Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina18/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

5.8Afstudeervariant Taal, Organisatie & Communicatie

5.8.1Onderzoekspracticum (10 stp.)


Dit onderdeel dient ter voorbereiding op het individuele afstudeeronderzoek in de scriptie.

Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

505604

Ned kv taalbeh: Lay-out en overtuigingskracht

5

1

542733

Til: Toetsende statistiek

5

2

5.8.2Keuzeruimte (30 stp.)


Studenten kiezen voor in totaal 30 stp. uit vakken binnen of buiten de faculteit. De keuze moet worden voorgelegd aan de examencommissie CIW. De lijst met vakken waaruit gekozen kan worden is te vinden op de website. Het is mogelijk om, na goedkeuring van de examencommissie, van deze lijst af te wijken.

5.8.3Scriptie (20 stp.)


CIW-scripties zijn multidisciplinair, wat in de praktijk inhoudt dat ze begeleid wordt door twee docenten uit twee verschillende disciplines. Zie ook de scriptiehandleiding, verkrijgbaar bij de balie.

Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

505651

CIW: Scriptie (Ma)

20

6Letterkunde (MPhil)


Het onderwijsprogramma met een omvang van 120 stp. bestaat uit drie typen onderwijsmodules en wordt afgerond met een scriptie.

6.1Inleiding


De onderzoeksmaster Letterkunde is een tweejarige-opleiding tot onderzoeker in het disciplinegebied Letterkunde. De opleiding heet 'MPhil in Letterkunde'.

6.2Toelatingseisen


Studenten die al ingeschreven zijn (geweest) bij de VU moeten vóór 1 juli een verzoek tot toelating indienen bij de examencommissie van de opleiding. Dit toelatingsverzoek moet in 3-voud ingediend worden en moet bestaan uit:

Studenten die elders een bachelor-, doctoraal- of masterdiploma hebben behaald, moeten zich tevens vóór 1 juni aanmelden bij de Centrale Studentenbalie van de VU alvorens ze een verzoek tot toelating kunnen indienen.

6.2.1Aanvullende toelatingseisen


De MPhil in Letterkunde is het aangewezen traject voor getalenteerde bachelors die een opleiding ambiëren tot onderzoeker en die in het bezit zijn van een bachelorsdiploma in de Literatuurwetenschap, de Klassieke of Moderne Talen, Algemene Cultuurwetenschappen (afstudeerrichting Letterkunde), behaald aan de VU dan wel aan een andere binnen- of buitenlandse universiteit.

 

Toelating zal geschieden op grond van een viertal punten: 

De aanmelding geschiedt voor 1 juni en omvat een sollicitatiebrief, inhoudende een CV, een nadere omschrijving en motivering van de onderzoeksbelangstelling, een aanduiding van de interessesfeer binnen het disciplinegebied Letterkunde, en zo mogelijk een onderzoeksvraagstelling/voorstel.


6.3Opleidingscommissie en examencommisie


Kijk voor actuele informatie over de samenstelling van de Opleidingscommissie en de Examencommissie op de website: www.let.vu.nl/organisatie

6.4Profiel van de opleiding


De opleiding sluit aan bij twee relevante facultaire onderzoekszwaartepunten: 'Waarden en Normen in de literatuur, kunst en nieuwe media' en 'Nederlandse identiteit als resultante van kunst, cultuur en religie'.

 

Om een student in staat te stellen na voltooiing van de opleiding met vrucht een promotietraject aan te vangen, is de inhoud van de MPhil gericht op verbreding en verdieping van de kennis, de vaardigheden en de vereiste wetenschappelijke attitude  die de student al in de Bacheloropleiding heeft verworven. 

Iedere student heeft een eigen begeleider die doorgaans ook de scriptiebegeleider is en de student adviseert over de nadere invulling van het onderwijsprogramma en de andere werkzaamheden.


6.5Arbeidsmarkt


Na het behalen van het diploma, zullen de meest getalenteerden verder gaan als onderzoeker (AIO /OIO) om een proefschrift te schrijven. Anderen kunnen terechtkomen in diverse functies in de kunst- en cultuursector, het onderwijs en de overheid of bij uitgeverijen, kranten en andere media. Hun onderzoekscapaciteiten, hun analytisch vermogen en hun kennis van taal en tekst geven hun een voorsprong op abituriënten uit de gewone Master-opleidingen.


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina