Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina20/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   28

8.4Doelstellingen en eindtermen


De opleiding beoogt studenten voor te bereiden op een functie bij vertaal- en communicatieafdelingen van grote bedrijven, bij lokalisatiebedrijven, en bij vertaalbureaus. De toespitsing op ICT betreft enerzijds de aard van de te vertalen teksten en anderzijds het gebruik van elektronische vertaalhulpmiddelen.

 

De eindtermen van de opleiding luiden als volgt: • De afgestudeerde heeft diepgaande kennis van vertaalprocessen.

 • De afgestudeerde heeft inzicht in het soort problemen dat zich voordoet bij het vertalen en lokaliseren van verschillende soorten ICT-gerelateerde teksten en documenten.

 • De afgestudeerde heeft een uitstekende vaardigheid in het vertalen van teksten van verschillende soorten van het Engels naar het Nederlands, en weet daarbij goed gebruik te maken van elektronische vertaalhulpmiddelen.

 • De afgestudeerde heeft een uitstekende productieve beheersing van het Nederlands.

 • De afgestudeerde heeft diepgaande kennis van de aard van vaktaal en terminologie, en de rol die deze spelen in het vertaalproces.

 • De afgestudeerde beschikt over uitstekende vaardigheden in de toepassing van professioneel elektronisch gereedschap bij de acquisitie, de representatie en de applicatie van terminologische kennis.

 • De afgestudeerde heeft diepgaande kennis van de kenmerken van diverse tekstsoorten, waaronder die in een elektronische omgeving, en weet de kwaliteit ervan zorgvuldig te beoordelen.

 • De afgestudeerde heeft een uitstekende vaardigheid in het beoordelen van de kwaliteit van teksten van diverse genres alsmede een uitstekende vaardigheid in het verbeteren van dergelijke teksten.

 • De afgestudeerde is in staat, blijkens een substantiële afstudeeropdracht, een complexe problematiek op het gebied van ICT en vertalen, of een deelgebied ervan, te analyseren en daarvoor oplossingen te bieden, mede op basis van tijdens de bedrijfstage uitgevoerde werkzaamheden.

8.5Structuur van de opleiding


De vakonderdelen worden als volgt over de twee jaar van de opleiding verdeeld. Tussen haakjes staan de studiepunten.

 

Hieronder volgt een overzicht van de cursusonderdelen: • Vertalen Engels-Nederlands [10 stp.]: Je werkt aan je vertaalvaardigheid en je maakt kennis met de beroepspraktijk via bijdragen van gastdocenten uit het veld. Daarbij wordt aandacht besteed aan specifieke communicatieve omgevingen waarin het vertaalproces zich afspeelt en daarnaast ook aan culturele aspecten van het vertalen. Later werk je aan vertaalopdrachten waarbij het gebruiken van databases en vertaalhulpprogramma's in de opdrachten geïntegreerd wordt.

 • Tekstoptimalisering [10 stp.]: Eerst maak je kennis met theorievorming over de verschillen tussen teksttypen en over het beoordelen van tekstkwaliteit. Vervolgens kijk je naar de kenmerken van verschillende digitale tekstsoorten en krijg je oefening in het analyseren en verbeteren van digitale teksten.

 • Terminologie [10 stp.]: Je krijgt een inleiding in de terminologie en maakt kennis met de belangrijkste tools. Daarna voer je een reeks opdrachten uit met gebruik van deze tools.

 • Translation studies [5 stp.]: In dit onderdeel krijg je inzicht in de basisbegrippen van de taalkunde en de vertaalwetenschap die van belang zijn bij het omschrijven van vertaalprocessen. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan de socioculturele context waarin de bron- en doelteksten gebruikt worden, en aan het ontwikkelen van een vertaalstrategie.

 • Software localisatie [5 stp.]: In dit onderdeel krijg je inzicht in het localisatieproces in het algemeen en in problemen rond het vertalen van specifieke soorten software in het bijzonder.

 • Eindtraject [35 stp.] bestaande uit een voorstudie [5 stp.], een bedrijfstage [15 stp.] en een afstudeeropdracht [20 stp.]. Voor het begin van de stage spreek je met het partnerbedrijf een werktraject af dat mede de basis legt voor je afstudeeropdracht.

8.6Master ICT en vertalen, Eerste jaar


Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

539606

Introduction to Translation Studies

5

1

540606

Lex: Lexicografische en terminologische tools

5

1

511675

ICT & Vertalen: Vertalen Engels-Nederlands 1

5

1

540607

Lex: Werkcollege terminologie

5

2

505673

ICT & Vertalen: Teksttypen en tekstoptimalisering

5

2

505672

ICT & Vertalen: Softwarelocalisatie

5

2

505674

ICT & Vertalen: Digitale documenten

5

4

511688

ICT & Vertalen: Eindtraject 1, voorstudie

5

4

511676

ICT & Vertalen: Vertalen Engels-Nederlands 2

5

4

511689

ICT & Vertalen: Eindtraject 2, bedrijfsstage

15

5 en 6

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina