Collectieve arbeidsovereenkomst voor vendor b. V. Te tilburg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Copyright


BIJLAGE 1A PROCEDURE VOOR BEZWAAR EN BEROEP BIJ VENDOR B.VDovnload 249.08 Kb.
Pagina11/12
Datum20.08.2016
Grootte249.08 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

BIJLAGE 1A PROCEDURE VOOR BEZWAAR EN BEROEP BIJ VENDOR B.V.

Uitgangspunt is, dat de werknemer schriftelijk is medegedeeld welke functie op hem van toepassing is en welke functie/salarisgroep die functie (en daarmee de werknemer) is ingedeeld. De werknemer kan tegen die indeling bezwaar hebben.


Het bezwaar van een werknemer kan de volgende fasen doorlopen:
bezwaarfase: in deze fase maakt de werknemer bezwaar bij zijn direct leidinggevende en motiveert zijn bedenkingen; indien dit niet leidt tot tevredenheid, dan kan fase 2 worden ingezet;

interne beroepsfase: in deze fase doet de werknemer een beroep op de directie om zijn bedenkingen en motieven te beoordelen; leidt ook dit niet tot tevredenheid, dan kan fase 3 in gang worden gezet;

externe beroepsfase: in deze fase doet de werknemer een beroep op (een deskundige van) zijn vakvereniging dan wel, via de directie, op een externe deskundige.


  1. Bezwaarfase

Een werknemer kan (binnen 3 maanden na die schriftelijke mededeling) bezwaar aantekenen als hij van mening is dat de functie waarin hij is ingedeeld niet op hem van toepassing is, of wanneer hij zich niet met de indeling van die functie kan verenigen;

hij meldt dit aan Personeelszaken. Personeelszaken initieert een gesprek tussen de werknemer, zijn direct leidinggevende en Personeelszaken (binnen 1 maand na melding aan Personeelszaken);

de direct leidinggevende bespreekt het bezwaar en motiveert het indelingsresultaat, samen met Personeelszaken. Dit gesprek wordt vastgelegd. Wanneer de werknemer alsnog akkoord gaat met de indeling of wanneer de werknemer het bezwaar handhaaft, dan meldt de werknemer resp. de direct leidinggevende dit schriftelijk aan personeelszaken (binnen 1 maand na het gesprek).


  1. Interne beroepsfase

Personeelszaken meldt het bezwaar aan de directie.

De directie beoordeelt de bezwaarmelding en de schriftelijke afdoening, raadpleegt zo nodig de bezwaarhebber en diens direct leidinggevende, vraagt de externe adviseur zo nodig om toelichtingen, vormt zich een oordeel en doet een uitspraak over het bezwaar, schriftelijk en met redenen omkleed. De interne beroepsfase is binnen 2 maanden na de melding afgewerkt.
  1. Externe beroepsfase

Wanneer een werknemer het niet eens is met de uitspraak uit de vorige fase dan kan hij zijn bezwaar voorleggen aan de vakvereniging waarbij hij is aangesloten dan wel aan de directie (indien de medeweker geen lid is van een vakvereniging).

Nader onderzoek wordt uitgevoerd door een (als zodanig "erkende") deskundige van die vakvereniging en de externe adviseur namens de werkgever. Zij onderzoeken het bezwaar en doen een schriftelijke, bindende uitspraak; de externe beroepsprocedure is binnen 3 maanden na melding afgewerkt. Indien de werknemer niet bij een vakvereniging is aangesloten, dan raadpleegt de directie de externe adviseur; deze brengt zijn standpunt als advies aan de directie uit.
BIJLAGE II Salarisschaal per 1 januari 2013

(inclusief een verhoging van 1.75%)
Functiegroep

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ORBA-scores

0 - 35

35 - 50

50 - 65

65 - 80

80 - 100

100 - 120

120 - 140

140 - 160

160 - 185

185 - 210

PeriodiekenschaalFunctiegroep

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-2

periodiek

1.570

1.520

1.572

1.591

1.689

1.777

1.879

1.998

2.158

2.369

-1

periodiek
1.568

1.619

1.642

1.742

1.833

1.942

2.068

2.235

2.458

0

periodieken
1.613

1.668

1.690

1.794

1.888

2.003

2.137

2.316

2.544

1

periodiek
1.662

1.716

1.739

1.848

1.944

2.063

2.203

2.394

2.633

2

periodieken
1.705

1.764

1.789

1.901

2.003

2.127

2.273

2.472

2.724

3

periodieken
1.751

1.811

1.840

1.953

2.059

2.191

2.343

2.546

2.808

4

periodieken
1.800

1.858

1.889

2.005

2.118

2.254

2.411

2.623

2.899

5

periodieken
1.846

1.907

1.939

2.058

2.172

2.316

2.480

2.701

2.983

6

periodieken
1.868

1.930

1.988

2.112

2.231

2.377

2.549

2.776

3.074

7

periodieken
1.892

1.954

2.013

2.139

2.288

2.440

2.619

2.855

3.159

8

periodieken
1.916

1.979

2.038

2.164

2.317

2.501

2.687

2.933

3.249

9

periodieken
1.940

2.003

2.062

2.192

2.344

2.533

2.757

3.012

3.335

10

periodieken
1.964

2.027

2.087

2.219

2.372

2.564

2.791

3.087

3.424

11

periodieken
1.987

2.052

2.112

2.246

2.401

2.596

2.825

3.124

3.512

12

periodieken


2.137

2.271

2.429

2.625

2.860

3.161

3.556

13

periodieken
2.456

2.658

2.895

3.200

3.599

14

periodieken2.688

2.929

3.240

3.644

15

periodieken


2.962

3.278

3.688

16

periodieken

3.317

3.731

17

periodieken
3.775

 

 Extra periodieken o.b.v. bijzonder goed presteren

Variabele toeslag A
25

25

25

25

25

25

25

25

25

Variabele toeslag B
50

50

50

50

50

50

50

50

50

Variabele toeslag C
75

75

75

75

75

75

75

75

75

Variabele toeslag D
100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de structurele loonsverhoging van 1,75% die per 1-1-2013 werd doorgevoerd is op bovenstaande

salarisschalen een aanvullende éénmalige verhoging van 0.25% van toepassing.

Deze éénmalige toeslag zal in december 2013 worden uitgekeerd.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina