Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina22/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28
naam

CIW: Vertaaltheorie

code

505107

docent

dr. M.H. Hietbrink

studiepunten

5

contacturen

28 (28 hoorcollege)

periode

4 en 5

doel

Studenten leren antwoord te geven op vragen als: Wat zijn de kenmerken van taalkundige, tekstlinguïstische en functionele vertaalopvattingen? Wat betekent de cognitieve benadering voor het vertalen van meer in het bijzonder metaforen? Hoe zijn professionele vertalers te werk gegaan bij het vertalen van een aantal contrastieve verschillen tussen de Romaanse talen en het Nederlands?

inhoud

Tijdens de colleges worden de artikelen uit de Reader besproken. Daarnaast presenteren de deelnemers regelmatig hun bevindingen over een specifiek vertaalprobleem. In veel gevallen zal het daarbij gaan om het vergelijken van gepubliceerde Nederlandse vertalingen met een tekst in één van de Romaanse talen. Voor deze onderzoekingen is een parallel-corpus beschikbaar van meertalige documenten van de Europese Unie.

werkwijze

Hoorcollege met studentenparticipatie

literatuur

Reader

toetsing

Werkstuk

entreevoorwaarden

Adequate leesvaardigheid in één van de Romaanse talen

doelgroep

3e jaars studenten CIW en andere belangstellenden

blackboard

Ja

opmerkingen

 • Minor met het CIW-college Franse taal in toepassing(505106)

 • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Communicatie in organisaties

code

707101

docent

dr. J.W. Ouwerkerk

studiepunten

6

periode

5e

doel

 • Kennismaken met de belangrijkste theorieën op het terrein van de interne communicatie in organisaties.

 • Inzicht verwerven in hoe, waarom, en met welke gevolgen binnen organisatie gecommuniceerd wordt.

 • Inzicht verwerven in de effecten van de manier waarop de leiding van organisaties communiceert met het personeel.

 • Inzicht verwerven in hoe binnen de organisationele communicatie wetenschappelijke kennis verworven wordt.

inhoud

In deze cursus draait het om de vraag hoe in organisaties binnen en tussen de verschillende niveaus gecommuniceerd wordt, en hoe dit de effectiviteit van de organisatie beïnvloedt. Er wordt o.a. aandacht besteed aan de rol die communicatie speelt in leiderschap, besluitvorming, conflict binnen organisaties. Bovendien wordt ingegaan op de invloed van nieuwe communicatie technologieën op de interne communicatie.

werkwijze

Hoorcollege.

literatuur

 • Conrad, C. & M.S. Poole (2004). Strategic Organizational Communication (6th edition). Belmont, CA: Thomson Wadsworth (ca. 52 euro).

 • Elektronische reader.

toetsing

Schriftelijk tentamen.
naam

Communicatieve invloed

code

707103

docent

dr E.H.H.J. Das

studiepunten

6

periode

1e

doel

Het verwerven van kennis over en inzichten in de werking en effecten van communicatieboodschappen, zowel in tekst, woord als beeld. Studenten nemen kennis van de vele theorieën over attitudevorming en -verandering en het overtuigen, de daarbij gehanteerde onderzoeksmethoden en empirisch onderzoek. Het ontwikkelen van een analytische attitude ten aanzien van communicatieprocessen en -effecten is een belangrijk doel en ligt aan de basis van bijvoorbeeld de rol van adviseur voor communicatieboodschappen.

inhoud

Communicatieve invloed vindt plaats via allerlei kanalen, zowel in print als in visuele media. Er is daarnaast een verscheidenheid aan manieren om de opvattingen, emoties en het gedrag van het publiek te beïnvloeden. Het publiek is hierbij natuurlijk niet passief: hoe een communicatieboodschap overkomt, hangt dus ook af van de ontvanger. In het algemeen geldt dat de invloed van communicatie verloopt via interacties tussen kenmerken van de zender (bijv. deskundigheid, geloofwaardigheid), kenmerken van de boodschap (bijv. tekst, beeld, vormgeving, inhoud) en kenmerken van de ontvanger (bijv. eerdere ervaringen en reeds opgedane kennis, leeftijd, motivatie). Bedrijven communiceren bijvoorbeeld om een nieuw product te introduceren, (non-profit) organisaties willen hun activiteiten graag onder de aandacht brengen en politici willen graag een goede indruk maken op de ontvanger. In deze cursus worden de belangrijkste theorieën behandeld op het gebied van communicatieve invloed, waaronder de basisliteratuur uit de sociale psychologie over attitudevorming (bijv. klassiek en operant conditioneren en subliminale perceptie), attitude-verandering (bijv. 'Elaboration Likelihood Model' en cognitieve dissonantietheorie) en communicatieve invloed in groepen. In de elektronische reader zal dieper worden ingegaan op empirisch onderzoek naar persuasieve communicatie in de commerciële sector (reclame en marketing), de non-profit sector (gezondheidsvoorlichting, SIRE-campagnes) en op interpersoonlijk gebied. De artikelen in de reader bieden daarnaast inzicht in de opbouw, analyse en resultaten van experimenten zoals die in dit vakgebied plaatsvinden.

werkwijze

Hoorcollege.

literatuur

 • Perloff, R.M. (2003). The dynamics of persuasion. Communication and attitudes in the 21st century (2nd edition). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. (circa 55 euro).

 • Elektronische reader. Zie de website voor de link naar deze reader.

toetsing

Schriftelijk tentamen.naam

Communicatiewetenschap

code

701000

docent

prof.dr. J. Kleinnijenhuis

studiepunten

6

periode

2e

doel

 • Kennis maken met de ontwikkeling van de communicatiewetenschap als wetenschappelijke discipline.

 • Kennis maken met communicatiewetenschappelijke begrippen, theorieën en mechanismen.

 • Kennis maken met onderzoeksmethoden die (min of meer specifiek) in de communicatiewetenschap worden gebruikt (inhoudsanalyse, survey en experiment).

inhoud

De cursus omvat een kennismaking met de communicatiewetenschap waarbij het accent ligt op het gebruik van massamedia en de effecten op gebruikers. Aan de orde komen thema's zoals: informatieoverdracht, attitudeverandering, agendavorming, selectieve perceptie, propaganda, groepsdruk, beeldvorming, kenniskloof en functies van de media. Bij de thema's worden steeds de relevante wetenschappelijke theorieën en onderzoekmethoden behandeld. Nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied worden aan de orde gesteld door de bespreking van een aantal (eenvoudige) wetenschappelijke artikelen.

werkwijze

Hoorcollege.

literatuur

 • Severin, W.J. & J.W. Tankard, (2001). Communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media. New York: Longman (5th edition). (circa 77 euro).

 • Collegestof en wetenschappelijke artikelen worden beschikbaar gesteld via http://student.scw.vu.nl/ba/comwet.

toetsing

Schriftelijk tentamen.
naam

Dui: Cultuurkunde

code

507018

docent

prof.dr. B.N. Plachta

studiepunten

5

contacturen

14 (14 werkcollege)

periode

5

doel

Inzicht verwerven in actuele culturele ontwikkelingen, alsmede training in mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van het Duits

inhoud

Aan de hand van literaire en journalistieke teksten worden actuele onderwerpen uit de Duitstalige landen geanalyseerd en bediscussiëerd

werkwijze

Werkcollege, referaten, actieve deelname aan discussies

literatuur

Theo Sommer (Hrsg.): Leben in Deutschland. Die Anatomie einer Nation. Ein Zeit-Buch. Köln: Kiepenheuer + Witsch 2004

toetsing

Werkstuk-dossier

doelgroep

1e jaars studenten Duits, CIW

opmerkingen

 • Vormt samen met Vertalen 1 (508025) een minor.

 • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Dui: Semantiek

code

508128

docent

dr. M.L.M.J. Vliegen

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

2

doel

Inleiding in de woord- en zinssemantiek

inhoud

Inzicht in vraagstukken van de hedendaagse semantiek aan de hand van voorbeelden en opdrachten met betrekking tot het Duits: concepten, betekenis, prototypen, woordvelden, referentie, compositionaliteit, predicatenlogica

literatuur

Schwarz, M.u.a., Semantik. ISBN 0 941-8105

toetsing

Werkstuk

entreevoorwaarden

Inleiding in de Taalwetenschap, Germanistische Sprachwissenschaft

doelgroep

2e en 3e jaars studenten Duits en 3e jaars studenten CIW

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

Dui: Specialisatiethema letterkunde

code

507143

docent

drs. C. Schloesser

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

4 en 5

doel

Kritische omgang met contemporaine teksten en them's uit de Duitstalige literatuur. Identificeren en terugkoppelen van actuele ontwikkelingen en tendensen aan het literatuurhistorisch of -theoretisch kader

inhoud

Sinds de Duitse 'Wiedervereiniging' in 1989 waren een aantal wisselende stromingen binnen de Duitstalige literatuur te bespeuren, waarvoor de media al snel de nodige noemers bij de hand hadden: de herinnerings- en verwerkingsliteratuur (over het einde van de DDR, de BRD-jeugd in de jaren 'zeventig' of het RAF-terrorisme), de zogenaamde 'popliteratuur', ethnische- of migrantenliteratuur en het 'Fräuleinwunder' volgden elkaar in razend snel tempo op. Een mediahype? Ook, maar ook meer dan dat. Door een aantal exemplarische teksten / films te bestuderen zullen de hoofdlijnen van de ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar naar voren komen.

literatuur

 • Thomas Mijnecke: Tomboy

 • Benjamin v. Stuckrath-Barre: Remix

 • Georg Klein: Die Sonne scheint uns

 • Marcel Beyer: Flughunde

 • Judith Herrmann: Sommerhaus später

 • Julia Franck: Bauchlandung

 • Film: Gegen die Wand (D 2003, Fatih Akin)

 • Film: Kanak Attack (D 2000, Lars Becker)

 • Ingo Schulze: Simple Story's

 • Katja Lange-Müller: Verfrühte Tierliebe

 • Hans Ulrich Treichel: Der Verlorene

 • Uwe Timm: Rot

 • Theaterstück: Moritz Rinke: Republik Vineta

 • Theaterstück: René Pollesch: World Wide Web-Slums

 • Film: Die fetten Jahre sind vorbei (D/Ö 2004, Hans Weingartner)

 • Film: Die innere Sicherheit (D 2000, Christian Petzold) 

 • Gedichten van Grünbein, Kling, Gräf, Draesner

toetsing

Opdrachten, werkstuk

doelgroep

3e jaars studenten Duits, Literatuurwetenschap

blackboard

Ja

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

Dui: Specialisatiethema taalkunde

code

508142

docent

dr. M.L.M.J. Vliegen

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

4 en 5

doel

Kennismaking met en analyse van linguïstische aspecten van taal in reclame

inhoud

In dit college komen eigenschappen van soorten van reclameteksten, pragmatische, lexicale en syntactische bijzonderheden en strategieën aan de orde. Uiteraard is er ook aandacht voor interculturele Duits-Nederlandse aspecten

literatuur

Janich, N. (2003). Werbesprache. Narr Verlag. ISBN 38 2334 9740

toetsing

Werkstuk

entreevoorwaarden

Programma jaar 1 en 2

doelgroep

3e jaars studenten Duits, CIW

blackboard

Ja

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

Dui: Taalvaardigheid 1

code

508017

docenten

dr. M.L.M.J. Vliegen; drs. C. Schloesser

studiepunten

5

contacturen

70 (70 college)

periode

1 en 2

doel

Verwerving van een taalvaardigheidsniveau dat de studenten in staat stelt om met succes aan de verdere opleiding Duitse taal en cultuur deel te nemen; het accent ligt op het verbeteren van de actieve spreekvaardigheid; verwerving van een basisgrammatica

inhoud

Training van uitspraak, spraak- en luistervaardigheid met behulp van audiovisuele middelen; kennismaking met grondbeginselen van de fonetiek; uitbreiding van de woordenschat; doelgerichte oefening zich academisch uit te drukken d.m.v. communicatietechnieken, zoals discussiëren, argumenteren, presenteren, analyseren; een overzicht van de basisgrammatica

werkwijze

Practicum, zelfstudie en werkcollege; mondelinge taalvaardigheid: 2 uur (C. Schlösser) en Grammatica: 3 uur (M.L.M.J. Vliegen)

literatuur

 • Syllabus Uitspraak

 • Syllabus Grammatica

toetsing

Werkstuk en mondeling tentamen aan het einde van periode 2; toetsing grammatica aan het einde van periode 2

entreevoorwaarden

VWO

doelgroep

1e jaars studenten Duits en CIW

opmerkingen

 • Dit college bevat een ICT-component

 • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Dui: Vertalen 1

code

508025

docent

dr. M.L.M.J. Vliegen

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

 

en instructiecollege

periode

4

doel

Beheersing van de moderne Duitse grammatica in praktijk en theorie

inhoud

Dieper ingaan op specifieke grammaticale thema's; het zich eigen maken van complexe grammaticale structuren door toegepaste oefeningen; de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse grammatica worden in contrastief perspectief behandeld, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van vertaaloefeningen

literatuur

A.P. ten Cate/H.G. Lodder/A. Kootte, Deutsche Grammatik, Coutinho, ISBN 90 6283 082 X CIP

doelgroep

2e jaars studenten CIW

blackboard

Ja

opmerkingen

 • Vormt samen met Vertalen 2 (508026) of Cultuurkunde (507018) een minor.

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

508017 : Dui: Taalvaardigheid 1


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina