hoofdstuk toegevoegd over het maken van tabellen en grafieken met Word en Excel. Deze kennis is nodig voor de rest van de module, dus leerlingen die hier moeite mee hebben kunnen voorafgaande aan de rest van de module, of ergens tussenin, de opdrachten van het extra hoofdstuk maken.


 1. Vaardigheden

Na het afronden van deze module zijn de leerlingen in staat om:

 • Aspecten gerelateerd aan het thema kracht, beweging en lichaamshouding te benoemen.

 • Eenvoudige hoofd- en deelvragen aan de hand van criteria te beoordelen.

 • Zelf eenvoudige hoofd- en deelvragen op te zetten.

 • Een onderzoek in grote mate zelfstandig uit te voeren op basis van een gegeven materiaallijst en werkwijze.

 • Zelf een simpel onderzoek op te zetten door het formuleren van een vraagstelling, verwachting, materiaallijst en werkwijze.

 • De opzet en resultaten van een experiment te presenteren aan de klas.

 • Advies te ontvangen over het opzetten van een experiment en dit advies te verwerken.

 • Onderzoeksresultaten weer te geven in tabellen en grafieken.

 • Zelfstandig te meten met Coach 6.

 • De resultaten verkregen met Coach 6 te verwerken.

 • Een powerpointpresentatie te maken van door henzelf verkregen onderzoeksresultaten.

 • Te reflecteren op de eigen werkwijze en die van leerlingen waarmee een gezamenlijke opdracht is uitgevoerd. 1. Leerdoelen

Na het afronden van de module weten de leerlingen:

 • De criteria waar hoofd- en deelvragen aan moeten voldoen.

 • Dat er verschillende aspecten aan kracht, beweging en lichaamshouding verbonden zijn.

 • Dat er belangrijke voorwaarden zijn voor het opstellen van een onderzoek.
 1. Houding

De leerlingen:

 • Ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van nauwkeurigheid en eerlijk onderzoek doen.

 • Ontwikkelen een onderzoekende houding.

 • Worden enthousiast voor het onderwerp “kracht, beweging en lichaamshouding”.
 1. Materiaallijst

 • Hoofdstuk 1

  • Computer met internet

 • Hoofdstuk 2

  • N.v.t.

 • Hoofdstuk 3

  • Computer

  • Coach 6 software

  • Coach 6 sensoren

   • Geluid

   • Hartslagmeters

   • Licht

   • Temperatuur

   • Vocht

  • Coach Lab II

  • Bekerglazen

  • Diverse lichtbronnen

  • Plastic zakjes

  • Water/ijs

 • Hoofdstuk 4

  • Computer

  • Coach 6 software

  • Coach 6 thermokoppelsensor

  • Toiletrol

 • Hoofdstuk 5

 • Hoofdstuk 6

  • N.v.t.

 • Hoofdstuk 7

  • N.v.t.
 1. Betrokken bedrijf

Instelling: Sint Maartenskliniek

Contactpersoon: Monique Morsing?

Telefoonnummer:


 1. Kader van de gewenste leersituatie

In hoeverre bevat de module keuzemogelijkheden voor de leerlingen?

Niet 0 0 0 0 0 maximaal

Toelichting:Leerlingen kunnen in een aantal hoofdstukken zelf deelvragen opzetten, ze kunnen zelf een keuze maken welk aspect van de hoofdvragen hierin terugkomt. Verder zetten de leerlingen in hoofdstuk 5 zelf een experiment op.

In hoeverre nodigt de module uit tot activiteit van de leerling zelf?

Niet 0 0 0 0 0 maximaal

Toelichting:De leerlingen moeten in deze module veel zelf doen. Het materiaal en de werkwijze wordt in veel gevallen wel door de docent aangereikt, maar de leerlingen moeten hier zelf mee aan de slag. Zij voeren bijvoorbeeld zelf een experiment naar de ademhaling uit.

In hoeverre voert de leerling zelfstandig onderzoek uit?

Niet 0 0 0 0 0 maximaal

Toelichting:De leerlingen zetten een eigen onderzoek op, en voeren deze uit. Ze zijn hierin tot op zekere hoogte vrij om het onderzoek zelfstandig te verzinnen en uit te voeren.

In hoeverre reflecteert de leerling?

Niet 0 0 0 0 0 maximaal

Toelichting:Aan het eind van elk hoofstuk moeten de leerlingen vragen beantwoorden over hun eigen werkwijze en werkhouding. In het afsluitendehoofdstuk wordt er op de gehele module gereflecteerd.

In hoeverre werkt de leerling samen?

Niet 0 0 0 0 0 maximaal

Toelichting:Er wordt samengewerkt in groepen. Op de samenwerking wordt gereflecteerd: hoe ging het en wat kan beter?

In hoeverre komen de leerlingen in contact met de bèta wereld buiten school?

Niet 0 0 0 0 0 maximaal

Toelichting:De leerlingen gaan op excursie naar de Sint Maartenskliniek. Verder gaan zij een aantal keer op internet op zoek naar informatie.

In hoeverre nemen de leerlingen kennis van beroepen die aansluiten bij de module?

Niet 0 0 0 0 0 maximaal

Toelichting:De leerlingen gaan op excursie naar de Sint Maartenskliniek.

In hoeverre nemen de leerlingen kennis van opleidingen die aansluiten bij de module?

Niet 0 0 0 0 0 maximaal

Toelichting:

De leerlingen komen in deze module nog niet in aanraking met opleidingen die hierbij aansluiten.

 1. Randvoorwaarden voor de module

Het budget voor deze module zal rond de €.. euro liggen, mits er genoeg Coach lab II aanwezig zijn. Ook de sensoren voor Coach lab 6 kunnen het budget omhoog opschroeven.

De aanwezigheid van een TOA is ook aan te raden vooral voor hoofdstuk 5.Oriëntatiefase

frame6
Opdracht

In deze les maken de leerlingen kennis met aspecten omtrent kracht, beweging en lichaamshouding. De aspecten worden stuk voor stuk behandeld. Leerlingen beantwoorden een aantal theoretische vragen met behulp van gegeven websites.

Het is de bedoeling dat de leerlingen een idee krijgen over wat er allemaal komt kijken bij de onderwerpen.
Doel

De leerlingen: • Worden nieuwsgierig naar het thema.

 • Kunnen aspecten noemen van het thema.

 • Kunnen aan de hand van sites informatie zoeken over kracht, beweging en lichaamshouding.


Werkvormen

 • Inleiding: individueel lezen

 • Uitvoeren: individueel de vragen beantwoorden

 • Afronding: klassikaal, reflectie is individueel


Voorbereiding vóór de les

 • Zelf brainstormen over de thema’s.

 • Websites bekijken en noteren waar de antwoorden op de vragen gevonden kunnen worden.


In de les

  1. Oriënteren (5 minuten)

De leerlingen lezen individueel de tekst en stellen een verwachting op.


  1. Uitvoeren (40 minuten)

De meeste vragen kunnen de leerlingen zelfstandig beantwoorden.

Antwoord op vraag 2: bijvoorbeeld een been dat in het gips zit. Doordat het been niet wordt gebruikt, neemt de spiermassa af.
  1. Afsluiten (10 minuten)

Wanneer de leerlingen nog vragen hebben kunnen die klassikaal beantwoord worden. Eventueel kan de docent de alle vragen even doorlopen om te kijken of er nog onduidelijkheden zijn.


  1. Reflecteren (5 minuten)

De leerlingen vullen individueel de antwoorden in.

frame7
Opdracht

In deze les wordt de kennis van de leerlingen over natuurwetenschappelijk onderzoek verfrist. Aan de hand van casussen leren leerlingen het correct formuleren van hoofd- en deelvragen. De stappen van natuurwetenschappelijk onderzoek worden kort besproken.


Doel

De leerlingen: • Kennen de verschillende stappen van natuurwetenschappelijk onderzoek.

 • Kunnen correcte en incorrecte hoofd- en deelvragen van elkaar onderscheiden en beargumenteren waarom het goede of slechte hoofd- en deelvragen zijn.

 • Kunnen zelfstandig hoofd- en deelvragen opstellen aan de hand van casussen.


Werkvormen

 • Inleiding: individueel lezen

 • Uitvoeren: klassikaal

 • Afsluiten: klassikaal, reflectie is individueel


Voorbereiding vóór de les

 • Eventueel inlezen in literatuur over stappen natuurwetenschappelijk onderzoek.

 • Eventueel inlezen in literatuur over het correct formuleren van hoofd- en deelvragen.

 • Nadenken over voorbeelden uit eerdere onderzoeken die uitgevoerd zijn door de leerlingen. Dit zal een duidelijke lijn trekken in het geheugen van de leerlingen en zal de materie levendig en herkenbaar maken.


In de les

  1. Oriënteren (10 minuten)

Om de les te beginnen kan er aan de leerlingen worden gevraagd wat de stappen van natuurwetenschappelijk onderzoek zijn. Vervolgens kunnen de leerlingen het stuk oriëntatie doorlezen. Eventuele vragen en onduidelijkheden kunnen klassikaal besproken worden. Het is belangrijk dat de docent benadrukt dat er een onderzoekscyclus is die steeds terug komt (de nieuwsgierigheid van de onderzoeker kan opnieuw geprikkeld zijn na het beantwoorden van de conclusie, waardoor opnieuw de stappen van het natuurwetenschappelijk onderzoek doorlopen kunnen worden). Leerlingen stellen individueel de verwachting op.


  1. Uitvoeren (30 minuten)

De leerlingen lezen de casussen één voor één door en beantwoorden de daarbij behorende vraag. Na het lezen van een casus wordt deze klassikaal besproken. De discussie die hierbij wordt gevoerd moet leiden tot de eis die aan die hoofdvraag gekoppeld is. Schrijf deze eis op het bord, zodat aan het eind van de les een lijst met criteria is opgesteld. Bij de verschillende casussen kunnen verschillende criteria besproken worden; er zijn dus meerdere antwoorden mogelijk. Bij de eerste vraag zullen waarschijnlijk de meeste criteria al aan bod komen. Bij de rest van de vragen kunnen deze criteria nogmaals besproken worden. Er kan daarentegen ook voor gekozen worden om bij de andere casussen alleen de meest belangrijke criteria aan bod te laten komen.
Aan de hand van de casussen komen de volgende criteria voor een goede hoofdvraag naar voren.

Een correcte hoofdvraag moet: 1. Een open vraag zijn. Het mag geen vraag zijn die met ja of nee beantwoord kan worden.

 2. Haalbaar/realistisch zijn. Hij moet te beantwoorden zijn binnen de beschikbare tijd en middelen.

 3. Duidelijk afgebakend zijn. Duidelijk onderwerp, onderzoeksgebied en periode (Wat? Waar? Wanneer?)

 4. De lading dekken. De vraag moet op het onderwerp slaan. Niets mag vergeten worden.

 5. Eenduidig/enkelvoudig zijn. De vraag moet maar op één manier te interpreteren zijn.

 6. Nieuwe informatie opleveren. Wat een onderzoeker al weet, hoeft niet opnieuw onderzocht te worden.

7. Objectief zijn. Het antwoord op de vraag mag niet afhangen van de onderzoeker die het uitvoert.
Een goede deelvraag moet aan dezelfde eisen als de hoofdvraag voldoen. Casus 5 gaat over het formuleren van deelvragen.
8. Deelvragen moeten daarnaast ook voldoen aan de volgende eisen, ze moeten:

 • Ondersteunend zijn. Dus geen vragen die niet nodig zijn voor het beantwoorden van de hoofdvraag.

 • Minder complex en gemakkelijker te beantwoorden zijn dan de hoofdvraag.

 • In een goede volgorde staan. Chronologisch, zodat ze tezamen een lopend verhaal opleveren.

 • Tezamen de hoofdvraag geheel kunnen beantwoorden.

  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina