Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina19/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28

6.6Doelstellingen en eindtermen


De onderzoeksmasteropleiding is een opleiding die opleidt tot functies dan wel een voortgezet opleidingstraject (AIO/OIO) in een mono- of interdisciplinair wetenschapsgebied waarin onderzoeksvaardigheden en -ervaring tot de vereiste competenties behoren. Deze competenties gaan uit boven hetgeen op grond van de gebruikelijke koppeling met onderzoek in wetenschappelijk onderwijs kan worden verwacht.

 

Een student die de MPhil in letterkunde heeft gedaan  • beschikt over een goed ontwikkeld theoretisch inzicht in en een visie op de letterkunde en haar plaats binnen de geesteswetenschappen

  • beschikt over specialistische kennis van een mono- of interdisciplinair wetenschapsgebied en kan dit plaatsen in het bredere veld van letterkunde en geesteswetenschappen

  • kan verbanden leggen tussen literatuurwetenschap en andere disciplines

  • is in staat te reflecteren op de positie van de literatuur(wetenschap) in de maatschappij, draagt kennis van de actuele debatten in het wetenschappelijk veld en kan zijn inzichten overdragen op vakgenoten en niet-vakgenoten

  • heeft een grondige specialistische kennis van de eigen letterkundige subdiscipline

  • is in staat zelfstandig nieuw diepgaand onderzoek te doen en daarmee de kennis op het eigen vakgebied verder te ontwikkelen

  • is in staat hiervan op adequate wijze verslag te doen op de voor de wetenschap geëigende wijze. Dit impliceert een voldoende beheersing van het wetenschappelijke Engels en andere specifieke bekwaamheden voor het onderzoek.

6.7Jaaroverzicht


Jaar 1:

 

Jaar 2:
6.8Opbouw programma


 

6.9Kernmodules (20 stp.)


Een methodologisch en een thematisch-historisch georiënteerde module. Deze modules zullen veelal in het Engels worden aangeboden.

Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

500603

The Study of Literature Culture

10

1 en 2

500604

Values and Belief

10

4 en 56.10Onderwijsmodules subdisciplines (40 stp.)


De student kiest onderwijsmodules uit verwante masteropleidingen in overleg met de begeleider. De voertaal hangt af van de in die opleiding gebruikelijke taal.

6.11Tutorial (30 stp.)


Dit zijn een soort 'workshops' (privatissima) waarin de student in een soort meester/gezel-relatie een kijkje in enkele onderzoekskeukens krijgt.

6.12Scriptie (30 stp.)


De scriptie wordt in het Engels geschreven. Studenten met Frans, Duits of Nederlands als specialisatie mogen desgewenst hun scriptie in de doeltaal schrijven.7Linguistics (MPhil)

7.1Linguistics (MPhil)

Informatie over de onderzoeksmaster Linguistics is te vinden in de studiegids Linguistics (MPhil) of op www.studiegids.vu.nl


8ICT en vertalen (Ma)

8.1Inleiding


Na het behalen van je bachelordiploma is het mogelijk de professionele masteropleiding ICT en vertalen te volgen. Er is een groeiende vraag naar vertalers die met moderne vertaaltools kunnen werken en die inzicht hebben in de specifieke tekstsoorten en de specifieke communicatieprocessen van onze informatiemaatschappij. De opleiding ICT en vertalen is voor jou een geschikte opleiding als je affiniteit hebt met ICT en een carrière beoogt als vertaler of in een gerelateerde coördinerende functie in de vertaalsector.

8.2Opbouw


De volledige masteropleiding ICT en vertalen duurt 15 maanden, en staat voor 75 studiepunten. Het onderwijs wordt deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven. Bij het vertalen zelf wordt uitgegaan van het Engels als brontaal en het Nederlands als doeltaal.

Het curriculum is als duaal traject opgezet. Je volgt een reeks verplichte onderdelen ter waarde van 40 studiepunten; daarna doe je een bedrijfstage ter waarde van 15 studiepunten. Na de stageperiode werk je aan een afstudeeropdracht van 20 studiepunten.

Omdat het een duale opleiding is (60 stp onderwijs, 15 stp bedrijfstage), is er alleen voor het onderwijs (1 jaar) recht op studiefinanciering.

8.3Toelatingseisen voor de professionele masteropleiding


Studenten die al ingeschreven zijn (geweest) bij de VU moeten vóór 1 juli een verzoek tot toelating indienen bij de examencommissie van de opleiding. Dit toelatingsverzoek moet in 3-voud ingediend worden en moet bestaan uit:

- een sollicitatiebrief waarin het verzoek gemotiveerd wordt

- een curriculum vitae

- een overzicht van de behaalde studieresultaten (diploma's en cijferlijsten)

Studenten die elders een bachelor-, doctoraal- of masterdiploma hebben behaald, moeten zich tevens vóór 1 juni aanmelden bij de Centrale Studentenbalie van de VU alvorens ze een verzoek tot toelating kunnen indienen.

8.3.1Aanvullende eisen voor ICT en vertalen


De examencommissie bepaalt of je toegelaten kunt worden tot de opleiding. Een voor de hand liggend voortraject is een bacheloropleiding in (a) Engelse taal en cultuur, (b) Communicatie- en informatiewetenschappen, (c) Taalwetenschap, of (d) Nederlandse taal en cultuur. Heb je een ander bachelordiploma behaald, dan beslist de examencommissie of er voldoende aansluiting is. De examencommissie bepaalt ook of je aanvullende programmaonderdelen moet volgen om aan de toelatingseisen te voldoen. Zo ja, dan kun je je inschrijven voor de premaster (maximaal een jaar).

Voor studenten met een HBO-bachelor is deelname aan het pre-masterassessment verplicht. Het resultaat van het assessment geeft een indicatie van je geschiktheid voor de opleiding.

Tot slot moet je het Nederlands op moedertaalniveau beheersen en moet je kunnen aantonen dat je over voldoende taalkennis en taalvaardigheid beschikt, zowel in het Engels als in het Nederlands.

8.3.2Opleidingscommissie en examencommissie


Kijk voor actuele informatie over de samenstelling van de Opleidingscommissie en de Examencommissie op de website: www.let.vu.nl/organisatie1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina