Commissie milieu, klimaatverandering en energie programma van lopende werkzaamhedenDovnload 35.41 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte35.41 Kb.
COMMISSIE MILIEU, KLIMAATVERANDERING EN ENERGIE PROGRAMMA VAN LOPENDE WERKZAAMHEDEN

(JUNI/2014-OKTOBER/2014)


NLNL

NL

NLTitel van het document

(rapporteur)

Rechtsgrondslag

Interinstitutioneel raamwerk

108e zitting

6-8 oktober 2014

25commissievergadering en conferentie

16-17 oktober 2014, Bologna, Italië

109e zitting

3-4 december 2014

26commissievergadering

11 december 2014

Pakket schone lucht
Mededeling van de Commissie: "Pakket schone lucht voor Europa" - COM(2013) 918 final;

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties, COM(2013) 919 final, 2013/0442(COD);

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG - COM(2013) 920 final, 2013/0443(COD)
Rapporteur: Cor Lamers (NL/EVP)
ENVE-V-046


Goedgekeurd door de Commissie op 18 december 2013
COM(2013) 918 final: facultatieve raadpleging
Wetgevingsvoorstellen: verplichte raadplegingen

ENVI-commissie, tijdstip ntb
COM(2013) 919 final: rapporteur Andrzej Grzyb (PL/EVP)
COM(2013) 920 final: rapporteur Julie Girling (UK/ECR), ENVI eerste gedachtewisseling 19/03/2014; ENVI stemming 1ste kwartaal 2015 ntb

Goedkeuring


Een beleidskader voor klimaat en energie in de periode 2020-2030

Mededeling van de Commissie - COM(2014) 15


Rapporteur: Annabelle Jaeger (FR/PSE)
ENVE-V-047

Brief van de Europese Commissie van 12 februari 2014
Facultatieve raadpleging

Deadline voor het advies vastgesteld door de EC: juni 2014
Europese Raad:
vergadering van 23-24 oktober 2014
Wetgevingsvoorstel voor energie-efficiëntie: juli 2014
EP: ntb


Goedkeuring


Naar een kringloopeconomie: herziening van de EU-afvalwetgeving

Commissiemededeling: "Naar een kringloopeconomie: een "zero waste"-programma voor Europa", COM(2014) 398 final

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2008/98/EG betreffende afvalstoffen, 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval, 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, COM(2014) 397 final - 2014/0201 (COD)
Rapporteur: Mariana Gâju (RO/PSE)
ENVE-V-048


Goedgekeurd door de Commissie op 2 juli 2014
COM(2014) 398 final: facultatieve raadpleging
COM(2014) 397 final: verplichte raadpleging

ntb
Gedachtewisseling
Eerste discussie en goedkeuring

Duurzame gebouwen

Mededeling over "Mogelijkheden voor hulpbronnen-efficiëntie in de bouwsector", COM(2014) 445 final


Rapporteur: Csaba Borboly (RO/EVP)
ENVE-V-049


Goedgekeurd door de Commissie op 1 juli 2014
Facultatieve raadpleging

ntb
Gedachtewisseling
Eerste discussie en goedkeuring

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (codificatie), COM(2014) 466 final – 2014/0216 (COD)Goedgekeurd door de Commissie op 15 juli 2014
Verplichte raadpleging

ntb
Gezien de inhoud en om steun te betuigen aan deze poging tot codificatie, wordt voorgesteld om geen advies uit te brengen en dat besluit ook te motiveren (artikel 67(2) van het CvdR-reglement van orde).


Het secretariaat stelt voor geen advies uit te brengen over de volgende door de CvdR-voorzitter aan commissie ENVE toegewezen dossiers:
Ve MANDAAT - COMMISSIE MILIEU, KLIMAATVERANDERING EN ENERGIE (ENVE)

Nr. van het document van de Europese Commissie/Datum adviesaanvraag

Titels

Opmerkingen van het secretariaat

COM(2014) 344 - 2014/0176(COD)

23/07/2014Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verspreiding van gegevens van aardobservatiesatellieten voor commerciële doeleinden

Goedgekeurd door de Commissie op 17 juni 2014
Adviesaanvraag aan het EESC door het EP van 23 juli 2014; aan het CvdR doorgestuurd ter informatie
Tijdens een vorige ENVE-vergadering is al vastgesteld dat het enkel om nationale procedures gaat en dat een en ander dus weinig relevant is voor de lokale en regionale overheden.


COM (2014) 258 - final

2014/0136 COD

10/07/2014


Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gastoestellen

Ter informatie

Termijn: 18 september 2014


_____________COR-2014-04092-00-00-TCD-TRA (EN) /6
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina