Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina17/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28

5.4Eindtermen


Algemene eindtermen van een letteren masteropleiding

De eindtermen waaraan de letterenstudent bij afsluiting van de masteropleiding moet voldoen kunnen in grote lijnen als volgt worden omschreven: 

Intellectuele basisvaardigheden

 • Logisch kunnen redeneren;

 • Redeneerwijzen in het vakgebied toepassen en in twijfel trekken;

 • Een standpunt innemen in een wetenschappelijk vakbetoog en dit kritisch op waarde schatten;

 • Kunnen reflecteren op eigen denken en doen en kunnen bijsturen;

 • Ethische, normatieve en expressieve denkwijzen in het wetenschappelijk denken kunnen integreren;

 • In staat zijn onderzoek en probleemoplossingen te communiceren met vakgenoten en niet-vakgenoten;

 • In staat zijn met complexe situaties om te gaan en een beredeneerd oordeel te vormen;

 • Kunnen debatteren over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en de consequenties daarvan voor de maatschappij.

 

Onderzoekende houding

 • Het vermogen bezitten om in ogenschijnlijk triviale aangelegenheden bepaalde verbanden en nieuwe gezichtspunten te ontdekken;

 • Blijk geven van originaliteit in het kritisch bewustzijn;

 • Zelfstandigheid bezitten in het bepalen van een richting bij het vermeerderen van kennis, het doen van onderzoek, de beroepsuitoefening, het kiezen van een plaats in de samenleving;

 • Een houding van levenslang leren verwerven.

 

Disciplinaire kennis

 • Beschikken over vakkennis rakend aan de nieuwste methoden, technieken en theorieën;

 • In staat zijn de wijze waarop waarheidsvinding en theorievorming in beweging zijn te volgen en te interpreteren;

 • Vaardigheid in het toepassen van methoden en technieken in zelfstandig onderzoek en begrip hebben voor het gebruiken van de uitkomsten voor het ontwikkelen van geavanceerde ideeën of praktijktoepassingen;

 • In staat zijn op ten minste één of enkele deelgebieden van de discipline een originele bijdrage aan de kennis te leveren.

 

Vakoverstijgende vaardigheden

 • In staat zijn bepaalde vakgebieden te kunnen begrijpen en interpreteren;

 • In staat zijn eigen onderzoek in een multi-disciplinair kader te plaatsen en in een multi-disciplinair onderzoekteam te werken.

 

Algemene eindtermen van de masteropleiding CIW

 • De student heeft een verdiept inzicht in de wetenschappelijke theorieën op het terrein van de specialisatie, teneinde de rol van taalgebruik in het communicatieproces zowel in een nationale als in een internationale context te kunnen bestuderen.

 • De student is in staat methodologische inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines (sociaal-wetenschappelijk, taalkundig, cultureel) te combineren binnen de eigen onderzoekspraktijk.

 • De student is in staat een onafhankelijke bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk debat over het eigen onderzoeksterrein.

 • De student is in staat zelfstandig onderzoek uit te voeren op het terrein van de specialisatie op basis van een multidisciplinarie aanpak.

 • De student heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid van het Nederlands en kan de effecten van taalgebruik analyseren, waardoor de student in staat is ook de communicatie van anderen te becommentariëren en, waar nodig, te verbeteren.

 • De student is in staat te functioneren in een maatschappelijke functie die aansluit bij de opleiding dan wel door te stromen naar een PhD-traject op het terrein van Taal & Communicatie.

 

Specifieke eindtermen van de specialisatie Taal, Cultuur & Communicatie

 • De student kan interculturele verbanden tussen culturele en communicatieve processen analyseren.

 • De student kan hedendaagse culturele verschijnselen in een historisch perspectief plaatsen.

 • De student kan belangrijke actuele kwesties m.b.t. culturele processen analyseren en er een onderbouwd standpunt over innemen.

 • De student heeft voldoende kennis van de principes en methoden van communicatiewetenschappelijk onderzoek om op het terrein van de communicatie werkzaam te zijn.

 

Specifieke eindtermen van de specialisatie Taal, Organisatie & Communicatie

 • De student is in staat om op wetenschappelijk niveau te reflecteren op taalgebruik in internationale en interculturele communicatieve settings.

 • De student is in staat onderzoek en inzichten uit de toeleverende disciplines (letteren, communicatiewetenschap) te integreren.

 • De student heeft inzicht heeft inzicht in de communicatiewetenschappelijke en aspecten van communicatie in organisaties in een nationale en internationale context en is in staat om deze inzichten toe te passen.

 • De student heeft voldoende kennis van de principes en methoden van communicatiewetenschappelijk onderzoek om op het terrein van (bedrijfs) communicatie werkzaam te zijn.

5.5Doctoraalprogramma oude stijl


Studenten die in vorige jaren zijn begonnen aan de (verkorte) opleiding CIW studeren af volgens het programma waarmee ze gestart zijn. Het is daarom belangrijk de studiegids van het jaar waarin je met CIW begonnen bent, te bewaren.

5.6Opbouw programma


Het masterprogramma CIW studiejaar 2005-2006 bestaat uit de volgende onderdelen:

5.7Afstudeervariant Taal, Cultuur & Communicatie

5.7.1Onderzoekspracticum (10 stp.)


Dit onderdeel dient ter voorbereiding op het individuele afstudeeronderzoek in de scriptie.

Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

531604

Alw: Literaire socialisatie

5

2

542733

Til: Toetsende statistiek

5

2

5.7.2Keuzeruimte (30 stp.)


Studenten kiezen voor in totaal 30 stp. uit vakken binnen of buiten de faculteit. De keuze moet worden voorgelegd aan de examencommissie CIW. De lijst met vakken waaruit gekozen kan worden is te vinden op de website. Het is mogelijk om, na goedkeuring van de examencommissie, van deze lijst af te wijken.

5.7.3Scriptie (20 stp.)


CIW-scripties zijn multidisciplinair, wat in de praktijk inhoudt dat ze begeleid wordt door twee docenten uit twee verschillende disciplines. Zie ook de scriptiehandleiding, verkrijgbaar bij de balie.

Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

505651

CIW: Scriptie (Ma)

20
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina