CollegebesluitDovnload 10.35 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte10.35 Kb.

Collegebesluit
Collegevergadering: 24 juli 2012


ONDERWERP

Gunning schoonmaak raadhuis, bibliotheek, 2 gymlokalen en werf.SAMENVATTING

Op 1 mei 2012 heeft uw college ingestemd met de inkoopstrategie voor de schoonmaak van het raadhuis, bibliotheek en 2 gymlokalen. Daarbij is gekozen voor een Europese openbare aanbesteding waarbij deelname is voorbehouden aan een SW-bedrijf. Woensdag 18 juli jl. hebben wij van Paswerk een offerte gekregen die past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde inkoopstrategie schoonmaak. Voorgesteld wordt om de schoonmaak aan Paswerk te gunnen. Dat houdt in dat vanaf 1 december 2012 de schoonmaak van het raadhuis, bibliotheek, 2 gymlokalen en de gemeentewerf door Paswerk wordt uitgevoerd.BESLUIT B&W

1. De schoonmaak van het raadhuis, bibliotheek, 2 gymlokalen en de werf op te dragen aan Paswerk en

de schoonmaakwerkzaamheden door Paswerk te laten starten op 1 december 2012;

2. Het contract met het huidige schoonmaakbedrijf Hectas te beëindigen per 1 december 2012;

3. Dit besluit ter informatie versturen naar de commissies Middelen en Samenleving (C-stuk).

INHOUD

Het contract met ons huidige schoonmaakbedrijf Hectas is afgelopen en daarom dient opnieuw de schoonmaak van het raadhuis, de bibliotheek, 2 eigen gymnastieklokalen aanbesteed te worden. Daarnaast hebben wij besloten om als optie het schoonmaakonderhoud van de werf mee te nemen.


De aanbestedingsprocedure is ondersteund door stichting RIJK (het regionale inkoopbureau). Het inkoopproces is gestart door het opstellen van een inkoopstrategie schoonmaak die vervolgens door het college is vastgesteld. Daarna is het aanbestedingsdocument opgesteld waarna de aanbestedingsprocedure is opgestart. Daarbij hebben wij een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd met een voorbehoud voor gunning aan een SW-voorziening (art. 19 BAO).
Op woensdag 18 juli 2012 heeft Paswerk, als enige inschrijver, een offerte ingediend voor de schoonmaak van het raadhuis, bibliotheek, 2 gymlokalen en de werf (offerte referentie 20110482). Deze offerte hebben wij globaal laten toetsen door het schoonmaakadviesbureau Verhoeven & Partners die ons ook heeft geadviseerd bij het opstellen van het werkprogramma voor de schoonmaak van de hiervoor genomede panden. Zij zijn van mening dat de offerte voldoet aan de door ons gestelde eisen. Ook de geoffreerde prijs (€ 120.000) wordt gezien als een marktconforme raming.
Het voorstel is om Paswerk op 1 december 2012 te laten starten met de schoonmaakwerkzaamheden en het contract met het huidige schoonmaakbedrijf Hectas per 1 december 2012 op te zeggen (opzegtermijn van 3 maanden). De looptijd van het contract is als volgt: 1e termijn 2 jaar, daarna bij een kwalitatief goede uitvoering van de diensten te verlengen met twee keer twee jaar tot een totale maximale contractduur van 6 jaar. Daarbij wordt voorgesteld om de schoonmaak van de werf ook te laten uitvoeren door Paswerk om het schoonmaakonderhoud op de werf op voldoende niveau te houden.


FINANCIËN

In de begroting is voor de schoonmaak van het raadhuis, bibliotheek, 2 gymlokalen en de werf een budget van € 136.000 opgenomen. De offerte van Paswerk laat een raming zien van € 120.000 (inclusief

€ 10.000 schoonmaakkosten werf) zodat een bedrag van € 16.000 vanaf 2013 structureel kan vrijvallen. Dat bedrag zal in mindering worden gebracht van de stelpost ‘taakstelling besparingen inkoopbureau’ ad.

€ 30.000. In 2013 zal dus nog een structureel aanbestedingsvoordeel van € 14.000 behaald moeten worden.PLANNING/UITVOERING

Augustus 2012 : opzeggen contract Hectas per 1 december 2012

September - oktober 2012 : werkafspraken maken voor het schoonmaakprogramma per pand

November 2012 : opstartfase schoonmaakDecember 2012 : start schoonmaak per 1 december 2012

BIJLAGEN
  • kenmerk: 574461 onderwerp: collegevoorstel inkoopstrategie schoonmaak

  • kenmerk: 582927 onderwerp: offerte Paswerk schoonmaak dienstverlening (referentie 20110482)
582879 /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina