Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina27/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

9.2Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma)


naam

Alw: Literaire socialisatie

code

531604

docent

prof.dr. D.H. Schram

studiepunten

5

contacturen

14 (14 werkcollege)

periode

2

doel

Kennismaken met de voornaamste theorieën en bevindingen op het gebied van de literaire socialisatie

inhoud

Literaire socialisatie betreft de ontwikkeling van lezen en leesgedrag. Het lezen wordt in een aantal stadia ingedeeld, met specifieke leesvoorkeuren, leesmotieven en leeswijzen. Ook de ontwikkeling van het leren lezen van literatuur, verhalen en gedichten, is er een onderdeel van.

Literaire socialisatie van lezen en leesgedrag wordt beïnvloed door de omgeving van lezers: het gezin, andere lezers, het literatuuronderwijs, de media en de literaire kritiek. Het literaire lezen wordt geplaatst in het algemene leesgedrag, het gebruik van verschillende media, en nog ruimer in het algemene patroon van tijdsbesteding. Ook hierbij gaat het om motivatie, attitude, mediagebruik en de effecten ervan.toetsing

Referaat en werkstuk

doelgroep

Master studenten Literatuurwetenschap, ACW en andere belangstellenden

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TISnaam

CIW: Scriptie (Ma)

code

505651

docent

Diverse docenten

studiepunten

20
naam

Ned kv taalbeh: Lay-out en overtuigingskracht

code

505604

coördinator

drs. F.C.M. Straatsma

docenten

prof.dr. W.P.M.S. Spooren; drs. F.C.M. Straatsma

studiepunten

5

contacturen

28 (28 college)

periode

1

doel

De student kan een empirisch onderzoek naar overtuigende teksten opzetten en uitvoeren ter voorbereiding op het afstudeeronderzoek in het kader van de scriptie.

inhoud

Allerlei uitvoeringskenmerken van advertenties kunnen van invloed zijn op de overtuigingskracht ervan. Lay-out is daarbij een weinig bestudeerde factor. In dit college wordt een empirisch onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen lay-out en andere tekstkenmerken en de invloed daarvan op de overtuigingskracht.

werkwijze

In de twee bijeenkomsten per week doorlopen de studenten de verschillende fasen van empirisch onderzoek: formulering van de onderzoeksvraag, materiaalconstructie, vooronderzoek, instrumentatieconstructie, dataverzameling, data-analyse en rapportage. Een workshop in januari maakt deel uit van de cursus.

literatuur

Reader met artikelen, waaronder:

M.S. McCarthy & D.L. Motherbaugh (2002). Effects of Typographic factors in advertising-based persuasion: a general model and initial empirical tests. Psychology & Marketing, 19 (7-8), 663-691toetsing

Individueel werkstuk

entreevoorwaarden

Relevant bachelor diploma Letteren

doelgroep

Master studenten Nederlands met specialisatie Taalbeheersing en master studenten CIW

blackboard

Ja

opmerkingen

  • Een tweedaagse workshop in januari maakt deel uit van de cursus.

  • Het college vormt samen met het vak Toetsende statistiek (542733) voor CIW-studenten met als specialisatie Taal, Organisatie en Communicatie het onderzoekspracticum.

  • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Til: Toetsende statistiek

code

542733

docent

drs. G. Mulder

studiepunten

5

contacturen

42 (14 werkcollege, 28 hoorcollege)

periode

2

doel

Kennis verwerven en toepassen van de basistechnieken voor het kwantificeren en toetsen van verschillen en relaties in onderzoek naar taal, gedrag en communicatie.

inhoud

Behandeling van de fundamenten van de statistische toetsing: getallen en metingen, descriptieve maten, geobserveerde scoreverdelingen, de standaardprocedure van een toetsing. Vervolgens komen de elementaire technieken aan de orde, gericht op de evaluatie van verschillen: de t-toets (voor gepaarde en onafhankelijke steekproeven), de eenweg-variantieanalyse en de chi-kwadraattoets. Twee veelgebruikte non-parametrische toetsen worden ook behandeld: Wilcoxon voor gepaarde steekproeven en Mann-Whitney voor onafhankelijke steekproeven. Daarna ligt de nadruk op de evaluatie van samenhang: de correlatiecoëfficient, lineaire regressie, Cronbach's Alpha en Cohen's Kappa.

werkwijze

Hoor- en werkcollege (2 x 2 uur per week hoorcollege; 2 uur werkcollege in het computerpracticum). Daarnaast bespreken studenten wekelijks in kleine groepjes de collegestof en de bijbehorende literatuur en werken zij (deels gezamenlijk, deels zelfstandig) een aantal oefenopdrachten uit

literatuur

Wordt nader bekend gemaakt (via electronische studiegids)

toetsing

Tentamen: Open-boek tentamen van 5 uur. De helft betreft het handmatig uitvoeren van opdrachten zoals gegeven in het theorieboek; de andere helft betreft het uitvoeren van opdrachten zoals in het oefenboek, met behulp van SPSS. Elk onderdeel telt mee voor 50 procent. Voor elk onderdeel apart moet een voldoende resultaat behaald worden.

doelgroep

2e jaars studenten CIW en Taalwetenschap-TTW; verplicht voor studenten oude stijl CIW, TTW en ACW; masterstudenten CIW, ACW

blackboard

Ja

opmerkingen

  • Gedurende de cursus kan een bonuspunt worden behaald bij voldoende individuele en groepsmatige participatie.

  • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

500410 : Let alg: Methodologie van empirisch onderzoek

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina